Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2011
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2011

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..659      >>

înregistrări găsite: 659
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
500. 07.04.2011 RAPORT asupra PL nr. 50/2011
Propunere legislativă pentru modificarea art.56 și art.71 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată
Administrație
501. 05.04.2011 RAPORT asupra PL nr. 724/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probațiune
-
502. 05.04.2011 RAPORT asupra PL nr. 806/2010
Propunere legislativă privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor, precum și a doctrinei comuniste care a avut la bază lupta de clasă
-
503. 05.04.2011 RAPORT asupra PL nr. 53/2011
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare
-
504. 05.04.2011 RAPORT asupra PL nr. 54/2011
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.508 din 17 noiembrie 2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
-
505. 05.04.2011 RAPORT asupra PL nr. 78/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.9 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Administrație
506. 04.04.2011 RAPORT asupra PL nr. 71/2011
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Lupta Antifraudă
Administrație
507. 04.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 115/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
-
508. 04.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 116/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal
-
509. 04.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 121/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum și a cotizației anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT
-
510. 04.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 128/2011
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 2 februarie 2011 și modificarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.98/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 1 septembrie 2009
-
511. 04.04.2011 AVIZ asupra PL nr. 137/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2011 privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici
-
512. 31.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 32/2011
Proiect de Lege pentru declararea zilei de 9 martie "Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989"
-
513. 31.03.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.03.2011, 29.03.2011, 30.03.2011, 31.03.2011
-
514. 30.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 48/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, cu modificările și completările ulterioare
-
515. 30.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 67/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educația națională
-
516. 30.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 114/2011
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
-
517. 30.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 134/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2010 pentru prorogarea aplicării dispozițiilor art.4 din Ordonanța Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora
-
518. 30.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 135/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr.266/2008
-
519. 30.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 136/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2010 pentru modificarea alin.(2) și (4) ale art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova"- S.A. și "Electrica Oltenia"- S.A
-
520. 30.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 138/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2011 pentru completarea art.22¹ din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
-
521. 29.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 79/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției europene revizuită în materia adopției de copii, adoptată la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 și semnată de România la Strasbourg la 4 martie 2009
-
522. 25.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 73/2011
Proiect de Lege privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană "
-
523. 25.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 82/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare
-
524. 25.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 102/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
-
525. 25.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 105/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
-
526. 23.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 29/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul alocării fondurilor în agricultură
-
527. 23.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 91/2011
Proiect de Lege pentru trecerea din domeniul public al statului și administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale -Pardina, Maliuc și Crișan, județul Tulcea, a unor suprafețe de teren
-
528. 23.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 103/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
529. 23.03.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.03.2011, 22.03.2011, 23.03.2011
-
530. 22.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 879/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.46/2008 -Codul silvic
-
531. 22.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 44/2011
Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.74, art.75, art.76, din Legea nr.84(r2) din 24/07/1995 republicată privind Legea învățământului
-
532. 22.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 45/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educația națională
-
533. 22.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 46/2011
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Rectorilor din România
-
534. 22.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 47/2011
Propunere legislativă pentru completarea art.127 din Legea învățământului nr.84/1995
-
535. 22.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 49/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 19 iulie 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare
-
536. 22.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 57/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
-
537. 22.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 75/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților
-
538. 22.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 76/2011
Proiect de Lege privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localități necooperativizate în perioada comunistă, care au livrat la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări și achiziții, produse animaliere și agroalimentare
-
539. 22.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 77/2011
Proiect de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București, la 9 septembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 24 septembrie 2010 și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București la 24 aprilie 2009, și prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 21 septembrie 2009
-
540. 22.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 80/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
541. 22.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 81/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
542. 22.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 83/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale
-
543. 22.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 85/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2010 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european pentru garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
-
544. 22.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 88/2011
Proiect de Lege pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor
-
545. 22.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 97/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 95/2006 privind sistemul sanitar
-
546. 22.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 98/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.44/1994 cu modificările și completările ulterioare privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
547. 22.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 104/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2010 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
-
548. 22.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 106/2011
Proiect de Lege privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
549. 22.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 107/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European
-
550. 17.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 665/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Sănătate
551. 17.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 876/2010
Proiect de Lege privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal
Administrație
552. 17.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 60/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților
-
553. 16.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 58/2011
Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
-
554. 16.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 59/2011
Propunere legislativă privind participarea forțelor armate la operații în afara teritoriului statului român
-
555. 16.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 63/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
556. 16.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 72/2011
Propunere legislativă privind utilizarea, conservarea și protejarea solului
-
557. 16.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 74/2011
Proiect de Lege privind calitatea aerului înconjurător
-
558. 16.03.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.03.2011, 17.03.2011
-
559. 14.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 43/2011
Propunere legislativă privind modificarea art.21 alin.(2) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004
-
560. 10.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 3/2011
Propunere legislativă pentru completarea articolului 11 din Legea nr.51/1991 privind siguranța națională a României
Apărare
561. 10.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 14/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.9 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Administrație
562. 09.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 563/2010
Propunere legislativă pentru completarea Legii 49/2006 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare
Industrii
563. 09.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 667/2010
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
564. 09.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 668/2010
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
565. 09.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 669/2010
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
566. 09.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 673/2010
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
567. 09.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 674/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
568. 09.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 770/2010
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
569. 09.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 878/2010
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008-Codul silvic
-
570. 09.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 5/2011
Proiect de Lege pentru instituirea unei măsuri referitoare la admiterea în magistratură în perioada 2010-2011
-
571. 09.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 18/2011
Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de expert criminalist privat, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Experților Criminaliști din România
-
572. 09.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 68/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
573. 08.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 55/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2010 pentru modificarea anexei nr.4 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române"
-
574. 08.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 56/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2010 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
-
575. 08.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 65/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice
-
576. 08.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 69/2011
Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul naval
-
577. 08.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 70/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea majorării capitalului deținut de România la Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre
-
578. 02.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 767/2010
Proiect de Lege privind plata de către Autoritatea Electorală Permanentă a cotizației anuale de membru cu drepturi depline al Asociației Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO)
Buget
579. 02.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 794/2010
Propunere legislativă privind activitatea de cămătărie
-
580. 01.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 740/2010
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Codului de procedură penală al României din 12 noiembrie 1968 - republicat, cu modificările și completările ulterioare
-
581. 01.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 4/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată
-
582. 01.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 13/2011
Propunere legislativă privind serviciile de îngrijire și educare a copiilor pe timpul zilei
-
583. 01.03.2011 RAPORT asupra PL nr. 26/2011
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului pentru înființarea Academiei Internaționale Anticorupție ca organizație internațională, semnat de România la Viena, la 2 septembrie 2010
-
584. 01.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 31/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern
-
585. 01.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 39/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
-
586. 01.03.2011 AVIZ asupra PL nr. 51/2011
Propunere legislativă privind regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar
-
587. 28.02.2011 RAPORT asupra PL nr. 835/2007
Propunere legislativă privind regimul juridic al falezelor și plajelor Mării Negre
-
588. 28.02.2011 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 502/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007 și a Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului
-
589. 28.02.2011 RAPORT asupra PL nr. 869/2010
Proiect de Lege privind desființarea unor instanțe judecătorești și a parchetelor de pe lângă acestea
-
590. 24.02.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.02.2011, 23.02.2011, 24.02.2011
-
591. 24.02.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.02.2011, 16.02.2011
-
592. 22.02.2011 RAPORT asupra PL nr. 910/2007
Proiect de Lege pentru modificarea art.23 din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată
-
593. 22.02.2011 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 502/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007 și a Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului
-
594. 22.02.2011 RAPORT asupra PL nr. 741/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
595. 21.02.2011 RAPORT asupra PL nr. 702/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului Penal
-
596. 17.02.2011 RAPORT asupra PL nr. 404/2008
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Sănătate
597. 17.02.2011 RAPORT asupra PL nr. 498/2008
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
598. 17.02.2011 RAPORT asupra PL nr. 454/2009
Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinație de locuințe, trecute în proprietatea statului
-
599. 17.02.2011 RAPORT asupra PL nr. 603/2009
Propunere legislativă privind ziua de desfășurare a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 12 noiembrie 2019, 11:47
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro