Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2006
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2006

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..545

înregistrări găsite: 545
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
500. 08.02.2006 AVIZ asupra PL nr. 14/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
501. 08.02.2006 AVIZ asupra PL nr. 19/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
-
502. 08.02.2006 AVIZ asupra PL nr. 20/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Complexurile energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG - TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
-
503. 08.02.2006 AVIZ asupra PL nr. 22/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2005 pentru modificarea alin.(2) al art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
-
504. 08.02.2006 AVIZ asupra PL nr. 32/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152/07/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și a Legii nr.543 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2003
-
505. 07.02.2006 RAPORT asupra PL nr. 634/2005
Propunere legislativă privind elaborarea de către Guvern a fișei financiare pentru inițiativele legislative
-
506. 07.02.2006 RAPORT asupra PL nr. 646/2005
Proiect de Lege privind aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat-participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
-
507. 07.02.2006 RAPORT asupra PL nr. 663/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.180/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, între România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea Proiectului "Economia bazată pe cunoaștere", semnat la București la 8 decembrie 2005
-
508. 07.02.2006 AVIZ asupra PL nr. 3/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea între România și Eurojust, semnat la Bruxelles, la 2 decembrie 2005
-
509. 07.02.2006 AVIZ asupra PL nr. 11/2006
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării
-
510. 07.02.2006 AVIZ asupra PL nr. 13/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanțat pentru Cancelaria Primului-Ministru
-
511. 07.02.2006 AVIZ asupra PL nr. 17/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2005 pentru modificarea art.7 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
-
512. 07.02.2006 AVIZ asupra PL nr. 18/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2005 pentru modificarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
-
513. 07.02.2006 AVIZ asupra PL nr. 28/2006
Proiect de Lege pentru abrogarea art.7 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
-
514. 19.01.2006 AVIZ asupra PL nr. 649/2005
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
-
515. 19.01.2006 AVIZ asupra PL nr. 650/2005
Propunere legislativă privind modificarea O.G. 80/2001
-
516. 19.01.2006 AVIZ asupra PL nr. 651/2005
Propunere legislativă privind plantarea de pomi fructiferi pe marginea drumurilor naționale, județene și comunale
-
517. 19.01.2006 AVIZ asupra PL nr. 652/2005
Propunere legislativă pentru acordarea unor burse de merit pentru stimularea performanței în pregătirea liceală și universitară
-
518. 19.01.2006 AVIZ asupra PL nr. 653/2005
Propunere legislativă pentru modificarea O.G.nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
-
519. 19.01.2006 AVIZ asupra PL nr. 657/2005
Propunere legislativă privind uniformele școlare
-
520. 19.01.2006 AVIZ asupra PL nr. 659/2005
Propunere legislativă pentru completarea Legii 376 din 2004 privind bursele private
-
521. 18.01.2006 AVIZ asupra PL nr. 571/2005
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 50/1991
-
522. 18.01.2006 AVIZ asupra PL nr. 581/2005
Propunere legislativă privind plata datoriilor pentru medicamente către furnizori
-
523. 18.01.2006 AVIZ asupra PL nr. 606/2005
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.4 din Legea cooperației agricole nr.566/2004
-
524. 18.01.2006 AVIZ asupra PL nr. 616/2005
Propunere legislativă privind acordarea de către stat a unui ajutor bănesc pentru producătorii agricoli care au însămânțat terenuri agricole în toamna anului 2004, precum și pentru cei care au înființat culturi agricole în primăvara anului 2005
-
525. 18.01.2006 AVIZ asupra PL nr. 630/2005
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Anexei 2, cap.A, pct.8 și 9 a Legii nr.107/1996 și a Ordonanței de urgență nr.107/2002
-
526. 18.01.2006 AVIZ asupra PL nr. 636/2005
Propunere legislativă privind realizarea și modernizarea trotuarelor în mediul rural
-
527. 17.01.2006 AVIZ asupra PL nr. 666/2005
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
528. 17.01.2006 AVIZ asupra PL nr. 668/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.44/2005 privind unele măsuri pentru construirea și/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundațiile produse în anul 2005
-
529. 17.01.2006 AVIZ asupra PL nr. 686/2005
Propunere legislativă privind diminuarea riscului de inundații
-
530. 17.01.2006 AVIZ asupra PL nr. 687/2005
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.18/1991, Legea fondului funciar republicată
-
531. 16.01.2006 AVIZ asupra PL nr. 632/2005
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
-
532. 16.01.2006 AVIZ asupra PL nr. 633/2005
Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor strămutate din motive politice în perioada 1 ianuarie 1950 - 1 iulie 1964
-
533. 16.01.2006 AVIZ asupra PL nr. 669/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
-
534. 16.01.2006 AVIZ asupra PL nr. 670/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2005 pentru modificarea alin.(3) al art.3 din Legea nr.682/2002 privind protecția martorilor
-
535. 16.01.2006 AVIZ asupra PL nr. 672/2005
Propunere legislativă privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură
-
536. 16.01.2006 AVIZ asupra PL nr. 673/2005
Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Legea nr.82/1992 privind rezervele de stat
-
537. 16.01.2006 AVIZ asupra PL nr. 675/2005
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare
-
538. 16.01.2006 AVIZ asupra PL nr. 676/2005
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.19/17.03.2000, cu modificările și completările ulterioare
-
539. 16.01.2006 AVIZ asupra PL nr. 677/2005
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
540. 16.01.2006 AVIZ asupra PL nr. 678/2005
Propunere legislativă privind achiziționarea unor bărci cu motor în localitățile care au avut de suferit în urma inundațiilor
-
541. 16.01.2006 AVIZ asupra PL nr. 679/2005
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
-
542. 16.01.2006 AVIZ asupra PL nr. 680/2005
Propunere legislativă pentru modificarea art.92 alin.(5) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar
-
543. 16.01.2006 AVIZ asupra PL nr. 683/2005
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
-
544. 16.01.2006 AVIZ asupra PL nr. 684/2005
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
-
545. 16.01.2006 AVIZ asupra PL nr. 684/2005
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 2 decembrie 2021, 2:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro