Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2007
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2007

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..699 | 700..779      >>

înregistrări găsite: 779
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
600. 27.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 126/2007
Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 aprobată prin Legea nr.247/2002 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, cu modificările ulterioare
-
601. 27.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 128/2007
Proiectul Legii serviciului de administrare a domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale
-
602. 27.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 135/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale
-
603. 27.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 137/2007
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 104/2006 pentru modificarea alin.(3) al art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
604. 27.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 143/2007
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată
-
605. 27.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 145/2007
Propunere legislativă pentru modificarea art.21¹ din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
606. 27.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 153/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice
-
607. 27.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 155/2007
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996
-
608. 27.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 158/2007
Propunere legislativă pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
609. 27.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 163/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2006 privind Inspecția Socială
-
610. 27.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 165/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
-
611. 26.03.2007 RAPORT asupra PL nr. 44/2007
Proiect de Lege privind abrogarea alin.(5) al art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată
Industrii
612. 26.03.2007 RAPORT asupra PL nr. 44/2007
Proiect de Lege privind abrogarea alin.(5) al art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată
Industrii
613. 20.03.2007 RAPORT asupra PL nr. 392/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
-
614. 20.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 118/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2006 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
-
615. 20.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 120/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2007 pentru aprobarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la data de 24 octombrie 2006 și la București la data de 28 noiembrie 2006
-
616. 20.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 121/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 100/2006 privind transmiterea unor părți dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. în administrarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.
-
617. 20.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 124/2007
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată
-
618. 20.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 127/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
-
619. 20.03.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.03.2007
-
620. 18.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 208/2007
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la București la 27 noiembrie 2006
-
621. 14.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 41/2007
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.87/2006
-
622. 14.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 42/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
623. 14.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 86/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" -S.A.
-
624. 14.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 87/2007
Propunere legislativă pentru completarea art.34² din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere
-
625. 14.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 89/2007
Propunere legislativă pentru instituirea în drepturi a familiilor de pensionari beneficiari ai facilităților reglementate de OUG nr.71/2004, aprobată prin Legea nr.565/2004
-
626. 14.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 91/2007
Propunere legislativă privind modificarea art.161 (2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și a art.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
-
627. 14.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 95/2007
Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru un operator economic de sub autoritatea Consiliului Local Toplița
-
628. 14.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 98/2007
Propunere legislativă privind stimularea promovării surselor regenerabile de energie
-
629. 14.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 99/2007
Propunere legislativă pentru completarea art.77 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
630. 14.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 100/2007
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare
-
631. 14.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 101/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale
-
632. 14.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 102/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte asigurări sociale
-
633. 14.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 103/2007
Propunere legislativă privind modificarea și completarea dispozițiilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
634. 14.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 106/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2003 privind organizarea și funcționarea Corpului consilierilor de integrare
-
635. 14.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 107/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2006 pentru modificarea art.5 alin.(6) din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
-
636. 14.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 108/2007
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006
-
637. 14.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 109/2007
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
638. 14.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 111/2007
Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr.581/2004 privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente și produse de uz fitosanitar
-
639. 14.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 112/2007
Proiect de Lege privind declararea zonei de amplasare a monumentelor din nordul Olteniei ca obiectiv de interes național
-
640. 14.03.2007 R A P O R T S U P L I M E N T A R asupra reexaminării dispozițiilor Art.II alin.(1) și (3) din Legea nr.249/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, declarate neconstituționale, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.61 din 18 ianuarie 2007. -
641. 13.03.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.02.2007
-
642. 12.03.2007 RAPORT asupra PL nr. 549/2006
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
Administrație
643. 12.03.2007 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 919/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată
-
644. 12.03.2007 RAPORT asupra PL nr. 15/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
-
645. 12.03.2007 RAPORT asupra PL nr. 15/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
-
646. 12.03.2007 RAPORT asupra PL nr. 64/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române
Apărare
647. 12.03.2007 RAPORT asupra PL nr. 65/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare
Apărare
648. 07.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 62/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului
-
649. 07.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 74/2007
Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată
-
650. 07.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 77/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
-
651. 07.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 78/2007
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
652. 07.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 79/2007
Propunere legislativă pentru completarea Legii 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
-
653. 07.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 90/2007
Propunere legislativă pentru modificarea art.174 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
654. 07.03.2007 AVIZ asupra PL nr. 92/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare
-
655. 02.03.2007 RAPORT asupra PL nr. 38/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.8, alin.(1) și art.20 din Legea nr.10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
-
656. 02.03.2007 RAPORT asupra PL nr. 39/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată
-
657. 02.03.2007 RAPORT asupra PL nr. 63/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
658. 02.03.2007 Raportul suplimentar asupra reexaminării dispozițiilor Art. II alin. (1) și (3) din Legea nr. 249/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, declarate neconstituționale, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 61 din 18 ianuarie 2007 -
659. 27.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 40/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.529/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea eficientă a veniturilor cu destinație specială în sectorul energetic
-
660. 27.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 45/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instrucțiunilor publice, stabilite prin titluri executorii
-
661. 27.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 46/2007
Propunere legislativă privind introducerea unei taxe de folosire a rețelelor de distribuție pentru gazul metan și energie electrică plătită autorităților publice locale
-
662. 27.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 67/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
-
663. 27.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 68/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2006 privind unele măsuri referitoare la asigurările sociale de stat și asigurările sociale de sănătate
-
664. 27.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 69/2007
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
665. 27.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 70/2007
Propunere legislativă privind reorganizarea terenurilor agricole
-
666. 27.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 71/2007
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Academiei de Medicină Veterinară
-
667. 27.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 72/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
-
668. 27.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 73/2007
Proiect de Lege pentru compensarea în bani a tichetelor de călătorie pe calea ferată neutilizate de către pensionari
-
669. 27.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 75/2007
Propunere legislativă privind organizarea unei societăți de profil pentru distribuția apei potabile și canalizare în regiunile rurale
-
670. 27.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 76/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
-
671. 27.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 80/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului -lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
-
672. 27.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 81/2007
Propunere legislativă privind instituirea Premiului național "Sofia Nădejde"
-
673. 27.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 82/2007
Propunere legislativă privind înființarea Școlii Naționale de Sănătate Publică și Management Sanitar
-
674. 27.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 83/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore
-
675. 27.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 84/2007
Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile aparținând Memorialului Ipotești Centrului Național de studii "Mihai Eminescu", județul Botoșani, instituție publică de interes național, din domeniul public al județului Botoșani și din administrarea Consiliului Județean Botoșani, în domeniul public al statului și atribuirea acestuia în folosința gratuită a Uniunii Scriitorilor din România, pe o perioadă de 49 de ani
-
676. 27.02.2007 Raport asupra reexaminării dispozițiilor Art. II alin.(1) și (3) din Legea nr. 249/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, declarate neconstituționale, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 61 din 18 ianuarie 2007 -
677. 27.02.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.02.2007
-
678. 27.02.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.02.2007
-
679. 26.02.2007 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 447/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal și a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-
680. 26.02.2007 RAPORT asupra PL nr. 711/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioda 6 martie 1945-22 decembrie 1989
-
681. 26.02.2007 RAPORT asupra PL nr. 859/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție nr.78/2000
-
682. 26.02.2007 RAPORT asupra PL nr. 963/2006
Proiect de Lege pentru modificarea art.281 pct.1 lit.b) din Codul de procedură penală
-
683. 26.02.2007 RAPORT asupra PL nr. 7/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
-
684. 26.02.2007 RAPORT asupra PL nr. 37/2007
Propunere legislativă privind regimul juridic al locuințelor de serviciu
-
685. 26.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 47/2007
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004 și modificată prin Legea nr.313/2004 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.9/2005
-
686. 22.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 33/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
687. 21.02.2007 RAPORT asupra PL nr. 942/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
-
688. 21.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 31/2007
Proiect de Lege privind voucherele de vacanță
-
689. 21.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 32/2007
Proiect de Lege privind sprijinirea localitaților aflate pe traseul drumurilor naționale pentru iluminat public
-
690. 21.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 35/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152 din 15/07/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și a Legii nr.543 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2003
-
691. 21.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 36/2007
Propunere legislativă privind înființarea adăposturilor și a centrelor de urgență
-
692. 21.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 50/2007
Propunere legislativă pentru modificare și completare a Legii nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal
-
693. 21.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 52/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.103/1996, legea fondului cinegetic și protecția vânatului
-
694. 20.02.2007 RAPORT asupra PL nr. 899/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22 din 30 ianuarie 2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
Buget
695. 20.02.2007 RAPORT asupra PL nr. 1/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Contenciosului Administrativ nr.554/02.12.2004
-
696. 19.02.2007 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 669/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
-
697. 16.02.2007 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 520/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
Muncă
698. 16.02.2007 RAPORT asupra PL nr. 806/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea OG 85/2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
-
699. 16.02.2007 RAPORT asupra PL nr. 833/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 4 iulie 2022, 6:30
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro