Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2007
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2007

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..699 | 700..779

înregistrări găsite: 779
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
700. 16.02.2007 RAPORT asupra PL nr. 943/2006
Propunere legislativă privind modificarea art.271 din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României
-
701. 16.02.2007 RAPORT asupra PL nr. 966/2006
Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(1) lit.g) din Legea nr.115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici
-
702. 16.02.2007 RAPORT asupra PL nr. 4/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
-
703. 14.02.2007 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 482/2005
Proiectul Legii camerelor de comerț și industrie din România
-
704. 13.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 23/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore
-
705. 12.02.2007 RAPORT asupra PL nr. 803/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
-
706. 12.02.2007 RAPORT asupra PL nr. 873/2006
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.161/19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
707. 12.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 937/2006
Propunere legislativă privind înființarea satului Țepu de Jos prin reorganizarea comunei Țepu, județul Galați
-
708. 12.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 970/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
-
709. 12.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 983/2006
Propunere legislativă privind înființarea comunei Lalești, județul Vaslui prin reorganizarea comunei Puiești
-
710. 12.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 984/2006
Propunere legislativă pentru completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
-
711. 12.02.2007 RAPORT asupra PL nr. 985/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2003 privind asistența judiciară internațională în materie civilă și comercială
-
712. 12.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 8/2007
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la București la 24 iulie 2006
-
713. 12.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 9/2007
Proiect de Lege privind acceptarea Convenției asupra protecției patrimoniului cultural subacvatic, adoptată la Paris la 2 noiembrie 2001
-
714. 12.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 11/2007
Proiect de Lege pentru aderarea României la Acordul pentru implementarea prevederilor Convenției Națiunilor Unite asupra Dreptului Mării din 10 decembrie 1982 în legătură cu conservarea și gestionarea stocurilor de pește aflate în zonele economice exclusive ale mai multor state riverane sau atât în zona economică exclusivă, cât și într-un sector adiacent zonei, și a stocurilor de pești mari migratori adoptat la New York în 4 august 1995
-
715. 12.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 12/2007
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est, adoptată la Viena la 5 mai 2006, semnată de România la aceeași dată
-
716. 12.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 16/2007
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea creșelor
-
717. 12.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 17/2007
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului, aprobată prin Legea nr.365/2005
-
718. 12.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 18/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole, nr.244/2002
-
719. 12.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 19/2007
Proiect de Lege pentru abrogarea punctului 1 al anexei la Legea tinerilor nr.350/2006
-
720. 12.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 20/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
-
721. 12.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 21/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82 din 30 august 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată prin Legea nr.125 din 18 martie 2002
-
722. 12.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 24/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.351/2004, legea gazelor
-
723. 12.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 25/2007
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.318/2003, legea energiei electrice
-
724. 12.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 26/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.318/2003 privind energia electrică
-
725. 09.02.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.01.2007, 01.01.2007
-
726. 08.02.2007 RAPORT asupra PL nr. 10/2007
Propunere legislativă privind suspendarea aplicării OUG nr.131/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.508 din 2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de investigare a infracționalității de criminalitate organizată și terorism
-
727. 06.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 911/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
-
728. 06.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 922/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.504/2004 privind instituțiile publice de spectacole și concerte
-
729. 06.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 974/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2006 pentru completarea art.10 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
-
730. 05.02.2007 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 698/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
731. 05.02.2007 RAPORT asupra PL nr. 874/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
-
732. 05.02.2007 RAPORT asupra PL nr. 889/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Titlului VII - capitolele I, art.5 din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente cu modificările și completările ulterioare
-
733. 03.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 940/2006
Propunere legislativă privind utilizarea veniturilor obținute din privatizarea Băncii Comerciale Române și Casei de Economii și Consemnațiuni
-
734. 03.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 954/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
735. 03.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 956/2006
Propunere legislativă privind stoparea discriminării de gen în spoturile publicitare
-
736. 03.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 960/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2006 privind supendarea executării silite a creanțelor fiscale administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală față de Societatea Națională Îmbunătățiri Funciare -S.A.
-
737. 03.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 961/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2006 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural
-
738. 03.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 962/2006
Proiect de Lege pentru modificarea art.26 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România
-
739. 03.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 965/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii pomiculturii nr.348/2003
-
740. 03.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 973/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 81/2006 privind scutirea de la plata drepturilor de import și a altor impozite și taxe indirecte pentru o autospecială de intervenție pentru accidente colective, calamități și operațiuni de salvare grea
-
741. 03.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 976/2006
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
742. 03.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 977/2006
Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane
-
743. 03.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 980/2006
Proiect de Lege pentru modificarea anexelor nr.1 și 2 la Ordonanța Guvernului nr.51/1994 privind drepturile de echipament și materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
-
744. 03.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 981/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, republicată
-
745. 03.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 987/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2006 privind stabilirea modalităților de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere din păduri și din afara acestora
-
746. 03.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 988/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supraveghere a asigurărilor
-
747. 03.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 989/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
-
748. 03.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 993/2006
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.29 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor, republicată
-
749. 03.02.2007 AVIZ asupra PL nr. 994/2006
Propunere legislativă pentru înființarea comunei Cornești, județul Gorj, prin reorganizarea comunei Bălești
-
750. 01.02.2007 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 392/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
-
751. 01.02.2007 RAPORT asupra PL nr. 804/2006
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (4) al articolului 91 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
752. 01.02.2007 RAPORT asupra PL nr. 919/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată
-
753. 01.02.2007 RAPORT asupra PL nr. 930/2006
Propunere legislativă privind unele servicii de asistență financiară procedurală
-
754. 01.02.2007 RAPORT asupra PL nr. 936/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției asupra relațiilor personale care privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003
-
755. 01.02.2007 RAPORT asupra PL nr. 982/2006
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității
-
756. 29.01.2007 AVIZ asupra PL nr. 882/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 354/2004 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
-
757. 29.01.2007 AVIZ asupra PL nr. 938/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 cu modificările și completările ulterioare
-
758. 29.01.2007 AVIZ asupra PL nr. 947/2006
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Turism
-
759. 29.01.2007 AVIZ asupra PL nr. 948/2006
Propunere legislativă privind unele măsuri pentru vânzarea acțiunilor societăților comerciale către salariați în cadrul procesului de privatizare
-
760. 29.01.2007 AVIZ asupra PL nr. 949/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
761. 29.01.2007 AVIZ asupra PL nr. 950/2006
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
762. 29.01.2007 AVIZ asupra PL nr. 951/2006
Propunere legislativă pentru declararea zonei "Mehedințiul de sub munte - zonă strategică de turism"
-
763. 29.01.2007 AVIZ asupra PL nr. 952/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.490/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale
-
764. 29.01.2007 AVIZ asupra PL nr. 953/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.465/2001 care aprobă Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile
-
765. 29.01.2007 AVIZ asupra PL nr. 955/2006
Propunere legislativă privind funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecții
-
766. 29.01.2007 AVIZ asupra PL nr. 958/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
-
767. 29.01.2007 AVIZ asupra PL nr. 959/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici
-
768. 29.01.2007 AVIZ asupra PL nr. 964/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea eficientă a veniturilor cu destinație specială în sectorul energetic, aprobată prin Legea nr.529/2004
-
769. 29.01.2007 AVIZ asupra PL nr. 967/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale
-
770. 29.01.2007 AVIZ asupra PL nr. 968/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
-
771. 29.01.2007 AVIZ asupra PL nr. 971/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României
-
772. 29.01.2007 AVIZ asupra PL nr. 972/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea producției de apă grea în vederea punerii în funcțiune și pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viață a Unităților 3 și 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
-
773. 29.01.2007 AVIZ asupra PL nr. 975/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1995 privind constituirea, organizarea și funcționarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport
-
774. 29.01.2007 AVIZ asupra PL nr. 978/2006
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții
-
775. 29.01.2007 AVIZ asupra PL nr. 979/2006
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM" S.A.
-
776. 29.01.2007 AVIZ asupra PL nr. 986/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
-
777. 29.01.2007 AVIZ asupra PL nr. 990/2006
Proiect de Lege privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București-Otopeni
-
778. 29.01.2007 AVIZ asupra PL nr. 991/2006
Proiect de Lege pentru abrogarea Decretului Consiliului de Stat nr.388/1976 privind regimul de lucru, nivelul retribuției și unele drepturi pentru personalul care lucrează pe platforme de foraj marin și pe navele maritime cu care se execută lucrări de prospecțiuni geologice, geofizice și geotehnice, precum si alte lucrări sau activitați speciale necesare forajului marin
-
779. 29.01.2007 AVIZ asupra PL nr. 992/2006
Proiect de Lege privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 5 iulie 2022, 13:23
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro