Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Numar/an de înregistrare BP:*/2019

Numar înregistrari gasite: 98
  Numar Titlu Stadiu
1. BP6/31.01.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității înregistrată
31.01.2019
2. BP19/07.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice înregistrată
07.02.2019
3. BP49/19.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea articolului 38 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată înregistrată
19.02.2019
4. BP57/22.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative în materie electorală înregistrată
22.02.2019
5. BP68/04.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.2 din Legea nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare, republicată înregistrată
04.03.2019
6. BP69/05.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare înregistrată
05.03.2019
7. BP70/05.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.34 din Legea nr.53/2003, Codul muncii înregistrată
05.03.2019
8. BP71/05.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora înregistrată
05.03.2019
9. BP72/05.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier înregistrată
05.03.2019
10. BP73/05.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice înregistrată
05.03.2019
11. BP74/05.03.2019 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulterioare înregistrată
05.03.2019
12. BP75/05.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.107 alin.(1) din Legea nr.46/2018 - Codul silvic înregistrată
05.03.2019
13. BP76/05.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.47 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor înregistrată
05.03.2019
14. BP78/06.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alineatelor (3) și (4) ale articolului 16, precum și a Anexei din Legea nr.215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.915 din 14 noiembrie 2016 înregistrată
06.03.2019
15. BP79/07.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii statutului asistentului social în România Nr.466/2004 înregistrată
07.03.2019
16. BP80/07.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative în domeniul electoral înregistrată
07.03.2019
17. BP83/11.03.2019 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea votului electronic la distanță înregistrată
11.03.2019
18. BP84/12.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991 înregistrată
12.03.2019
19. BP85/12.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.146 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal înregistrată
12.03.2019
20. BP86/12.03.2019 Propunere legislativă privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ înregistrată
12.03.2019
21. BP89/13.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat înregistrată
13.03.2019
22. BP90/13.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare înregistrată
13.03.2019
23. BP91/13.03.2019 Propunere legislativă privind protecția operatorilor economici împotriva abuzurilor instituțiilor statului înregistrată
13.03.2019
24. BP92/13.03.2019 Propunere legislativă privind suspendarea permisului auto înregistrată
13.03.2019
25. BP93/13.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern înregistrată
13.03.2019
26. BP94/13.03.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18 din 1991 și pentru modificarea și completarea art.III din Legea nr.169 din 1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 înregistrată
13.03.2019
27. BP95/13.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.11 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic și pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia înregistrată
13.03.2019
28. BP98/18.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar înregistrată
18.03.2019
29. BP99/18.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare înregistrată
18.03.2019
30. BP100/19.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.32 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului unic pentru apeluri de urgență înregistrată
19.03.2019
31. BP101/20.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și al art.32 alin.(1) din Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor înregistrată
20.03.2019
32. BP104/20.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale înregistrată
20.03.2019
33. BP105/20.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.21 alin.(2) din Legea nr.85/2003 - Legea minelor înregistrată
20.03.2019
34. BP106/20.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.36 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 înregistrată
20.03.2019
35. BP107/21.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale înregistrată
21.03.2019
36. BP108/21.03.2019 Propunere legislativă privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter comunist înregistrată
21.03.2019
37. BP112/25.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.101 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor înregistrată
25.03.2019
38. BP113/26.03.2019 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de psiholog, reorganizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România înregistrată
26.03.2019
39. BP114/27.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(2) din Legea nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 înregistrată
27.03.2019
40. BP115/27.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar înregistrată
27.03.2019
41. BP123/29.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice înregistrată
29.03.2019
42. BP124/29.03.2019 Propunere legislativă pentru abrogarea art.46 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic înregistrată
29.03.2019
43. BP127/01.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României înregistrată
01.04.2019
44. BP128/02.04.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă înregistrată
02.04.2019
45. BP129/02.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului înregistrată
02.04.2019
46. BP130/02.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011 înregistrată
02.04.2019
47. BP131/04.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 înregistrată
04.04.2019
48. BP132/04.04.2019 Propunere legislativă pentru constituirea și utilizarea Fondului special al autostrăzilor înregistrată
04.04.2019
49. BP138/08.04.2019 Propunere legislativă Magnițki privind instituirea unor sancțiuni în privința cetățenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului înregistrată
08.04.2019
50. BP140/08.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată înregistrată
08.04.2019
51. BP141/09.04.2019 Propunere legislativă privind înființarea Fondului Special pentru Încurajarea Librăriilor de Provincie înregistrată
09.04.2019
52. BP142/09.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare înregistrată
09.04.2019
53. BP143/09.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor înregistrată
09.04.2019
54. BP144/09.04.2019 Propunere legislativă privind îngrijirea persoanelor în stare comatoasă înregistrată
09.04.2019
55. BP145/09.04.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății înregistrată
09.04.2019
56. BP146/09.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice înregistrată
09.04.2019
57. BP153/10.04.2019 Propunere legislativă pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produse primare înregistrată
10.04.2019
58. BP154/10.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 înregistrată
10.04.2019
59. BP155/10.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României înregistrată
10.04.2019
60. BP156/10.04.2019 Propunere legislativă privind decontarea de către statul român a procedurilor de repatriere a cetățenilor români decedați pe teritoriul Uniunii Europene înregistrată
10.04.2019
61. BP159/15.04.2019 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 18 iunie "Ziua Victimelor Deportării în Timpul Regimului Comunist" înregistrată
15.04.2019
62. BP160/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.101 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal înregistrată
15.04.2019
63. BP161/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții înregistrată
15.04.2019
64. BP162/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.18 alin.(5) din Legea nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare înregistrată
15.04.2019
65. BP163/16.04.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice înregistrată
16.04.2019
66. BP164/16.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare înregistrată
16.04.2019
67. BP165/16.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 1 al Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război înregistrată
16.04.2019
68. BP166/16.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.15 din 24 iulie 2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 aprobată prin Legea nr.334/10 decembrie 2013 înregistrată
16.04.2019
69. BP167/16.04.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.30 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură înregistrată
16.04.2019
70. BP169/17.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a Legii nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare înregistrată
17.04.2019
71. BP170/17.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia înregistrată
17.04.2019
72. BP171/17.04.2019 Propunere legislativă pentru recunoașterea meritelor personalului din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, participant la misiuni și operații în afara teritoriului statului român sau la pregătirea pentru apărarea țării, precum și pentru acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat înregistrată
17.04.2019
73. BP172/17.04.2019 Propunere legislativă privind modificarea articolului 24, alin.1, secțiunea 2, din Legea Nr.215/2001 - Legea Administrației Publice Locale înregistrată
17.04.2019
74. BP173/17.04.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.76 indice 1 din Legea 566/2004 a cooperației agricole înregistrată
17.04.2019
75. BP180/24.04.2019 Propunere legislativă pentru simplificarea procedurilor administrative din cadrul instituțiilor publice înregistrată
24.04.2019
76. BP181/24.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.6, art.8, art.20 și art.33 din Legea nr.104/14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 înregistrată
24.04.2019
77. BP182/24.04.2019 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice înregistrată
24.04.2019
78. BP183/24.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.4 și art.5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri înregistrată
24.04.2019
79. BP184/24.04.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață înregistrată
24.04.2019
80. BP185/24.04.2019 Propunere legislativă privind cerințele fundamentale aplicabile dezvoltatorilor imobiliari și construcțiilor din cadrul dezvoltărilor imobiliare și pentru modificarea și completarea altor acte normative conexe domeniului imobiliar înregistrată
24.04.2019
81. BP187/07.05.2019 Propunere legislativă privind preluarea de către bugetul de stat a datoriilor aferente implementării "Programului Utilități și Mediu la standarde europene" în județul Suceava înregistrată
07.05.2019
82. BP188/07.05.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind "amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate" înregistrată
07.05.2019
83. BP189/07.05.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.154/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate înregistrată
07.05.2019
84. BP190/07.05.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal înregistrată
07.05.2019
85. BP191/07.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea zootehniei nr.32/2019 înregistrată
07.05.2019
86. BP192/07.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului înregistrată
07.05.2019
87. BP193/07.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor înregistrată
07.05.2019
88. BP194/07.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996 înregistrată
07.05.2019
89. BP195/06.05.2019 Propunere legislativă privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite venituri din investiții a persoanelor fizice și unele măsuri de depunere a declarațiilor înregistrată
06.05.2019
90. BP196/07.05.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice înregistrată
07.05.2019
91. BP197/07.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.8 alin.(7) lit.b) din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe înregistrată
07.05.2019
92. BP198/07.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății - REPUBLICARE înregistrată
07.05.2019
93. BP199/07.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății - REPUBLICARE înregistrată
07.05.2019
94. BP200/07.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale înregistrată
07.05.2019
95. BP201/08.05.2019 Propunere legislativă privind regimul articolelor pirotehnice înregistrată
08.05.2019
96. BP202/08.05.2019 Propunere legislativă pentru abrogarea art.88 indice1 - art.88 indice 8 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, a pct.45 al Art.I și a Art.II, Art.III, Art.VI din Legea nr.207/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2018 și a punctelor 3 și 4 ale Art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2018 înregistrată
08.05.2019
97. BP203/08.05.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2019 pentru modificarea art.3 indice 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății înregistrat
08.05.2019
98. BP204/08.05.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, precum și pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și a referendumului național din 26 mai 2019 înregistrat
08.05.2019

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 19 iunie 2019, 10:07
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro