Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Devenite legi cu numar/an:*/2019

Numar înregistrari gasite: 97

1) - textul legii
2) - expunerea de motive la lege
  Numar Titlu Stadiu 1) 2)
1. L642/05.11.2018 LEGEA Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic dintre statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Bridgetown, la 15 octombrie 2008 Lege 1/2019
04.01.2019
- -
2. L659/12.11.2018 LEGEA Lege privind modificarea și completarea art.2 din Legea nr.118/2013 pentru aderarea Înaltei Curți de Casație și Justiție la Asociația Internațională a Înaltelor Jurisdicții Administrative, pentru aderarea Administrației Naționale a Penitenciarelor la Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului la Registrul European al Comerțului, pentru aprobarea plății unor contribuții ale Ministerului Justiției, ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale Administrației Naționale a Penitenciarelor la organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, și pentru modificarea anexei nr.2.2 din Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 2/2019
04.01.2019
- -
3. L452/04.09.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoțirea cu autovehicule ale poliției rutiere din cadrul Poliției Române a șefilor de delegații străine în perioada de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene 2019 Lege 3/2019
04.01.2019
- -
4. L713/10.12.2018 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 4/2019
04.01.2019
- -
5. L14/05.02.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice Lege 5/2019
04.01.2019
- -
6. L587/17.09.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2018 privind acordarea unei măsuri de protec?ie socială persoanelor concediate din cadrul societă?ilor din sectorul crescătorilor de suin a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane Lege 6/2019
04.01.2019
- -
7. L479/04.09.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe Lege 7/2019
04.01.2019
- -
8. L56/03.03.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea articolului 103 din Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Lege 8/2019
04.01.2019
- -
9. L373/18.06.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene Lege 9/2019
04.01.2019
- -
10. L478/04.09.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel județean și al municipiului București, a obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018 Lege 10/2019
08.01.2019
- -
11. L600/24.09.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2018 pentru abrogarea unor dispozi?ii legale în domeniul investi?iilor finan?ate din fonduri publice Lege 11/2019
08.01.2019
- -
12. L411/03.07.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2018 pentru modificarea și completarea Ordonan?ei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea reziden?iatului Lege 12/2019
08.01.2019
- -
13. L625/15.10.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare ?i pentru modificarea ?i completarea unor acte normative Lege 13/2019
08.01.2019
- -
14. L445/04.09.2018 LEGE pentru stabilirea cadrului legal, instituțional și procedural necesar aplicării Deciziei nr.406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele Comunității prin limitarea creșterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020 Lege 14/2019
08.01.2019
- -
15. L442/04.09.2018 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe Lege 15/2019
08.01.2019
- -
16. L395/16.10.2017 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2017 pentru modificarea Odonan?ei Guvernului nr.38/2015 privind solu?ionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori ?i comercian?i Lege 16/2019
08.01.2019
- -
17. L599/24.09.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construc?iilor Lege 17/2019
08.01.2019
- -
18. L531/11.12.2017 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 18/2019
08.01.2019
- -
19. L661/12.11.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2018 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 19/2019
08.01.2019
- -
20. L564/04.09.2018 LEGE pentru instituirea Zilei limbii romani Lege 20/2019
08.01.2019
- -
21. L407/25.06.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004 Lege 21/2019
08.01.2019
- -
22. L404/25.06.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local Lege 22/2019
08.01.2019
- -
23. L444/04.09.2018 LEGE pentru completarea art.114 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și a art.55 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat Lege 23/2019
09.01.2019
- -
24. L628/22.10.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcționarilor publici în anul 2018 Lege 24/2019
09.01.2019
- -
25. L459/04.09.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune Lege 25/2019
09.01.2019
- -
26. L296/14.05.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării" Lege 26/2019
09.01.2019
- -
27. L572/11.09.2018 LEGE privind transmiterea unei părți din imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administrației Rezervației Biosferei ''Delta Dunării'', aflată în subordinea Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului Apărării Naționale Lege 27/2019
10.01.2019
- -
28. L42/05.02.2018 LEGE privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii Lege 28/2019
10.01.2019
- -
29. L654/12.11.2018 LEGE pentru aderarea României la Protocolul adițional privind scrisoarea electronică de însoțire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la Convenția referitoare la contractul de transport rutier internațional de mărfuri pe șosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956 Lege 29/2019
10.01.2019
- -
30. L181/03.04.2018 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 30/2019
10.01.2019
- -
31. L481/04.09.2018 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul de?eurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a de?eurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu Lege 31/2019
10.01.2019
- -
32. L414/16.06.2014 LEGEA - Legea zootehniei Lege 32/2019
16.01.2019
- -
33. L501/04.09.2018 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni Lege 33/2019
16.01.2019
- -
34. L462/04.09.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2018 pentru completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 Lege 34/2019
16.01.2019
- -
35. L87/04.02.2014 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 35/2019
16.01.2019
- -
36. L655/12.11.2018 LEGE pentru ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, semnat de România la 20 septembrie 2011 la New York, la Convenția privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro Lege 36/2019
17.01.2019
- -
37. L708/03.12.2018 LEGE privind trecera orașului Băneasa, județul Constanța, la rangul de comună Lege 37/2019
17.01.2019
- -
38. L378/18.06.2018 LEGE pentru modificarea și completarea art.82 din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 38/2019
17.01.2019
- -
39. L160/19.03.2018 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 39/2019
06.03.2019
- -
40. L470/04.09.2018 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2018 privind compensarea unor creanțe reciproce între statul român și persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietății, precum și pentru prorogarea unui termen Lege 40/2019
06.03.2019
- -
41. L438/09.07.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2018 pentru modificarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comer? ?i Antreprenoriat a Programului de sus?inere a interna?ionalizării operatorilor economici români, cu finan?are de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 Lege 41/2019
06.03.2019
- -
42. L626/15.10.2018 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2018 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat Lege 42/2019
06.03.2019
- -
43. L639/05.11.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2018 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene Lege 43/2019
06.03.2019
- -
44. L637/05.11.2018 LEGEA Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul Lege 44/2019
06.03.2019
- -
45. L574/11.09.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 45/2019
08.03.2019
- -
46. L487/04.09.2018 LEGEA Lege privind modificarea art.61 alin.(1) din Legea Nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat Lege 46/2019
08.03.2019
- -
47. L89/09.02.2019 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 Lege 47/2019
12.03.2019
- -
48. L398/25.06.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 48/2019
12.03.2019
- -
49. L409/28.06.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil și privind modificarea altor acte normative Lege 49/2019
14.03.2019
- -
50. L88/09.02.2019 LEGEA Legea bugetului de stat pe anul 2019 Lege 50/2019
15.03.2019
- -
51. L121/04.03.2019 LEGEA Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 6 februarie 2019 Lege 51/2019
18.03.2019
- -
52. L706/03.12.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 Lege 52/2019
20.03.2019
- -
53. L31/05.02.2019 LEGEA Lege privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităților evreiești din România Lege 53/2019
20.03.2019
- -
54. L248/23.04.2018 LEGEA Lege pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Lege 54/2019
20.03.2019
- -
55. L630/22.10.2018 LEGEA Lege pentru ratificarea Protocolului privind transportul durabil, semnat la Mikulov la 26 septembrie 2014, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 Lege 55/2019
20.03.2019
- -
56. L187/03.04.2018 LEGEA Lege pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 56/2019
01.04.2019
- -
57. L451/13.11.2017 LEGEA Lege pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 57/2019
01.04.2019
- -
58. L491/20.11.2017 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului Lege 58/2019
08.04.2019
- -
59. L158/12.03.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Lege 59/2019
08.04.2019
- -
60. L638/05.11.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 60/2019
15.04.2019
- -
61. L320/29.05.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 61/2019
15.04.2019
- -
62. L624/15.10.2018 LEGEA Lege privind activitatea consulară Lege 62/2019
15.04.2019
- -
63. L426/03.07.2018 LEGEA Lege pentru completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice Lege 63/2019
18.04.2019
- -
64. L753/17.12.2018 LEGEA Lege pentru completarea Legii nr.254/2017 privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unitățile sanitare Lege 64/2019
18.04.2019
- -
65. L82/05.02.2019 LEGEA Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al orașului Huedin, comunei Sâncraiu și comunei Călățele Lege 64/2019
18.04.2019
- -
66. L685/19.11.2018 LEGEA Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora Lege 65/2019
18.04.2019
- -
67. L325/29.05.2018 LEGEA Lege privind instituirea zilei de 11 martie ca "Ziua Națională a Meseriilor" Lege 66/2019
18.04.2019
- -
68. L465/04.09.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2018 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorită?ile administra?iei publice ?i institu?iile publice Lege 67/2019
18.04.2019
- -
69. L446/04.09.2018 LEGEA Lege privind înființarea Consiliului național pentru dezvoltarea resurselor umane din administrația publică Lege 69/2019
22.04.2019
- -
70. L391/25.06.2018 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE" Lege 70/2019
22.04.2019
- -
71. L437/09.07.2018 LEGEA Lege privind societă?ile mutuale de asigurare și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 71/2019
22.04.2019
- -
72. L123/04.03.2019 LEGEA Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România - Cofinanțare UE pentru dezvoltare rurală 2014 - 2020), semnat la București la 17 septembrie 2018 Lege 72/2019
22.04.2019
- -
73. L559/04.09.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 73/2019
25.04.2019
- -
74. L410/03.07.2018 LEGEA Lege privind gestionarea siturilor poten?ial contaminate și a celor contaminate Lege 74/2019
25.04.2019
- -
75. L218/10.04.2018 LEGEA Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 75/2019
25.04.2019
- -
76. L596/24.09.2018 LEGEA Lege privind aprobarea participării României la sistemul Națiunilor Unite al Echipelor de evaluare și coordonare în caz de dezastre, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 76/2019
25.04.2019
- -
77. L449/04.09.2018 LEGEA Lege pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice Lege 77/2019
25.04.2019
- -
78. L461/04.09.2018 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2018 privind prorogarea termenului prevăzut de art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei Guvernului nr.26/2011 privind înfiin?area Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transport Rutier Lege 78/2019
25.04.2019
- -
79. L330/29.05.2018 LEGEA Lege privind instituirea Zilei naționale a gastronomiei și a vinului românesc Lege 79/2019
25.04.2019
- -
80. L450/04.09.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 Lege 80/2019
25.04.2019
- -
81. L463/04.09.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2018 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică Lege 81/2019
25.04.2019
- -
82. L460/04.09.2018 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2018 privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne Lege 82/2019
25.04.2019
- -
83. L457/04.09.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 83/2019
25.04.2019
- -
84. L257/02.05.2018 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice Lege 84/2019
25.04.2019
- -
85. L402/25.06.2018 LEGEA Lege pentru abrogarea alin.(5) și (6) al art.6 indice 6 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor Lege 85/2019
25.04.2019
- -
86. L483/04.09.2018 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 86/2019
25.04.2019
- -
87. L99/15.04.2013 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 87/2019
25.04.2019
- -
88. L376/18.06.2018 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Lege 88/2019
25.04.2019
- -
89. L51/05.02.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind recuperarea debitelor reprezentând indemnizație pentru creșterea copilului Lege 89/2019
02.05.2019
- -
90. L9/05.02.2019 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public Lege 90/2019
06.05.2019
- -
91. L730/17.12.2018 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene Lege 91/2019
06.05.2019
- -
92. L676/19.11.2018 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2018 pentru completarea art.159 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 92/2019
06.05.2019
- -
93. L677/19.11.2018 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 93/2019
06.05.2019
- -
94. L16/05.02.2019 LEGEA Lege privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorității sârbe din România Lege 94/2019
07.05.2019
- -
95. L493/04.09.2018 LEGEA Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile Lege 95/2019
07.05.2019
- -
96. L720/10.12.2018 LEGEA Lege pentru instituirea Zilei Dramaturgiei Românești Lege 96/2019
07.05.2019
- -
97. L86/05.02.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții Lege 97/2019
07.05.2019
- -

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 26 ianuarie 2020, 0:38
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro