Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Numar/an de înregistrare:*/2019

Numar înregistrari gasite: 219
  Numar Titlu Stadiu
1. L1/05.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2019 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare adoptat
de Senat
04.03.2019
2. L2/05.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2019 privind modificarea și completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice adoptat
de Senat
25.02.2019
3. L3/05.02.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice adoptat
de Senat
06.03.2019
4. L4/05.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață a carcaselor și a animalelor vii adoptat
de Senat
06.03.2019
5. L5/05.02.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție adoptat
de Senat
25.02.2019
6. L6/05.02.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol adoptat
de Senat
25.02.2019
7. L7/05.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2018 privind modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional adoptat
de Senat
18.02.2019
8. L8/05.02.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății adoptat
de Senat
18.02.2019
9. L9/05.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public Lege 90/2019
06.05.2019
10. L10/05.02.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2018 pentru modificarea și completarea art.38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene adoptat
de Senat
25.02.2019
11. L11/05.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene la comisii
05.02.2019
12. L12/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 respinsa
de Senat
25.02.2019
13. L13/05.02.2019 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative respinsa
de Senat
06.03.2019
14. L14/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsa
de Senat
20.03.2019
15. L15/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public adoptata
de Senat
25.03.2019
16. L16/05.02.2019 Propunere legislativă privind instituirea Zilei "Sveti Sava", sărbătoare a minorității sârbe din România Lege 94/2019
07.05.2019
17. L17/05.02.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 și a altor acte normative la Secretarul
general
24.04.2019
18. L18/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, votul electronic, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente respinsa
de Senat
18.03.2019
19. L19/05.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
de Senat
20.03.2019
20. L20/05.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români respinsa
de Senat
20.03.2019
21. L21/05.02.2019 Propunere legislativă "Legea manualului școlar" adoptata
de Senat
06.03.2019
22. L22/05.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.60 din LEGEA nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal respinsa
de Senat
20.03.2019
23. L23/05.02.2019 Propunere legislativă pentru instituirea zilei de 1 noiembrie ca Ziua Națională a Radioului adoptata
de Senat
06.03.2019
24. L24/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap adoptata
de Senat
11.03.2019
25. L25/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Protecției Mediului nr.137/1995 adoptata
de Senat
25.03.2019
26. L26/05.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic respinsa
de Senat
01.04.2019
27. L27/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice respinsa
de Senat
18.03.2019
28. L28/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români adoptata
de Senat
25.03.2019
29. L29/05.02.2019 Propunere legislativă privind sprijinirea familiei monoparentale respinsa
de Senat
11.03.2019
30. L30/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice și a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului adoptata
de Senat
25.03.2019
31. L31/05.02.2019 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităților evreiești din România Lege 53/2019
20.03.2019
32. L32/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 adoptata
de Senat
18.03.2019
33. L33/05.02.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolelor 6 indice 1 și 6 indice 2 din Legea nr.416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat respinsa
de Senat
11.03.2019
34. L34/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative respinsa
de Senat
18.03.2019
35. L35/05.02.2019 Propunere legislativă privind parteneriatul civil respinsa
de Senat
18.03.2019
36. L36/05.02.2019 Propunere legislativă privind combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul a autorităților și instituțiilor publice centrale și locale adoptata
de Senat
25.03.2019
37. L37/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români adoptata
de Senat
25.03.2019
38. L38/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.67 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor respinsa
de Senat
20.03.2019
39. L39/05.02.2019 Propunere legislativă privind parteneriatul civil respinsa
de Senat
18.03.2019
40. L40/05.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Ordonanța de Urgență nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării si securității adoptata
de Senat
20.03.2019
41. L41/05.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii adoptata
de Senat
11.03.2019
42. L42/05.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere respinsa
de Senat
25.02.2019
43. L43/05.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici respinsa
de Senat
11.03.2019
44. L44/05.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice respinsa
de Senat
20.03.2019
45. L45/05.02.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal respinsa
de Senat
20.03.2019
46. L46/05.02.2019 Propunere legislativă privind finanțarea și implementarea Programului "Tineri în Parlament" adoptata
de Senat
25.03.2019
47. L47/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
de Senat
11.03.2019
48. L48/05.02.2019 Propunere legislativă privind protecția persoanelor cu boală celiacă din România respinsa
de Senat
18.03.2019
49. L49/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.17 și alin.(2) al art.24 din Ordonanța de urgență nr.44 din 16 aprilie 2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale adoptata
de Senat
25.03.2019
50. L50/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri adoptata
de Senat
08.04.2019
51. L51/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor Lege 89/2019
02.05.2019
52. L52/05.02.2019 Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiții Autostrada București - Brașov adoptata
de Senat
20.03.2019
53. L53/05.02.2019 Propunere legislativă privind modificarea OUG nr.194/2002 privind regimul străinilor în România și OG nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România respinsa
de Senat
20.03.2019
54. L54/05.02.2019 Propunere legislativă privind statutul polițistului local adoptata
de Senat
08.04.2019
55. L55/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece respinsa
de Senat
11.03.2019
56. L56/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice adoptata
de Senat
20.03.2019
57. L57/05.02.2019 Propunere legislativă privind modificarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 respinsa
de Senat
01.04.2019
58. L58/05.02.2019 Propunere legislativă pentru înființarea postului de specialist în domeniul politicilor administrative pentru agricultură și dezvoltare rurală în cadrul administrației publice locale în scopul asigurării furnizării de servicii de consiliere agricolă adoptata
de Senat
18.03.2019
59. L59/05.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură adoptata
de Senat
20.03.2019
60. L60/05.02.2019 Propunere legislativă privind activitățile de transport alternativ cu un vehicul cu șofer ?VTS? adoptata
de Senat
18.03.2019
61. L61/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura, cu modificările și completările ulterioare adoptata
de Senat
11.03.2019
62. L62/05.02.2019 Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Brașov-Bacău adoptata
de Senat
20.03.2019
63. L63/05.02.2019 Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale provenite din cadrul autorităților și instituțiilor publice respinsa
de Senat
11.03.2019
64. L64/05.02.2019 Propunere legislativă pentru utilizarea autovehiculelor școlare destinate transportului public local al elevilor din ciclul învățământului primar/gimnazial precum și pentru completarea art.6 din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
de Senat
18.03.2019
65. L65/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.372 din Legea nr.286/2009 - "Codul Penal" respinsa
de Senat
11.03.2019
66. L66/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal adoptata
de Senat
25.03.2019
67. L67/05.02.2019 Propunere legislativă privind trecerea unor luciuri de apă sau porțiuni din acestea și taluzuri ale barajelor și lacurilor de acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii locale ale unităților administrativ-teritoriale respinsa
de Senat
06.03.2019
68. L68/05.02.2019 Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiții "Autostrada Nordului" adoptata
de Senat
20.03.2019
69. L69/05.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice adoptata
de Senat
20.03.2019
70. L70/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată adoptata
de Senat
18.03.2019
71. L71/05.02.2019 Propunere legislativă pentru Programul Național Prima Lumină adoptata
de Senat
25.03.2019
72. L72/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 adoptata
07.05.2019
73. L73/05.02.2019 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Memoriale a Holocaustului Romilor - Samudaripen adoptata
de Senat
04.03.2019
74. L74/05.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente adoptata
de Senat
08.04.2019
75. L75/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.12 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile respinsa
de Senat
06.03.2019
76. L76/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.24, alin.(3) din Legea nr.231/2018 privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respinsa
de Senat
18.03.2019
77. L77/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului respinsa
de Senat
06.03.2019
78. L78/05.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice respinsa
de Senat
20.03.2019
79. L79/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(2) de la art.391 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
de Senat
11.03.2019
80. L80/05.02.2019 Propunere legislativă privind trecerea unor părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și administrarea Aeroclubului României în domeniul public al județului Maramureș și în administrarea Regiei Autonome Aeroportul Baia Mare retrasa
de catre initiator
04.03.2019
81. L81/05.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și a Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România adoptata
de Senat
25.03.2019
82. L82/05.02.2019 Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al orașului Huedin, comunei Sâncraiu și comunei Călățele Lege 64/2019
18.04.2019
83. L83/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.98 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice adoptata
de Senat
25.03.2019
84. L84/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal respinsa
de Senat
20.03.2019
85. L85/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului respinsa
de Senat
20.03.2019
86. L86/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții Lege 97/2019
07.05.2019
87. L87/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău sesizare de
neconstitutionalitate
02.05.2019
88. L88/09.02.2019 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019 Lege 50/2019
15.03.2019
89. L89/09.02.2019 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 Lege 47/2019
12.03.2019
90. L90/11.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 respins
de Senat
01.04.2019
91. L91/11.02.2019 Propunere legislativă privind acordarea unui pachet-trusou pentru nou-născuți respinsa
de Senat
25.03.2019
92. L92/11.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.135 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
de Senat
25.03.2019
93. L93/11.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat retrasa
de catre initiator
25.02.2019
94. L94/11.02.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant din aviația civilă din România adoptata
de Senat
25.03.2019
95. L95/11.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale respinsa
de Senat
25.03.2019
96. L96/18.02.2019 Proiect de Lege privind cerin?ele minime de cre?tere a mobilită?ii salaria?ilor între statele membre prin îmbunătă?irea dobândirii ?i păstrării drepturilor la pensie suplimentară adoptat
de Senat
18.03.2019
97. L97/18.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2019 privind eșalonarea plății drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiției adoptat
de Senat
06.03.2019
98. L98/18.02.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.187 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice respinsa
de Senat
25.03.2019
99. L99/18.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului respinsa
de Senat
25.03.2019
100. L100/18.02.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, precum și pentru modificarea punctului 20, lit.A, a Anexei nr.3 la Legea nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare respinsa
de Senat
15.04.2019
101. L101/18.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
de Senat
25.03.2019
102. L102/18.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.320 din Legea 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
de Senat
25.03.2019
103. L103/18.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată respinsa
de Senat
25.03.2019
104. L104/18.02.2019 Propunere legislativă privind completarea și modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsa
de Senat
25.03.2019
105. L105/18.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare și modificarea Anexei nr.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale adoptata
de Senat
25.03.2019
106. L106/18.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății la Secretarul
general
24.04.2019
107. L107/18.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice respinsa
de Senat
25.03.2019
108. L108/18.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice adoptata
de Senat
25.03.2019
109. L109/18.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsa
de Senat
25.03.2019
110. L110/18.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică adoptata
de Senat
06.05.2019
111. L111/18.02.2019 Propunere legislativă privind modificarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale și supravegherii pieței echipamentelor la Secretarul
general
24.04.2019
112. L112/18.02.2019 Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă, de abrogare a Directivei 1999/93/CE și de stabilire a modalităților de accesare a serviciilor publice on-line respinsa
de Senat
25.03.2019
113. L113/18.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști adoptata
de Senat
18.03.2019
114. L114/25.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiții ?Canal magistral Siret-Bărăgan? din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională ?Apele Române?, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare adoptat
de Senat
11.03.2019
115. L115/25.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantități de păcură necesară asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populației din municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți adoptat
de Senat
11.03.2019
116. L116/25.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 adoptat
de Senat
11.03.2019
117. L117/25.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2019 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) adoptat
de Senat
25.03.2019
118. L118/25.02.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap adoptat
de Senat
11.03.2019
119. L119/25.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.189 din 9 decembrie 1999 privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni respinsa
de Senat
01.04.2019
120. L120/25.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 223 din Legea nr.1/2011 Legea Educației Naționale la Secretarul
general
24.04.2019
121. L121/04.03.2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 6 februarie 2019 Lege 51/2019
18.03.2019
122. L122/04.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2019 privind stabilirea unor măsuri privind finanțarea investițiilor în turism și modificarea unor acte normative adoptat
de Senat
25.03.2019
123. L123/04.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România - Cofinanțare UE pentru dezvoltare rurală 2014 - 2020), semnat la București la 17 septembrie 2018 Lege 72/2019
22.04.2019
124. L124/04.03.2019 Propunere legislativă privind încurajarea efectuării studiilor superioare în limba română respinsa
de Senat
25.03.2019
125. L125/04.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției respinsa
de Senat
11.03.2019
126. L126/11.03.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2019 pentru completarea Legii nr.176/2018 privind internshipul adoptat
de Senat
01.04.2019
127. L127/11.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 respinsa
de Senat
01.04.2019
128. L128/11.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, precum și a Legii nr.176/2018 privind internshipul adoptata
de Senat
06.05.2019
129. L129/11.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 al Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război respinsa
de Senat
08.04.2019
130. L130/11.03.2019 Propunere legislativă privind vânzarea imobilelor sau a spațiilor, aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, închiriate asociațiilor sau fundațiilor adoptata
de Senat
06.05.2019
131. L131/18.03.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 adoptat
de Senat
01.04.2019
132. L132/18.03.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2019 pentru prorogarea unor termene adoptat
de Senat
01.04.2019
133. L133/18.03.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2019 pentru modificarea art.5 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii adoptat
de Senat
08.04.2019
134. L134/25.03.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi adoptat
de Senat
15.04.2019
135. L135/25.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2019 privind modificarea și completarea art.II din Legea nr.145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative adoptat
de Senat
08.04.2019
136. L136/25.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații la comisii
25.03.2019
137. L137/25.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pe ordinea de zi
07.05.2019
138. L138/25.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 și a Hotărârii de Guvern nr.884/2001 adoptata
de Senat
01.04.2019
139. L139/25.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României sesizare de
neconstitutionalitate
02.05.2019
140. L140/25.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice adoptata
de Senat
01.04.2019
141. L141/01.04.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative adoptat
de Senat
06.05.2019
142. L142/01.04.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Administrația Națională "Apele Române" adoptat
de Senat
06.05.2019
143. L143/01.04.2019 Proiect de Lege pentru acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom) 2018/994, adoptată la Bruxelles, la 13 iulie 2018, de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976 la Secretarul
general
06.05.2019
144. L144/01.04.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) la comisii
01.04.2019
145. L145/01.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Legii nr.218 din 2002, privind organizarea ?i func?ionarea Poli?iei Române raport
depus
08.05.2019
146. L146/01.04.2019 Propunere legislativă privind aprobarea Programului-pilot de preluare a personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat, aflate în finanțarea autorităților administrației publice locale raport
depus
08.05.2019
147. L147/01.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale pe ordinea de zi
07.05.2019
148. L148/01.04.2019 Propunere legislativă pentru implementarea subpunctului 1 al punctului III din Rezoluțiunea Adunării Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 la comisii
01.04.2019
149. L149/01.04.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Na?ional al Magistraturii, formarea profesională ini?ială a judecătorilor ?i procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Na?ional al Magistraturii, stagiul ?i examenul de capacitate al judecătorilor ?i procurorilor stagiari, precum ?i pentru modificarea ?i completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor ?i procurorilor, Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară ?i Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii la comisii
01.04.2019
150. L150/01.04.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat retrimis
la comisii
06.05.2019
151. L151/01.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice la comisii
01.04.2019
152. L152/15.04.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010 adoptat
de Senat
06.05.2019
153. L153/15.04.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2019 pentru modificarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.159/1999 privind înfiin?area Companiei Na?ionale ?Loteria Română? - S.A., precum ?i pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare ?i investi?ii adoptat
de Senat
06.05.2019
154. L154/15.04.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative la comisii
15.04.2019
155. L155/15.04.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere la comisii
15.04.2019
156. L156/15.04.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.179/2002 privind demilitarizarea unităților aparatului central al Minsterului Afacerilor Interne și a structurilor subordonate acestuia la comisii
15.04.2019
157. L157/15.04.2019 Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C la comisii
15.04.2019
158. L158/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 la comisii
15.04.2019
159. L159/15.04.2019 Propunere legislativă pntru modificarea și completarea a unor acte normative în domeniul educației la comisii
15.04.2019
160. L160/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale la comisii
15.04.2019
161. L161/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor la comisii
15.04.2019
162. L162/15.04.2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobândirea, pe baza de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcționare a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, semnat la Abu Dhabi, la 17 octombrie 2018 raport
depus
08.05.2019
163. L163/15.04.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative la comisii
15.04.2019
164. L164/15.04.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției la comisii
15.04.2019
165. L165/15.04.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.7 din 13 martie 1996 cadastrului și publicității imobiliare la comisii
15.04.2019
166. L166/15.04.2019 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
15.04.2019
167. L167/15.04.2019 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.119/1996 privind actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României nr.339/18.05.2012 la comisii
15.04.2019
168. L168/15.04.2019 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României Nr.247 din 10.04.2015 la comisii
15.04.2019
169. L169/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații la comisii
15.04.2019
170. L170/15.04.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile la comisii
15.04.2019
171. L171/15.04.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile la comisii
15.04.2019
172. L172/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății raport
depus
08.05.2019
173. L173/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Republicată la comisii
15.04.2019
174. L174/15.04.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.14 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului la comisii
15.04.2019
175. L175/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal și pentru modificarea Legii nr.169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal la comisii
15.04.2019
176. L176/15.04.2019 Propunere legislativă pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat la comisii
15.04.2019
177. L177/15.04.2019 Propunere legislativă privind aprobarea obiectivelor de investiții "Autostrada Unirii Principatelor Române" și "Autostrada Basarabia" la comisii
15.04.2019
178. L178/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69 din 16 aprilie 2010 a responsabilității fiscal-bugetare la comisii
15.04.2019
179. L179/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului 1 al articolului 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
15.04.2019
180. L180/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare la comisii
15.04.2019
181. L181/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea alineatelor (2) și (3) ale art.17 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.307 din 25 aprilie 2014, cu modificările ulterioare la comisii
15.04.2019
182. L182/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.14 alin.(1) lit.g) din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare la comisii
15.04.2019
183. L183/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2015 pentru finanțarea revistelor de cultură reprezentative din România la comisii
15.04.2019
184. L184/15.04.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
15.04.2019
185. L185/15.04.2019 Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiții "Spitale pentru România" raport
depus
07.05.2019
186. L186/15.04.2019 Propunere legislativă - Lege de abrogare a Legii nr.169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, de modificare și de completare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, de modificare a Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal la comisii
15.04.2019
187. L187/06.05.2019 Proiect de Lege privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative la comisii
06.05.2019
188. L188/06.05.2019 Proiect de Lege privind activitatea de emitere de monedă electronică la comisii
06.05.2019
189. L189/06.05.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice la comisii
06.05.2019
190. L190/06.05.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgarii ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative raport
depus
07.05.2019
191. L191/06.05.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative pe ordinea de zi
07.05.2019
192. L192/06.05.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2019 pentru completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății adoptat
de Senat
07.05.2019
193. L193/06.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale la comisii
06.05.2019
194. L194/06.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 la comisii
06.05.2019
195. L195/06.05.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.7 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile la comisii
06.05.2019
196. L196/06.05.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic la comisii
06.05.2019
197. L197/06.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor la comisii
06.05.2019
198. L198/06.05.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale în scopul armonizării prevederilor acestor legi cu reglementările legislative interne și internaționale în domeniul nuclear la comisii
06.05.2019
199. L199/06.05.2019 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii la comisii
06.05.2019
200. L200/06.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.7 și 10 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare la comisii
06.05.2019
201. L201/06.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale la comisii
06.05.2019
202. L202/06.05.2019 Propunere legislativă privind reglementarea cumulului pensiilor cu câștigul salarial la comisii
06.05.2019
203. L203/06.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(30) și (34) indice 5 ale art.9 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 la comisii
06.05.2019
204. L204/06.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 5 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii la comisii
06.05.2019
205. L205/06.05.2019 Propunere legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului român și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române"- Administrația Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unității administrativ-teritoriale comuna Bratovoești, județul Dolj și în administrarea Consiliului local Bratovoești la comisii
06.05.2019
206. L206/06.05.2019 Propunere legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu pentru deputați și senatori, judecători și procurori, personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor, polițiști, funcționari publici cu statut special, funcționari publici parlamentari, membrilor corpului diplomatic și consular al României, membrilor Curții Constituționale și a personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România la comisii
06.05.2019
207. L207/06.05.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la comisii
06.05.2019
208. L208/06.05.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români la comisii
06.05.2019
209. L209/06.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat la comisii
06.05.2019
210. L210/06.05.2019 Propunere legislativă privind modificarea alin.(1) al art.30 din Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice la comisii
06.05.2019
211. L211/06.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților la comisii
06.05.2019
212. L212/06.05.2019 Propunere legislativă pentru introducerea disciplinei "Educație și cultură media" în învățământul preuniversitar la comisii
06.05.2019
213. L213/06.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
06.05.2019
214. L214/06.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.69 din 16 aprilie 2010 a responsabilității fiscal-bugetare la comisii
06.05.2019
215. L215/06.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea LEGII-CADRU Nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la comisii
06.05.2019
216. L216/06.05.2019 Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate la comisii
06.05.2019
217. L217/06.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea zootehniei nr.32/2019 la comisii
06.05.2019
218. L218/06.05.2019 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local la comisii
06.05.2019
219. L219/06.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.154 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal la comisii
06.05.2019

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 26 ianuarie 2020, 0:39
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro