Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Stadiu: la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalitatii legii

Numar înregistrari gasite: 21
  Numar Titlu la Secretarul general din data
1. L493/25.08.2004 LEGE pentru modificarea alin (1) al art. 285 din Legea nr. 571 privind Codul Fiscal 13.06.2005
2. L653/24.11.2009 LEGE pentru completarea art.45 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 21.05.2012
3. L244/21.05.2012 LEGE pentru modificarea alineatului (2) al articolului 30 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență 29.10.2012
4. L136/29.05.2017 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 15.04.2019
5. L188/03.04.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 15.04.2019
6. L349/04.06.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2002 privind desființarea Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor 15.04.2019
7. L617/08.10.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare 15.04.2019
8. L683/19.11.2018 LEGEA Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală 15.04.2019
9. L688/19.11.2018 LEGEA Lege privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua națională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri 15.04.2019
10. L557/18.12.2017 LEGEA Lege privind modificarea și completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România " 24.04.2019
11. L326/29.05.2018 LEGEA Lege pentru modificarea alin.(1) al art.35 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 24.04.2019
12. L581/11.09.2018 LEGEA Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare 24.04.2019
13. L739/17.12.2018 LEGEA Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar 24.04.2019
14. L748/17.12.2018 LEGEA Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport 24.04.2019
15. L17/05.02.2019 LEGEA Lege privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative 24.04.2019
16. L106/18.02.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 24.04.2019
17. L111/18.02.2019 LEGEA Lege privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale și supravegherii pieței echipamentelor 24.04.2019
18. L120/25.02.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea art.223 din Legea educației naționale nr.1/2011 24.04.2019
19. L143/01.04.2019 LEGE pentru acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom) 2018/994, adoptată la Bruxelles, la 13 iulie 2018, de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976 06.05.2019
20. L352/02.06.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2014 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 07.05.2019
21. L594/07.11.2016 LEGE pentru modificarea art.262 din Legea nr.1/2011 a educației naționale 07.05.2019