Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Stadiu: care si-au încetat procedura legislativa fiind respinse, retrase, etc. în anul 2002

Numar înregistrari gasite: 139
  Numar Titlu Stadiu
1. Pl 145/01.03.2001 Propunere legislativă privind acordarea de locuințe de serviciu tinerilor instituționalizați care au împlinit vârsta de 18 ani și sunt proveniți din orfelinate și case de copii precum și modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.35/1997, privind măsuri de stimulare a persoanelor fizice și juridice pentru încadrarea în muncă a absolvenților instituțiilor de învățământ. respinsă
definitiv
30.01.2002
2. PL 325/27.06.2000 Proiect de Lege privind instituirea medaliei comemorative 400 ANI DE LA UNIREA ȚĂRILOR ROMÂNE SUB SCEPTRUL LUI MIHAI VITEAZUL. respins
definitiv
04.02.2002
3. Pl 560/09.10.2001 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor destinate sediilor partidelor politice aflate în proprietatea statului. retrasă
de către inițiator
04.02.2002
4. PL 106/31.03.1999 Proiect de Lege pentru completarea Legii 121/1996 privind organizarea și funcționarea corpului Pompierilor Militari. respins
definitiv
07.02.2002
5. Pl 215/29.03.2001 Propunere legislativă privind procedurile simplificate de înregistrare și funcționare a societăților comerciale. respinsă
definitiv
07.02.2002
6. Pl 295/18.05.2001 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 din Legea nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supraveghere a asigurărilor. respinsă
definitiv
07.02.2002
7. Pl 470/03.09.2001 Propunere legislativă pentru modificarea salariilor de bază pentru unele funcții prevăzute în anexa nr.II la Ordonanța Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar. respinsă
definitiv
07.02.2002
8. Pl 506/18.09.2001 Propunere legislativă privind schimbarea denumirii comunei Gilău, județul Cluj. respinsă
definitiv
07.02.2002
9. Pl 544/25.09.2001 Propunere legislativă privind exceptarea de la aplicarea impozitului global asupra unor sume. respinsă
definitiv
07.02.2002
10. Pl 550/27.09.2001 Propunere legislativă privind dreptul localităților din România de a avea steag și stemă proprii. respinsă
definitiv
07.02.2002
11. Pl 579/15.10.2001 Propunere legislativă pentru completarea art.12 alin.(1) din Legea 453/18.07.2001 privind executarea construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor. respinsă
definitiv
07.02.2002
12. Pl 583/18.10.2001 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată. respinsă
definitiv
07.02.2002
13. Pl 589/18.10.2001 Propunere legislativă pentru modificarea art. 38(1), pct. b) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. respinsă
definitiv
07.02.2002
14. Pl 617/29.10.2001 Propunere legislativă privind reglementarea dreptului localităților de a avea steag și stemă proprie. respinsă
definitiv
07.02.2002
15. Pl 284/10.05.2001 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.75 din 12 iulie 1996 privind stabilirea zilelor de sărbători legale în care nu se lucrează. respinsă
definitiv
11.02.2002
16. Pl 357/19.06.2001 Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive etnice de către regimurile de ocupație din Ardealul de Nord în perioada 30 august 1940 - 25 octombrie 1944. respinsă
definitiv
12.02.2002
17. Pl 358/20.06.2001 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.189/2000 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. respinsă
definitiv
12.02.2002
18. Pl 558/08.10.2001 Propunere legislativă pentru completarea prevederilor Legii privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, Legea 10/2001. respinsă
definitiv
12.02.2002
19. Pl 492/10.09.2001 Propunere legislativă privind instituțiile publice de spectacole și concerte. retrasă
de către inițiator
13.02.2002
20. Pl 401/10.07.2001 Propunere legislativă privind acoperirea și restituirea diferențelor de curs valutar pentru sumele în valută depuse de cetățenii români în contul Băncii Române de Comerț Exterior, potrivit legislației în vigoare, până la data de 31 dec. 1989. retrasă
de către inițiator
20.02.2002
21. Pl 143/28.02.2001 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. respinsă
definitiv
05.03.2002
22. Pl 233/11.04.2001 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.8 și 12 ale Legii nr.33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni. respinsă
definitiv
05.03.2002
23. Pl 551/27.09.2001 Propunere legislativă constituirea și utilizarea Fondului Special de Solidaritate pentru construcția de locuințe pentru tineri. respinsă
definitiv
05.03.2002
24. Pl 582/17.10.2001 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război respinsă
definitiv
05.03.2002
25. Pl 565/10.10.2001 Propunere legislativă privind prelungirea duratei desfășurării doctoratului. retrasă
de către inițiator
11.03.2002
26. PL 374/04.07.2000 Proiect de Lege privind trecerea satului Mănerău de la comuna Pestișu Mic ca sat aparținător municipiului Hunedoara. respins
definitiv
13.03.2002
27. Pl 618/30.10.2001 Propunere legislativă cu privire la localurile de alimentație publică. respinsă
definitiv
19.03.2002
28. PL 156/28.06.1996 Proiect de Lege privind stațiunile balneo-climaterice în România și asistența medicală balneară respins
definitiv
02.04.2002
29. PL 725/28.12.2001 Proiect de Lege pentru completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului. respins
definitiv
02.04.2002
30. Pl 192/08.07.1998 Propunere legislativă privind amenajarea complexă a râului Argeș în aval de București și reluarea lucrărilor la canalul navigabil Dunăre-București. respinsă
definitiv
09.04.2002
31. Pl 658/20.11.2001 Propunere legislativă privind dreptul consiliilor locale de a vinde tinerilor terenuri din domeniul privat al statului. respinsă
definitiv
09.04.2002
32. Pl 156/04.05.1999 Propunere legislativă de modificare și completare a art.50 din Legea nr.58/1998 Legea bancară. respinsă
definitiv
18.04.2002
33. Pl 77/21.02.2000 Propunere legislativă privind înființarea Stațiunii de Cercetări Antarctice ROMÂNIA. respinsă
definitiv
18.04.2002
34. Pl 338/11.06.2001 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991, Legii nr.169/1997 și ale Legii nr.18/1991, republicată. respinsă
definitiv
18.04.2002
35. Pl 375/28.06.2001 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1999 și ale Legii nr.169/1997. respinsă
definitiv
18.04.2002
36. Pl 626/06.11.2001 Propunere legislativă pentru susținerea editării, comercializării, difuzării și promovării cărții românești. respinsă
definitiv
18.04.2002
37. Pl 679/05.12.2001 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Decretului Lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945 precum și celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri. respinsă
definitiv
18.04.2002
38. Pl 680/05.12.2001 Propunere legislativă pentru completarea Legii 189 din 2 Noiembrie 2000 privind OG nr.105/1999 pentru acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. respinsă
definitiv
18.04.2002
39. Pl 685/07.12.2001 Propunere legislativă privind modificarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată și instituirea cotei TVA de 2% la unele produse alimentare, industriale și servicii prestate pentru producătorii agricoli. respinsă
definitiv
18.04.2002
40. PL 12/23.01.2002 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului, nr.69/2000. respins
definitiv
18.04.2002
41. Pl 482/06.09.2001 Propunere legislativă privind Amendament la Legea 70/1991 cu privire la alegerile locale, modificată și completată prin OUG nr.28/12.04.2000. respinsă
definitiv
09.05.2002
42. Pl 502/12.09.2001 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale. respinsă
definitiv
09.05.2002
43. Pl 681/06.12.2001 Propunere legislativă privind garantarea plăților produselor și serviciilor pentru companiile naționale și societățile comerciale cu capital majoritar de stat. respinsă
definitiv
09.05.2002
44. Pl 697/17.12.2001 Propunere legislativă privind protecția animalelor utilizate la experimente. respinsă
definitiv
09.05.2002
45. PL 132/13.03.2000 Proiect de Lege pentru completarea articolului 8 din Legea nr.189/1998 privind finanțele publice locale. respins
definitiv
23.05.2002
46. Pl 246/12.04.2001 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului. respinsă
definitiv
28.05.2002
47. Pl 10/22.01.2002 Propunere legislativă privind înființarea comunei Negreni, județul Cluj. clasată cu prevederi
preluate de
altă inițiativă
legislativă
28.05.2002
48. Pl 18/30.01.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(3) al art.5 din Legea nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice. respinsă
definitiv
28.05.2002
49. Pl 69/13.02.2002 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii privind vânzarea spațiilor comerciale, proprietatea privată a statului, aflate în administrarea consiliilor județene, sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local. respinsă
definitiv
28.05.2002
50. Pl 73/19.02.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. respinsă
definitiv
28.05.2002
51. Pl 708/21.12.2001 Propunere legislativă privind declararea ca municipiu a orașului Zărnești. retrasă
de către inițiator
03.06.2002
52. PL 236/07.05.2002 Proiect de Lege privind protecția martorilor retras
de către inițiator
03.06.2002
53. Pl 64/12.02.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe Căile Ferate Române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române. retrasă
de către inițiator
10.06.2002
54. Pl 703/20.12.2001 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali din România. clasată cu prevederi
preluate de
altă inițiativă
legislativă
12.06.2002
55. Pl 69/10.03.1998 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului. respinsă
definitiv
13.06.2002
56. Pl 309/29.05.2001 Propunere legislativă privind LEGE CADRU pentru prevenirea cruzimii față de animale și protecția acestora. respinsă
definitiv
13.06.2002
57. Pl 581/17.10.2001 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război. respinsă
definitiv
13.06.2002
58. Pl 700/19.12.2001 Propunere legislativă privind anularea restanțelor la plata contribuției pentru asigurările sociale de sănătate. respinsă
definitiv
13.06.2002
59. Pl 75/20.02.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului nr.54 din Legea administrației publice locale nr.215 din 23 aprilie 2001. respinsă
definitiv
13.06.2002
60. Pl 76/21.02.2002 Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor prevederi ale Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală. respinsă
definitiv
13.06.2002
61. PL 373/04.07.2000 Proiect de Lege privind înființarea comunei Roșcani, județul Hunedoara. respins
definitiv
14.06.2002
62. Pl 20/30.01.2002 Propunere legislativă pentru abrogarea O.U. nr.85 din 14.06.2001 și O.U. nr. 166 din 17.12.2001 și menținerea prevederilor art.48, 79 și 80 din Legea nr. 164/2001, așa cum au fost adoptate de Parlamentul României. respinsă
definitiv
18.06.2002
63. Pl 313/17.06.2002 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea consiliilor mass-media. retrasă
de către inițiator
19.06.2002
64. Pl 420/16.12.1998 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.48/1992 a Audiovizualului. respinsă
definitiv
25.06.2002
65. Pl 228/04.04.2001 Propunere legislativă privind reorganizarea grupurilor școlare. respinsă
definitiv
25.06.2002
66. Pl 672/29.11.2001 Propunere legislativă pentru completarea art.5, alin.(1), lit. c) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic cu funcția didactică de instructor pentru învățământul secundar. respinsă
definitiv
25.06.2002
67. Pl 673/29.11.2001 Propunere legislativă pentru completarea art.5, alin.2, litera c) din Legea învățământului, nr.84/1995, modificată și completată, cu privire la dreptul instituțiilor de a preda în învățământul gimnazial. respinsă
definitiv
25.06.2002
68. Pl 702/20.12.2001 Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art.4 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. respinsă
definitiv
25.06.2002
69. Pl 14/29.01.2002 Propunere legislativă privind sistemul național de pensii. respinsă
definitiv
25.06.2002
70. Pl 68/13.02.2002 Propunere legislativă pentru declararea ca oraș a comunei Pecica, județul Arad respinsă
definitiv
25.06.2002
71. Pl 72/19.02.2002 Propunere legislativă pentru modificarea art.27 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. respinsă
definitiv
25.06.2002
72. Pl 105/04.03.2002 Propunere legislativă privind încasarea impozitelor, taxelor și contribuțiilor bugetare de la agenții economici. respinsă
definitiv
25.06.2002
73. Pl 127/12.03.2002 Propunere legislativă pentru modificarea alin (1) al art.22 din Legea nr.84/1995 - Legea învățământului. respinsă
definitiv
25.06.2002
74. Pl 216/23.04.2002 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.105/1996 privind evidența populației. respinsă
definitiv
25.06.2002
75. Pl 303/11.06.2002 Propunere legislativă privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ. retrasă
de către inițiator
02.09.2002
76. PL 646/12.11.2001 Proiect de Lege privind Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor. respins
definitiv
11.09.2002
77. Pl 146/28.04.1999 Propunere legislativă privind completarea și modificarea Legii partidelor politice. respinsă
definitiv
23.09.2002
78. Pl 422/05.09.2000 Propunere legislativă privind asigurarea asistenței medicale în localitățile din mediul rural. respinsă
definitiv
23.09.2002
79. Pl 501/12.09.2001 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii partidelor politice. respinsă
definitiv
23.09.2002
80. Pl 503/13.09.2001 Propunere legislativă privind restabilirea drepturilor de proprietate și a reparațiilor pentru daunele cauzate proprietății private în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. respinsă
definitiv
23.09.2002
81. Pl 580/16.10.2001 Propunere legislativă privind regimul incompatibilităților. respinsă
definitiv
23.09.2002
82. Pl 636/08.11.2001 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale. respinsă
definitiv
23.09.2002
83. Pl 637/08.11.2001 Propunere legislativă privind completarea și modificarea Legii nr.69/1992 pentru alegerea Președintelui României. respinsă
definitiv
23.09.2002
84. Pl 638/08.11.2001 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului. respinsă
definitiv
23.09.2002
85. Pl 677/04.12.2001 Propunere legislativă privind completarea art.209 din Codul Penal. respinsă
definitiv
23.09.2002
86. Pl 78/21.02.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG 108/2001 privind exploatațiile agricole. respinsă
definitiv
23.09.2002
87. Pl 80/26.02.2002 Propunere legislativă privind vânzarea locuințelor de serviciu personalului militar și civil din cadrul ministerelor și instituțiilor publice din sistemul apărării, ordinii publice și siguranței naționale. respinsă
definitiv
23.09.2002
88. Pl 97/28.02.2002 Propunere legislativă privind vânzarea locuințelor de serviciu de către instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională în unele situații speciale. respinsă
definitiv
23.09.2002
89. Pl 121/11.03.2002 Propunere legislativă privind încheierea de contracte individuale pentru consumurile de apă rece, apă caldă menajeră, căldură, și gaz metan din clădirile colective. respinsă
definitiv
23.09.2002
90. Pl 126/12.03.2002 Propunere legislativă privind încurajarea tinerilor întreprinzători, prin acordarea de facilități în desfășurarea actelor și faptelor de comerț. respinsă
definitiv
23.09.2002
91. Pl 152/21.03.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1994, privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical și al artelor. respinsă
definitiv
23.09.2002
92. Pl 161/28.03.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.123/2001 privind regimul străinilor în România. respinsă
definitiv
23.09.2002
93. PL 169/29.03.2002 Proiect de Lege pentru modificarea alineatului (2) al articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.55/1999 pentru interzicerea publicității produselor din tutun în sălile de spectacol și interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor. respins
definitiv
23.09.2002
94. Pl 185/08.04.2002 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. respinsă
definitiv
23.09.2002
95. Pl 252/20.05.2002 Propunere legislativă pentru modificarea art.25 alin.3 din Legea nr.705/2001 privind sistemul național de asistență socială. respinsă
definitiv
23.09.2002
96. PL 258/12.09.1997 Proiect de Lege privind unele măsuri de îmbunătățire a asistenței medicale de urgență prespitalicească. respins
definitiv
03.10.2002
97. Pl 562/09.10.2001 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației. retrasă
de către inițiator
09.10.2002
98. Pl 201/16.04.2002 Propunere legislativă privind constituirea unor drepturi de superficie asupra terenurilor construite și de folosință asupra celorlalte categorii de terenuri cetățenilor străini și apatrizilor. retrasă
de către inițiator
14.10.2002
99. Pl 660/21.11.2001 Propunere legislativă privind înființarea unor burse de consiliu local pentru asigurarea învățământului preșcolar și primar din mediul rural cu personal calificat. respinsă
definitiv
15.10.2002
100. Pl 625/05.11.2001 Propunere legislativă privind Legea spitalelor. clasată cu prevederi
preluate de
altă inițiativă
legislativă
17.10.2002
101. PL 103/01.03.2002 Proiect de Lege privind organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor. clasat cu prevederi
preluate de
altă inițiativă
legislativă
17.10.2002
102. Pl 182/03.04.2002 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea serviciilor de pază, transporturi speciale și investigații clasată cu prevederi
preluate de
altă inițiativă
legislativă
17.10.2002
103. Pl 80/23.02.2000 Propunere legislativă cu privire la despăgubirea membrilor asociației pentru protecția cumpărătorilor de autoturisme București. respinsă
definitiv
06.11.2002
104. Pl 663/22.11.2001 Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor care dovedesc eroism în acțiuni de salvare a unor vieți omenești ori de recuperare a unor bunuri aparținând patrimoniului public sau privat. respinsă
definitiv
06.11.2002
105. PL 724/28.12.2001 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare. respins
definitiv
06.11.2002
106. Pl 51/05.02.2002 Propunere legislativă privind despăgubirea deponenților la Casa de Economii și Consemnațiuni care au depus diverse sume de bani până la data de 01.11.1990 în vederea achiziționării de autoturisme DACIA. respinsă
definitiv
06.11.2002
107. Pl 202/16.04.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit respinsă
definitiv
06.11.2002
108. Pl 242/13.05.2002 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului 3 al articolului 49 din Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale. respinsă
definitiv
06.11.2002
109. Pl 285/04.06.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea O.G. nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare. respinsă
definitiv
06.11.2002
110. Pl 286/04.06.2002 Propunere legislativă privind compensațiile acordate cetățenilor români persecutați din motive politice de regimurile de dictatură din perioada 6 septembrie 1940-22 decembrie 1989 pentru bunurile avariate, distruse, confiscate sau naționalizate. respinsă
definitiv
06.11.2002
111. Pl 299/11.06.2002 Propunere legislativă pentru completarea alin. 1 al art.11 din Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată. respinsă
definitiv
06.11.2002
112. Pl 305/12.06.2002 Propunere legislativă privind ajutorarea familiilor aflate în situația de sărăcie extremă, precum și a celor cu mai mult de patru copii minori ale căror venituri nu depășesc salariul minim pe economie, prin reducerea costurilor către regiile autonome și societățile comerciale prestatoare de servicii comunitare. respinsă
definitiv
06.11.2002
113. Pl 310/17.06.2002 Propunere legislativă privind asigurarea încadrării în muncă a persoanelor cu handicap. respinsă
definitiv
06.11.2002
114. Pl 349/27.06.2002 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.195 din 20 aprilie 2001 privind voluntariatul. retrasă
de către inițiator
06.11.2002
115. Pl 210/18.04.2002 Propunere legislativă privind înființarea orașului Felix, județul Bihor. respinsă
definitiv
26.11.2002
116. Pl 230/30.04.2002 Propunere legislativă privind vânzarea unor terenuri, domeniul privat al statului sau al unităților administrativ teritoriale, afectate de construcții cu destinația de locuințe, din intravilanul localităților rurale și urbane. respinsă
definitiv
26.11.2002
117. Pl 257/21.05.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat. respinsă
definitiv
26.11.2002
118. Pl 260/23.05.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respinsă
definitiv
26.11.2002
119. Pl 263/23.05.2002 Propunere legislativă privind acordarea ori schimbarea denumirilor străzilor și localităților. respinsă
definitiv
26.11.2002
120. Pl 272/29.05.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe respinsă
definitiv
26.11.2002
121. Pl 284/04.06.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală. respinsă
definitiv
26.11.2002
122. Pl 306/13.06.2002 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului, destinate sediilor și desfășurării activității asociaților și fundațiilor. respinsă
definitiv
26.11.2002
123. Pl 311/17.06.2002 Propunere legislativă privind stimularea deplasării persoanelor cu handicap în locurile publice. respinsă
definitiv
26.11.2002
124. Pl 327/20.06.2002 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Gărzii civile și a patrulelor cetățenești. respinsă
definitiv
26.11.2002
125. Pl 358/02.07.2002 Propunere legislativă pentru declararea municipiului Constanța - ORAȘ MARTIR. respinsă
definitiv
26.11.2002
126. Pl 360/03.07.2002 Propunere legislativă pentru prevenirea și sancționarea pornografiei pedofile săvârșită prin intermediul rețelelor informatice. respinsă
definitiv
26.11.2002
127. Pl 382/10.07.2002 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală. respinsă
definitiv
26.11.2002
128. Pl 287/04.06.2002 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1997 privind transporturile. respinsă
definitiv
03.12.2002
129. Pl 447/17.09.2002 Propunere legislativă privind exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații și a Serviciului de Informații Externe. respinsă
definitiv
03.12.2002
130. Pl 468/24.09.2002 Propunere legislativă pentru instituirea zilei "NATO" retrasă
de către inițiator
04.12.2002
131. PL 295/02.10.1998 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea jocurilor de noroc. respins
definitiv
05.12.2002
132. Pl 65/12.02.2002 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor. respinsă
definitiv
10.12.2002
133. Pl 417/05.09.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.37 al Legii nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată. respinsă
definitiv
12.12.2002
134. Pl 258/22.05.2002 Propunere legislativă pentru completarea anexei la Ordonanța de urgență nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței. respinsă
definitiv
19.12.2002
135. Pl 342/25.06.2002 Propunere legislativă privind modificarea alin.(1) și (2) ale art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte. respinsă
definitiv
19.12.2002
136. Pl 343/25.06.2002 Propunere legislativă pentru modificarea Legii privind acordarea tichetelor de masă, nr.142/1998. respinsă
definitiv
19.12.2002
137. Pl 346/26.06.2002 Propunere legislativă privind acordarea unui ajutor social mamelor care nasc și cresc trei sau mai mulți copii. respinsă
definitiv
19.12.2002
138. Pl 356/28.06.2002 Propunere legislativă pentru modificarea art.37 alin.(1) al Legii nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, în vederea punerii acestuia în concordanță cu celelalte prevederi legale în vigoare. respinsă
definitiv
19.12.2002
139. Pl 455/19.09.2002 Propunere legislativă privind efectuarea inspecției tehnico-periodice a remorcilor pavilion apicol. respinsă
definitiv
19.12.2002

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 19 iunie 2019, 10:39
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro