Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Stadiu: care si-au încetat procedura legislativa fiind respinse, retrase, etc. în anul 2007

Numar înregistrari gasite: 447
  Numar Titlu Stadiu
1. Pl-x 969/18.12.2006 Propunere legislativă privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României procedură legislativă încetată
05.02.2007
2. Pl-x 626/12.12.2005 Propunere legislativă pentru protejarea zonelor forestiere afectate de doborâturi de vânt și alte calamități naturale respinsă
definitiv
13.02.2007
3. Pl-x 369/25.04.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației respinsă
definitiv
13.02.2007
4. Pl-x 536/12.06.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației respinsă
definitiv
13.02.2007
5. Pl-x 804/01.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (4) al articolului 91 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsă
definitiv
13.02.2007
6. Pl-x 853/13.11.2006 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.42 din 29.01.2004 privind organizarea activității veterinare aprobată prin Legea nr. 215 din 27.05.2004 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 531 din 14 iunie 2004 respinsă
definitiv
13.02.2007
7. Pl-x 946/11.12.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului respinsă
definitiv
13.02.2007
8. Pl-x 939/11.12.2006 Propunere legislativă privind concordatul preventiv retrasă
de către inițiator
14.02.2007
9. Pl-x 698/18.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsă
definitiv
20.02.2007
10. Pl-x 751/18.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare respinsă
definitiv
20.02.2007
11. Pl-x 760/23.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.147 din 26 iulie 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern respinsă
definitiv
20.02.2007
12. Pl-x 874/13.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative respinsă
definitiv
20.02.2007
13. Pl-x 889/22.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Titlului VII - capitolele I, art.5 din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
20.02.2007
14. Pl-x 900/22.11.2006 Propunere legislativă privind instituirea indemnizației pe viață a cascadorilor români de film istoric și național din patrimoniul Național care au activat în perioada 1960-1989 respinsă
definitiv
20.02.2007
15. Pl-x 928/04.12.2006 Propunere legislativă pentru stabilirea unor normative privind obligativitatea întreținerii și reparației fațadelor imobilelor respinsă
definitiv
20.02.2007
16. Pl-x 929/04.12.2006 Propunere legislativă privind evaluarea și managementul inundațiilor respinsă
definitiv
20.02.2007
17. Pl-x 930/04.12.2006 Propunere legislativă privind unele servicii de asistență financiară procedurală respinsă
definitiv
20.02.2007
18. Pl-x 299/18.04.2006 Propunere legislativă privind declararea ca municipiu a orașului Voluntari, județul Ilfov respinsă
definitiv
06.03.2007
19. Pl-x 557/21.06.2006 Propunere legislativă privind reînființarea satului DAMIAN prin reorganizarea comunei SADOVA, județul DOLJ respinsă
definitiv
06.03.2007
20. PL-x 662/13.09.2006 Proiect de Lege pentru înființarea satului Tangâru prin reorganizarea comunei Stoenești, județul Giurgiu respins
definitiv
06.03.2007
21. Pl-x 854/13.11.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsă
definitiv
06.03.2007
22. Pl-x 58/19.02.2007 Propunere legislativă privind statutul profesional și de carieră al ofițerilor de informații procedură legislativă încetată
07.03.2007
23. Pl-x 61/19.02.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.101 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic procedură legislativă încetată
07.03.2007
24. PL-x 647/11.09.2006 Proiect de Lege pentru modificarea Legii.nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare respins
definitiv
08.03.2007
25. Pl-x 711/03.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioda 6 martie 1945-22 decembrie 1989 respinsă
definitiv
08.03.2007
26. Pl-x 803/01.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respinsă
definitiv
08.03.2007
27. Pl-x 806/01.11.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea OG 85/2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsă
definitiv
08.03.2007
28. Pl-x 847/13.11.2006 Propunere legislativă privind modificarea alin.(1), (4) și (5) ale art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale respinsă
definitiv
08.03.2007
29. Pl-x 869/13.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.71/2003 și Legea nr. 533/2003 respinsă
definitiv
08.03.2007
30. Pl-x 873/13.11.2006 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.161/19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsă
definitiv
08.03.2007
31. Pl-x 890/22.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun respinsă
definitiv
08.03.2007
32. Pl-x 892/22.11.2006 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică respinsă
definitiv
08.03.2007
33. Pl-x 893/22.11.2006 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică respinsă
definitiv
08.03.2007
34. Pl-x 894/22.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor respinsă
definitiv
08.03.2007
35. Pl-x 896/22.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47 din 17/03/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" respinsă
definitiv
08.03.2007
36. Pl-x 897/22.11.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.152/1998 respinsă
definitiv
08.03.2007
37. Pl-x 899/22.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22 din 30 ianuarie 2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii respinsă
definitiv
08.03.2007
38. Pl-x 908/27.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public respinsă
definitiv
08.03.2007
39. Pl-x 910/27.11.2006 Propunere legislativă privind acordarea de despăgubiri sau compensații financiare cetățenilor români, victime ale stării de război din 1944, pentru bunurile distruse de către armatele străine ce au invadat Podișul Transilvaniei respinsă
definitiv
08.03.2007
40. Pl-x 922/04.12.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.504/2004 privind instituțiile publice de spectacole și concerte respinsă
definitiv
08.03.2007
41. Pl-x 923/04.12.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii bibliotecilor nr.334/2002 respinsă
definitiv
08.03.2007
42. Pl-x 924/04.12.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1990 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare respinsă
definitiv
08.03.2007
43. Pl-x 925/04.12.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 republicat privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsă
definitiv
08.03.2007
44. Pl-x 941/11.12.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsă
definitiv
08.03.2007
45. Pl-x 942/11.12.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia respinsă
definitiv
08.03.2007
46. Pl-x 943/11.12.2006 Propunere legislativă privind modificarea art.271 din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României respinsă
definitiv
08.03.2007
47. Pl-x 947/11.12.2006 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Turism respinsă
definitiv
08.03.2007
48. Pl-x 948/11.12.2006 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru vânzarea acțiunilor societăților comerciale către salariați în cadrul procesului de privatizare respinsă
definitiv
08.03.2007
49. Pl-x 949/11.12.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe respinsă
definitiv
08.03.2007
50. Pl-x 950/11.12.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe respinsă
definitiv
08.03.2007
51. Pl-x 951/11.12.2006 Propunere legislativă pentru declararea zonei "Mehedințiul de sub munte - zonă strategică de turism" respinsă
definitiv
08.03.2007
52. Pl-x 952/11.12.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.490/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale respinsă
definitiv
08.03.2007
53. Pl-x 953/11.12.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.465/2001 care aprobă Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile respinsă
definitiv
08.03.2007
54. Pl-x 955/11.12.2006 Propunere legislativă privind funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecții respinsă
definitiv
08.03.2007
55. Pl-x 956/11.12.2006 Propunere legislativă privind stoparea discriminării de gen în spoturile publicitare respinsă
definitiv
08.03.2007
56. PL-x 964/13.12.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea eficientă a veniturilor cu destinație specială în sectorul energetic, aprobată prin Legea nr.529/2004 respins
definitiv
08.03.2007
57. PL-x 966/13.12.2006 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(1) lit.g) din Legea nr.115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici respins
definitiv
08.03.2007
58. Pl-x 976/18.12.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsă
definitiv
08.03.2007
59. PL-x 19/05.02.2007 Proiect de Lege pentru abrogarea punctului 1 al anexei la Legea tinerilor nr.350/2006 respins
definitiv
08.03.2007
60. Pl-x 21/05.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82 din 30 august 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată prin Legea nr.125 din 18 martie 2002 respinsă
definitiv
08.03.2007
61. Pl-x 23/05.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore respinsă
definitiv
08.03.2007
62. Pl-x 33/12.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsă
definitiv
08.03.2007
63. Pl-x 35/12.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152 din 15/07/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și a Legii nr.543 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2003 respinsă
definitiv
08.03.2007
64. Pl-x 36/12.02.2007 Propunere legislativă privind înființarea adăposturilor și a centrelor de urgență respinsă
definitiv
08.03.2007
65. Pl-x 37/12.02.2007 Propunere legislativă privind regimul juridic al locuințelor de serviciu respinsă
definitiv
08.03.2007
66. Pl-x 38/12.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.8, alin.(1) și art.20 din Legea nr.10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 respinsă
definitiv
08.03.2007
67. Pl-x 84/19.02.2007 Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile aparținând Memorialului Ipotești Centrului Național de studii "Mihai Eminescu", județul Botoșani, instituție publică de interes național, din domeniul public al județului Botoșani și din administrarea Consiliului Județean Botoșani, în domeniul public al statului și atribuirea acestuia în folosința gratuită a Uniunii Scriitorilor din România, pe o perioadă de 49 de ani respinsă
definitiv
08.03.2007
68. PL-x 482/19.10.2005 Proiectul Legii camerelor de comerț și industrie din România respins
definitiv
13.03.2007
69. PL-x 103/27.02.2006 Proiect de Lege privind accesul parlamentarilor la documentele privatizării respins
definitiv
13.03.2007
70. Pl-x 521/05.06.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilanul localităților în Delta Dunării nr.679/2002 respinsă
definitiv
13.03.2007
71. Pl-x 954/11.12.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsă
definitiv
13.03.2007
72. Pl-x 34/12.02.2007 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată respinsă
definitiv
13.03.2007
73. Pl-x 47/14.02.2007 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004 și modificată prin Legea nr.313/2004 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.9/2005 respinsă
definitiv
13.03.2007
74. Pl-x 50/14.02.2007 Propunere legislativă pentru modificare și completare a Legii nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal respinsă
definitiv
13.03.2007
75. Pl-x 52/14.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.103/1996, legea fondului cinegetic și protecția vânatului respinsă
definitiv
13.03.2007
76. BP1189/23.11.2006 Propunere legislativă privind unele măsuri în vederea restructurării și pregătirii privatizării Societății Naționale a Apelor Minerale retrasă
de către inițiator
13.03.2007
77. PL-x 3/05.02.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între România și Comunitățile Europene privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale, semnat la București la 27 octombrie 2006, la Acordul European instituind o Asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993 respins
definitiv
21.03.2007
78. Pl-x 24/05.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.351/2004, legea gazelor respinsă
definitiv
21.03.2007
79. Pl-x 26/05.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.318/2003 privind energia electrică respinsă
definitiv
21.03.2007
80. PL-x 32/12.02.2007 Proiect de Lege privind sprijinirea localitaților aflate pe traseul drumurilor naționale pentru iluminat public respins
definitiv
21.03.2007
81. Pl-x 40/12.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.529/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea eficientă a veniturilor cu destinație specială în sectorul energetic respinsă
definitiv
21.03.2007
82. Pl-x 46/14.02.2007 Propunere legislativă privind introducerea unei taxe de folosire a rețelelor de distribuție pentru gazul metan și energie electrică plătită autorităților publice locale respinsă
definitiv
21.03.2007
83. Pl-x 75/19.02.2007 Propunere legislativă privind organizarea unei societăți de profil pentru distribuția apei potabile și canalizare în regiunile rurale respinsă
definitiv
21.03.2007
84. Pl-x 277/27.06.2005 Propunere legislativă privind obligativitatea înscrierii grupei sanguine și RH-ului în actul de identitate și permisul de conducere auto respinsă
definitiv
27.03.2007
85. PL-x 851/13.11.2006 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România respins
definitiv
27.03.2007
86. Pl-x 76/19.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date respinsă
definitiv
27.03.2007
87. Pl-x 80/19.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului -lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare respinsă
definitiv
27.03.2007
88. Pl-x 87/28.02.2007 Propunere legislativă pentru completarea art.34² din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere respinsă
definitiv
27.03.2007
89. Pl-x 90/28.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.174 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsă
definitiv
27.03.2007
90. Pl-x 102/28.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte asigurări sociale respinsă
definitiv
27.03.2007
91. Pl-x 103/28.02.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea dispozițiilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsă
definitiv
27.03.2007
92. BP233/22.03.2007 Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art. 257 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare retrasă
de către inițiator
28.03.2007
93. PL 444/17.09.2002 Proiect de Lege privind stimularea industriei de tehnologia informației. respins
definitiv
29.03.2007
94. Pl-x 639/06.09.2006 Propunere legislativă privind înființarea comunei Suhurlui, județul Galați respinsă
definitiv
29.03.2007
95. Pl-x 549/14.06.2006 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respinsă
definitiv
11.04.2007
96. Pl-x 49/14.02.2007 Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Decretul - Lege nr.126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică) respinsă
definitiv
11.04.2007
97. Pl-x 70/19.02.2007 Propunere legislativă privind reorganizarea terenurilor agricole respinsă
definitiv
11.04.2007
98. Pl-x 79/19.02.2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public respinsă
definitiv
11.04.2007
99. Pl-x 89/28.02.2007 Propunere legislativă pentru instituirea în drepturi a familiilor de pensionari beneficiari ai facilităților reglementate de OUG nr.71/2004, aprobată prin Legea nr.565/2004 respinsă
definitiv
11.04.2007
100. Pl-x 91/28.02.2007 Propunere legislativă privind modificarea art.161 (2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și a art.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat respinsă
definitiv
11.04.2007
101. Pl-x 92/28.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
11.04.2007
102. Pl-x 97/28.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.49/2006 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsă
definitiv
11.04.2007
103. Pl-x 99/28.02.2007 Propunere legislativă pentru completarea art.77 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsă
definitiv
11.04.2007
104. Pl-x 113/05.03.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind Registrul comerțului, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind Registrul comerțului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților, precum și a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitățlor la înregistrarea în Registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice respinsă
definitiv
11.04.2007
105. Pl-x 114/05.03.2007 Propunere legislativă privind republicarea Codului de procedură penală respinsă
definitiv
11.04.2007
106. Pl-x 126/12.03.2007 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 aprobată prin Legea nr.247/2002 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, cu modificările ulterioare respinsă
definitiv
11.04.2007
107. Pl-x 127/12.03.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor respinsă
definitiv
11.04.2007
108. Pl-x 144/19.03.2007 Propunere legislativă de reglementare a Camerelor de Comerț și Industrie din România respinsă
definitiv
11.04.2007
109. Pl-x 153/19.03.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice respinsă
definitiv
11.04.2007
110. Pl-x 154/19.03.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.410 din 20 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal respinsă
definitiv
11.04.2007
111. BP950/11.10.2006 Propunere legislativă privind unele măsuri de sprijinire a producătorilor din acvacultură retrasă
de către inițiator
12.04.2007
112. Pl-x 187/02.04.2007 Propunere legislativă pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar procedură legislativă încetată
23.04.2007
113. Pl-x 298/18.04.2006 Propunere legislativă pentru completarea art.10 alin.4 din Legea Învățământului nr.84/1995 republicată cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
03.05.2007
114. Pl-x 448/10.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor respinsă
definitiv
03.05.2007
115. Pl-x 555/21.06.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 respinsă
definitiv
03.05.2007
116. Pl-x 576/29.06.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.55 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală respinsă
definitiv
03.05.2007
117. Pl-x 642/11.09.2006 Propunere legislativă privind codul de conduită și integritate politică a aleșilor locali respinsă
definitiv
03.05.2007
118. Pl-x 663/13.09.2006 Propunere legislativă pentru completarea articolului 5 din Legea nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ respinsă
definitiv
03.05.2007
119. Pl-x 700/19.09.2006 Propunere legislativă pentru completarea articolelor 8 (alin.1 și 2) și 119 (alin.1) ale Legii învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
03.05.2007
120. Pl-x 703/03.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii nr.187 din 07/12/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea poliției politice comuniste respinsă
definitiv
03.05.2007
121. Pl-x 706/03.10.2006 Propunere legislativă pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsă
definitiv
03.05.2007
122. Pl-x 707/03.10.2006 Propunere legislativă de modificare a Legii administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
03.05.2007
123. Pl-x 737/16.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
03.05.2007
124. Pl-x 738/16.10.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 respinsă
definitiv
03.05.2007
125. Pl-x 777/25.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 158 alin.(1) din Legea învățământului nr.84/1995, republicată respinsă
definitiv
03.05.2007
126. Pl-x 787/01.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală respinsă
definitiv
03.05.2007
127. Pl-x 790/01.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.84 din 24 iulie 1995 - Legea învățământului respinsă
definitiv
03.05.2007
128. Pl-x 791/01.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 94 din 08 septembrie 1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi respinsă
definitiv
03.05.2007
129. Pl-x 880/15.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.154.alin.(5) din Legea învățământului nr.84/1995 republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
03.05.2007
130. Pl-x 882/20.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 354/2004 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 respinsă
definitiv
03.05.2007
131. Pl-x 984/20.12.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 respinsă
definitiv
03.05.2007
132. Pl-x 17/05.02.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului, aprobată prin Legea nr.365/2005 respinsă
definitiv
03.05.2007
133. Pl-x 29/07.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.104 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsă
definitiv
03.05.2007
134. BP391/23.04.2007 Propunere legislativă privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 13.417.517 acțiuni deținute de stat la CN APM SA Constanța, reprezentând 49% din capitalul social, către Consiliul Local Constanța, Consiliul Local Mangalia și Consiliul Local Năvodari retrasă
de către inițiator
07.05.2007
135. Pl-x 478/17.05.2006 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.582 din 29/11/1999 respinsă
definitiv
08.05.2007
136. Pl-x 830/06.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 161 alineatul (2) din Legea nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsă
definitiv
08.05.2007
137. Pl-x 860/13.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
08.05.2007
138. Pl-x 861/13.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.385 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
08.05.2007
139. Pl-x 875/13.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.385, alin.(1) și (7) din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății respinsă
definitiv
08.05.2007
140. Pl-x 877/13.11.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma din domeniul sănătății respinsă
definitiv
08.05.2007
141. Pl-x 22/05.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.25 din Legea nr.114/1996, Legea locuinței respinsă
definitiv
08.05.2007
142. Pl-x 53/14.02.2007 Propunere legislativă privind grațierea unor pedepse și înlăturarea unor măsuri și sancțiuni respinsă
definitiv
08.05.2007
143. Pl-x 77/19.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică respinsă
definitiv
08.05.2007
144. Pl-x 81/19.02.2007 Propunere legislativă privind instituirea Premiului național "Sofia Nădejde" respinsă
definitiv
08.05.2007
145. PL-x 112/05.03.2007 Proiect de Lege privind declararea zonei de amplasare a monumentelor din nordul Olteniei ca obiectiv de interes național respins
definitiv
08.05.2007
146. Pl-x 125/12.03.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.290 din 24 iunie 2004 privind cazierul judiciar, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
08.05.2007
147. Pl-x 145/19.03.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.21¹ din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului respinsă
definitiv
08.05.2007
148. Pl-x 156/19.03.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 656 din 7 decembrie 2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism respinsă
definitiv
08.05.2007
149. Pl-x 159/19.03.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice respinsă
definitiv
08.05.2007
150. Pl-x 938/11.12.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
09.05.2007
151. Pl-x 306/25.04.2007 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.331/2004 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.21/2003 pentru completarea Legii nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local retrasă
de către inițiator
09.05.2007
152. Pl-x 152/08.03.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă respinsă
definitiv
22.05.2007
153. Pl-x 835/06.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.161 alin.(2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsă
definitiv
22.05.2007
154. Pl-x 940/11.12.2006 Propunere legislativă privind utilizarea veniturilor obținute din privatizarea Băncii Comerciale Române și Casei de Economii și Consemnațiuni respinsă
definitiv
22.05.2007
155. Pl-x 25/05.02.2007 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.318/2003, legea energiei electrice respinsă
definitiv
22.05.2007
156. Pl-x 100/28.02.2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
22.05.2007
157. Pl-x 157/19.03.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție respinsă
definitiv
22.05.2007
158. Pl-x 200/02.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura respinsă
definitiv
22.05.2007
159. Pl-x 219/10.04.2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 respinsă
definitiv
22.05.2007
160. Pl-x 233/10.04.2007 Propunere legislativă privind modalitatea de semnare a documentelor oficiale respinsă
definitiv
22.05.2007
161. Pl-x 234/10.04.2007 Propunere legislativă privind acordarea de compensații persoanelor spoliate de inventarul agricol și silvic în perioada comunistă respinsă
definitiv
22.05.2007
162. Pl-x 235/10.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ respinsă
definitiv
22.05.2007
163. Pl-x 237/10.04.2007 Propunere legislativă pentru declararea zilei de "1 ianuarie - Ziua României Europene" respinsă
definitiv
22.05.2007
164. Pl-x 240/10.04.2007 Propunere legislativă privind limitarea temporară a accesului la demnități și funcții publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere ale regimului comunist respinsă
definitiv
22.05.2007
165. Pl-x 243/10.04.2007 Propunere legislativă pentru completarea art.15 din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru respinsă
definitiv
22.05.2007
166. Pl-x 286/23.04.2007 Propunere legislativă de modificare a Ordonanței de Urgență nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006 respinsă
definitiv
22.05.2007
167. Pl-x 288/23.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici respinsă
definitiv
22.05.2007
168. Pl-x 298/23.04.2007 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.376 din 28/09/2004 cu privire la bursele private respinsă
definitiv
22.05.2007
169. Pl-x 305/25.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice respinsă
definitiv
22.05.2007
170. Pl-x 307/25.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar respinsă
definitiv
22.05.2007
171. Pl-x 104/28.02.2007 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.290/27 iunie 2003 privind acordarea de despăguiri sau compensații cetățenilor români, pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la 10 februarie 1947 respinsă
definitiv
29.05.2007
172. Pl-x 326/02.05.2007 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice de pază de interes județean respinsă
definitiv
29.05.2007
173. Pl-x 338/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsă
definitiv
29.05.2007
174. Pl-x 340/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respinsă
definitiv
29.05.2007
175. Pl-x 348/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 75 din 16 iulie 1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respinsă
definitiv
29.05.2007
176. Pl-x 355/07.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.347/2006 privind modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004 respinsă
definitiv
29.05.2007
177. Pl-x 366/07.05.2007 Propunere legislativă pentru completarea articolului 13 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respinsă
definitiv
29.05.2007
178. BP75/14.02.2007 Propunere legislativă privind includerea obiectivului situat în localitatea Cobadin, județul Constanța, strada Izvor, nr.30, în rândul muzeelor comunale, aflate sub tutela Ministerului Culturii și Cultelor retrasă
de către inițiator
29.05.2007
179. Pl-x 180/28.03.2007 Propunere legislativă de modificare a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsă
definitiv
06.06.2007
180. Pl-x 190/02.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.84(r2) din 24/07/1995, Legea învățământului, Republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.606 din 10/12/1999 respinsă
definitiv
06.06.2007
181. Pl-x 411/28.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar respinsă
definitiv
12.06.2007
182. PL-x 484/01.09.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respins
definitiv
13.06.2007
183. Pl-x 722/09.10.2006 Propunere legislativă privind înființarea comunei Sâmpetru German, jud.Arad respinsă
definitiv
13.06.2007
184. Pl-x 970/18.12.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare respinsă
definitiv
13.06.2007
185. Pl-x 994/20.12.2006 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Cornești, județul Gorj, prin reorganizarea comunei Bălești respinsă
definitiv
13.06.2007
186. Pl-x 41/14.02.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.87/2006 respinsă
definitiv
13.06.2007
187. PL-x 658/12.09.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului de execuție al bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice aferente anului 2005 clasat cu prevederi
preluate de
altă inițiativă
legislativă
19.06.2007
188. Pl-x 627/12.12.2005 Propunere legislativă pentru protecția zonelor calamitate respinsă
definitiv
26.06.2007
189. Pl-x 674/13.09.2006 Propunere legislativă privind înființarea Autorității Naționale pentru Turism, în subordinea Guvernului României respinsă
definitiv
26.06.2007
190. Pl-x 367/07.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice respinsă
definitiv
26.06.2007
191. Pl-x 195/23.05.2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată respinsă
definitiv
28.06.2007
192. Pl-x 75/20.02.2006 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și a Societății Române de Televiziune clasată cu prevederi
preluate de
altă inițiativă
legislativă
28.06.2007
193. Pl-x 215/29.03.2006 Propunere legislativă pentru declararea comunei Stoina oraș respinsă
definitiv
28.06.2007
194. Pl-x 259/10.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului respinsă
definitiv
28.06.2007
195. Pl-x 679/13.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului respinsă
definitiv
28.06.2007
196. Pl-x 693/18.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsă
definitiv
28.06.2007
197. Pl-x 712/03.10.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere respinsă
definitiv
28.06.2007
198. PL-x 716/03.10.2006 Proiect de Lege privind transportul în regim de taxi respins
definitiv
28.06.2007
199. Pl-x 717/03.10.2006 Propunere legislativă privind autorizarea și efectuarea transportului în regim de taxi respinsă
definitiv
28.06.2007
200. Pl-x 739/16.10.2006 Propunere legislativă privind înființarea comunei Otelec prin reorganizarea comunei Uivar, județul Timiș respinsă
definitiv
28.06.2007
201. Pl-x 813/06.11.2006 Propunere legislativă privind schimbarea denumirii orașului Oțelu Roșu în Ohaba-Ferdinand, județul Caraș-Severin respinsă
definitiv
28.06.2007
202. Pl-x 855/13.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsă
definitiv
28.06.2007
203. Pl-x 898/22.11.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.213 din 27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România respinsă
definitiv
28.06.2007
204. Pl-x 907/27.11.2006 Propunere legislativă privind acordarea drepturilor bănești cuvenite persoanelor care dețineau -la data de 1 martie 1990- economii la CEC sub formă de obligațiuni și carnete de economii, inclusiv a depozitelor pentru obținerea unui autoturism respinsă
definitiv
28.06.2007
205. Pl-x 931/04.12.2006 Propunere legislativă privind profesiile liberale respinsă
definitiv
28.06.2007
206. Pl-x 937/06.12.2006 Propunere legislativă privind înființarea satului Țepu de Jos prin reorganizarea comunei Țepu, județul Galați respinsă
definitiv
28.06.2007
207. Pl-x 945/11.12.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.1, art.16 și art.17 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie-22 decembrie 1989 respinsă
definitiv
28.06.2007
208. PL-x 44/14.02.2007 Proiect de Lege privind abrogarea alin.(5) al art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată respins
definitiv
28.06.2007
209. Pl-x 62/19.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului respinsă
definitiv
28.06.2007
210. PL-x 69/19.02.2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere respins
definitiv
28.06.2007
211. PL-x 73/19.02.2007 Proiect de Lege pentru compensarea în bani a tichetelor de călătorie pe calea ferată neutilizate de către pensionari respins
definitiv
28.06.2007
212. Pl-x 78/19.02.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsă
definitiv
28.06.2007
213. Pl-x 82/19.02.2007 Propunere legislativă privind înființarea Școlii Naționale de Sănătate Publică și Management Sanitar respinsă
definitiv
28.06.2007
214. Pl-x 83/19.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore respinsă
definitiv
28.06.2007
215. Pl-x 95/28.02.2007 Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru un operator economic de sub autoritatea Consiliului Local Toplița respinsă
definitiv
28.06.2007
216. Pl-x 98/28.02.2007 Propunere legislativă privind stimularea promovării surselor regenerabile de energie respinsă
definitiv
28.06.2007
217. Pl-x 158/19.03.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsă
definitiv
28.06.2007
218. Pl-x 184/28.03.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului - lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare respinsă
definitiv
28.06.2007
219. Pl-x 202/02.04.2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsă
definitiv
28.06.2007
220. Pl-x 204/02.04.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, aprobată prin Legea nr.189/2000 respinsă
definitiv
28.06.2007
221. Pl-x 205/02.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare respinsă
definitiv
28.06.2007
222. Pl-x 206/02.04.2007 Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Ordonanța de urgență nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată prin Legea nr.78/2005 respinsă
definitiv
28.06.2007
223. Pl-x 220/10.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
28.06.2007
224. Pl-x 221/10.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
28.06.2007
225. Pl-x 238/10.04.2007 Propunere legislativă privind pensia minimă garantată respinsă
definitiv
28.06.2007
226. Pl-x 244/10.04.2007 Propunere legislativă privind despăgubirea deponenților la CEC care au depus sume de bani până la data de 01.11.1990 în vederea achiziționării de autoturisme Dacia respinsă
definitiv
28.06.2007
227. Pl-x 266/23.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Titlului XI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsă
definitiv
28.06.2007
228. Pl-x 267/23.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004 respinsă
definitiv
28.06.2007
229. PL-x 278/23.04.2007 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern respins
definitiv
28.06.2007
230. Pl-x 282/23.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.325 din 14 iulie 2006 privind serviciului public de alimentare cu energie termică respinsă
definitiv
28.06.2007
231. Pl-x 283/23.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.351 din 14/07/2004, Legea gazelor respinsă
definitiv
28.06.2007
232. Pl-x 285/23.04.2007 Propunere legislativă - Legea decomunizării, privind limitarea temporară a accesului la unele funcții și demnități publice pentru persoanele care după 21 decembrie 1989 au acționat pentru separatism pe criterii etnice, inclusiv pentru separatism teritorial respinsă
definitiv
28.06.2007
233. Pl-x 287/23.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110 din 14 iulie 2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ - teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical respinsă
definitiv
28.06.2007
234. Pl-x 292/23.04.2007 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici respinsă
definitiv
28.06.2007
235. Pl-x 293/23.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere respinsă
definitiv
28.06.2007
236. Pl-x 295/23.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înființării și dezvoltării interprinderilor mici și mijlocii respinsă
definitiv
28.06.2007
237. Pl-x 297/23.04.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsă
definitiv
28.06.2007
238. Pl-x 313/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.140/1.04.2000, Partea I respinsă
definitiv
28.06.2007
239. Pl-x 314/02.05.2007 Propunere legislativă privind modificarea articolului 95, alineatul (1), din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsă
definitiv
28.06.2007
240. Pl-x 317/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată respinsă
definitiv
28.06.2007
241. Pl-x 327/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 respinsă
definitiv
28.06.2007
242. Pl-x 329/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii Nr.466 - 2004 privind Statutul asistentului social respinsă
definitiv
28.06.2007
243. Pl-x 330/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.48² alin (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsă
definitiv
28.06.2007
244. Pl-x 333/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.57 din 30 august 2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice respinsă
definitiv
28.06.2007
245. Pl-x 336/02.05.2007 Propunere legislativă privind înființarea Biroului Unic pentru depunerea formularelor privind obligațiile declarative ale persoanelor fizice autorizate, persoanelor juridice și ale altor entități care au calitatea de angajator respinsă
definitiv
28.06.2007
246. Pl-x 339/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
28.06.2007
247. Pl-x 341/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.236 din 09 iunie 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical respinsă
definitiv
28.06.2007
248. Pl-x 343/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie1989 respinsă
definitiv
28.06.2007
249. Pl-x 344/02.05.2007 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap respinsă
definitiv
28.06.2007
250. Pl-x 345/02.05.2007 Propunere legislativă de modificare a Legii 19 din 17 martie 2000 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
28.06.2007
251. Pl-x 346/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.519/2002 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap respinsă
definitiv
28.06.2007
252. Pl-x 347/02.05.2007 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea OUG nr.50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private respinsă
definitiv
28.06.2007
253. Pl-x 349/02.05.2007 Propunere legislativă privind Conducerea auto cu însoțitor începând cu 17 ani respinsă
definitiv
28.06.2007
254. Pl-x 351/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.25, alin.(3) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat respinsă
definitiv
28.06.2007
255. Pl-x 356/07.05.2007 Propunere legislativă privind îmbunătățirea procedurii legislative respinsă
definitiv
28.06.2007
256. Pl-x 357/07.05.2007 Propunere legislativă privind promovarea producerii de energie din surse regenerabile și neconvenționale respinsă
definitiv
28.06.2007
257. Pl-x 360/07.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România respinsă
definitiv
28.06.2007
258. Pl-x 361/07.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative respinsă
definitiv
28.06.2007
259. Pl-x 362/07.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
28.06.2007
260. Pl-x 363/07.05.2007 Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.2 introdusă la Titlul I - Modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie - 22 decembrie 1989, al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției precum și unele măsuri adiacente respinsă
definitiv
28.06.2007
261. Pl-x 371/07.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsă
definitiv
28.06.2007
262. Pl-x 372/07.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor respinsă
definitiv
28.06.2007
263. Pl-x 377/09.05.2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsă
definitiv
28.06.2007
264. PL-x 379/09.05.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare respins
definitiv
28.06.2007
265. Pl-x 383/09.05.2007 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.238 din 07.06.2004 - Legea petrolului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.535 din 15.06.2004 respinsă
definitiv
28.06.2007
266. Pl-x 384/09.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.555 din 02.12.2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului 'Petrom' - S.A. București, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.1148 din 06.12.2004 respinsă
definitiv
28.06.2007
267. Pl-x 399/23.05.2007 Propunere legislativă privind sprijinul financiar pentru înălțarea de biserici respinsă
definitiv
28.06.2007
268. Pl-x 403/28.05.2007 Propunere legislativă pentru completarea art.2 din Legea nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 respinsă
definitiv
28.06.2007
269. BP578/05.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.48 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulteriooare retrasă
de către inițiator
27.08.2007
270. Pl-x 10/05.02.2007 Propunere legislativă privind suspendarea aplicării OUG nr.131/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.508 din 2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de investigare a infracționalității de criminalitate organizată și terorism respinsă
definitiv
10.09.2007
271. PL-x 919/04.12.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată respins
definitiv
11.09.2007
272. BP534/29.05.2007 Propunere legislativă privind trecerea suprafeței de 289,91 mp amplasată la etajul doi al imobilului în care funcționează Centrul de Transfuzii Sanguine Botoșani și a cotei de indivize din terenul aferent din domeniul public al statului și din administrarea Centrului de Transfuzii Sanguine Botoșani în domeniul public al județului Botoșani și administrarea Consiliului Județean Botoșani retrasă
de către inițiator
11.09.2007
273. BP507/22.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare retrasă
de către inițiator
12.09.2007
274. BP232/21.03.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 404/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române" retrasă
de către inițiator
12.09.2007
275. Pl-x 63/19.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsă
definitiv
18.09.2007
276. Pl-x 66/19.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române respinsă
definitiv
18.09.2007
277. PL-x 128/19.03.2007 Proiectul Legii serviciului de administrare a domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale respins
definitiv
18.09.2007
278. Pl-x 133/19.03.2007 Propunere legislativă privind obligația Guvernului de a prezenta semestrial rapoarte în fața Parlamentului privind îndeplinirea Programului de guvernare respinsă
definitiv
18.09.2007
279. Pl-x 246/16.04.2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 respinsă
definitiv
18.09.2007
280. Pl-x 237/15.06.2005 Propunere legislativă privind înființarea comunei Teșcani, județul Bacău respinsă
definitiv
24.09.2007
281. Pl-x 683/18.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii respinsă
definitiv
24.09.2007
282. Pl-x 957/13.12.2006 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru accelerarea combaterii corupției respinsă
definitiv
24.09.2007
283. Pl-x 54/19.02.2007 Propunere legislativă privind modificarea Art.II din Legea nr.249/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsă
definitiv
24.09.2007
284. Pl-x 117/07.03.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată respinsă
definitiv
24.09.2007
285. Pl-x 309/02.05.2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 21/04/2003 respinsă
definitiv
24.09.2007
286. Pl-x 445/04.06.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.101 din Legea nr.128/1997 privind statutul personalului didactic respinsă
definitiv
25.09.2007
287. PL-x 464/11.06.2007 Proiect de Lege pentru modificarea alin. (1) și (5) ale art.64 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 respins
definitiv
25.09.2007
288. BP610/12.06.2007 Propunere legislativă privind completarea articolului 24 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap retrasă
de către inițiator
25.09.2007
289. Pl-x 263/23.04.2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsă
definitiv
01.10.2007
290. Pl-x 905/27.11.2006 Propunere legislativă privind modificarea Legii 504/2002 audiovizualului respinsă
definitiv
08.10.2007
291. Pl-x 502/29.05.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic respinsă
definitiv
09.10.2007
292. Pl-x 503/29.05.2006 Propunere legislativă privind reforma unor profesii juridice respinsă
definitiv
09.10.2007
293. Pl-x 568/26.06.2006 Propunere legislativă privind abrogarea alineatului (24) al articolului nr.26 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsă
definitiv
09.10.2007
294. PL-x 259/16.04.2007 Proiect de Lege privind obligația statului de a asigura locuință pentru persoanele care locuiesc într-un imobil naționalizat care se retrocedează foștilor proprietari respins
definitiv
09.10.2007
295. Pl-x 268/23.04.2007 Propunere legislativă privind modificarea Legii locuinței nr.114/1996 respinsă
definitiv
09.10.2007
296. Pl-x 284/23.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor respinsă
definitiv
09.10.2007
297. Pl-x 296/23.04.2007 Propunere legislativă privind vânzarea de către Societatea Feroviară de Turism "S.F.T.-C.F.R." actualilor chiriași a locuințelor de serviciu respinsă
definitiv
09.10.2007
298. Pl-x 328/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
09.10.2007
299. Pl-x 334/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România respinsă
definitiv
09.10.2007
300. Pl-x 335/02.05.2007 Propunere legislativă pentru completarea art.15 al Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru respinsă
definitiv
09.10.2007
301. Pl-x 342/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane respinsă
definitiv
09.10.2007
302. PL-x 353/07.05.2007 Proiect de Lege pentru completarea art.15 din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe respins
definitiv
09.10.2007
303. PL-x 354/07.05.2007 Proiect de Lege privind soluționarea asigurării locuinței unor categorii de chiriași evacuați din imobilele retrocedate foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora respins
definitiv
09.10.2007
304. Pl-x 393/14.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art. 286¹ și 286² din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital respinsă
definitiv
09.10.2007
305. PL-x 409/28.05.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.258 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
09.10.2007
306. Pl-x 410/28.05.2007 Propunere legislativă privind acordarea permiselor de conducere cu caracter temporar respinsă
definitiv
09.10.2007
307. Pl-x 413/28.05.2007 Propunere legislativă privind dotarea primăriilor din comune cu autoturisme respinsă
definitiv
09.10.2007
308. Pl-x 414/28.05.2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 respinsă
definitiv
09.10.2007
309. Pl-x 437/04.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Articolului 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.71/2004 aprobată prin Legea 565 din 2004 publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr.897 din 1/10/2004 respinsă
definitiv
09.10.2007
310. Pl-x 439/04.06.2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurării serviciilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
09.10.2007
311. Pl-x 442/04.06.2007 Propunere legislativă de modificare și completarea Anexei 4.1 la Titlul VII " Accize și alte taxe speciale" din Ordonanța de Urgență nr. 110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal respinsă
definitiv
09.10.2007
312. Pl-x 444/04.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea lit.a) a art.58 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici respinsă
definitiv
09.10.2007
313. Pl-x 453/04.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.9 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsă
definitiv
09.10.2007
314. PL-x 463/11.06.2007 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe respins
definitiv
09.10.2007
315. Pl-x 465/11.06.2007 Propunere legislativă pentru completarea articolelor 1,2,3 și 5 din Legea nr.8/2006, modificată prin Legea nr.4/2007, privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică respinsă
definitiv
09.10.2007
316. Pl-x 471/11.06.2007 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ- teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical respinsă
definitiv
09.10.2007
317. PL-x 479/18.06.2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal respins
definitiv
09.10.2007
318. Pl-x 482/18.06.2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
09.10.2007
319. Pl-x 495/20.06.2007 Propunere legislativă privind acordarea de despăgubiri celor care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni CEC - SA în vederea achiziționării de autoturisme Dacia înainte de 1 noiembrie 1990 respinsă
definitiv
09.10.2007
320. Pl-x 511/27.06.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 571 din 22 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
09.10.2007
321. Pl-x 512/27.06.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
09.10.2007
322. Pl-x 236/10.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.345 din 19 iulie 2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (publicată în M. Of. nr.650/27 iul. 2006) respinsă
definitiv
23.10.2007
323. BP163/07.03.2007 Propunere legislativă privind organizarea activității de expertiză criminalistică judiciară și extrajudiciară retrasă
de către inițiator
25.10.2007
324. Pl-x 454/04.06.2007 Propunere legislativă privind constituirea Fondului special pentru locuințe sociale respinsă
definitiv
30.10.2007
325. Pl-x 476/18.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și înregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea respinsă
definitiv
30.10.2007
326. Pl-x 932/04.12.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.84 și 85 din Legea 59/1934 asupra cecului respinsă
definitiv
06.11.2007
327. Pl-x 96/28.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea anexei 1 la Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia respinsă
definitiv
06.11.2007
328. Pl-x 201/02.04.2007 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății respinsă
definitiv
06.11.2007
329. Pl-x 218/10.04.2007 Propunere legislativă pentru completarea art.56 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 respinsă
definitiv
06.11.2007
330. PL-x 222/10.04.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere respins
definitiv
06.11.2007
331. Pl-x 239/10.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii securității și sănătății în muncă nr.319 din 14 iulie 2006 respinsă
definitiv
06.11.2007
332. Pl-x 359/07.05.2007 Propunere legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.36/1995 a notarilor publici și a activității notariale respinsă
definitiv
06.11.2007
333. Pl-x 376/09.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsă
definitiv
06.11.2007
334. Pl-x 381/09.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali respinsă
definitiv
06.11.2007
335. Pl-x 398/23.05.2007 Propunere legislativă privind regimul juridic aferent obiectivului de investiții "Palatul Parlamentului" respinsă
definitiv
06.11.2007
336. Pl-x 418/28.05.2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică respinsă
definitiv
06.11.2007
337. Pl-x 435/04.06.2007 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Plantațiilor respinsă
definitiv
06.11.2007
338. Pl-x 440/04.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsă
definitiv
06.11.2007
339. Pl-x 450/04.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsă
definitiv
06.11.2007
340. Pl-x 466/11.06.2007 Propunere legislativă privind maximizarea ratei de absorbție a Fondurilor Externe destinate României respinsă
definitiv
06.11.2007
341. Pl-x 467/11.06.2007 Propunere legislativă o BIBLIE pentru fiecare familie de români respinsă
definitiv
06.11.2007
342. Pl-x 468/11.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsă
definitiv
06.11.2007
343. Pl-x 469/11.06.2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local respinsă
definitiv
06.11.2007
344. Pl-x 484/18.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.18 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 respinsă
definitiv
06.11.2007
345. Pl-x 485/18.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, a Legii nr.247/2005 privind pensiile magistraților, a Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor, a Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar respinsă
definitiv
06.11.2007
346. Pl-x 486/18.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsă
definitiv
06.11.2007
347. Pl-x 488/18.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsă
definitiv
06.11.2007
348. Pl-x 489/18.06.2007 Propunere legislativă de modificare și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsă
definitiv
06.11.2007
349. Pl-x 491/18.06.2007 Propunere legislativă de modificare și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsă
definitiv
06.11.2007
350. Pl-x 496/20.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea O.G. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome - "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" respinsă
definitiv
06.11.2007
351. Pl-x 508/27.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesioniști a artiștilor interpreți sau executanți din România respinsă
definitiv
06.11.2007
352. Pl-x 509/27.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.102/2004 privind majorarea unor drepturi salariale ale personanlului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din București respinsă
definitiv
06.11.2007
353. Pl-x 510/27.06.2007 Propunere legislativă pentru acordarea unor ajutoare pentru anumite categorii de persoane respinsă
definitiv
06.11.2007
354. Pl-x 514/27.06.2007 Propunere legislativă de modificare a Legii 10 din 8.01.2001 și a legii 112 din 25.11.1995 cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
06.11.2007
355. Pl-x 517/27.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
06.11.2007
356. Pl-x 538/03.09.2007 Propunere legislativă privind reorganizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu respinsă
definitiv
06.11.2007
357. Pl-x 541/03.09.2007 Propunere legislativă de modificare a Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile programelor, proiectelor sau acțiunilor pentru sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor Externe prin această activitate respinsă
definitiv
06.11.2007
358. Pl-x 542/03.09.2007 Propunere legislativă privind statutul funcționarului public parlamentar respinsă
definitiv
06.11.2007
359. Pl-x 544/03.09.2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr. 340 din 12/07/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 658 bis din 21/07/2004, privind instituția prefectului respinsă
definitiv
06.11.2007
360. Pl-x 545/03.09.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 cu modificările ulterioare respinsă
definitiv
06.11.2007
361. Pl-x 568/10.09.2007 Propunere legislativă privind modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.114/1996-legea locuinței respinsă
definitiv
06.11.2007
362. Pl-x 569/10.09.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice respinsă
definitiv
06.11.2007
363. Pl-x 571/10.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea punctului 8 al Articolului unic din Legea nr. 9 din 09.01.2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 30 din 17.01.2007 respinsă
definitiv
06.11.2007
364. Pl-x 574/10.09.2007 Propunere legislativă privind reprezentarea României în "Parcul Lumii" de la Beijing respinsă
definitiv
06.11.2007
365. Pl-x 575/10.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 respinsă
definitiv
06.11.2007
366. PL-x 599/18.09.2007 Proiect de Lege pentru completarea art. 4 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată respins
definitiv
06.11.2007
367. Pl-x 602/18.09.2007 Propunere legislativă privind asigurarea numărului minim de bilete pentru tratament și odihnă respinsă
definitiv
06.11.2007
368. Pl-x 652/02.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale respinsă
definitiv
06.11.2007
369. Pl-x 653/02.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere respinsă
definitiv
06.11.2007
370. Pl-x 654/02.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere respinsă
definitiv
06.11.2007
371. BP735/03.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar retrasă
de către inițiator
06.11.2007
372. Pl-x 933/04.12.2006 Propunere legislativă pentru completarea Codului de procedură penală respinsă
definitiv
13.11.2007
373. Pl-x 281/23.04.2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale respinsă
definitiv
13.11.2007
374. Pl-x 451/04.06.2007 Propunere legislativă privind creșterea accelerată a pensiilor minime garantate respinsă
definitiv
13.11.2007
375. Pl-x 518/27.06.2007 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.49/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002, privind circulația pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 246 bis din 20/04/2006 respinsă
definitiv
13.11.2007
376. PL-x 540/03.09.2007 Proiect de Lege pentru completarea art.15 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată respins
definitiv
13.11.2007
377. Pl-x 543/03.09.2007 Propunere legislativă privind retrocedarea terenurilor cultelor religioase respinsă
definitiv
13.11.2007
378. PL-x 566/10.09.2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social respins
definitiv
13.11.2007
379. Pl-x 583/12.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
13.11.2007
380. Pl-x 589/12.09.2007 Propunere legislativă privind modificarea articolului 80, alineatul (1), din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsă
definitiv
13.11.2007
381. Pl-x 590/12.09.2007 Propunere legislativă privind completarea alineatului (1) al art.78 din Legea 19/2000 referitor la calcularea punctajului anual al asiguratului pentru anii incomplet lucrați respinsă
definitiv
13.11.2007
382. Pl-x 591/12.09.2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici respinsă
definitiv
13.11.2007
383. Pl-x 592/12.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte asigurări sociale respinsă
definitiv
13.11.2007
384. Pl-x 593/12.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte asigurări sociale respinsă
definitiv
13.11.2007
385. Pl-x 614/24.09.2007 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale respinsă
definitiv
13.11.2007
386. Pl-x 617/24.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 72, alin.(4) din Legea nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor respinsă
definitiv
13.11.2007
387. Pl-x 649/02.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsă
definitiv
13.11.2007
388. Pl-x 650/02.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.49/2006 privind circulația pe drumurile publice respinsă
definitiv
13.11.2007
389. PL-x 689/15.10.2007 Proiect de Lege privind măsuri de garantare a siguranței aprovizionării cu gaze naturale respins
definitiv
13.11.2007
390. Pl-x 724/31.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, prevăzut în Anexa la Ordonanța Guvernului nr.35/2002, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr.673/2002 procedură legislativă încetată
14.11.2007
391. PL-x 769/12.11.2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.9 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente retras
de către Senat
14.11.2007
392. Pl-x 421/30.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.84 din 1995, republicată - legea învătământului - prin introducerea unor măsuri active de protecție a minorilor a căror părinți nu se află alături de ei pe perioade îndelungate, din cauza deplasării la muncă în străinătate respinsă
definitiv
03.12.2007
393. Pl-x 456/11.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.90 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsă
definitiv
03.12.2007
394. PL-x 201/25.05.2005 Proiect de Lege privind dezvoltarea infrastructurii, dotărilor și altor cheltuieli în vederea îmbunătățirii activității de administrare a veniturilor bugetare respins
definitiv
04.12.2007
395. PL-x 606/03.07.2006 Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri financiare pentru finanțarea unor cheltuieli de asistență socială respins
definitiv
04.12.2007
396. Pl-x 416/28.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.258 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsă
definitiv
04.12.2007
397. Pl-x 419/28.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 cu modificările și completările ulterioare privind codul fiscal respinsă
definitiv
04.12.2007
398. Pl-x 436/04.06.2007 Propunere legislativă privind acordarea despăgubirilor pentru caii sacrificați, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale cailor respinsă
definitiv
04.12.2007
399. Pl-x 446/04.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 din legea nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate partidelor politice respinsă
definitiv
04.12.2007
400. Pl-x 447/04.06.2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
04.12.2007
401. Pl-x 449/04.06.2007 Propunere legislativă privind înstrăinarea terenurilor și clădirilor aparținând Ministerului Apărării Naționale respinsă
definitiv
04.12.2007
402. PL-x 504/27.06.2007 Proiect de Lege privind medicina școlară respins
definitiv
04.12.2007
403. Pl-x 570/10.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art. 2 din Legea 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular respinsă
definitiv
04.12.2007
404. Pl-x 573/10.09.2007 Propunere legislativă privind modificarea Codului Fiscal respinsă
definitiv
04.12.2007
405. Pl-x 587/12.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 4 al Legii 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ teritoriale, destinate sediilor partidelor politice respinsă
definitiv
04.12.2007
406. Pl-x 597/18.09.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 571/2003, cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
04.12.2007
407. Pl-x 598/18.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal respinsă
definitiv
04.12.2007
408. Pl-x 613/24.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală respinsă
definitiv
04.12.2007
409. Pl-x 618/24.09.2007 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.44(r1) din 01.07.1994 respinsă
definitiv
04.12.2007
410. Pl-x 628/26.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.214/1999 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.568/2001 cu modificările și completările ulterioare respinsă
definitiv
04.12.2007
411. Pl-x 638/02.10.2007 Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.30 din Legea pomiculturii nr. 348/2003 respinsă
definitiv
04.12.2007
412. PL-x 677/10.10.2007 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență respins
definitiv
04.12.2007
413. PL-x 694/15.10.2007 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu respins
definitiv
04.12.2007
414. PL-x 701/17.10.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respins
definitiv
04.12.2007
415. PL-x 767/12.11.2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii creditului agricol pentru producție nr.150/2003 respins
definitiv
04.12.2007
416. Pl-x 146/19.03.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (republicată) respinsă
definitiv
11.12.2007
417. Pl-x 415/28.05.2007 Propunere legislativă privind înălțarea unor biserici ortodoxe și greco-catolice pentru comunitățile românești aflate în jurul granițelor României respinsă
definitiv
11.12.2007
418. Pl-x 438/04.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007 respinsă
definitiv
11.12.2007
419. Pl-x 441/04.06.2007 Propunere legislativă de modificare a Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice respinsă
definitiv
11.12.2007
420. Pl-x 443/04.06.2007 Propunere legislativă pentru extinderea piețelor de gros respinsă
definitiv
11.12.2007
421. Pl-x 601/18.09.2007 Propunere legislativă privind repunerea în termen a înlesnirilor la plată a obligațiilor fiscale respinsă
definitiv
11.12.2007
422. Pl-x 616/24.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.266 din 2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante respinsă
definitiv
11.12.2007
423. Pl-x 648/02.10.2007 Propunere legislativă privind retrocedarea lăcașurilor de cult către Biserica Română Unită cu Roma, Greco- Catolică, confiscate de Statul Român prin efectul Decretului-Lege 358 din 1948 respinsă
definitiv
11.12.2007
424. Pl-x 665/08.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 și art.3 din Titlul XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsă
definitiv
11.12.2007
425. Pl-x 422/08.05.2006 Propunere legislativă privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid respinsă
definitiv
12.12.2007
426. PL-x 577/12.09.2007 Proiect de Lege pentru modificarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/2005 privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative respins
definitiv
12.12.2007
427. Pl-x 801/01.11.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21 din 1 martie 1991 privind Cetățenia română respinsă
definitiv
17.12.2007
428. Pl-x 207/02.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind reforma în domeniul sănătății nr.95/2006 respinsă
definitiv
17.12.2007
429. Pl-x 241/10.04.2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
17.12.2007
430. Pl-x 242/10.04.2007 Propunere legislativă pentru completarea pct.i) al art.16 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
17.12.2007
431. Pl-x 316/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.257 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
17.12.2007
432. PL-x 378/09.05.2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare respins
definitiv
17.12.2007
433. Pl-x 470/11.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
17.12.2007
434. Pl-x 516/27.06.2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsă
definitiv
17.12.2007
435. Pl-x 567/10.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.52 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului respinsă
definitiv
17.12.2007
436. Pl-x 572/10.09.2007 Propunere legislativă privind valorificarea declarațiilor politice respinsă
definitiv
17.12.2007
437. Pl-x 611/24.09.2007 Propunere legislativă privind acordarea unor tichete de masă familiilor sau persoanelor singure care au un venit mediu lunar pe membru de familie sub 500 lei respinsă
definitiv
17.12.2007
438. Pl-x 612/24.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect respinsă
definitiv
17.12.2007
439. PL-x 644/02.10.2007 Proiect de Lege privind emiterea, acordarea și utilizarea de vouchere pentru stimularea utilizării tehnologiei informației respins
definitiv
17.12.2007
440. Pl-x 655/02.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 79 din Legea nr.69 din 28 aprilie 2000, Legea educației fizice și sportului respinsă
definitiv
17.12.2007
441. PL-x 678/10.10.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice respins
definitiv
17.12.2007
442. Pl-x 738/05.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea alin. (2) al art.5 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare respinsă
definitiv
17.12.2007
443. Pl-x 739/05.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsă
definitiv
17.12.2007
444. Pl-x 744/05.11.2007 Propunere legislativă privind achiziționarea unor bărci în localitățile care au avut de suferit în urma inundațiilor și cele care sunt expuse la inundații respinsă
definitiv
17.12.2007
445. Pl-x 746/05.11.2007 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor respinsă
definitiv
17.12.2007
446. Pl-x 749/05.11.2007 Propunere legislativă privind constituirea unor sedii pentru Primării respinsă
definitiv
17.12.2007
447. PL-x 828/03.12.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite respins
definitiv
17.12.2007

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 19 iunie 2019, 10:09
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro