Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > PL-x 752/2006 Versiunea pentru printare

PL-x nr. 752/2006
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2007

Nr. înregistrare:
- B.P.I.:960/13-10-2006
- Camera Deputatilor:752/19.10.2006
- Senat:L823/19.10.2006
- Guvern:E296/13.10.2006
Procedura legislativa:cf. Constitutiei revizuita în 2003
Camera decizionala:Camera Deputatilor + Senatul
Tip initiativa:Proiect de Lege
Procedura de urgenta:nu
Stadiu: Lege 486/2006
Legea bugetului de stat pe anul 2007
Initiator:Guvern
Consultati:
Format PDF - 31 kb Avizul Consiliului Legislativ
Format PDF - 161 kb Forma inițiatorului
Format PDF - 113 kb Anexa nr.1 - BUGETUL DE STAT pe anii 2005-2007 SINTEZĂ
Format PDF - 542 kb Anexa nr.2 - SINTEZA cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz pe anii 2005-2007
Format PDF - 141 kb Anexa 3/01 - ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALĂ
Format PDF - 99 kb Anexa 3/02 - SENATUL ROMÂNIEI
Format PDF - 111 kb Anexa 3/03 - CAMERA DEPUTAȚILOR
Format PDF - 85 kb Anexa 3/04 - ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
Format PDF - 75 kb Anexa 3/05 - CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
Format PDF - 66 kb Anexa 3/06 - CONSILIUL LEGISLATIV
Format PDF - 132 kb Anexa 3/07 - CURTEA DE CONTURI
Format PDF - 114 kb Anexa 3/08 - CONSILIUL CONCURENȚEI
Format PDF - 69 kb Anexa 3/09 - AVOCATUL POPORULUI
Format PDF - 75 kb Anexa 3/10 - CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂȚII
Format PDF - 100 kb Anexa 3/11 - CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
Format PDF - 1126 kb Anexa 3/12 - CANCELARIA PRIMULUI-MINISTRU
Format PDF - 716 kb Anexa 3/13 - SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
Format PDF - 277 kb Anexa 3/14 - MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
Format PDF - 225 kb Anexa 3/15 - MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE
Format PDF - 549 kb Anexa 3/16 - MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Format PDF - 436 kb Anexa 3/17 - MINISTERUL JUSTIȚIEI
Format PDF - 810 kb Anexa 3/18 - MINISTERUL APĂRĂRII
Format PDF - 1946 kb Anexa 3/19 - MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
Format PDF - 680 kb Anexa 3/20 - MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI
Format PDF - 423 kb Anexa 3/21 - MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI
Format PDF - 774 kb Anexa 3/22 - MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
Format PDF - 807 kb Anexa 3/23 - MINISTERUL MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR
Format PDF - 1434 kb Anexa 3/24 - MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
Format PDF - 1229 kb Anexa 3/25 - MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
Format PDF - 468 kb Anexa 3/26 - MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
Format PDF - 516 kb Anexa 3/27 - MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR
Format PDF - 140 kb Anexa 3/28 - MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI
Format PDF - 315 kb Anexa 3/29 - MINISTERUL PUBLIC
Format PDF - 124 kb Anexa 3/31 - SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII
Format PDF - 79 kb Anexa 3/32 - SERVICIUL DE INFORMAȚII EXTERNE
Format PDF - 123 kb Anexa 3/33 - SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ
Format PDF - 220 kb Anexa 3/34 - SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE
Format PDF - 143 kb Anexa 3/35 - ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A REZERVELOR DE STAT
Format PDF - 97 kb Anexa 3/36 - OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE
Format PDF - 245 kb Anexa 3/37 - ACADEMIA ROMÂNĂ
Format PDF - 260 kb Anexa 3/38 - AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
Format PDF - 80 kb Anexa 3/39 - SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUȚIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989
Format PDF - 86 kb Anexa 3/40 - OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR
Format PDF - 64 kb Anexa 3/41 - OFICIUL REGISTRULUI NAȚIONAL AL INFORMAȚIILOR SECRETE DE STAT
Format PDF - 100 kb Anexa 3/42 - CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII
Format PDF - 92 kb Anexa 3/43 - AGENȚIA NAȚIONALĂ DE PRESĂ ROMPRES
Format PDF - 125 kb Anexa 3/44 - INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN
Format PDF - 57 kb Anexa 3/45 - SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE
Format PDF - 54 kb Anexa 3/46 - SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE
Format PDF - 220 kb Anexa 3/47 - CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
Format PDF - 70 kb Anexa 3/48 - AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
Format PDF - 111 kb Anexa 3/49 - AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
Format PDF - 65 kb Anexa 3/50 - AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Format PDF - 127 kb Anexa 3/51 - CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL
Format PDF - 75 kb Anexa 3/65 - MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE
Format PDF - 53 kb Anexa nr.4 - SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, pe anul 2007
Format PDF - 54 kb Anexa nr.5 - SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București, pe anul 2007
Format PDF - 52 kb Anexa nr.6 - SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene și comunale, pe anul 2007
Format PDF - 58 kb Anexa nr.7 - SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2007
Format PDF - 83 kb Anexa nr.8 - NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI finanțat pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult, pe anul 2007
Format PDF - 101 kb Anexa nr.9 - CATEGORIILE DE VENITURI ȘI CHELTUIELI care se prevăd în bugetele locale pe anul 2007
Format PDF - 155 kb Anexa nr.10 - BUGETUL FONDULUI NAȚIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE pe anul 2007
Format PDF - 1434 kb RAPORT privind situația macroeconomică pentru anul 2007 și proiecția acesteia pe anii 2008-2010
mai multe documente la caseta electronica a deputatului

Derularea procedurii legislative
Data       Actiunea
 
CD
03.10.2006     primire aviz de la:
PDF format Comisia pentru sănătate și familie
19.10.2006     înregistrat la Camera Deputaților pentru dezbatere
PA
19.10.2006     prezentare în Birourile Permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului
Format PDF - 41 kb Adresa Guvernului
      trimis pentru raport la:
Comisia pentru buget, finanțe și bănci
raport comun cu Senatul
termen depunere amendamente: 30.10.2006
termen depunere raport: 06.11.2006
      trimis pentru aviz la:
Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare
Comisia pentru industrii și servicii
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Comisia pentru muncă și protecție socială
Comisia pentru sănătate și familie
Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
Comisia juridică, de disciplină și imunități
Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
Comisia pentru politică externă
Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI
Comisia Parlamentului României pentru Integrare Europeană
Comisia parlamentară a revoluționarilor din Decembrie 1989
Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor
Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați
Comisia parlamentară specială pentru controlul activității Serviciului de Informații Externe
CD
24.10.2006     primire aviz de la:
PDF format Comisia pentru politică externă
25.10.2006     primire aviz de la:
PDF format Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
      primire aviz de la:
PDF format Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor
      primire aviz de la:
PDF format Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați
      primire aviz de la:
PDF format Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport
      primire aviz de la Consiliul Economic si Social
Format PDF - 40 kb Avizul Consiliului Economic și Social
30.10.2006     primire aviz de la:
PDF format Comisia pentru muncă și protecție socială
06.11.2006     primire aviz de la:
PDF format Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
09.11.2006     primire aviz de la:
PDF format Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
      primire aviz de la:
PDF format Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
      primire aviz de la:
PDF format Comisia pentru industrii și servicii
      primire raport favorabil de la:
PDF format Comisia pentru buget, finanțe și bănci
PA
15.11.2006     înscris pe ordinea de zi a sedintelor comune ale celor doua Camere
      dezbatere în plen reunit (dezbateri generale)
consultati stenograma sedintei
16.11.2006     dezbatere în plen reunit (respingerea propunerii de retrimitere la Comisiile pentru buget ale Senatului și Camerei Deputaților)
consultati stenograma sedintei
      dezbatere în plen reunit (dezbateri pe procedură în legătură cu amânarea dezbaterilor pentru ședința de luni, 20 noiembrie a.c.)
consultati stenograma sedintei
20.11.2006     dezbatere în plen reunit (dezbateri procedurale)
consultati stenograma sedintei
      dezbatere în plen reunit (Titlul - Art.2. alin.6)
consultati stenograma sedintei
21.11.2006     dezbatere în plen reunit (art. 2 - art. 8 alin. 1 și 2)
consultati stenograma sedintei
23.11.2006     dezbatere în plen reunit (art.8 alin(3) - art.12)
consultati stenograma sedintei
27.11.2006     dezbatere în plen reunit
consultati stenograma sedintei
28.11.2006     dezbatere în plen reunit (art. 14-27; anexa 3; anexele nr.3/01-3/18)
consultati stenograma sedintei
04.12.2006     dezbatere în plen reunit (anexa nr.3/19)
consultati stenograma sedintei
05.12.2006     dezbatere în plen reunit (anexa nr. 3/21, poziția 147 - anexa nr. 3/21, poziția 215)
consultati stenograma sedintei
11.12.2006     dezbatere în plen reunit (anexele 3/22 - 3/25)
consultati stenograma sedintei
12.12.2006     dezbatere în plen reunit (anexa 3/26, amendamentul de la poziția 332 - Anexa 7, amendamentul de la poziția 585)
consultati stenograma sedintei
19.12.2006     adoptat în sedinta comuna a celor doua Camere
consultati stenograma sedintei
      depunere la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalitatii legii
22.12.2006     trimitere la Presedintele României pentru promulgare
27.12.2006     promulgata prin Decret nr. 1425/2006
      devine Legea nr. 486/2006
Format PDF - 199 kb Forma promulgată
29.12.2006     publicare lege în Monitorul Oficial nr.1043/2006

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 25 octombrie 2020, 23:33
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro