Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rapoarte depuse Versiunea pentru printare

Fisiere raport depuse de comisii

  P.L. Titlu Document raport Depunere raport
Data Comisia Fisier Data Comisia
1. 282/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar 01.02.2018 Muncă PDF format 01.02.2018 Muncă
2. 292/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea educației naționale nr.1/2011 01.02.2018 Învățământ PDF format 01.02.2018 Învățământ
3. 294/2017 Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.258 din Legea educației naționale nr.1/2011 01.02.2018 Învățământ PDF format 01.02.2018 Învățământ
4. 420/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Nr.1/2011 a Educației Naționale 07.02.2018 Învățământ PDF format 07.02.2018 Învățământ
5. 551/2017 Proiect de Lege privind declararea Zilei de 26 Octombrie - Ziua Mișcării de Rezistență Armată Anticomunistă din 1944-1962, Ziua Partizanilor Anticomuniști 07.02.2018 Apărare PDF format 07.02.2018 Apărare
6. 603/2017 Proiect de Lege privind constituirea unui monument comemorativ dedicat eroilor evrei care și-au dat viața pentru România în Primul Război Mondial 07.02.2018 Drepturile omului
Apărare
PDF format 07.02.2018 Drepturile omului
Apărare
7. 540/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare 08.02.2018 Industrii PDF format 08.02.2018 Industrii
8. 393/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat ", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru modificarea unor acte normative 12.02.2018 Administrație
Juridică
PDF format 12.02.2018 Administrație
Juridică
9. 393/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.147 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative 12.02.2018 Administrație
Juridică
PDF format 12.02.2018 Administrație
Juridică
10. 239/2017 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol 13.02.2018 Industrii
Agricultură
PDF format 13.02.2018 Industrii
Agricultură
11. 440/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii societăților 31/1990 13.02.2018 Economică
Juridică
PDF format 13.02.2018 Economică
Juridică
12. 549/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.874 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil 13.02.2018 Juridică PDF format    
13. 763/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Art.12, alin.(1) din Legea Farmaciei nr.266/2008, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.85 din 02 februarie 2015 14.02.2018 Sănătate PDF format 14.02.2018 Sănătate
14. 20/2017 Lege pentru completarea art.258 din Legea educației naționale nr.1/2011 14.02.2018 Învățământ PDF format 14.02.2018 Învățământ
15. 43/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 14.02.2018 Sănătate PDF format 14.02.2018 Sănătate
16. 12/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative 14.02.2018 Administrație PDF format 14.02.2018 Administrație
17. 349/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 15.02.2018 Buget PDF format 15.02.2018 Buget
18. 3/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii gazdă, semnat la București, la 12 septembrie 2017 15.02.2018 Apărare PDF format 15.02.2018 Apărare
19. 576/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune 19.02.2018 Juridică PDF format 19.02.2018 Juridică
20. 290/2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ 20.02.2018 Administrație
Învățământ
PDF format 20.02.2018 Administrație
Învățământ
21. 353/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și prorogarea unor termene 20.02.2018 Industrii PDF format 20.02.2018 Industrii
22. 365/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii 20.02.2018 Muncă PDF format 20.02.2018 Muncă
23. 377/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătății 20.02.2018 Buget
Muncă
PDF format 20.02.2018 Buget
Muncă
24. 400/2017 Proiect de Lege privind reglementarea activității de telemuncă 20.02.2018 Muncă PDF format 20.02.2018 Muncă
25. 480/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 20.02.2018 Administrație
Juridică
PDF format 20.02.2018 Administrație
Juridică
26. 495/2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 20.02.2018 Administrație
Juridică
PDF format 20.02.2018 Administrație
Juridică
27. 498/2017 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 145 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii 20.02.2018 Muncă PDF format 20.02.2018 Muncă
28. 538/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență “RO-ALERT” 20.02.2018 Administrație
Apărare
Tehnologia informației
PDF format 20.02.2018 Administrație
Apărare
Tehnologia informației
29. 541/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția centralizată de autospeciale/ambulanțe pentru Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru serviciile de ambulanță județene și pentru Serviciul de Ambulanță București-Ilfov 20.02.2018 Administrație
Sănătate
Apărare
PDF format 20.02.2018 Administrație
Sănătate
Apărare
30. 583/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2017 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale 20.02.2018 Agricultură PDF format 20.02.2018 Agricultură
31. 585/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri 20.02.2018 Muncă PDF format 20.02.2018 Muncă
32. 42/2018 Proiect de Lege pentru realizarea "Capabilității de sprijin de foc indirect" aferentă programului de înzestrare " Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare" 20.02.2018 Apărare PDF format 20.02.2018 Apărare
33. 487/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.73/2017 pentru completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru modificarea art.24 din Ordonanța Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților 21.02.2018 Administrație
Muncă
PDF format 21.02.2018 Administrație
Muncă
34. 531/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 21.02.2018 Muncă PDF format 21.02.2018 Muncă
35. 605/2017 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 49 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 21.02.2018 Muncă PDF format 21.02.2018 Muncă
36. 361/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 22.02.2018 Buget PDF format 22.02.2018 Buget
37. 415/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 22.02.2018 Buget PDF format 22.02.2018 Buget
38. 529/2017 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2013 pentru finanțarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și imunologie "Cantacuzino " în vedere realizării Planului national de intervenție pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populației, generate de epidemii și pandemii și încredințarea prestării unor servicii de interes economic general instituțiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătății 22.02.2018 Buget
Sănătate
PDF format 22.02.2018 Buget
Sănătate
39. 105/2013 Proiect de Lege privind subvenționarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociații, fundații și cultele recunoscute de lege 26.02.2018 Buget
Muncă
Juridică
PDF format 26.02.2018 Buget
Muncă
Juridică
40. 108/2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.24 alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 26.02.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format 26.02.2018 Industrii
Juridică
Transport
41. 111/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 26.02.2018 Juridică PDF format 26.02.2018 Juridică
42. 278/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 26.02.2018 Învățământ PDF format 26.02.2018 Învățământ
43. 409/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.6 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 26.02.2018 Învățământ PDF format 26.02.2018 Învățământ
44. 441/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.111 din Legea educației naționale nr.1/2011 26.02.2018 Învățământ PDF format 26.02.2018 Învățământ
45. 486/2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 26.02.2018 Învățământ PDF format 26.02.2018 Învățământ
46. 589/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 26.02.2018 Juridică PDF format 26.02.2018 Juridică
47. 489/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare 27.02.2018 Muncă
Învățământ
PDF format 27.02.2018 Muncă
Învățământ
48. 32/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 27.02.2018 Muncă PDF format 27.02.2018 Muncă
49. 279/2017 Propunere legislativă privind restituitrea diferențelor salariale personalului din sectorul bugetar, determinate de măsurile de reducere salariale dispuse în temeiul art.1 din Legea nr.118/2010 27.02.2018 Buget
Muncă
PDF format 27.02.2018 Buget
Muncă
50. 491/2017 Propunere legislativă privind modificarea Art.2, alin.(1), Art.3 din Legea nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii și a Art.2, alin.(1) și Art.5, alin.(3) din ANEXA: CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ 27.02.2018 Muncă PDF format 27.02.2018 Muncă
51. 518/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011 27.02.2018 Mediu PDF format 27.02.2018 Mediu
52. 558/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Decretul-Lege nr.118 /1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 27.02.2018 Muncă PDF format 27.02.2018 Muncă
53. 68/2018 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii 27.02.2018 Muncă PDF format 27.02.2018 Muncă
54. 845/2015 Proiect de Lege pentru completarea art.97 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 28.02.2018 Muncă PDF format 28.02.2018 Muncă
55. 225/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul sistemul unitar de pensii publice 28.02.2018 Muncă PDF format 28.02.2018 Muncă
56. 99/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011 28.02.2018 Muncă PDF format 28.02.2018 Muncă
57. 420/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Nr.1/2011 a Educației Naționale 28.02.2018 Învățământ PDF format 28.02.2018 Învățământ
58. 446/2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu completările și modificările ulterioare 28.02.2018 Administrație
Juridică
PDF format 28.02.2018 Administrație
Juridică
59. 447/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 din Legea educației naționale nr.1/2011 28.02.2018 Învățământ PDF format 28.02.2018 Învățământ
60. 497/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii 28.02.2018 Muncă PDF format 28.02.2018 Muncă
61. 2/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Federativă a Braziliei privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Brasilia, la 13 iunie 2017 28.02.2018 Juridică PDF format 28.02.2018 Juridică
62. 364/2017 Proiect de Lege privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere 01.03.2018 Industrii PDF format 01.03.2018 Industrii
63. 434/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2017 pentru modificarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern și pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III pct.1 din Legea nr.191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern 01.03.2018 Buget PDF format 01.03.2018 Buget
64. 448/2017 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative 01.03.2018 Administrație
Apărare
PDF format 01.03.2018 Administrație
Apărare
65. 593/2017 Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.1 la Legea nr.250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative 01.03.2018 Buget
Muncă
PDF format 01.03.2018 Buget
Muncă
66. 28/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de dialog politic și de cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016, la Bruxelles 01.03.2018 Industrii PDF format 01.03.2018 Industrii
67. 404/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice 05.03.2018 Mediu PDF format 05.03.2018 Mediu
68. 433/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2017 pentru modificarea art.8 din Ordonanța Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat " 05.03.2018 Administrație
Juridică
PDF format 05.03.2018 Administrație
Juridică
69. 530/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.84 lit.c) din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice 05.03.2018 Muncă PDF format 05.03.2018 Muncă
70. 10/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuințele, republicată 05.03.2018 Administrație
Juridică
PDF format 05.03.2018 Administrație
Juridică
71. 452/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe 06.03.2018 Cultură
Juridică
PDF format 06.03.2018 Cultură
Juridică
72. 508/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore 06.03.2018 Industrii
Mediu
PDF format 06.03.2018 Industrii
Mediu
73. 545/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.30 din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr.164/2015 06.03.2018 Industrii
Agricultură
PDF format 06.03.2018 Industrii
Agricultură
74. 565/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(2) lit.a) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 06.03.2018 Industrii
Juridică
PDF format 06.03.2018 Industrii
Juridică
75. 600/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică -S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică " prin transformare 06.03.2018 Economică
Învățământ
PDF format 06.03.2018 Economică
Învățământ
76. 19/2018 Proiect de Lege pentru completarea Anexei la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope 06.03.2018 Sănătate PDF format 06.03.2018 Sănătate
77. 330/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România 07.03.2018 Transport PDF format 07.03.2018 Transport
78. 462/2017 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 104 (2) și a articolului 105 (1) din Legea educației naționale nr.1/2011 07.03.2018 Învățământ PDF format 07.03.2018 Învățământ
79. 477/2017 Proiect de Lege privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială 07.03.2018 Muncă PDF format 07.03.2018 Muncă
80. 503/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 07.03.2018 Învățământ PDF format 07.03.2018 Învățământ
81. 547/2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 07.03.2018 Transport PDF format 07.03.2018 Transport
82. 570/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale 07.03.2018 Administrație
Muncă
PDF format 07.03.2018 Administrație
Muncă
83. 27/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România UE cofinanțare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017 07.03.2018 Buget PDF format 07.03.2018 Buget
84. 36/2018 Proiect de Lege privind participarea României la majorarea de capital a Băncii Internaționale de Investiții 07.03.2018 Buget PDF format 07.03.2018 Buget
85. 41/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 07.03.2018 Muncă PDF format 07.03.2018 Muncă
86. 48/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje 07.03.2018 Mediu PDF format 07.03.2018 Mediu
87. 61/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern și pentru completarea art.23 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 08.03.2018 Muncă
Transport
PDF format 08.03.2018 Muncă
Transport
88. 132/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura 12.03.2018 Agricultură
Mediu
PDF format 12.03.2018 Agricultură
Mediu
89. 244/2017 Propunere legislativă privind modificarea art.25 alin.(1) din Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor 14.03.2018 Agricultură
Juridică
PDF format 14.03.2018 Agricultură
Juridică
90. 322/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și simularea ocupării forței de muncă 14.03.2018 Muncă PDF format 14.03.2018 Muncă
91. 429/2017 Propunere legislativă privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 14.03.2018 Agricultură
Juridică
PDF format 14.03.2018 Agricultură
Juridică
92. 566/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 14.03.2018 Învățământ PDF format 14.03.2018 Învățământ
93. 578/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 14.03.2018 Învățământ PDF format 14.03.2018 Învățământ
94. 599/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, în sensul ca procesul de recunoaștere și echivalare a diplomelor obținute în străinătate să nu mai impună vreun cost financiar pentru solicitant 14.03.2018 Învățământ PDF format 14.03.2018 Învățământ
95. 72/2018 Propunere legislativă privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 01 ianuarie 1962-25 decembrie 1989 14.03.2018 Apărare PDF format 14.03.2018 Apărare
96. 505/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 15.03.2018 Mediu PDF format 15.03.2018 Mediu
97. 276/2017 Proiect de Lege privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc 15.03.2018 Agricultură
Mediu
PDF format 15.03.2018 Agricultură
Mediu
98. 500/2017 Propunere legislativă privind modificarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991 15.03.2018 Agricultură
Juridică
PDF format 15.03.2018 Agricultură
Juridică
99. 527/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 15.03.2018 Muncă PDF format 15.03.2018 Muncă
100. 594/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale 15.03.2018 Apărare PDF format 15.03.2018 Apărare
101. 465/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii adiovizualului nr.504/2002 19.03.2018 Cultură PDF format 19.03.2018 Cultură
102. 577/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.98 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală 19.03.2018 Administrație
Juridică
PDF format 19.03.2018 Administrație
Juridică
103. 52/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene 19.03.2018 Buget
Muncă
PDF format 19.03.2018 Buget
Muncă
104. 333/2017 Propunere legislativă privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic 20.03.2018 Industrii
Mediu
PDF format 20.03.2018 Industrii
Mediu
105. 417/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară 20.03.2018 PDF format 20.03.2018
106. 418/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor 20.03.2018 PDF format 20.03.2018
107. 419/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii 20.03.2018 PDF format 20.03.2018
108. 49/2018 Proiect de Lege privind unele măsuri de protecție a victimelor infracțiunilor 20.03.2018 Juridică PDF format 20.03.2018 Juridică
109. 171/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002 21.03.2018 Sănătate PDF format 21.03.2018 Sănătate
110. 463/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul educației și sportului 22.03.2018 Învățământ PDF format 22.03.2018 Învățământ
111. 501/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului 22.03.2018 Agricultură
Juridică
PDF format 22.03.2018 Agricultură
Juridică
112. 515/2017 Propunere legislativă privind trecerea suprafeței de 180,44 ha fond forestier din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a Municipiului Buzău 22.03.2018 Agricultură
Juridică
PDF format 22.03.2018 Agricultură
Juridică
113. 571/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2017 privind înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare 22.03.2018 Buget PDF format 22.03.2018 Buget
114. 5/2018 Propunere legislativă privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc 22.03.2018 Administrație PDF format 22.03.2018 Administrație
115. 34/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal 22.03.2018 Buget PDF format 22.03.2018 Buget
116. 35/2018 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei finaciare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată 22.03.2018 Buget PDF format 22.03.2018 Buget
117. 37/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene 22.03.2018 Buget PDF format 22.03.2018 Buget
118. 38/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sala polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale 22.03.2018 Buget PDF format 22.03.2018 Buget
119. 77/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.94/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare 22.03.2018 Agricultură PDF format 22.03.2018 Agricultură
120. 86/2018 Proiectul Legii manualului școlar 22.03.2018 Învățământ PDF format 22.03.2018 Învățământ
121. 435/2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei 26.03.2018 Economică
Juridică
PDF format 26.03.2018 Economică
Juridică
122. 38/2017 Proiect de Lege privind Codul aerian al României 26.03.2018 Apărare
Transport
PDF format 26.03.2018 Apărare
Transport
123. 74/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic 26.03.2018 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format 26.03.2018 Agricultură
Juridică
Mediu
124. 466/2016 Propunere legislativă privind "Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918" 27.03.2018 Administrație
Cultură
PDF format 27.03.2018 Administrație
Cultură
125. 397/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic 27.03.2018 Agricultură
Mediu
PDF format 27.03.2018 Agricultură
Mediu
126. 471/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție 27.03.2018 Buget
Agricultură
PDF format 27.03.2018 Buget
Agricultură
127. 471/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție 27.03.2018 Buget
Agricultură
PDF format 27.03.2018 Buget
Agricultură
128. 64/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identificare ale cetățenilor români 27.03.2018 Administrație PDF format 27.03.2018 Administrație
129. 787/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.223/ 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România 28.03.2018 Muncă
Transport
PDF format 28.03.2018 Muncă
Transport
130. 26/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative 28.03.2018 Juridică
Transport
PDF format 28.03.2018 Juridică
Transport
131. 92/2017 Proiect de Lege privind acordarea tichetelor de sănătate 28.03.2018 Muncă
Sănătate
PDF format 28.03.2018 Muncă
Sănătate
132. 95/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 28.03.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format 28.03.2018 Industrii
Juridică
Transport
133. 386/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 28.03.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format 28.03.2018 Industrii
Juridică
Transport
134. 482/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative 28.03.2018 Juridică PDF format 28.03.2018 Juridică
135. 580/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 28.03.2018 Învățământ PDF format 28.03.2018 Învățământ
136. 583/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2017 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale 28.03.2018 Agricultură PDF format 28.03.2018 Agricultură
137. 18/2018 Proiect de Lege privind desființarea Institutului Teologic Romano-Catolic din București 28.03.2018 Învățământ PDF format 28.03.2018 Învățământ
138. 25/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale 28.03.2018 Industrii
Juridică
PDF format 28.03.2018 Industrii
Juridică
139. 39/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii 28.03.2018 Industrii
Juridică
PDF format 28.03.2018 Industrii
Juridică
140. 40/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice 28.03.2018 Industrii
Juridică
PDF format 28.03.2018 Industrii
Juridică
141. 62/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local 28.03.2018 Administrație
Sănătate
PDF format 28.03.2018 Administrație
Sănătate
142. 65/2018 Proiect de Lege privind desființarea Universității ''Mihai Eminescu'' din municipiul Timișoara, județul Timiș 28.03.2018 Învățământ PDF format 28.03.2018 Învățământ
143. 66/2018 Proiect de Lege privind desființarea Universității ''George Barițiu'' din Brașov 28.03.2018 Învățământ PDF format 28.03.2018 Învățământ
144. 67/2018 Proiect de Lege privind desființarea Universității Financiar-Bancare din municipiul București 28.03.2018 Învățământ PDF format 28.03.2018 Învățământ
145. 90/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.87/2017 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local 28.03.2018 Administrație
Sănătate
PDF format 28.03.2018 Administrație
Sănătate
146. 97/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 29.03.2018 Buget PDF format 29.03.2018 Buget
147. 240/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului 03.04.2018 Juridică PDF format 03.04.2018 Juridică
148. 164/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.25 al Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 04.04.2018 Sănătate PDF format 04.04.2018 Sănătate
149. 601/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii 04.04.2018 Muncă PDF format 04.04.2018 Muncă
150. 602/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 04.04.2018 Muncă PDF format 04.04.2018 Muncă
151. 54/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2017 privind prorogarea unui termen 04.04.2018 Învățământ PDF format 04.04.2018 Învățământ
152. 164/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului 04.04.2018 Sănătate    
153. 286/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.138 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 05.04.2018 Buget
Juridică
PDF format 05.04.2018 Buget
Juridică
154. 376/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor 05.04.2018 Administrație
Juridică
PDF format 05.04.2018 Administrație
Juridică
155. 520/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 05.04.2018 Buget PDF format 05.04.2018 Buget
156. 604/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal 05.04.2018 Buget PDF format 05.04.2018 Buget
157. 53/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat 05.04.2018 Administrație
Învățământ
PDF format 05.04.2018 Administrație
Învățământ
158. 733/2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.17/07/03/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului 10.04.2018 Agricultură
Juridică
PDF format 10.04.2018 Agricultură
Juridică
159. 277/2016 Propunere legislativă pentru completarea art.20 din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului 10.04.2018 Agricultură
Juridică
PDF format 10.04.2018 Agricultură
Juridică
160. 533/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 100 din Ordonanța de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice 10.04.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format 10.04.2018 Industrii
Juridică
Transport
161. 563/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 10.04.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format 10.04.2018 Industrii
Juridică
Transport
162. 597/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative 10.04.2018 Juridică PDF format 10.04.2018 Juridică
163. 17/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare 10.04.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format 10.04.2018 Industrii
Juridică
Transport
164. 21/2018 Propunere legislativă privind exploatarea și comercializarea masei lemnoase 10.04.2018 Agricultură
Mediu
PDF format 10.04.2018 Agricultură
Mediu
165. 79/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană 10.04.2018 Agricultură PDF format 10.04.2018 Agricultură
166. 130/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.112/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligații de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei 10.04.2018 Industrii PDF format 10.04.2018 Industrii
167. 177/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea alin.(3) al art.20 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României 10.04.2018 Juridică PDF format 10.04.2018 Juridică
168. 392/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate 11.04.2018 Politică externă PDF format 11.04.2018 Politică externă
169. 548/2017 Proiect de Lege privind semnalizarea corespunzătoare a drumurilor publice la nivel cu cale ferată 11.04.2018 Transport PDF format 11.04.2018 Transport
170. 13/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 11.04.2018 Administrație
Juridică
PDF format 11.04.2018 Administrație
Juridică
171. 51/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.89/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării 11.04.2018 Buget
Agricultură
PDF format 11.04.2018 Buget
Agricultură
172. 168/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii gazdă, semnat la Batumi, la 11 octombrie 2017 11.04.2018 Apărare PDF format 11.04.2018 Apărare
173. 536/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură 16.04.2018 Cultură PDF format 16.04.2018 Cultură
174. 73/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației 16.04.2018 Învățământ PDF format 16.04.2018 Învățământ
175. 75/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 17.04.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format 17.04.2018 Industrii
Juridică
Transport
176. 450/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar 17.04.2018 Agricultură
Sănătate
PDF format 17.04.2018 Agricultură
Sănătate
177. 494/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național 17.04.2018 Agricultură PDF format 17.04.2018 Agricultură
178. 29/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale 17.04.2018 Învățământ PDF format 17.04.2018 Învățământ
179. 96/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.96/2017 pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului 17.04.2018 Juridică PDF format 17.04.2018 Juridică
180. 105/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare, spălare și prelucrare primară a lânii în zona montană 17.04.2018 Agricultură PDF format 17.04.2018 Agricultură
181. 106/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană 17.04.2018 Agricultură PDF format 17.04.2018 Agricultură
182. 107/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane 17.04.2018 Agricultură PDF format 17.04.2018 Agricultură
183. 525/2017 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 15 mai - Ziua ardelenilor 18.04.2018 Administrație
Cultură
PDF format 18.04.2018 Administrație
Cultură
184. 569/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 18.04.2018 Administrație
Juridică
PDF format 18.04.2018 Administrație
Juridică
185. 142/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.7/2018 pentru modificarea Legii nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal 18.04.2018 Buget
Sănătate
PDF format 18.04.2018 Buget
Sănătate
186. 143/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții 18.04.2018 Industrii PDF format 18.04.2018 Industrii
187. 155/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.49 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor 18.04.2018 Statut PDF format 18.04.2018 Statut
188. 156/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.42, alin.(4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor 18.04.2018 Statut PDF format 18.04.2018 Statut
189. 275/2017 Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul protecției apelor 19.04.2018 Mediu PDF format 19.04.2018 Mediu
190. 100/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.102/2017 pentru modificarea articolului 20 din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi 19.04.2018 Industrii
Transport
PDF format 19.04.2018 Industrii
Transport
191. 599/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, în sensul ca procesul de recunoaștere și echivalare a diplomelor obținute în străinătate să nu mai impună vreun cost financiar pentru solicitant 23.04.2018 Învățământ PDF format 23.04.2018 Învățământ
192. 31/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.77 din Legea nr.1/2011 a Educației Naționale 23.04.2018 Învățământ PDF format 23.04.2018 Învățământ
193. 43/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.82 din Legea educației naționale nr.1/2011 23.04.2018 Învățământ PDF format 23.04.2018 Învățământ
194. 267/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 24.04.2018 Muncă PDF format 24.04.2018 Muncă
195. 456/2017 Proiect de Lege privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate 24.04.2018 Juridică PDF format 24.04.2018 Juridică
196. 488/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind personalul navigant 24.04.2018 Muncă
Transport
PDF format 24.04.2018 Muncă
Transport
197. 4/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 privind educația națională și a Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor 24.04.2018 Administrație
Învățământ
PDF format 24.04.2018 Administrație
Învățământ
198. 50/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.85/2017 pentru modificarea art.5 din Legea nr.299/ 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum și pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina 24.04.2018 Buget
Diaspora
PDF format 24.04.2018 Buget
Diaspora
199. 93/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.95/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale 24.04.2018 Muncă PDF format 24.04.2018 Muncă
200. 109/2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale 24.04.2018 Agricultură PDF format 24.04.2018 Agricultură
201. 116/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.II a LEGII - CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 24.04.2018 Muncă PDF format 24.04.2018 Muncă
202. 140/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2018 privind abrogarea art.1 alin.(4) din Legea nr.222/2017 pentru realizarea "Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol" aferentă programului de înzestrare esențial "Sistem de rachete sol - aer cu bătaie mare (HSAM)" 24.04.2018 Apărare PDF format 24.04.2018 Apărare
203. 181/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date 24.04.2018 Juridică PDF format 24.04.2018 Juridică
204. 812/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amanințărilor la adresa securității naționale 25.04.2018 Juridică
Apărare
Transport
PDF format 25.04.2018 Juridică
Apărare
Transport
205. 232/2016 Proiect de Lege privind declararea zilei de 21 iulie - Ziua Banatului 25.04.2018 Administrație
Cultură
PDF format 25.04.2018 Administrație
Cultură
206. 135/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2016 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 25.04.2018 Mediu PDF format 25.04.2018 Mediu
207. 328/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.(10) din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 25.04.2018 Sănătate PDF format 25.04.2018 Sănătate
208. 346/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.271 din Legea nr.95/2016 privind reforma în domeniul sănătății 25.04.2018 Sănătate PDF format 25.04.2018 Sănătate
209. 376/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului 25.04.2018 Muncă
Sănătate
PDF format 25.04.2018 Muncă
Sănătate
210. 432/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 25.04.2018 Agricultură
Mediu
PDF format 25.04.2018 Agricultură
Mediu
211. 442/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi 25.04.2018 Buget PDF format 25.04.2018 Buget
212. 590/2017 Propunere legislativă privind marcarea calității produselor 25.04.2018 Industrii
Agricultură
PDF format 25.04.2018 Industrii
Agricultură
213. 19/2018 Proiect de Lege pentru completarea Anexei la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope 25.04.2018 Sănătate PDF format 25.04.2018 Sănătate
214. 75/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea educației naționale nr.1/2011 25.04.2018 Învățământ PDF format 25.04.2018 Învățământ
215. 135/2018 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituției Prefectului din România 25.04.2018 Administrație PDF format 25.04.2018 Administrație
216. 191/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 16 din Legea nr. 215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale 25.04.2018 Administrație PDF format 25.04.2018 Administrație
217. 586/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară 26.04.2018 Agricultură
Muncă
PDF format 26.04.2018 Agricultură
Muncă
218. 70/2018 Propunere legislativă privind protejarea agriculturii și zootehniei în România 26.04.2018 Buget
Agricultură
PDF format 26.04.2018 Buget
Agricultură
219. 118/2018 Proiect de Lege privind precursorii de droguri 26.04.2018 Sănătate
Apărare
PDF format 26.04.2018 Sănătate
Apărare
220. 261/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din adminstrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora 02.05.2018 Agricultură PDF format 02.05.2018 Agricultură
221. 190/2014 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reabilitarea structurilor de primire turistică situate în stațiuni turistice și balneoclimaterice, de interes național 03.05.2018 Industrii PDF format 03.05.2018 Industrii
222. 391/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 03.05.2018 Mediu PDF format 03.05.2018 Mediu
223. 95/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.101/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale 03.05.2018 Mediu PDF format 03.05.2018 Mediu
224. 428/2017 Propunere legislativă privind transmiterea unui bun imobil - teren din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României " din municipiul Timișoara în domeniul privat al statului și în proprietatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României " din municipiul Timișoara, județul Timiș 07.05.2018 Agricultură
Învățământ
Juridică
PDF format 07.05.2018 Agricultură
Învățământ
Juridică
225. 582/2017 Propunere legislativă de modificare a Legii concurenței nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare 07.05.2018 Industrii
Juridică
PDF format 07.05.2018 Industrii
Juridică
226. 483/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator 09.05.2018 Juridică PDF format 09.05.2018 Juridică
227. 547/2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 09.05.2018 Transport PDF format 09.05.2018 Transport
228. 29/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale 09.05.2018 Învățământ PDF format 09.05.2018 Învățământ
229. 111/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului 09.05.2018 Juridică
Apărare
PDF format 09.05.2018 Juridică
Apărare
230. 167/2018 Propunere legislativă privind măsuri de punere în aplicare a regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția datelor) 09.05.2018 Juridică PDF format 09.05.2018 Juridică
231. 174/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.181 din LEGEA nr.69 din 28 aprilie 2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare 09.05.2018 Învățământ PDF format 09.05.2018 Învățământ
232. 175/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.386 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 09.05.2018 Sănătate PDF format 09.05.2018 Sănătate
233. 219/2018 Proiect de Lege privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului Județul Bacău, în domeniul public al Județului Bacău 09.05.2018 Juridică PDF format 09.05.2018 Juridică
234. 230/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind relațiile și cooperarea între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 5 octombrie 2016 09.05.2018 Industrii PDF format 09.05.2018 Industrii
235. 242/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției 09.05.2018 Juridică PDF format 09.05.2018 Juridică
236. 274/2018 Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainiene 09.05.2018 Drepturile omului PDF format 09.05.2018 Drepturile omului
237. 493/2017 Proiect de Lege privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare 10.05.2018 Juridică PDF format 10.05.2018 Juridică
238. 7/2018 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate 10.05.2018 Apărare
Politică externă
PDF format 10.05.2018 Apărare
Politică externă
239. 87/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României 10.05.2018 Administrație PDF format 10.05.2018 Administrație
240. 87/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României 10.05.2018 Administrație PDF format 10.05.2018 Administrație
241. 119/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanța Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor 10.05.2018 Buget
Mediu
PDF format 10.05.2018 Buget
Mediu
242. 129/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2017 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 10.05.2018 Industrii
Administrație
PDF format 10.05.2018 Industrii
Administrație
243. 190/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.18 alin.(2) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate 10.05.2018 Apărare
Politică externă
PDF format 10.05.2018 Apărare
Politică externă
244. 216/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate 10.05.2018 Apărare
Politică externă
PDF format 10.05.2018 Apărare
Politică externă
245. 229/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București, la 27 noiembrie 2017 10.05.2018 Apărare PDF format 10.05.2018 Apărare
246. 234/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 și pentru abrogarea alin.(2) al art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenarabile, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.158/2016 10.05.2018 Industrii
Agricultură
Juridică
PDF format 10.05.2018 Industrii
Agricultură
Juridică
247. 251/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad, la 4 decembrie 2017 10.05.2018 Apărare PDF format 10.05.2018 Apărare
248. 253/2018 Proiect de Lege privind piețele de instrumente financiare 10.05.2018 Buget PDF format 10.05.2018 Buget
249. 280/2018 Proiect de Lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice 10.05.2018 Tehnologia informației PDF format 10.05.2018 Tehnologia informației
250. 146/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional 14.05.2018 Administrație
Învățământ
PDF format 14.05.2018 Administrație
Învățământ
251. 94/2017 Proiect de Lege privind tichetele de bicicletă 15.05.2018 Muncă PDF format 15.05.2018 Muncă
252. 326/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2017 privind acțiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 15.05.2018 Industrii
Juridică
PDF format 15.05.2018 Industrii
Juridică
253. 582/2017 Propunere legislativă de modificare a Legii concurenței nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare 15.05.2018 Industrii
Juridică
PDF format 15.05.2018 Industrii
Juridică
254. 23/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale 15.05.2018 Muncă PDF format 15.05.2018 Muncă
255. 104/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice 15.05.2018 Mediu PDF format 15.05.2018 Mediu
256. 120/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane 15.05.2018 Muncă PDF format 15.05.2018 Muncă
257. 134/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investițiilor din zona montană 15.05.2018 Agricultură PDF format 15.05.2018 Agricultură
258. 147/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure și plantelor medicinale în zona montană 15.05.2018 Agricultură PDF format 15.05.2018 Agricultură
259. 267/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative 15.05.2018 Buget
Muncă
PDF format 15.05.2018 Buget
Muncă
260. 58/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 16.05.2018 Industrii
Agricultură
Administrație
PDF format 16.05.2018 Industrii
Agricultură
Administrație
261. 87/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României 16.05.2018 Administrație PDF format 16.05.2018 Administrație
262. 87/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României 16.05.2018 Administrație PDF format 16.05.2018 Administrație
263. 131/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.115/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative 16.05.2018 Administrație PDF format 16.05.2018 Administrație
264. 138/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare 16.05.2018 Buget
Muncă
PDF format 16.05.2018 Buget
Muncă
265. 258/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați 16.05.2018 Egalitatea de șanse PDF format 16.05.2018 Egalitatea de șanse
266. 260/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.97 din 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români republicată 16.05.2018 Administrație PDF format 16.05.2018 Administrație
267. 268/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.19/2018 pentru încredințarea către Compania Națională "Unifarm" - S.A a serviciului de interes economic general în vederea realizării activității de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activității de prevenire a deceselor și agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane și suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 16.05.2018 Sănătate PDF format 16.05.2018 Sănătate
268. 269/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.21/2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație 16.05.2018 Administrație PDF format 16.05.2018 Administrație
269. 427/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului 17.05.2018 Buget PDF format 17.05.2018 Buget
270. 358/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală 17.05.2018 Buget PDF format 17.05.2018 Buget
271. 509/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România 17.05.2018 Industrii PDF format 17.05.2018 Industrii
272. 101/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.113/2017 pentru prorogarea unui termen 17.05.2018 Buget PDF format 17.05.2018 Buget
273. 207/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie 17.05.2018 Juridică
Egalitatea de șanse
PDF format 17.05.2018 Juridică
Egalitatea de șanse
274. 231/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate socială între România și Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo, la 13 septembrie 2017 17.05.2018 Muncă PDF format 17.05.2018 Muncă
275. 147/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale 22.05.2018 Juridică PDF format 22.05.2018 Juridică
276. 148/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii 22.05.2018 Muncă PDF format 22.05.2018 Muncă
277. 200/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.4/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură 22.05.2018 Agricultură PDF format 22.05.2018 Agricultură
278. 233/2018 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie 22.05.2018 Juridică
Egalitatea de șanse
PDF format 22.05.2018 Juridică
Egalitatea de șanse
279. 454/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 23.05.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format 23.05.2018 Industrii
Juridică
Transport
280. 555/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 23.05.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format 23.05.2018 Industrii
Juridică
Transport
281. 592/2017 Propunere legislativă pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piață și stimularea creării de noi locuri de muncă 23.05.2018 Industrii
Muncă
PDF format 23.05.2018 Industrii
Muncă
282. 117/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 23.05.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format 23.05.2018 Industrii
Juridică
Transport
283. 149/2018 Proiect de Lege pentru completarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere 23.05.2018 Industrii
Transport
PDF format 23.05.2018 Industrii
Transport
284. 157/2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.25 din Legea educației naționale nr.1/2011 23.05.2018 Învățământ PDF format 23.05.2018 Învățământ
285. 311/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la Munchen, la 18 februarie 2017 23.05.2018 Juridică PDF format 23.05.2018 Juridică
286. 209/2016 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, județean și local 24.05.2018 Administrație
Juridică
PDF format 24.05.2018 Administrație
Juridică
287. 30/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități 24.05.2018 Muncă
Sănătate
PDF format 24.05.2018 Muncă
Sănătate
288. 154/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 24.05.2018 Agricultură
Mediu
PDF format 24.05.2018 Agricultură
Mediu
289. 178/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea punctului 10 din Anexa nr.2 la Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții 24.05.2018 Juridică PDF format 24.05.2018 Juridică
290. 201/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 24.05.2018 Buget PDF format 24.05.2018 Buget
291. 205/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici 24.05.2018 Administrație
Muncă
PDF format 24.05.2018 Administrație
Muncă
292. 206/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.22 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici 24.05.2018 Administrație
Muncă
PDF format 24.05.2018 Administrație
Muncă
293. 237/2018 Propunere legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare 24.05.2018 Buget PDF format 24.05.2018 Buget
294. 308/2018 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei limbii macedonene 24.05.2018 Drepturile omului PDF format 24.05.2018 Drepturile omului