Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rapoarte depuse Versiunea pentru printare

Fisiere raport depuse de comisii

  P.L. Titlu Document raport Depunere raport
Data Comisia Fisier Data Comisia
1. 522/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării naționale 27.01.2021 Apărare PDF format 27.01.2021 Apărare
2. 94/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.10/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 01.02.2021 Muncă PDF format 01.02.2021 Muncă
3. 404/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD 01.02.2021 Administrație
Muncă
PDF format 01.02.2021 Administrație
Muncă
4. 404/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD 01.02.2021 Administrație
Muncă
PDF format 01.02.2021 Administrație
Muncă
5. 635/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 01.02.2021 Agricultură PDF format 01.02.2021 Agricultură
6. 636/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.150/2020 privind instituirea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 01.02.2021 Agricultură PDF format 01.02.2021 Agricultură
7. 637/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.151/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 01.02.2021 Agricultură PDF format 01.02.2021 Agricultură
8. 638/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.154/2020 privind instituirea unor măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri 01.02.2021 Agricultură PDF format 01.02.2021 Agricultură
9. 368/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare 02.02.2021 Apărare PDF format 02.02.2021 Apărare
10. 352/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare 04.02.2021 Muncă PDF format 04.02.2021 Muncă
11. 282/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2015 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 10.02.2021 Juridică PDF format 10.02.2021 Juridică
12. 564/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.287 alin.(1) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 10.02.2021 Juridică PDF format 10.02.2021 Juridică
13. 358/2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare 10.02.2021 Sănătate PDF format 10.02.2021 Sănătate
14. 508/2019 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de vot în afara teritoriului României 10.02.2021 Administrație
Juridică
10.02.2021 Administrație
Juridică
15. 508/2019 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de vot în afara teritoriului României 10.02.2021 Administrație
Juridică
PDF format 10.02.2021 Administrație
Juridică
16. 554/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996 10.02.2021 Administrație
Juridică
10.02.2021 Administrație
Juridică
17. 226/2020 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.370/2004 privind alegerea Președintelui României 10.02.2021 Juridică PDF format 10.02.2021 Juridică
18. 282/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate precum și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială 10.02.2021 Muncă
Sănătate
PDF format 10.02.2021 Muncă
Sănătate
19. 451/2020 Propunere legislativă privind unele măsuri privind buna organizare și desfășurare a alegerilor locale din anul 2020 10.02.2021 Juridică PDF format 10.02.2021 Juridică
20. 473/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru 10.02.2021 Juridică PDF format 10.02.2021 Juridică
21. 496/2020 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației 10.02.2021 Sănătate
Învățământ
Apărare
PDF format 10.02.2021 Sănătate
Învățământ
Apărare
22. 565/2020 Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.2 la Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative 10.02.2021 Juridică PDF format 10.02.2021 Juridică
23. 574/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri de distribuire a acestora 10.02.2021 Administrație
Muncă
Învățământ
PDF format 10.02.2021 Administrație
Muncă
Învățământ
24. 632/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală 10.02.2021 Juridică PDF format 10.02.2021 Juridică
25. 654/2020 Propunere legislativă privind amânarea datei alegerilor locale pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 10.02.2021 Juridică PDF format 10.02.2021 Juridică
26. 658/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 10.02.2021 Administrație
Juridică
PDF format 10.02.2021 Administrație
Juridică
27. 670/2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.176/2010, privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative 10.02.2021 Juridică PDF format 10.02.2021 Juridică
28. 775/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii monumentelor de for public nr.120/2006 11.02.2021 Cultură PDF format 11.02.2021 Cultură
29. 94/2017 Proiect de Lege privind tichetele de bicicletă 11.02.2021 Muncă PDF format 11.02.2021 Muncă
30. 136/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece 11.02.2021 Muncă PDF format 11.02.2021 Muncă
31. 183/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare și modificarea anexei nr.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale 11.02.2021 Administrație
Juridică
Apărare
PDF format 11.02.2021 Administrație
Juridică
Apărare
32. 257/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.14 alin.(1) lit.g) din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor 11.02.2021 Juridică
Apărare
PDF format 11.02.2021 Juridică
Apărare
33. 562/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii monumentelor de for public nr.120/2006 11.02.2021 Cultură PDF format 11.02.2021 Cultură
34. 1/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative 11.02.2021 Administrație PDF format 11.02.2021 Administrație
35. 23/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi 12.02.2021 Muncă PDF format 12.02.2021 Muncă
36. 206/2017 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanței de urgență nr.13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 16.02.2021 Juridică PDF format 16.02.2021 Juridică
37. 606/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.226 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 16.02.2021 Juridică
Egalitatea de șanse
PDF format 16.02.2021 Juridică
Egalitatea de șanse
38. 302/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Societății Române de Televiziune în domeniul public al municipiului București 17.02.2021 Juridică PDF format 17.02.2021 Juridică
39. 318/2020 Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în administrarea Federației Române de Rugby 17.02.2021 Juridică PDF format 17.02.2021 Juridică
40. 560/2020 Proiect de Lege privind majorarea capitalului autorizat deținut de România Ia Corporația Financiară Internațională, în conformitate cu Rezoluția nr.271/2020 privind „Majorarea selectivă de capital 2018” și Rezoluția nr.272/2020 privind „Majorarea generală de capital 2018”, adoptate de Consiliul Guvernatorilor Corporației Financiare Internaționale 17.02.2021 Buget PDF format 17.02.2021 Buget
41. 566/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora 17.02.2021 Juridică PDF format 17.02.2021 Juridică
42. 579/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor 17.02.2021 Juridică PDF format 17.02.2021 Juridică
43. 633/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.162/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative 17.02.2021 Buget
Sănătate
PDF format 17.02.2021 Buget
Sănătate
44. 56/2021 Proiect de Lege privind aprobarea plății cotizației anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență dedicat gestionării civile a crizelor - European Center of Excellence for Civilian Crisis Management, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 17.02.2021 Buget PDF format 17.02.2021 Buget
45. 74/2021 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 10 Ianuarie – Ziua matematicii, informaticii și științelor naturii 17.02.2021 PDF format 17.02.2021
46. 78/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative 17.02.2021 Învățământ PDF format 17.02.2021 Învățământ
47. 89/2021 Proiect de Lege privind înființarea Institutului Teologic Creștin după Evanghelie ''Timotheus'' din București 17.02.2021 Învățământ PDF format 17.02.2021 Învățământ
48. 90/2021 Proiect de Lege privind aprobarea cotizației anuale a României la Comitetul de asistență pentru dezvoltare (DAC) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 17.02.2021 Buget PDF format 17.02.2021 Buget
49. 100/2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor 17.02.2021 Statut PDF format 17.02.2021 Statut
50. 101/2021 Propunere legislativă privind abrogarea dispozițiilor capitolului XI din Legea nr.96 din 21 aprilie 2006 privind statutul deputaților și al senatorilor 17.02.2021 Statut PDF format 17.02.2021 Statut
51. 101/2021 Propunere legislativă privind abrogarea dispozițiilor capitolului XI din Legea nr.96 din 21 aprilie 2006 privind statutul deputaților și al senatorilor 17.02.2021 Statut PDF format 17.02.2021 Statut
52. 102/2021 Propunere legislativă pentru abrogarea Cap.XI din Legea nr.96/2006 privind statutul deputațillor și al senatorilor 17.02.2021 Statut PDF format 17.02.2021 Statut
53. 220/2016 Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 18.02.2021 Muncă
Sănătate
PDF format 18.02.2021 Muncă
Sănătate
54. 441/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 18.02.2021 Muncă
Sănătate
PDF format 18.02.2021 Muncă
Sănătate
55. 329/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 18.02.2021 Cultură PDF format 18.02.2021 Cultură
56. 529/2020 Proiect de Lege pentru transparentizarea informațiilor de interes public și ușurarea accesului cetățenilor prin modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public 18.02.2021 Cultură PDF format 18.02.2021 Cultură
57. 4/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari 18.02.2021 Apărare PDF format 18.02.2021 Apărare
58. 22/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă 18.02.2021 Muncă PDF format 18.02.2021 Muncă
59. 88/2021 Proiect de Lege pentru realizarea ”Capabilității de luptă împotriva navelor de suprafață”, aferentă programului de înzestrare ”Sistem de instalații mobile de lansare rachetă antinavă” (SIML) 18.02.2021 Apărare PDF format 18.02.2021 Apărare
60. 150/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedură Penală 22.02.2021 Juridică PDF format 22.02.2021 Juridică
61. 85/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.269 din 2009 privind Codul penal 22.02.2021 Juridică PDF format 22.02.2021 Juridică
62. 461/2018 Proiect de Lege privind combaterea și prevenirea actelor cu caracter pedofil și a infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale ale persoanelor 22.02.2021 Juridică PDF format 22.02.2021 Juridică
63. 626/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 22.02.2021 Juridică PDF format 22.02.2021 Juridică
64. 216/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.218 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 22.02.2021 Juridică PDF format 22.02.2021 Juridică
65. 226/2020 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.370/2004 privind alegerea Președintelui României 22.02.2021 Juridică PDF format 22.02.2021 Juridică
66. 514/2020 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol 22.02.2021 Industrii
Agricultură
PDF format 22.02.2021 Industrii
Agricultură
67. 530/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului oficial al României 22.02.2021 Juridică PDF format 22.02.2021 Juridică
68. 588/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 22.02.2021 Agricultură PDF format 22.02.2021 Agricultură
69. 3/2021 Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19 22.02.2021 Juridică PDF format 22.02.2021 Juridică
70. 111/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021 23.02.2021 Buget PDF format 23.02.2021 Buget
71. 171/2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 24.02.2021 Sănătate PDF format 24.02.2021 Sănătate
72. 363/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale 24.02.2021 Sănătate PDF format 24.02.2021 Sănătate
73. 2/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.215/2020 privind adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii completurilor de judecată în apel 24.02.2021 Juridică PDF format 24.02.2021 Juridică
74. 9/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.165/2020 privind mandatul acordat ministerelor pentru identificarea, selectarea și rezervarea imobilelor destinate ca sedii ale unor agenții sau centre europene nou înființate 24.02.2021 Tehnologia informației PDF format 24.02.2021 Tehnologia informației
75. 28/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului 24.02.2021 Apărare PDF format 24.02.2021 Apărare
76. 84/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.205/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 24.02.2021 Agricultură PDF format 24.02.2021 Agricultură
77. 389/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 25.02.2021 Muncă
Sănătate
PDF format 25.02.2021 Muncă
Sănătate
78. 20/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.82/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 25.02.2021 Transport PDF format 25.02.2021 Transport
79. 195/2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.92/2007 privind transportul public local 26.02.2021 Industrii
Transport
PDF format 26.02.2021 Industrii
Transport
80. 520/2017 Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea pe langă casele de copii și centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de Ucenicie 26.02.2021 Muncă
Învățământ
PDF format 26.02.2021 Muncă
Învățământ
81. 7/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat 26.02.2021 Industrii PDF format 26.02.2021 Industrii
82. 65/2021 Proiect de Lege pentru instituirea anului 2021 - ”Anul Tudor Vladimirescu” și declararea lui Tudor Vladimirescu și a Ecaterinei Teodoroiu, drept eroi ai națiunii române 01.03.2021 Administrație
Cultură
PDF format 01.03.2021 Administrație
Cultură
83. 96/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.214/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa I 01.03.2021 Administrație PDF format 01.03.2021 Administrație
84. 98/2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, adoptată la Bruxelles 01.03.2021 Buget PDF format 01.03.2021 Buget
85. 109/2021 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 01.03.2021 Buget PDF format 01.03.2021 Buget
86. 110/2021 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 01.03.2021 Buget PDF format 01.03.2021 Buget
87. 682/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 02.03.2021 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format 02.03.2021 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
88. 90/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.96 din Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 02.03.2021 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format 02.03.2021 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
89. 655/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol 02.03.2021 Agricultură
Administrație
PDF format 02.03.2021 Agricultură
Administrație
90. 433/2009 Propunere legislativă de modificare și completare a art.82¹ din Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției 03.03.2021 Juridică PDF format 03.03.2021 Juridică
91. 288/2010 Propunere legislativă privind insolvența persoanelor fizice 03.03.2021 Juridică PDF format 03.03.2021 Juridică
92. 739/2011 Proiect de Lege privind reglementarea activităților de lobby în România 03.03.2021 Juridică PDF format 03.03.2021 Juridică
93. 516/2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, respective a diapozițiilor art.39 din Legea 51/1995 privind profesia de avocat 03.03.2021 Juridică PDF format 03.03.2021 Juridică
94. 527/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție 03.03.2021 Juridică PDF format 03.03.2021 Juridică
95. 526/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 03.03.2021 Juridică PDF format 03.03.2021 Juridică
96. 163/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 03.03.2021 Industrii
Mediu
PDF format 03.03.2021 Industrii
Mediu
97. 163/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 03.03.2021 Industrii
Mediu
03.03.2021 Industrii
Mediu
98. 327/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare 03.03.2021 Juridică PDF format 03.03.2021 Juridică
99. 327/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare 03.03.2021 Juridică 03.03.2021 Juridică
100. 388/2020 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe 03.03.2021 Juridică PDF format 03.03.2021 Juridică
101. 660/2020 Propunere legislativă privind instituirea Programului național de prevenire și gestionare a înmulțirii populației de câini fără stăpân 03.03.2021 Agricultură
Administrație
PDF format 03.03.2021 Agricultură
Administrație
102. 32/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață ale carcaselor și ale animalelor vii 03.03.2021 Agricultură PDF format 03.03.2021 Agricultură
103. 581/2010 Propunere legislativă privind organizarea activității de lobby 04.03.2021 Juridică PDF format 04.03.2021 Juridică
104. 484/2020 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr.23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice 04.03.2021 Buget
Industrii
Juridică
PDF format 04.03.2021 Buget
Industrii
Juridică
105. 40/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare și ședere pe teritoriul României 04.03.2021 Juridică
Apărare
04.03.2021 Juridică
Apărare
106. 40/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare și ședere pe teritoriul României 04.03.2021 Juridică
Apărare
PDF format 04.03.2021 Juridică
Apărare
107. 82/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă 04.03.2021 Buget
Muncă
PDF format 04.03.2021 Buget
Muncă
108. 82/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă 04.03.2021 Buget
Muncă
04.03.2021 Buget
Muncă
109. 85/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.206/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.22 alin.(1) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice de punere în aplicare a prevederilor acesteia 04.03.2021 Juridică
Apărare
PDF format 04.03.2021 Juridică
Apărare
110. 439/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene 08.03.2021 Buget PDF format 08.03.2021 Buget
111. 472/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ 08.03.2021 Administrație
Învățământ
PDF format 08.03.2021 Administrație
Învățământ
112. 528/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice 08.03.2021 Buget
Cultură
PDF format 08.03.2021 Buget
Cultură
113. 679/2020 Proiect de Lege pentru participarea României la majorarea asimetrică de capital a Băncii Europene de Investiții în conformitate cu Decizia (UE) 2019/1255 a Consiliului din 18 iulie 2019 de modificare a Protocolului nr.5 privind Statutul Băncii Europene de Investiții 08.03.2021 Buget PDF format 08.03.2021 Buget
114. 91/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.213/2020 privind participarea României la majorarea asimetrică de capital a Băncii Europene de Investiții în conformitate cu Decizia (UE) 2019/1.255 a Consiliului din 18 iulie 2019 de modificare a Protocolului nr.5 privind Statutul Băncii Europene de Investiții 08.03.2021 Buget PDF format 08.03.2021 Buget
115. 686/2009 Proiect de Lege privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în București, zona "Parcul Tineretului" 10.03.2021 Juridică PDF format 10.03.2021 Juridică
116. 487/2014 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.96 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției 10.03.2021 Juridică PDF format 10.03.2021 Juridică
117. 142/2015 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.82 din 13 iunie 2012 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice destinate publicului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.506/3004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial nr.406/18 iunie 2012, republicată, cu modificările și completările ulterioare 10.03.2021 Juridică
Tehnologia informației
PDF format 10.03.2021 Juridică
Tehnologia informației
118. 142/2015 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.82 din 13 iunie 2012 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice destinate publicului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.506/3004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial nr.406/18 iunie 2012, republicată, cu modificările și completările ulterioare 10.03.2021 Juridică
Tehnologia informației
10.03.2021 Juridică
Tehnologia informației
119. 430/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 10.03.2021 Juridică PDF format 10.03.2021 Juridică
120. 439/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 10.03.2021 Juridică PDF format 10.03.2021 Juridică
121. 666/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.163/2020 pentru completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii 10.03.2021 Muncă PDF format 10.03.2021 Muncă
122. 22/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă 10.03.2021 Muncă PDF format 10.03.2021 Muncă
123. 25/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.186/2020 privind instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 și pentru modificarea art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 10.03.2021 Sănătate
Apărare
PDF format 10.03.2021 Sănătate
Apărare
124. 33/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.194/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei 10.03.2021 Sănătate
Apărare
PDF format 10.03.2021 Sănătate
Apărare
125. 544/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2019 pentru modificarea art.137 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice 16.03.2021 Juridică
Tehnologia informației
PDF format 16.03.2021 Juridică
Tehnologia informației
126. 601/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, a Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice 16.03.2021 Industrii
Transport
PDF format 16.03.2021 Industrii
Transport
127. 16/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.176/2020 pentru modificarea art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță 16.03.2021    
128. 39/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan 16.03.2021 Agricultură
Juridică
PDF format 16.03.2021 Agricultură
Juridică
129. 53/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic 16.03.2021 Cultură PDF format 16.03.2021 Cultură
130. 64/2021 Proiect de Lege pentru modificarea alin.11 al art.671 din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului 16.03.2021 PDF format 16.03.2021
131. 366/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ teritoriale, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 17.03.2021 Administrație
Sănătate
PDF format 17.03.2021 Administrație
Sănătate
132. 609/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 17.03.2021 Muncă PDF format 17.03.2021 Muncă
133. 638/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.154/2020 privind instituirea unor măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri 17.03.2021 Agricultură PDF format 17.03.2021 Agricultură
134. 19/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituțiilor din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, Ministerului Sănătății și unităților subordonate, unităților sanitare și serviciilor de asistență socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 17.03.2021 Muncă PDF format 17.03.2021 Muncă
135. 94/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.219/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei 17.03.2021 Sănătate
Apărare
PDF format 17.03.2021 Sănătate
Apărare
136. 97/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.225/2020 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii 17.03.2021 Agricultură PDF format 17.03.2021 Agricultură
137. 103/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.217/2020 pentru modificarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr.88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență 17.03.2021 Administrație
Apărare
PDF format 17.03.2021 Administrație
Apărare
138. 104/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.222/2020 privind prorogarea termenului prevăzut de art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 17.03.2021 Transport PDF format 17.03.2021 Transport
139. 106/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.1/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și adoptarea unor măsuri necesare pentru înființarea Punctului Național de Acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport 17.03.2021 Transport PDF format 17.03.2021 Transport
140. 107/2021 Proiect de Lege privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Rețeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu și Dezvoltare Durabilă (EEAC) și aprobarea plății cotizației anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 17.03.2021 Administrație PDF format 17.03.2021 Administrație
141. 377/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.107 alin.(1) din Legea nr.46/2008 - Codul silvic 18.03.2021 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format 18.03.2021 Agricultură
Juridică
Mediu
142. 491/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală 18.03.2021 Buget PDF format 18.03.2021 Buget
143. 594/2019 Proiect de Lege privind intabularea dreptului de proprietate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară în baza posesiei înregistrate în Registru Agricol sau a procesului verbal de punere în posesie în urma reconstituirii dreptului de proprietate 18.03.2021 Agricultură
Juridică
PDF format 18.03.2021 Agricultură
Juridică
144. 574/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal 22.03.2021 Juridică PDF format 22.03.2021 Juridică
145. 190/2017 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 22.03.2021 Juridică PDF format 22.03.2021 Juridică
146. 529/2020 Proiect de Lege pentru transparentizarea informațiilor de interes public și ușurarea accesului cetățenilor prin modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public 22.03.2021 Cultură PDF format 22.03.2021 Cultură
147. 108/2021 Proiect de Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție 22.03.2021 Juridică 22.03.2021 Juridică
148. 108/2021 Proiect de Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție 22.03.2021 Juridică 22.03.2021 Juridică
149. 108/2021 Proiect de Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție 22.03.2021 Juridică PDF format 22.03.2021 Juridică
150. 33/2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolelor 218-222 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal 23.03.2021 Juridică PDF format 23.03.2021 Juridică
151. 137/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.104/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.233/2016 privind parteneriatul public-privat 23.03.2021 Industrii
Juridică
PDF format 23.03.2021 Industrii
Juridică
152. 278/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 24.03.2021 Sănătate PDF format 24.03.2021 Sănătate
153. 299/2020 Proiect de Lege pentru abrogarea lit.f) a art.21 alin.(1) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 24.03.2021 PDF format 24.03.2021
154. 515/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.66 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 24.03.2021 Agricultură PDF format 24.03.2021 Agricultură
155. 20/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale 24.03.2021 Muncă
Sănătate
PDF format 24.03.2021 Muncă
Sănătate
156. 20/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale 24.03.2021 Muncă
Sănătate
PDF format 24.03.2021 Muncă
Sănătate
157. 81/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.209/2020 privind modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății cauzate de evoluția răspândirii infecțiilor determinate de virusul SARS-CoV-2 24.03.2021 Muncă
Sănătate
PDF format 24.03.2021 Muncă
Sănătate
158. 81/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.209/2020 privind modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății cauzate de evoluția răspândirii infecțiilor determinate de virusul SARS-CoV-2 24.03.2021 Muncă
Sănătate
PDF format 24.03.2021 Muncă
Sănătate
159. 107/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală 25.03.2021 Buget PDF format 25.03.2021 Buget
160. 14/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19 25.03.2021 Buget PDF format 25.03.2021 Buget
161. 442/2019 Proiect de Lege privind înființarea Fondului Special pentru Încurajarea Librăriilor de Provincie 30.03.2021 Buget PDF format 30.03.2021 Buget
162. 160/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării naționale 30.03.2021 Apărare PDF format 30.03.2021 Apărare
163. 461/2020 Proiect de Lege privind completarea art.49 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 30.03.2021 Buget
Juridică
PDF format 30.03.2021 Buget
Juridică
164. 466/2020 Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare 30.03.2021 Buget
Juridică
PDF format 30.03.2021 Buget
Juridică
165. 44/2021 Proiect de Lege privind impozitarea zero a industriei HoReCa 30.03.2021 Buget PDF format 30.03.2021 Buget
166. 178/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele românești 31.03.2021 Buget
Agricultură
PDF format 31.03.2021 Buget
Agricultură
167. 241/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat 31.03.2021 Juridică PDF format 31.03.2021 Juridică
168. 392/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.45/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul îmbunătățirilor funciare 31.03.2021 Agricultură PDF format 31.03.2021 Agricultură
169. 460/2019 Proiect de Lege privind sancționarea dublului standard de calitate a produselor și serviciilor pentru consumatori 31.03.2021 Industrii
Agricultură
PDF format 31.03.2021 Industrii
Agricultură
170. 470/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2019 pentru completarea art.61 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 31.03.2021 Buget
Administrație
Muncă
Juridică
PDF format 31.03.2021 Buget
Administrație
Muncă
Juridică
171. 597/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 31.03.2021 Buget PDF format 31.03.2021 Buget
172. 36/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.197/2020 privind unele măsuri în domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 31.03.2021 Sănătate PDF format 31.03.2021 Sănătate
173. 53/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic 31.03.2021 Cultură PDF format 31.03.2021 Cultură
174. 59/2021 Proiect de Lege privind identificarea distinctă și promovarea produselor agricole și alimentare de natură a indica originea geografică, locală, națională sau regională, istorică sau tradițională, pe teritoriul României 31.03.2021 Industrii
Agricultură
PDF format 31.03.2021 Industrii
Agricultură
175. 92/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.216/2020 privind prorogarea unui termen 31.03.2021 Buget
Muncă
PDF format 31.03.2021 Buget
Muncă
176. 92/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.216/2020 privind prorogarea unui termen 31.03.2021 Buget
Muncă
PDF format 31.03.2021 Buget
Muncă
177. 105/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.223/2020 privind aprobarea preluării de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a cotizației anuale de membru al Organizației de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF) 31.03.2021 Buget
Transport
PDF format 31.03.2021 Buget
Transport
178. 105/2010 Proiect de Lege privind insolvența persoanelor fizice 01.04.2021 Juridică PDF format 01.04.2021 Juridică
179. 425/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2019 pentru modificarea și completarea art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române 01.04.2021 Agricultură
Transport
PDF format 01.04.2021 Agricultură
Transport
180. 127/2021 Proiect de Lege privind acceptarea Convenției globale pentru recunoașterea calificărilor din învățământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019 01.04.2021 Muncă
Învățământ
PDF format 01.04.2021 Muncă
Învățământ
181. 351/2016 Propunere legislativă privind înființarea Institutului Național de Pregătire pentru Situații de Urgență din România - INSPUR 07.04.2021 Administrație
Sănătate
Învățământ
PDF format 07.04.2021 Administrație
Sănătate
Învățământ
182. 413/2017 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale 07.04.2021 Buget
Administrație
PDF format 07.04.2021 Buget
Administrație
183. 138/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.372 din Legea nr.286/2009 - "Codul Penal" 07.04.2021 Juridică PDF format 07.04.2021 Juridică
184. 323/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.22 din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 07.04.2021 Industrii
Administrație
PDF format 07.04.2021 Industrii
Administrație
185. 243/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 08.04.2021 Buget PDF format 08.04.2021 Buget
186. 243/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 08.04.2021 Buget PDF format 08.04.2021 Buget
187. 41/2019 Proiect de Lege privind obligativitatea instructajului post-natal 08.04.2021 Sănătate PDF format 08.04.2021 Sănătate
188. 339/2020 Propunere legislativă pentru completarea art.206 al Legii nr.95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată 08.04.2021 Sănătate PDF format 08.04.2021 Sănătate
189. 10/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.169/2020 privind completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 08.04.2021 Buget PDF format 08.04.2021 Buget
190. 10/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.169/2020 privind completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 08.04.2021 Buget PDF format 08.04.2021 Buget
191. 112/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2021 pentru completarea art.38 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 08.04.2021 Învățământ
Juridică
Apărare
08.04.2021 Învățământ
Juridică
Apărare
192. 112/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2021 pentru completarea art.38 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 08.04.2021 Învățământ
Juridică
Apărare
PDF format 08.04.2021 Învățământ
Juridică
Apărare
193. 512/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia 09.04.2021 Cultură PDF format 09.04.2021 Cultură
194. 702/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de Procedură Civilă 12.04.2021 Juridică PDF format 12.04.2021 Juridică
195. 263/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 12.04.2021 Juridică PDF format 12.04.2021 Juridică
196. 513/2014 Proiectul Legii de completare a Legii nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 13.04.2021 Juridică PDF format 13.04.2021 Juridică
197. 358/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 13.04.2021 Juridică PDF format 13.04.2021 Juridică
198. 463/2018 Proiect de Lege pentru modificarea articolelor 218 și 219 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 13.04.2021 Juridică PDF format 13.04.2021 Juridică
199. 556/2019 Proiect de Lege privind regimul articolelor pirotehnice 13.04.2021 Apărare PDF format 13.04.2021 Apărare
200. 45/2020 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Românității Balcanice 13.04.2021 Drepturile omului PDF format 13.04.2021 Drepturile omului
201. 12/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.172/2020 pentru modificarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane 13.04.2021 Industrii
Administrație
PDF format 13.04.2021 Industrii
Administrație
202. 16/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.176/2020 pentru modificarea art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță 13.04.2021 Buget PDF format 13.04.2021 Buget
203. 121/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2021 pentru completarea art.252 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative 13.04.2021 Buget
Sănătate
PDF format 13.04.2021 Buget
Sănătate
204. 143/2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la București, la 5 septembrie 2020 13.04.2021 Apărare PDF format 13.04.2021 Apărare
205. 145/2019 Proiect de Lege privind activitățile de transport alternativ cu un vehicul cu conducător auto “VTS” 14.04.2021 Industrii
Administrație
Juridică
Tehnologia informației
Transport
14.04.2021 Industrii
Administrație
Juridică
Tehnologia informației
Transport
206. 145/2019 Proiect de Lege privind activitățile de transport alternativ cu un vehicul cu conducător auto “VTS” 14.04.2021 Industrii
Administrație
Juridică
Tehnologia informației
Transport
PDF format 14.04.2021 Industrii
Administrație
Juridică
Tehnologia informației
Transport
207. 432/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 14.04.2021 PDF format 14.04.2021
208. 440/2019 Proiectul Legii Magnițki privind instituirea unor sancțiuni în privința cetățenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului 14.04.2021 Drepturile omului
Politică externă
PDF format 14.04.2021 Drepturile omului
Politică externă
209. 579/2019 Proiect de Lege pentru înființarea Băncilor de Lapte Matern 14.04.2021 Sănătate PDF format 14.04.2021 Sănătate
210. 582/2019 Proiect de Lege pentru clasificarea maternităților ca Spitale Prieten al Copilului, în vederea promovării și susținerii alăptării și reducerii gradului de mortalitate și morbiditate infantilă 14.04.2021 Sănătate PDF format 14.04.2021 Sănătate
211. 210/2020 Proiect de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de etolog 14.04.2021 Muncă
Învățământ
PDF format 14.04.2021 Muncă
Învățământ
212. 359/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.861 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 14.04.2021 Muncă
Sănătate
PDF format 14.04.2021 Muncă
Sănătate
213. 79/2021 Propunere legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.1/2011 a educației naționale 14.04.2021 Învățământ PDF format 14.04.2021 Învățământ
214. 153/2018 Propunere legislativă privind preluarea la datoria publică a sumei de 17.261.739,95 euro, parte din împrumutul extern contractat, cu garanția statului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de către Consiliul Județean Suceava, în asociere cu un număr de 60 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, de la Deutsche Bank AG Londra, pentru finanțarea Programului "Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava" 15.04.2021 Buget PDF format 15.04.2021 Buget
215. 212/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.30 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României 15.04.2021 Buget PDF format 15.04.2021 Buget
216. 499/2019 Proiect de Lege privind preluarea de către bugetul de stat a datoriilor aferente implementării "Programului Utilități și Mediu la standarde europene" în județul Suceava 15.04.2021 Buget PDF format 15.04.2021 Buget
217. 14/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19 15.04.2021 Buget PDF format 15.04.2021 Buget
218. 284/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 16.04.2021 Muncă PDF format 16.04.2021 Muncă
219. 129/2020 Proiect de Lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale 19.04.2021 Juridică
Apărare
PDF format 19.04.2021 Juridică
Apărare
220. 53/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic 19.04.2021 Cultură PDF format 19.04.2021 Cultură
221. 119/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.65, alin.(62) și articolul 68 alin e) din Legea educației naționale nr.1/2011 19.04.2021 Învățământ PDF format 19.04.2021 Învățământ
222. 621/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță 20.04.2021 Buget
Învățământ
PDF format 20.04.2021 Buget
Învățământ
223. 113/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.221/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora 20.04.2021 Muncă
Transport
PDF format 20.04.2021 Muncă
Transport