Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rapoarte depuse Versiunea pentru printare

Rapoarte depuse de comisii

  P.L. Titlu Depunere raport Document raport
Data Comisia Data Comisia Fisier
1. 282/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar 01.02.2018 Muncă 01.02.2018 Muncă PDF format
2. 292/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea educației naționale nr.1/2011 01.02.2018 Învățământ 01.02.2018 Învățământ PDF format
3. 294/2017 Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.258 din Legea educației naționale nr.1/2011 01.02.2018 Învățământ 01.02.2018 Învățământ PDF format
4. 420/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Nr.1/2011 a Educației Naționale 07.02.2018 Învățământ 07.02.2018 Învățământ PDF format
5. 551/2017 Proiect de Lege privind declararea Zilei de 26 Octombrie - Ziua Mișcării de Rezistență Armată Anticomunistă din 1944-1962, Ziua Partizanilor Anticomuniști 07.02.2018 Apărare 07.02.2018 Apărare PDF format
6. 603/2017 Proiect de Lege privind constituirea unui monument comemorativ dedicat eroilor evrei care și-au dat viața pentru România în Primul Război Mondial 07.02.2018 Drepturile omului
Apărare
07.02.2018 Drepturile omului
Apărare
PDF format
7. 627/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației 08.02.2018 Sănătate
Învățământ
     
8. 540/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare 08.02.2018 Industrii 08.02.2018 Industrii PDF format
9. 393/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat ", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru modificarea unor acte normative 12.02.2018 Administrație
Juridică
12.02.2018 Administrație
Juridică
PDF format
10. 393/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.147 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative 12.02.2018 Administrație
Juridică
12.02.2018 Administrație
Juridică
PDF format
11. 239/2017 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol 13.02.2018 Industrii
Agricultură
13.02.2018 Industrii
Agricultură
PDF format
12. 440/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii societăților 31/1990 13.02.2018 Economică
Juridică
13.02.2018 Economică
Juridică
PDF format
13. 763/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Art.12, alin.(1) din Legea Farmaciei nr.266/2008, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.85 din 02 februarie 2015 14.02.2018 Sănătate 14.02.2018 Sănătate PDF format
14. 20/2017 Lege pentru completarea art.258 din Legea educației naționale nr.1/2011 14.02.2018 Învățământ 14.02.2018 Învățământ PDF format
15. 43/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 14.02.2018 Sănătate 14.02.2018 Sănătate PDF format
16. 12/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative 14.02.2018 Administrație 14.02.2018 Administrație PDF format
17. 349/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 15.02.2018 Buget 15.02.2018 Buget PDF format
18. 3/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii gazdă, semnat la București, la 12 septembrie 2017 15.02.2018 Apărare 15.02.2018 Apărare PDF format
19. 576/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune 19.02.2018 Juridică 19.02.2018 Juridică PDF format
20. 290/2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ 20.02.2018 Administrație
Învățământ
20.02.2018 Administrație
Învățământ
PDF format
21. 353/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și prorogarea unor termene 20.02.2018 Industrii 20.02.2018 Industrii PDF format
22. 365/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii 20.02.2018 Muncă 20.02.2018 Muncă PDF format
23. 377/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătății 20.02.2018 Buget
Muncă
20.02.2018 Buget
Muncă
PDF format
24. 400/2017 Proiect de Lege privind reglementarea activității de telemuncă 20.02.2018 Muncă 20.02.2018 Muncă PDF format
25. 480/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 20.02.2018 Administrație
Juridică
20.02.2018 Administrație
Juridică
PDF format
26. 495/2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 20.02.2018 Administrație
Juridică
20.02.2018 Administrație
Juridică
PDF format
27. 498/2017 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 145 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii 20.02.2018 Muncă 20.02.2018 Muncă PDF format
28. 538/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență “RO-ALERT” 20.02.2018 Administrație
Apărare
Tehnologia informației
20.02.2018 Administrație
Apărare
Tehnologia informației
PDF format
29. 541/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția centralizată de autospeciale/ambulanțe pentru Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru serviciile de ambulanță județene și pentru Serviciul de Ambulanță București-Ilfov 20.02.2018 Administrație
Sănătate
Apărare
20.02.2018 Administrație
Sănătate
Apărare
PDF format
30. 583/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2017 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale 20.02.2018 Agricultură 20.02.2018 Agricultură PDF format
31. 585/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri 20.02.2018 Muncă 20.02.2018 Muncă PDF format
32. 42/2018 Proiect de Lege pentru realizarea "Capabilității de sprijin de foc indirect" aferentă programului de înzestrare " Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare" 20.02.2018 Apărare 20.02.2018 Apărare PDF format
33. 361/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 22.02.2018 Buget 22.02.2018 Buget PDF format
34. 415/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 22.02.2018 Buget 22.02.2018 Buget PDF format
35. 487/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.73/2017 pentru completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru modificarea art.24 din Ordonanța Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților 22.02.2018 Administrație
Muncă
21.02.2018 Administrație
Muncă
PDF format
36. 529/2017 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2013 pentru finanțarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și imunologie "Cantacuzino " în vedere realizării Planului national de intervenție pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populației, generate de epidemii și pandemii și încredințarea prestării unor servicii de interes economic general instituțiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătății 22.02.2018 Buget
Sănătate
22.02.2018 Buget
Sănătate
PDF format
37. 531/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 22.02.2018 Muncă 21.02.2018 Muncă PDF format
38. 605/2017 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 49 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 22.02.2018 Muncă 21.02.2018 Muncă PDF format
39. 105/2013 Proiect de Lege privind subvenționarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociații, fundații și cultele recunoscute de lege 26.02.2018 Buget
Muncă
Juridică
26.02.2018 Buget
Muncă
Juridică
PDF format
40. 108/2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.24 alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 26.02.2018 Industrii
Juridică
Transport
26.02.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format
41. 111/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 26.02.2018 Juridică 26.02.2018 Juridică PDF format
42. 278/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 26.02.2018 Învățământ 26.02.2018 Învățământ PDF format
43. 409/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.6 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 26.02.2018 Învățământ 26.02.2018 Învățământ PDF format
44. 441/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.111 din Legea educației naționale nr.1/2011 26.02.2018 Învățământ 26.02.2018 Învățământ PDF format
45. 486/2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 26.02.2018 Învățământ 26.02.2018 Învățământ PDF format
46. 589/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 26.02.2018 Juridică 26.02.2018 Juridică PDF format
47. 489/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare 27.02.2018 Muncă
Învățământ
27.02.2018 Muncă
Învățământ
PDF format
48. 20/2017 Lege pentru completarea art.258 din Legea educației naționale nr.1/2011 27.02.2018 Învățământ      
49. 32/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 27.02.2018 Muncă 27.02.2018 Muncă PDF format
50. 279/2017 Propunere legislativă privind restituitrea diferențelor salariale personalului din sectorul bugetar, determinate de măsurile de reducere salariale dispuse în temeiul art.1 din Legea nr.118/2010 27.02.2018 Buget
Muncă
27.02.2018 Buget
Muncă
PDF format
51. 491/2017 Propunere legislativă privind modificarea Art.2, alin.(1), Art.3 din Legea nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii și a Art.2, alin.(1) și Art.5, alin.(3) din ANEXA: CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ 27.02.2018 Muncă 27.02.2018 Muncă PDF format
52. 518/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011 27.02.2018 Mediu 27.02.2018 Mediu PDF format
53. 558/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Decretul-Lege nr.118 /1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 27.02.2018 Muncă 27.02.2018 Muncă PDF format
54. 68/2018 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii 27.02.2018 27.02.2018 Muncă PDF format
55. 845/2015 Proiect de Lege pentru completarea art.97 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 28.02.2018 Muncă 28.02.2018 Muncă PDF format
56. 225/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul sistemul unitar de pensii publice 28.02.2018 Muncă 28.02.2018 Muncă PDF format
57. 99/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011 28.02.2018 Muncă 28.02.2018 Muncă PDF format
58. 420/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Nr.1/2011 a Educației Naționale 28.02.2018 Învățământ 28.02.2018 Învățământ PDF format
59. 446/2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu completările și modificările ulterioare 28.02.2018 Administrație
Juridică
28.02.2018 Administrație
Juridică
PDF format
60. 447/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 din Legea educației naționale nr.1/2011 28.02.2018 Învățământ 28.02.2018 Învățământ PDF format
61. 497/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii 28.02.2018 Muncă 28.02.2018 Muncă PDF format
62. 549/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.874 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil 28.02.2018 Juridică      
63. 2/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Federativă a Braziliei privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Brasilia, la 13 iunie 2017 28.02.2018 Juridică 28.02.2018 Juridică PDF format
64. 364/2017 Proiect de Lege privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere 01.03.2018 Industrii 01.03.2018 Industrii PDF format
65. 434/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2017 pentru modificarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern și pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III pct.1 din Legea nr.191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern 01.03.2018 Buget 01.03.2018 Buget PDF format
66. 448/2017 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative 01.03.2018 Administrație
Apărare
01.03.2018 Administrație
Apărare
PDF format
67. 593/2017 Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.1 la Legea nr.250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative 01.03.2018 Buget 01.03.2018 Buget
Muncă
PDF format
68. 28/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de dialog politic și de cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016, la Bruxelles 01.03.2018 Industrii 01.03.2018 Industrii PDF format
69. 404/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice 05.03.2018 Mediu 05.03.2018 Mediu PDF format
70. 433/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2017 pentru modificarea art.8 din Ordonanța Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat " 05.03.2018 Administrație
Juridică
05.03.2018 Administrație
Juridică
PDF format
71. 10/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuințele, republicată 05.03.2018 Administrație
Juridică
05.03.2018 Administrație
Juridică
PDF format
72. 452/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe 06.03.2018 Cultură
Juridică
06.03.2018 Cultură
Juridică
PDF format
73. 508/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore 06.03.2018 Industrii
Mediu
06.03.2018 Industrii
Mediu
PDF format
74. 545/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.30 din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr.164/2015 06.03.2018 06.03.2018 Industrii
Agricultură
PDF format
75. 565/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(2) lit.a) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 06.03.2018 Industrii
Juridică
06.03.2018 Industrii
Juridică
PDF format
76. 600/2017 Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică” prin transformare 06.03.2018 Economică
Învățământ
     
77. 19/2018 Proiect de Lege pentru completarea Anexei la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope 06.03.2018 Sănătate 06.03.2018 Sănătate PDF format
78. 330/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România 07.03.2018 Transport 07.03.2018 Transport PDF format
79. 462/2017 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 104 (2) și a articolului 105 (1) din Legea educației naționale nr.1/2011 07.03.2018 Învățământ 07.03.2018 Învățământ PDF format
80. 477/2017 Proiect de Lege privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială 07.03.2018 Industrii 07.03.2018 Muncă PDF format
81. 503/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 07.03.2018 Învățământ 07.03.2018 Învățământ PDF format
82. 530/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.84 lit.c) din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice 07.03.2018 Muncă 05.03.2018 Muncă PDF format
83. 547/2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 07.03.2018 Transport 07.03.2018 Transport PDF format
84. 570/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale 07.03.2018 Administrație
Muncă
07.03.2018 Administrație
Muncă
PDF format
85. 27/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România UE cofinanțare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017 07.03.2018 07.03.2018 Buget PDF format
86. 36/2018 Proiect de Lege privind participarea României la majorarea de capital a Băncii Internaționale de Investiții 07.03.2018 Buget 07.03.2018 Buget PDF format
87. 41/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 07.03.2018 Muncă 07.03.2018 Muncă PDF format
88. 48/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje 07.03.2018 Mediu 07.03.2018 Mediu PDF format
89. 61/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern și pentru completarea art.23 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 12.03.2018 Muncă
Transport
08.03.2018 Muncă
Transport
PDF format
90. 132/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura 12.03.2018 Agricultură
Mediu
12.03.2018 Agricultură
Mediu
PDF format
91. 244/2017 Propunere legislativă privind modificarea art.25 alin.(1) din Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor 14.03.2018 Agricultură
Juridică
14.03.2018 Agricultură
Juridică
PDF format
92. 429/2017 Propunere legislativă privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 14.03.2018 Juridică 14.03.2018 Agricultură
Juridică
PDF format
93. 566/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 14.03.2018 14.03.2018 Învățământ PDF format
94. 578/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 14.03.2018 Învățământ 14.03.2018 Învățământ PDF format
95. 599/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, în sensul ca procesul de recunoaștere și echivalare a diplomelor obținute în străinătate să nu mai impună vreun cost financiar pentru solicitant 14.03.2018 Învățământ 14.03.2018 Învățământ PDF format
96. 72/2018 Propunere legislativă privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 01 ianuarie 1962-25 decembrie 1989 14.03.2018 Apărare 14.03.2018 Apărare PDF format
97. 505/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 15.03.2018 Mediu 15.03.2018 Mediu PDF format
98. 276/2017 Proiect de Lege privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc 15.03.2018 Agricultură
Mediu
15.03.2018 Agricultură
Mediu
PDF format
99. 322/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și simularea ocupării forței de muncă 15.03.2018 Muncă 14.03.2018 Muncă PDF format
100. 500/2017 Propunere legislativă privind modificarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991 15.03.2018 Juridică 15.03.2018 Agricultură
Juridică
PDF format
101. 527/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 15.03.2018 Muncă 15.03.2018 Muncă PDF format
102. 594/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale 15.03.2018 Apărare 15.03.2018 Apărare PDF format
103. 465/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii adiovizualului nr.504/2002 19.03.2018 Cultură 19.03.2018 Cultură PDF format
104. 577/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.98 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală 19.03.2018 Administrație
Juridică
19.03.2018 Administrație
Juridică
PDF format
105. 52/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene 19.03.2018 Buget
Muncă
19.03.2018 Buget
Muncă
PDF format
106. 333/2017 Propunere legislativă privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic 20.03.2018 Mediu 20.03.2018 Industrii
Mediu
PDF format
107. 417/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară 20.03.2018 SUASL justitie 20.03.2018 PDF format
" " " 20.03.2018 Juridică
108. 418/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor 20.03.2018 SUASL justitie 20.03.2018 PDF format
109. 419/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii 20.03.2018 SUASL justitie 20.03.2018 PDF format
110. 49/2018 Proiect de Lege privind unele măsuri de protecție a victimelor infracțiunilor 20.03.2018 Juridică 20.03.2018 Juridică PDF format
111. 171/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002 21.03.2018 21.03.2018 Sănătate PDF format
112. 5/2018 Propunere legislativă privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc 21.03.2018 Administrație 22.03.2018 Administrație PDF format
113. 45/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății 22.03.2018 Sănătate      
114. 274/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 22.03.2018 Învățământ      
115. 463/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul educației și sportului 22.03.2018 Învățământ 22.03.2018 Învățământ PDF format
116. 470/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol 22.03.2018 Buget
Agricultură
     
117. 471/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție 22.03.2018 Buget
Agricultură
27.03.2018 Buget
Agricultură
PDF format
118. 501/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului 22.03.2018 Agricultură
Juridică
22.03.2018 Agricultură
Juridică
PDF format
119. 515/2017 Propunere legislativă privind trecerea suprafeței de 180,44 ha fond forestier din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a Municipiului Buzău 22.03.2018 Agricultură
Juridică
22.03.2018 Agricultură
Juridică
PDF format
120. 571/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2017 privind înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare 22.03.2018 Buget 22.03.2018 Buget PDF format
121. 34/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal 22.03.2018 Buget 22.03.2018 Buget PDF format
122. 35/2018 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei finaciare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată 22.03.2018 Buget 22.03.2018 Buget PDF format
123. 37/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene 22.03.2018 Buget 22.03.2018 Buget PDF format
124. 38/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sala polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale 22.03.2018 Buget 22.03.2018 Buget PDF format
125. 77/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.94/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare 22.03.2018 Agricultură 22.03.2018 Agricultură PDF format
126. 86/2018 Proiectul Legii manualului școlar 22.03.2018 Învățământ 22.03.2018 Învățământ PDF format
127. 435/2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei 26.03.2018 Economică
Juridică
26.03.2018 Economică
Juridică
PDF format
128. 38/2017 Proiect de Lege privind Codul aerian al României 26.03.2018 Apărare
Transport
26.03.2018 Apărare
Transport
PDF format
129. 74/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic 26.03.2018 Agricultură
Juridică
Mediu
26.03.2018 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format
130. 466/2016 Propunere legislativă privind "Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918" 27.03.2018 Administrație
Cultură
27.03.2018 Administrație
Cultură
PDF format
131. 26/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative 27.03.2018 Juridică
Transport
28.03.2018 Juridică
Transport
PDF format
132. 397/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic 27.03.2018 Agricultură
Mediu
27.03.2018 Agricultură
Mediu
PDF format
133. 471/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție 27.03.2018 Buget
Agricultură
27.03.2018 Buget
Agricultură
PDF format
134. 787/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.223/ 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România 28.03.2018 Muncă
Transport
28.03.2018 Muncă
Transport
PDF format
135. 92/2017 Proiect de Lege privind acordarea tichetelor de sănătate 28.03.2018 Muncă
Sănătate
28.03.2018 Muncă
Sănătate
PDF format
136. 95/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 28.03.2018 Industrii
Juridică
Transport
28.03.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format
137. 386/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 28.03.2018 Industrii
Juridică
Transport
28.03.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format
138. 482/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative 28.03.2018 Juridică 28.03.2018 Juridică PDF format
139. 580/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 28.03.2018 Învățământ 28.03.2018 Învățământ PDF format
140. 583/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2017 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale 28.03.2018 Agricultură 28.03.2018 Agricultură PDF format
141. 18/2018 Proiect de Lege privind desființarea Institutului Teologic Romano-Catolic din București 28.03.2018 Învățământ 28.03.2018 Învățământ PDF format
142. 25/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale 28.03.2018 Industrii
Juridică
28.03.2018 Industrii
Juridică
PDF format
143. 39/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii 28.03.2018 Industrii
Juridică
28.03.2018 Industrii
Juridică
PDF format
144. 40/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice 28.03.2018 Industrii
Juridică
28.03.2018 Industrii
Juridică
PDF format
145. 62/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local 28.03.2018 Administrație
Sănătate
28.03.2018 Administrație
Sănătate
PDF format
146. 64/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identificare ale cetățenilor români 28.03.2018 27.03.2018 Administrație PDF format
147. 65/2018 Proiect de Lege privind desființarea Universității ''Mihai Eminescu'' din municipiul Timișoara, județul Timiș 28.03.2018 Învățământ 28.03.2018 Învățământ PDF format
148. 66/2018 Proiect de Lege privind desființarea Universității ''George Barițiu'' din Brașov 28.03.2018 Învățământ 28.03.2018 Învățământ PDF format
149. 67/2018 Proiect de Lege privind desființarea Universității Financiar-Bancare din municipiul București 28.03.2018 Învățământ 28.03.2018 Învățământ PDF format
150. 90/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.87/2017 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local 28.03.2018 Administrație
Sănătate
28.03.2018 Administrație
Sănătate
PDF format
151. 97/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 29.03.2018 Buget 29.03.2018 Buget PDF format
152. 240/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului 03.04.2018 Juridică 03.04.2018 Juridică PDF format
153. 164/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.25 al Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 04.04.2018 Sănătate 04.04.2018 Sănătate PDF format
154. 601/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii 04.04.2018 Muncă 04.04.2018 Muncă PDF format
155. 602/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 04.04.2018 Muncă 04.04.2018 Muncă PDF format
156. 54/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2017 privind prorogarea unui termen 04.04.2018 Învățământ 04.04.2018 Învățământ PDF format
157. 286/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.138 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 05.04.2018 05.04.2018 Buget
Juridică
PDF format
158. 376/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor 05.04.2018 Administrație
Juridică
05.04.2018 Administrație
Juridică
PDF format
159. 520/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 05.04.2018 Buget 05.04.2018 Buget PDF format
160. 604/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal 05.04.2018 Buget 05.04.2018 Buget PDF format
161. 53/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat 05.04.2018 Administrație
Învățământ
05.04.2018 Administrație
Învățământ
PDF format
162. 733/2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.17/07/03/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului 10.04.2018 Agricultură
Juridică
10.04.2018 Agricultură
Juridică
PDF format
163. 277/2016 Propunere legislativă pentru completarea art.20 din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului 10.04.2018 Agricultură
Juridică
10.04.2018 Agricultură
Juridică
PDF format
164. 411/2017 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României 10.04.2018 Juridică      
165. 533/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 100 din Ordonanța de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice 10.04.2018 Industrii
Juridică
Transport
10.04.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format
166. 563/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 10.04.2018 Industrii
Juridică
Transport
10.04.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format
167. 597/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative 10.04.2018 Juridică 10.04.2018 Juridică PDF format
168. 17/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare 10.04.2018 Industrii
Juridică
Transport
10.04.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format
169. 21/2018 Propunere legislativă privind exploatarea și comercializarea masei lemnoase 10.04.2018 Agricultură
Mediu
10.04.2018 Agricultură
Mediu
PDF format
170. 79/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană 10.04.2018 Agricultură 10.04.2018 Agricultură PDF format
171. 130/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.112/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligații de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei 10.04.2018 10.04.2018 Industrii PDF format
172. 177/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea alin.(3) al art.20 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României 10.04.2018 Juridică 10.04.2018 Juridică PDF format
173. 359/2016 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale 11.04.2018 Juridică      
174. 392/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate 11.04.2018 Politică externă 11.04.2018 Politică externă PDF format
175. 548/2017 Proiect de Lege privind semnalizarea corespunzătoare a drumurilor publice la nivel cu cale ferată 11.04.2018 11.04.2018 Transport PDF format
176. 13/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 11.04.2018 Administrație
Juridică
11.04.2018 Administrație
Juridică
PDF format
177. 51/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.89/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării 11.04.2018 Buget
Agricultură
11.04.2018 Buget
Agricultură
PDF format
178. 168/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii gazdă, semnat la Batumi, la 11 octombrie 2017 11.04.2018 Apărare 11.04.2018 Apărare PDF format
179. 536/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură 16.04.2018 Cultură 16.04.2018 Cultură PDF format
180. 73/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației 16.04.2018 Învățământ 16.04.2018 Învățământ PDF format
181. 75/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 17.04.2018 Industrii
Juridică
Transport
17.04.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format
182. 450/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar 17.04.2018 Agricultură
Sănătate
17.04.2018 Agricultură
Sănătate
PDF format
183. 494/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național 17.04.2018 Agricultură 17.04.2018 Agricultură PDF format
184. 29/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale 17.04.2018 Învățământ 17.04.2018 Învățământ PDF format
185. 96/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.96/2017 pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului 17.04.2018 Juridică 17.04.2018 Juridică PDF format
186. 105/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare, spălare și prelucrare primară a lânii în zona montană 17.04.2018 Agricultură 17.04.2018 Agricultură PDF format
187. 106/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană 17.04.2018 Agricultură 17.04.2018 Agricultură PDF format
188. 107/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane 17.04.2018 Agricultură 17.04.2018 Agricultură PDF format
189. 525/2017 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 15 mai - Ziua ardelenilor 18.04.2018 Administrație
Cultură
18.04.2018 Administrație
Cultură
PDF format
190. 569/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 18.04.2018 Administrație
Juridică
18.04.2018 Administrație
Juridică
PDF format
191. 142/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.7/2018 pentru modificarea Legii nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal 18.04.2018 Buget 18.04.2018 Buget
Sănătate
PDF format
192. 143/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții 18.04.2018 Industrii 18.04.2018 Industrii PDF format
193. 155/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.49 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor 18.04.2018 Statut 18.04.2018 Statut PDF format
194. 156/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.42, alin.(4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor 18.04.2018 Statut 18.04.2018 Statut PDF format
195. / Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului 18.04.2018 Statut      
196. 264/2017 Proiect de Lege pentru modifcarea și completarea Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare românești în străinătate 19.04.2018 Politică externă
Diaspora
     
197. 275/2017 Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul protecției apelor 19.04.2018 Mediu 19.04.2018 Mediu PDF format
198. 100/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.102/2017 pentru modificarea articolului 20 din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi 19.04.2018 Industrii
Transport
19.04.2018 Industrii
Transport
PDF format
199. 599/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, în sensul ca procesul de recunoaștere și echivalare a diplomelor obținute în străinătate să nu mai impună vreun cost financiar pentru solicitant 23.04.2018 23.04.2018 Învățământ PDF format
200. 31/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.77 din Legea nr.1/2011 a Educației Naționale 23.04.2018 Învățământ 23.04.2018 Învățământ PDF format
201. 43/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.82 din Legea educației naționale nr.1/2011 23.04.2018 Învățământ 23.04.2018 Învățământ PDF format
202. 267/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 24.04.2018 Muncă 24.04.2018 Muncă PDF format
203. 456/2017 Proiect de Lege privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate 24.04.2018 Juridică 24.04.2018 Juridică PDF format
204. 488/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind personalul navigant 24.04.2018 Muncă
Transport
24.04.2018 Muncă
Transport
PDF format
205. 4/2018 Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației 24.04.2018 Administrație
Învățământ
24.04.2018 Administrație
Învățământ
PDF format
206. 50/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.85/2017 pentru modificarea art.5 din Legea nr.299/ 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum și pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina 24.04.2018 Buget
Diaspora
24.04.2018 Buget
Diaspora
PDF format
207. 93/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.95/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale 24.04.2018 Muncă 24.04.2018 Muncă PDF format
208. 109/2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale 24.04.2018 Agricultură 24.04.2018 Agricultură PDF format
209. 116/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.II a LEGII - CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 24.04.2018 Muncă 24.04.2018 Muncă PDF format
210. 140/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2018 privind abrogarea art.1 alin.(4) din Legea nr.222/2017 pentru realizarea "Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol" aferentă programului de înzestrare esențial "Sistem de rachete sol - aer cu bătaie mare (HSAM)" 24.04.2018 Apărare 24.04.2018 Apărare PDF format
211. 181/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date 24.04.2018 Juridică 24.04.2018 Juridică PDF format
212. 812/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amanințărilor la adresa securității naționale 25.04.2018 25.04.2018 Juridică
Apărare
Transport
PDF format
213. 232/2016 Proiect de Lege privind declararea zilei de 21 iulie - Ziua Banatului 25.04.2018 Administrație
Cultură
25.04.2018 Administrație
Cultură
PDF format
214. 135/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2016 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 25.04.2018 Mediu 25.04.2018 Mediu PDF format
215. 181/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin. (21) din Legea nr.1/2011 a educației naționale 25.04.2018 Învățământ      
216. 328/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.(10) din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 25.04.2018 Sănătate 25.04.2018 Sănătate PDF format
217. 346/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.271 din Legea nr.95/2016 privind reforma în domeniul sănătății 25.04.2018 Sănătate 25.04.2018 Sănătate PDF format
218. 376/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului 25.04.2018 Muncă 25.04.2018 Muncă
Sănătate
PDF format
219. 432/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 25.04.2018 Agricultură
Mediu
25.04.2018 Agricultură
Mediu
PDF format
220. 442/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi 25.04.2018 Buget 25.04.2018 Buget PDF format
221. 590/2017 Propunere legislativă privind marcarea calității produselor 25.04.2018 Industrii
Agricultură
25.04.2018 Industrii
Agricultură
PDF format
222. 19/2018 Proiect de Lege pentru completarea Anexei la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope 25.04.2018 Sănătate 25.04.2018 Sănătate PDF format
223. 75/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea educației naționale nr.1/2011 25.04.2018 25.04.2018 Învățământ PDF format
224. 135/2018 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituției Prefectului din România 25.04.2018 Administrație 25.04.2018 Administrație PDF format
225. 191/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 16 din Legea nr. 215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale 25.04.2018 Administrație 25.04.2018 Administrație PDF format
226. 586/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară 26.04.2018 Agricultură
Muncă
26.04.2018 Agricultură
Muncă
PDF format
227. 70/2018 Propunere legislativă privind protejarea agriculturii și zootehniei în România 26.04.2018 Buget
Agricultură
26.04.2018 Buget
Agricultură
PDF format
228. 118/2018 Proiect de Lege privind precursorii de droguri 26.04.2018 Sănătate
Apărare
26.04.2018 Sănătate
Apărare
PDF format
229. 261/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora 02.05.2018 Agricultură 02.05.2018 Agricultură PDF format
230. 190/2014 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reabilitarea structurilor de primire turistică situate în stațiuni turistice și balneoclimaterice, de interes național 03.05.2018 Industrii 03.05.2018 Industrii PDF format
231. 391/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 03.05.2018 Mediu 03.05.2018 Mediu PDF format
232. 95/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.101/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale 03.05.2018 Mediu 03.05.2018 Mediu PDF format
233. 428/2017 Propunere legislativă privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timișoara, județul Timiș, în domeniul privat al statului și în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timișoara, județul Timiș, precum și transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timișoara, județul Timiș, în proprietatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timișoara, județul Timiș, și în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timișoara, județul Timiș 07.05.2018 Agricultură
Învățământ
Juridică
07.05.2018 Agricultură
Învățământ
Juridică
PDF format
234. 582/2017 Propunere legislativă de modificare a Legii concurenței nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare 07.05.2018 Industrii
Juridică
07.05.2018 Industrii
Juridică
PDF format
235. 111/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului 08.05.2018 Juridică
Apărare
09.05.2018 Juridică
Apărare
PDF format
236. 483/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator 09.05.2018 Juridică 09.05.2018 Juridică PDF format
237. 183/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea și completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații 09.05.2018 Administrație
Tehnologia informației
     
238. 547/2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 09.05.2018 09.05.2018 Transport PDF format
239. 29/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale 09.05.2018 Învățământ 09.05.2018 Învățământ PDF format
240. 167/2018 Propunere legislativă privind măsuri de punere în aplicare a regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția datelor) 09.05.2018 Juridică 09.05.2018 Juridică PDF format
241. 174/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.181 din LEGEA nr.69 din 28 aprilie 2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare 09.05.2018 Învățământ 09.05.2018 Învățământ PDF format
242. 175/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.386 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 09.05.2018 Juridică 09.05.2018 Sănătate PDF format
243. 219/2018 Lege pentru modificarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului – Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău 09.05.2018 Juridică 09.05.2018 Juridică PDF format
244. 230/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind relațiile și cooperarea între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 5 octombrie 2016 09.05.2018 Industrii 09.05.2018 Industrii PDF format
245. 242/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției 09.05.2018 Juridică 09.05.2018 Juridică PDF format
246. 274/2018 Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainiene 09.05.2018 Drepturile omului 09.05.2018 Drepturile omului PDF format
247. 493/2017 Proiect de Lege privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare 10.05.2018 Juridică 10.05.2018 Juridică PDF format
248. 7/2018 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate 10.05.2018 Apărare 10.05.2018 Apărare
Politică externă
PDF format
249. 87/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României 10.05.2018 Administrație 16.05.2018 Administrație PDF format
" " " 10.05.2018 Administrație PDF format
250. 119/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanța Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor 10.05.2018 Buget
Mediu
10.05.2018 Buget
Mediu
PDF format
251. 129/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2017 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 10.05.2018 Industrii
Administrație
10.05.2018 Industrii
Administrație
PDF format
252. 190/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.18 alin.(2) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate 10.05.2018 Politică externă 10.05.2018 Apărare
Politică externă
PDF format
253. 216/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate 10.05.2018 Apărare
Politică externă
10.05.2018 Apărare
Politică externă
PDF format
254. 229/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București, la 27 noiembrie 2017 10.05.2018 Apărare 10.05.2018 Apărare PDF format
255. 234/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 și pentru abrogarea alin.(2) al art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenarabile de energie 10.05.2018 Industrii
Agricultură
Juridică
10.05.2018 Industrii
Agricultură
Juridică
PDF format
256. 251/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad, la 4 decembrie 2017 10.05.2018 Apărare 10.05.2018 Apărare PDF format
257. 253/2018 Proiect de Lege privind piețele de instrumente financiare 10.05.2018 Buget 10.05.2018 Buget PDF format
258. 280/2018 Proiect de Lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice 10.05.2018 Tehnologia informației 10.05.2018 Tehnologia informației PDF format
259. 146/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional 14.05.2018 Administrație
Învățământ
14.05.2018 Administrație
Învățământ
PDF format
260. 12/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății 15.05.2018 Muncă
Învățământ
Juridică
     
261. 94/2017 Proiect de Lege privind tichetele de bicicletă 15.05.2018 Muncă 15.05.2018 Muncă PDF format
262. 326/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2017 privind acțiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 15.05.2018 Industrii
Juridică
15.05.2018 Industrii
Juridică
PDF format
263. 418/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor 15.05.2018 SUASL justitie      
264. 582/2017 Propunere legislativă de modificare a Legii concurenței nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare 15.05.2018 Industrii
Juridică
15.05.2018 Industrii
Juridică
PDF format
265. 23/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale 15.05.2018 Muncă 15.05.2018 Muncă PDF format
266. 104/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice 15.05.2018 15.05.2018 Mediu PDF format
267. 120/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane 15.05.2018 Muncă 15.05.2018 Muncă PDF format
268. 134/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investițiilor din zona montană 15.05.2018 Agricultură 15.05.2018 Agricultură PDF format
269. 147/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure și plantelor medicinale în zona montană 15.05.2018 Agricultură 15.05.2018 Agricultură PDF format
270. 267/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative 15.05.2018 Buget
Muncă
15.05.2018 Buget
Muncă
PDF format
271. 556/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici 16.05.2018 Administrație
Muncă
Juridică
     
272. 804/2015 Lege pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 16.05.2018      
273. 58/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 16.05.2018 Industrii
Agricultură
Administrație
16.05.2018 Industrii
Agricultură
Administrație
PDF format
274. 87/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României 16.05.2018 Administrație 10.05.2018 Administrație PDF format
" " " 16.05.2018 Administrație PDF format
275. 131/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.115/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative 16.05.2018 Administrație 16.05.2018 Administrație PDF format
276. 138/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare 16.05.2018 Buget
Muncă
16.05.2018 Buget
Muncă
PDF format
277. 258/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați 16.05.2018 16.05.2018 Egalitatea de șanse PDF format
278. 260/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.97 din 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români republicată 16.05.2018 Administrație 16.05.2018 Administrație PDF format
279. 268/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.19/2018 pentru încredințarea către Compania Națională "Unifarm" - S.A a serviciului de interes economic general în vederea realizării activității de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activității de prevenire a deceselor și agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane și suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 16.05.2018 Sănătate 16.05.2018 Sănătate PDF format
280. 269/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.21/2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație 16.05.2018 Administrație 16.05.2018 Administrație PDF format
281. 427/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului 17.05.2018 Buget 17.05.2018 Buget PDF format
282. 358/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală 17.05.2018 Buget 17.05.2018 Buget PDF format
283. 509/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România 17.05.2018 Industrii 17.05.2018 Industrii PDF format
284. 101/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.113/2017 pentru prorogarea unui termen 17.05.2018 Buget 17.05.2018 Buget PDF format
285. 207/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie 17.05.2018 Juridică 17.05.2018 Juridică
Egalitatea de șanse
PDF format
286. 231/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate socială între România și Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo, la 13 septembrie 2017 17.05.2018 Muncă 17.05.2018 Muncă PDF format
287. 147/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale 22.05.2018 Juridică 22.05.2018 Juridică PDF format
288. 148/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii 22.05.2018 Muncă 22.05.2018 Muncă PDF format
289. 200/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.4/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură 22.05.2018 Agricultură 22.05.2018 Agricultură PDF format
290. 233/2018 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie 22.05.2018 Juridică
Egalitatea de șanse
22.05.2018 Juridică
Egalitatea de șanse
PDF format
291. 100/2016 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice 23.05.2018      
292. 454/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 23.05.2018 Industrii
Juridică
Transport
23.05.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format
293. 555/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 23.05.2018 Industrii
Juridică
Transport
23.05.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format
294. 592/2017 Propunere legislativă pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piață și stimularea creării de noi locuri de muncă 23.05.2018 Industrii
Muncă
23.05.2018 Industrii
Muncă
PDF format
295. 117/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 23.05.2018 Industrii
Juridică
Transport
23.05.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format
296. 149/2018 Proiect de Lege pentru completarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere 23.05.2018 Industrii 23.05.2018 Industrii
Transport
PDF format
297. 157/2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.25 din Legea educației naționale nr.1/2011 23.05.2018 Învățământ 23.05.2018 Învățământ PDF format
298. 311/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la Munchen, la 18 februarie 2017 23.05.2018 Juridică 23.05.2018 Juridică PDF format
299. 209/2016 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local 24.05.2018 Administrație
Juridică
24.05.2018 Administrație
Juridică
PDF format
300. 30/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități 24.05.2018 Muncă
Sănătate
24.05.2018 Muncă
Sănătate
PDF format
301. 154/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 24.05.2018 Agricultură
Mediu
24.05.2018 Agricultură
Mediu
PDF format
302. 178/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea punctului 10 din Anexa nr.2 la Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții 24.05.2018 Administrație
Juridică
24.05.2018 Juridică PDF format
303. 201/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 24.05.2018 Buget 24.05.2018 Buget PDF format
304. 205/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici 24.05.2018 Administrație
Muncă
24.05.2018 Administrație
Muncă
PDF format
305. 206/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.22 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici 24.05.2018 Administrație
Muncă
24.05.2018 Administrație
Muncă
PDF format
306. 227/2018 Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 24.05.2018 Buget 24.05.2018 Buget PDF format
307. 237/2018 Propunere legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare 24.05.2018 Buget 24.05.2018 Buget PDF format
308. 300/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.175/2015 privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 10 decembrie 2013, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010 24.05.2018 Buget 24.05.2018 Buget PDF format
309. 308/2018 Lege pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene 24.05.2018 Drepturile omului 24.05.2018 Drepturile omului PDF format
310. 469/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea art.587 din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penal, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 29.05.2018 Juridică 29.05.2018 Juridică PDF format
311. 553/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 29.05.2018 Juridică 29.05.2018 Juridică PDF format
312. 89/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 29.05.2018 Cultură 29.05.2018 Cultură PDF format
313. 187/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 cu modificările și completările ulterioare 29.05.2018 Cultură 29.05.2018 Cultură PDF format
314. 228/2018 Lege pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 29.05.2018 Administrație
Juridică
29.05.2018 Administrație
Juridică
PDF format
315. 93/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.217/ 2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie 30.05.2018 Juridică
Egalitatea de șanse
30.05.2018 Juridică
Egalitatea de șanse
PDF format
316. 326/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2017 privind acțiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 30.05.2018 Industrii
Juridică
30.05.2018 Industrii
Juridică
PDF format
317. 582/2017 Propunere legislativă de modificare a Legii concurenței nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare 30.05.2018 Industrii
Juridică
30.05.2018 Industrii
Juridică
PDF format
318. 46/2018 Lege pentru completarea unor acte normative 30.05.2018 Apărare 30.05.2018 Apărare PDF format
319. 287/2018 Proiect de Lege privind emiterea cărților de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România 30.05.2018 Politică externă 30.05.2018 Politică externă PDF format
320. 294/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.443/2002 privind înființarea Universității "Spiru Haret" din București 30.05.2018 Învățământ 30.05.2018 Învățământ PDF format
321. 7/2007 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism 31.05.2018 Juridică 31.05.2018 Juridică PDF format
322. 271/2010 Propunere legislativă "Legea holdingului" 31.05.2018 Economică
Industrii
31.05.2018 Economică
Industrii
PDF format
323. 305/2010 Proiect de Lege privind holdingurile 31.05.2018 Economică
Industrii
31.05.2018 Economică
Industrii
PDF format
324. 203/2016 Propunere legislativă pentru completarea O.U.G.195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice 31.05.2018 Industrii
Juridică
Transport
31.05.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format
325. 265/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea și completarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației 31.05.2018 Buget 31.05.2018 Buget PDF format
326. 574/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea strategiei de dezvoltare teritorială a României 31.05.2018 Administrație 31.05.2018 Administrație PDF format
327. 94/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii 31.05.2018 Industrii
Juridică
31.05.2018 Industrii
Juridică
PDF format
328. 151/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin.(1) lit.b) din Legea privind achizițiile publice nr.98/2016 31.05.2018 Juridică 31.05.2018 Industrii
Juridică
PDF format
329. 186/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate 31.05.2018 Juridică 31.05.2018 Juridică PDF format
330. 198/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 31.05.2018 Administrație
Juridică
31.05.2018 Administrație
Juridică
PDF format
331. 208/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale 31.05.2018 Juridică 31.05.2018 Industrii
Juridică
PDF format
332. 222/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 31.05.2018 Administrație
Juridică
31.05.2018 Administrație
Juridică
PDF format
333. 244/2018 Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 și abrogarea alin.(2) al art.III din Legea nr.224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 31.05.2018 Industrii
Administrație
31.05.2018 Industrii
Administrație
PDF format
334. 256/2018 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură 31.05.2018 Agricultură 31.05.2018 Agricultură PDF format
335. 264/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.15 alin.(1) și (2) din Legea cooperației agricole nr.566 din 2004 31.05.2018 Agricultură 31.05.2018 Agricultură PDF format
336. 270/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.22/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României 31.05.2018 Administrație
Cultură
31.05.2018 Administrație
Cultură
PDF format
337. 312/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România și Republica Argentina, semnat la New York, la 22 septembrie 2017 31.05.2018 Juridică 31.05.2018 Juridică PDF format
338. 333/2014 Propunere legislativă pentru recunoașterea delfinilor drept persoane non-umane 05.06.2018 Juridică 05.06.2018 Juridică PDF format
339. 370/2014 Proiect de Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale 05.06.2018 Buget
Juridică
05.06.2018 Buget
Juridică
PDF format
340. 22/2018 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 05.06.2018 Muncă 05.06.2018 Muncă PDF format
341. 102/2018 Proiect de Lege privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați 05.06.2018 Muncă 05.06.2018 Muncă PDF format
342. 158/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității 05.06.2018 Juridică 05.06.2018 Juridică PDF format
343. 196/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European 05.06.2018 Juridică 05.06.2018 Juridică PDF format
344. 197/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României 05.06.2018 Juridică 05.06.2018 Juridică PDF format
345. 215/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2018 pentru modificarea Legii nr.321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate 05.06.2018 05.06.2018 Buget PDF format
346. 236/2018 Proiect de Lege privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A. și pentru modificarea unor acte normative 05.06.2018 Economică 05.06.2018 Economică PDF format
347. 273/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.10 alin.(14) din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" 05.06.2018 Mediu 05.06.2018 Mediu PDF format
348. 325/2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 05.06.2018 Juridică 05.06.2018 Juridică PDF format
349. 346/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative 05.06.2018 05.06.2018 PDF format
350. 211/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 06.06.2018 Agricultură
Mediu
06.06.2018 Agricultură
Mediu
PDF format
351. 246/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri 06.06.2018 Sănătate
Apărare
06.06.2018 Sănătate
Apărare
PDF format
352. 266/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 06.06.2018 Cultură
Politică externă
06.06.2018 Cultură
Politică externă
PDF format
353. 283/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică 06.06.2018 Industrii 06.06.2018 Industrii PDF format
354. 284/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2018 pentru completarea art.II din Legea nr.70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol 06.06.2018 Industrii
Agricultură
06.06.2018 Industrii
Agricultură
PDF format
355. 310/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu 07.06.2018 Muncă 08.06.2018 Muncă PDF format
356. 6/2018 Proiect de Lege privind internshipul 07.06.2018 Muncă 07.06.2018 Muncă PDF format
357. 44/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și a Legii administrației publice locale nr.215/2001 07.06.2018 Buget
Administrație
07.06.2018 Buget
Administrație
PDF format
358. 55/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic 07.06.2018 Agricultură
Mediu
07.06.2018 Agricultură PDF format
359. 124/2018 Proiect de Lege privind Statutul inspectorului de muncă 07.06.2018 Muncă 08.06.2018 Muncă PDF format
360. 136/2018 Lege privind modificarea alin.(2) al art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare 07.06.2018 Buget
Administrație
07.06.2018 Buget
Administrație
PDF format
361. 159/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale 07.06.2018 Muncă 08.06.2018 Muncă PDF format
362. 214/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale 07.06.2018 Buget
Administrație
07.06.2018 Buget
Administrație
PDF format
363. 225/2018 Propunere legislativă pentru modificarea unor dispoziții din Codul Fiscal 07.06.2018 Buget 07.06.2018 Buget PDF format
364. 226/2018 Propunere legislativă pentru completarea dispozițiilor art.97 din Codul Fiscal 07.06.2018 Buget 07.06.2018 Buget PDF format
365. 247/2018 Propunere legislativă privind completarea art.5 al Ordonanței de Guvern nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local 07.06.2018 Administrație
Sănătate
07.06.2018 Administrație
Sănătate
PDF format
366. 265/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale 07.06.2018 Buget
Administrație
07.06.2018 Buget
Administrație
PDF format
367. 271/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei naționale de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro 07.06.2018 07.06.2018 Economică
Buget
PDF format
368. 71/2017 Lege pentru completarea Legii asistenței sociale nr. 292/2011 11.06.2018 Muncă 11.06.2018 Muncă PDF format
369. 85/2017 Proiect de Lege pentru înființarea Muzeului Locomotivelor din Dej 11.06.2018 Cultură
Transport
     
370. 311/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule 11.06.2018 Buget
Juridică
Transport
11.06.2018 Buget
Juridică
Transport
PDF format
371. 449/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.68/2017 pentru completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule 11.06.2018 Buget
Juridică
Transport
11.06.2018 Buget
Juridică
Transport
PDF format
372. 521/2017 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat 11.06.2018 Muncă 11.06.2018 Muncă PDF format
373. 532/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 11.06.2018 Muncă 11.06.2018 Muncă PDF format
374. 114/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 11.06.2018 Muncă 11.06.2018 Muncă PDF format
375. 192/2018 Proiect de Lege pentru modficarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 11.06.2018 Muncă 11.06.2018 Muncă PDF format
376. 248/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune 11.06.2018 Muncă 11.06.2018 Muncă PDF format
377. 306/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 62/2011 a dialogului social 11.06.2018 Muncă 11.06.2018 Muncă PDF format
378. 377/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică 12.06.2018 Învățământ      
379. 839/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică 12.06.2018 Învățământ 12.06.2018 Învățământ PDF format
380. 562/2017 Lege privind acordarea biletelor de valoare 12.06.2018 Muncă 13.06.2018 Muncă PDF format
381. 1/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, precum și pentru modificarea art.16 alin.(3) din Legea nr 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități 12.06.2018 Juridică 12.06.2018 Juridică PDF format
382. 24/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice 12.06.2018 Economică
Industrii
Juridică
12.06.2018 Economică
Industrii
Juridică
PDF format
383. 128/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA 12.06.2018 Buget
Industrii
12.06.2018 Buget
Industrii
PDF format
384. 240/2018 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 12.06.2018 Juridică 11.06.2018 Juridică PDF format
385. 281/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului 12.06.2018 Mediu 12.06.2018 Mediu PDF format
386. 331/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017 12.06.2018 Industrii 12.06.2018 Industrii PDF format
387. 334/2018 Proiect de Lege privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere 12.06.2018 Mediu 12.06.2018 Mediu PDF format
388. 361/2018 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe 12.06.2018 Juridică 19.06.2018 Juridică PDF format
" " " 12.06.2018 Juridică PDF format
389. 110/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 13.06.2018 Industrii 13.06.2018 Industrii PDF format
390. 388/2017 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor 13.06.2018 Statut 13.06.2018 Statut PDF format
391. 45/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale - Republicare 13.06.2018 Administrație
Juridică
13.06.2018 Administrație
Juridică
PDF format
392. 169/2018 Lege pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 13.06.2018 Învățământ 13.06.2018 Învățământ PDF format
393. 171/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați 13.06.2018 Muncă
Egalitatea de șanse
13.06.2018 Muncă
Egalitatea de șanse
PDF format
394. 188/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România 13.06.2018 Juridică
Apărare
13.06.2018 Juridică
Apărare
PDF format
395. 252/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.15/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative 13.06.2018 Muncă 13.06.2018 Muncă PDF format
396. 259/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice 13.06.2018 Apărare 13.06.2018 Apărare PDF format
397. 303/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.29/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării 13.06.2018 Buget
Agricultură
13.06.2018 Buget
Agricultură
PDF format
398. 335/2018 Proiect de Lege pentru detașarea personalului prevăzut la art.241 alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor 13.06.2018 Administrație 13.06.2018 Administrație PDF format
399. 338/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 13.06.2018 Industrii 13.06.2018 Industrii PDF format
400. 341/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 13.06.2018 Industrii 13.06.2018 Industrii PDF format
401. 344/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul 13.06.2018 Administrație 13.06.2018 Administrație PDF format
402. 345/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată 13.06.2018 Administrație 13.06.2018 Administrație PDF format
403. 347/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor 13.06.2018 Agricultură 13.06.2018 Agricultură PDF format
404. 355/2018 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Limbii Elene 13.06.2018 Drepturile omului 13.06.2018 Drepturile omului PDF format
405. 365/2018 Propunere legislativă privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 13.06.2018 Juridică 13.06.2018 Juridică PDF format
406. 227/2017 Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată 14.06.2018 Buget 14.06.2018 Buget PDF format
407. 412/2017 Propunere legislativă pentru abrogarea art.165 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură Fiscală 14.06.2018 Buget 14.06.2018 Buget PDF format
408. 38/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sala polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale 14.06.2018 Buget 14.06.2018 Buget PDF format
409. 288/2018 Proiect de Lege pentru modificarea punctului 1 din anexa nr.1 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor 14.06.2018 Agricultură 14.06.2018 Agricultură PDF format
410. 417/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară 18.06.2018 Juridică 18.06.2018 Juridică PDF format
411. 115/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 18.06.2018 Industrii
Juridică
Transport
18.06.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format
412. 165/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 18.06.2018 Agricultură
Mediu
18.06.2018 Agricultură
Mediu
PDF format
" " " 18.06.2018 Agricultură
Mediu
PDF format
413. 293/2018 Proiect de Lege privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate 18.06.2018 18.06.2018 Buget
Juridică
PDF format
414. 373/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară 18.06.2018 SUASL justitie 18.06.2018 PDF format
415. 198/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative 19.06.2018 Industrii
Mediu
19.06.2018 Industrii
Mediu
PDF format
416. 32/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2017 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 19.06.2018 Mediu 19.06.2018 Mediu PDF format
417. 258/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați 19.06.2018 Egalitatea de șanse 19.06.2018 Egalitatea de șanse PDF format
418. 340/2018 Lege pentru modificarea art. 12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție 19.06.2018 Juridică 19.06.2018 Juridică PDF format
419. 361/2018 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe 19.06.2018 Juridică 12.06.2018 Juridică PDF format
" " " 19.06.2018 Juridică PDF format
420. 364/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art. 291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 19.06.2018 Buget 19.06.2018 Buget PDF format
421. 472/2017 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor 20.06.2018 Administrație
Juridică
20.06.2018 Administrație
Juridică
PDF format
422. 76/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ 20.06.2018 Juridică 20.06.2018 Juridică PDF format
423. 287/2018 Proiect de Lege privind emiterea cărților de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România 20.06.2018 20.06.2018 Politică externă PDF format
424. 318/2018 Proiect de Lege pentru asigurarea strategiei naționale a României privind menținerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcționării unităților de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă 20.06.2018 Industrii 20.06.2018 Industrii PDF format
425. 359/2018 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vară și a orei oficiale de vară pe teritoriul României 20.06.2018 Industrii 20.06.2018 Industrii PDF format
426. 375/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 20.06.2018 Administrație
Juridică
20.06.2018 Administrație
Juridică
PDF format
427. 384/2018 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului 20.06.2018 Juridică 20.06.2018 Juridică PDF format
428. 750/2015 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea stagiilor profesionale 21.06.2018 Muncă 21.06.2018 Muncă PDF format
429. 80/2018 Proiect de Lege privind Legea muntelui 21.06.2018 Agricultură
Mediu
21.06.2018 Agricultură
Mediu
PDF format
430. 125/2018 Lege privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale 21.06.2018 Agricultură
Administrație
Mediu
21.06.2018 Agricultură
Administrație
Mediu
PDF format
" " " 21.06.2018 Agricultură
Administrație
Mediu
431. 161/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.116/2017 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 21.06.2018 Buget
Muncă
21.06.2018 Buget
Muncă
PDF format
432. 210/2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.62/2011 privind dialogul social 21.06.2018 Muncă 21.06.2018 Muncă PDF format
433. 212/2018 Propunere legislativă pentru modificarea prevederilor art.7, alin.(1), din Cap.II al ANEXEI II la LEGEA-CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 21.06.2018 Muncă 21.06.2018 Muncă PDF format
434. 254/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52 din 15 aprilie 2011 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri 21.06.2018 Muncă 20.06.2018 Muncă PDF format
435. 317/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză 21.06.2018 Economică 21.06.2018 Economică PDF format
436. 327/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice 21.06.2018 Agricultură 21.06.2018 Agricultură PDF format
437. 369/2018 Proiect de Lege privind Codul administrativ al României 22.06.2018 codul_administrativ 22.06.2018 PDF format
" " " 28.06.2018 PDF format
438. 38/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune 25.06.2018 Cultură      
439. 419/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii 25.06.2018 Juridică 25.06.2018 Juridică PDF format
440. 516/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.62 și modificarea art.110 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic 26.06.2018 Agricultură
Juridică
Mediu
26.06.2018 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format
441. 79/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană 26.06.2018 Agricultură 26.06.2018 Agricultură PDF format
442. 189/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă 26.06.2018 Muncă
Sănătate
26.06.2018 Muncă
Sănătate
PDF format
443. 396/2018 Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgență 26.06.2018 Muncă 26.06.2018 Muncă PDF format
444. 554/2015 Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale 27.06.2018 Buget
Juridică
27.06.2018 Buget
Juridică
PDF format
445. 213/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora 27.06.2018 Industrii 27.06.2018 Industrii PDF format
446. 509/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România 27.06.2018 Industrii 27.06.2018 Industrii PDF format
447. 573/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 27.06.2018 Industrii
Agricultură
27.06.2018 Industrii
Agricultură
PDF format
448. 112/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 27.06.2018 Industrii
Juridică
Transport
27.06.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format
449. 136/2018 Lege privind modificarea alin.(2) al art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare 27.06.2018 Buget
Administrație
27.06.2018 Buget
Administrație
PDF format
450. 221/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.49 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 27.06.2018 Industrii
Juridică
Transport
27.06.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format
451. 223/2018 Propunere legislativă pentru completarea articolul 45 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 27.06.2018 Industrii
Juridică
Transport
27.06.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format
452. 244/2018 Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 și abrogarea alin.(2) al art.III din Legea nr.224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 27.06.2018 Industrii
Administrație
27.06.2018 Industrii
Administrație
PDF format
453. 250/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale - Republicare 27.06.2018 Administrație
Juridică
27.06.2018 Administrație
Juridică
PDF format
454. 262/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 27.06.2018 Administrație
Juridică
27.06.2018 Administrație
Juridică
PDF format
455. 314/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 27.06.2018 Învățământ 27.06.2018 Învățământ PDF format
456. 342/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Național Filatelic 27.06.2018 Buget
Juridică
27.06.2018 Buget
Juridică
PDF format
457. 391/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice 27.06.2018 Agricultură
Învățământ
27.06.2018 Agricultură
Învățământ
PDF format
458. 376/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor 28.06.2018 Administrație
Juridică
28.06.2018 Administrație
Juridică
PDF format
459. 315/2018 Propunere legislativă privind înființarea instituției pentru promovarea valorilor naționale "Regele MIHAI I" 28.06.2018 Juridică 28.06.2018 Juridică PDF format
460. 369/2018 Proiect de Lege privind Codul administrativ al României 28.06.2018 codul_administrativ 28.06.2018 PDF format
" " " 22.06.2018 PDF format
461. 245/2017 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 02.07.2018 Muncă 02.07.2018 Muncă PDF format
462. 343/2018 Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea Depozitului Electronic Național al Lucrărilor Științifice 02.07.2018 Învățământ
Cultură
Juridică
02.07.2018 Învățământ
Cultură
Juridică
PDF format
463. 600/2017 Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică” prin transformare 03.07.2018 Economică
Învățământ
Juridică
03.07.2018 Economică
Învățământ
Juridică
PDF format
464. 235/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 03.07.2018 Agricultură
Mediu
03.07.2018 Agricultură
Mediu
PDF format
465. 239/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă 03.07.2018 Juridică      
466. 307/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene 03.07.2018 Juridică
Apărare
03.07.2018 Juridică
Apărare
PDF format
467. 326/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.25 alin.(2) din Legea nt.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor 03.07.2018 Juridică
Apărare
03.07.2018 Juridică
Apărare
PDF format
468. 337/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 03.07.2018 Agricultură
Juridică
03.07.2018 Agricultură
Juridică
PDF format
469. 350/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni 04.07.2018 Buget
Diaspora
04.07.2018 Buget
Diaspora
PDF format
470. 282/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.20/2018 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice 04.07.2018 Administrație
Mediu
04.07.2018 Administrație
Mediu
PDF format
471. 291/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare 04.07.2018 Buget
Administrație
04.07.2018 Buget
Administrație
PDF format
472. 366/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 04.07.2018 Administrație
Juridică
04.07.2018 Administrație
Juridică
PDF format
473. 394/2018 Proiect de Lege privind distribuția de asigurări 04.07.2018 Buget 04.07.2018 Buget PDF format
474. 406/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție 04.07.2018 04.07.2018 PDF format
475. 418/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor 09.07.2018 Juridică 09.07.2018 Juridică PDF format
476. 33/2018 Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore 09.07.2018 Buget
Industrii
Administrație
09.07.2018 Buget
Industrii
Administrație
PDF format
477. 313/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române 09.07.2018 Apărare 09.07.2018 Apărare PDF format
478. 369/2018 Proiect de Lege privind Codul administrativ al României 09.07.2018 codul_administrativ 09.07.2018 PDF format
479. 390/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice 09.07.2018 Administrație
Apărare
09.07.2018 Administrație
Apărare
PDF format
480. 407/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului, precum și pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului „Palatul Parlamentului" 09.07.2018 Buget
Industrii
09.07.2018 Buget
Industrii
PDF format
481. 567/2008 Proiect de Lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006 10.07.2018 Industrii 10.07.2018 Industrii PDF format
482. 322/2018 Proiect de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție 10.07.2018 Agricultură
Juridică
Mediu
10.07.2018 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format