Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 30.09.2008 Versiunea pentru printare
Marți, 30 septembrie 2008

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 492/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2008 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești
11:44 4498 Retrimitere la comisie 82 12 68 1 1
  PL 288/2008 pentru completarea art.126 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
12:32 4503 Vot final - lege organică 228 170 2 47 9
  PL 263/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ
12:34 4500 Propunere vot nominal 233 161 32 15 25
  PL 680/2007 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
13:34 4506 Vot final - lege ordinară 213 210 0 0 3
  PL 230/2008 pentru modificarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere
13:35 4505 Vot final - lege organică 227 223 2 2 -
  PL 800/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale
13:35 4508 Vot final - lege organică 215 213 0 2 -
  PL 835/2007 privind regimul juridic al falezelor și plajelor Mării Negre
13:37 4507 Vot final - lege organică 221 167 48 5 1
  PL 467/2008 pentru ratificarea Acordului de stabilizare și de asociere, între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, semnat la Podgorica la 15 octombrie 2007
13:40 4509 Vot final 215 214 0 0 1
  PL 253/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
13:40 4558 Vot final 217 212 0 4 1
  PL 564/2007 privind înființarea Institutului Teologic Penticostal din municipiul București
13:41 4512 Vot final 213 185 15 11 2
  PL 679/2007 privind înființarea Universității Creștine Partium din municipiul Oradea, județul Bihor
13:41 4559 Vot final 213 185 15 10 3
  PL 562/2007 privind înființarea Universității "Avram Iancu" din municipiul Cluj Napoca
13:42 4513 Vot final 215 208 4 1 2
  PL 436/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă
13:43 4514 Vot final 214 210 0 2 2
  PL 120/2008 privind taxarea și încasarea taxelor pentru servicii consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
13:43 4515 Vot final 215 208 1 4 2
  PL 80/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 125/2007 pentru modificarea și completarea art.13 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995
13:44 4516 Vot final 213 163 44 4 2
  PL 464/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2008 pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.76/2000 pentru acceptarea Rezoluției A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizației Maritime Internaționale
13:45 4517 Vot final 211 208 0 1 2
  PL 465/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2008 pentru modificarea art.55 alin.(8) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
13:45 4518 Vot final 210 209 0 1 -
  PL 532/2008 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 și a Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
13:46 4519 Vot final 208 205 0 1 2
  PL 466/2008 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2008 pentru modificarea Legii învățământului, nr.84/1995
13:47 4520 Vot final 214 213 0 1 -
  PL 468/2008 pentru denunțarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind aplicațiile pașnice ale energiei nucleare, semnat la Washington la 15 iulie 1998
13:47 4521 Vot final 208 201 1 4 2
  PL 60/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
13:48 4522 Vot final 204 204 0 0 -
  PL 249/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor
13:48 4523 Vot final 200 150 1 49 -
  PL 376/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin în calitatea sa de membru al Uniunii Europene
13:49 4524 Vot final 194 190 0 2 2
  PL 202/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2008 pentru completarea art.5 alin.(1¹) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
13:50 4560 Vot final 193 192 1 0 -
  PL 250/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2008 privind unele măsuri pentru reglementarea regimului unor debitori și creditori ai fondului de risc
13:51 4561 Vot final 200 150 46 4 -
  PL 252/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m² care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administația Patrimoniului Protocolului de Stat"
13:51 4562 Vot final 194 138 48 7 1
  PL 367/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2008 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m² care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului, administrate de Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”
13:52 4528 Vot final 195 135 52 6 2
  PL 356/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2008 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale
13:53 4529 Vot final 197 140 45 11 1
  PL 372/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2008 pentru modificarea art.40 din Legea nr.16/2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez
13:53 4530 Vot final 192 144 43 3 2
  PL 361/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2008 privind modificarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activităților partidelor politice și a campaniilor electorale
13:54 5110 Vot final 197 137 42 16 2
  PL 357/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2008 privind unele măsuri pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2008
13:55 4563 Vot final 192 140 3 49 -
  PL 491/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare
13:56 4532 Vot final 195 148 44 2 1
  PL 492/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2008 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești
13:56 4538 Vot final 193 145 1 45 2
  PL 729/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și a altor acte normative incidente
13:57 4535 Vot final 201 149 46 4 2
  PL 487/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
13:57 4540 Vot final 198 196 0 2 -
  PL 11/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2007 pentru stabilirea orei de începere și de închidere a votării la referendumul național din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României
13:58 4536 Vot final 197 126 48 19 4
  PL 173/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare
13:59 4537 Vot final 199 147 46 4 2
  PL 47/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA
14:00 4564 Vot final 196 146 0 50 -
  PL 903/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 118/2007 pentru completarea titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
14:01 4539 Vot final 195 72 74 48 1
  PL 158/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.151/2007 pentru completarea destinației unor părți din imobile situate în municipiul București
14:02 4550 Vot final 197 136 52 9 -
  PL 50/2005 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime - S.A.Constanța a unui teren aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
14:02 4551 Vot final 198 153 35 10 -
  PL 205/2008 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2008 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr.341/2004
14:03 4543 Vot final 194 188 0 6 -
  PL 531/2008 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și Organizația Internațională pentru Migrație privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecție internațională și relocarea ulterioară a acestora, semnat la București la 8 mai 2008 și pentru reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestora
14:04 4544 Vot final 197 196 0 0 1
  PL 473/2008 pentru ratificarea Acordului maritim între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia, semnat la București la 3 martie 2008
14:05 4545 Vot final 197 192 0 3 2
  PL 470/2008 pentru ratificarea Protocolului privind amendamentele la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, având în vedere noul statut al Republicii Bulgaria și al României, care au aderat la UE, la 1 ianuarie 2007, semnat la Astana la 13 decembrie 2007
14:05 4546 Vot final 193 188 0 3 2
  PL 232/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2008 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
14:06 4547 Vot final 197 148 46 3 -
  PL 231/2008 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
14:07 4548 Vot final 197 150 2 41 4
  PL 402/2008 pentru modificarea Legii nr.109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice
14:07 4565 Vot final 191 186 1 3 1
  PL 300/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2008 privind modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
14:08 4549 Vot final 192 188 0 3 1
  PL 259/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.117/1999 privind salarizarea personalului Agenției Naționale pentru Locuințe
14:08 4552 Vot final 199 145 47 6 1
  PL 182/2008 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale
14:09 4553 Vot final 195 193 0 1 1
  PL 163/2008 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială
14:09 4554 Vot final 199 149 2 47 1
  PL 871/2007 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
14:10 4555 Vot final 197 148 44 3 2
  PL 710/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării
14:12 4557 Vot final 187 182 1 3 1

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 7 iunie 2020, 13:16
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro