Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 27.10.2009
Marți, 27 octombrie 2009

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
12:46 5658 Componenta comisiei de numarare la votul cu bile referitor la alegerea unui vicepresedinte al Camerei Deputatilor 202 197 1 0 4
  PHC 12/2009 privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.43/2008 pentru aprobarea componenței nominle a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
13:27 5659 Vot final 198 197 0 0 1
  PL 450/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2009 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
13:32 5660 Retrimitere la comisie 207 123 81 3 -
  PL 432/2009 pentru reglementarea sistemului de cumul al pensiilor cu veniturile salariale
13:33 5661 Vot final respingere 211 126 78 6 1
  PL 298/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2009 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991
13:34 5662 Vot final adoptare 213 209 1 2 1
  PL 169/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
13:34 5663 Vot final adoptare 216 211 2 1 2
  PL 488/2009 pentru acceptarea Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Republica Croația, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, România, Republica Serbia, Republica Slovacă și Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învățământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), revizuit de Comitetul Mixt al Miniștrilor, în 16 martie 2007, la Zagreb, Republica Croația
13:35 5664 Vot final adoptare 214 211 1 1 1
  PL 487/2009 pentru acceptarea amendamentului la Statutul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare propus prin Rezoluția nr.596 din 30 ianuarie 2009, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare
13:36 5665 Vot final adoptare 219 218 1 0 -
  PL 428/2009 pentru modificarea și completarea art.55 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală
13:37 5666 Vot final adoptare 220 216 1 2 1
  PL 388/2009 pentru modificarea și completarea art.36 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
13:37 5667 Vot final adoptare 220 155 46 19 -
  PL 346/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor
13:38 5668 Vot final adoptare 218 215 1 0 2
  PL 422/2009 pentru modificarea art.6 alin.(1) lit.c) din Ordonanța Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing
13:39 5669 Vot final respingere 217 105 101 10 1
  PL 409/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
13:40 5670 Vot final respingere 220 210 4 4 2
  PL 421/2009 privind constituirea Rezervației Arheologice Cetățile dacice din munții Orăștiei
13:40 5671 Vot final respingere 221 189 22 8 2
  PL 420/2009 pentru modificarea și completarea Capitolului II "Revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987" la Legea recunoștinței față de eroii - martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987
13:42 5672 Vot final respingere 216 193 13 9 1
  PL 437/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
13:43 5673 Vot final respingere 217 210 3 4 -
  PL 438/2009 pentru modificarea Legii nr.161 din 19/04/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
13:46 5674 Retrimitere la comisie 208 83 113 6 6
13:48 5675 Vot final respingere 215 128 80 7 -
  PL 439/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată
13:49 5676 Vot final respingere 209 106 97 5 1
  PL 460/2009 pentru modificarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română, republicată, cu modificările și completările ulterioare
13:50 5677 Vot final respingere 211 206 2 3 -
  PL 461/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română, republicată, cu modificările și completările ulterioare
13:51 5678 Vot final respingere 207 204 3 0 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul