Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 13.05.2015 Versiunea pentru printare
Miercuri, 13 mai 2015

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:12 12825 Introducerea PL-x 321/2015 la punctul 5 din ordinea de zi 56 54 0 0 2
  PL 408/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății în vederea descentralizării
10:17 12826 Dezbaterea PL-x 408/2010 în grupuri de câte 10 amendamente 79 77 0 1 1
  PL 337/2013 privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
10:18 12827 PLx 337/2013/2014 C 85 49 26 10 -
  PL 512/2014 pentru modificarea art.158 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
10:58 12828 Retrimitere la comisie 107 58 46 1 2
  PL 460/2013 pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011
11:07 12829 Retrimitere la comisie 110 55 55 0 -
11:08 12830 Repetarea votului la PL-x 460/2013; retrimitere la comisie, având în vedere rezultatul votului precedent 124 58 65 1 -
  PL 387/2014 pentru desemnarea activului functional al societății comerciale Fortus SA Iași unitate strategică de importanță națională și suplimentară bugetului Ministerului Finațelor publice din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2014
11:32 12831 Retrimitere la comisie 104 40 62 1 1
 
12:54 12832 Modificarea programului dezbaterilor - până la ora 14.30, iar votul final la ora 15.00 91 90 0 1 -
14:13 12834 Aducerea PL-x 131/2015 de pe poziția 208 din ordinea de zi pe poziția 89 84 81 0 2 1
  PL 131/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
14:13 12835 Retrimitere la comisie 94 92 0 2 -
 
14:21 12836 Aducerea PL-x 42/2015 de pe poziția 167 din ordinea de zi pe poziția 93 129 129 0 0 -
  PL 42/2015 pentru modificarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
14:22 12837 Retrimitere la comisie 134 134 0 0 -
15:06 12838 Prezență 246 - - - -
  PHC 47/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
15:09 12839 Vot final adoptare 274 272 0 1 1
  PL 260/2014 pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
15:10 12840 Vot final respingere 276 186 8 82 -
  PL 197/2014 pentru prevenirea abandonului școlar în rândul elevilor -cazuri sociale
15:10 12841 Vot final respingere 274 191 81 2 -
  PL 336/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
15:11 12842 Vot final respingere 275 189 82 3 1
  PL 286/2014 pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 Codul muncii
15:11 12843 Vot final respingere 281 275 5 0 1
  PL 339/2014 privind modificarea și completarea Legii nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
15:12 12844 Vot final respingere 278 271 3 4 -
  PL 205/2014 pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
15:12 12845 Vot final respingere 277 195 3 78 1
  PL 109/2012 pentru abrogarea Cap.IV(art.17-26)din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
15:13 12846 Vot final respingere 273 267 0 4 2
  PL 167/2014 privind transmiterea unei suprafețe de teren și a unor construcții din domeniul privat al statului și din administrarea Autorității Naționale pentru Tineret în proprietatea publică a Municipiului Câmpina, județul Prahova și în administrarea Consiliului Local Câmpina
15:14 12847 Vot final respingere 281 272 4 4 1
  PL 332/2014 pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.13/2007 privind energia electrică
15:14 12848 Vot final respingere 279 277 2 0 -
  PL 582/2013 privind transmiterea unui teren din domeniul pubic al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Manasia , județul Ialomița, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia , județul Ialomița, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Manasia
15:15 12849 Vot final respingere 278 191 78 9 -
  PL 284/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
15:15 12850 Vot final respingere 283 279 1 3 -
  PL 433/2014 pentru modificarea art.11 din Legea cetățeniei române nr.21/1991, cu modificările și completările ulterioare, republicată
15:16 12851 Vot final respingere 283 274 7 2 -
  PL 305/2014 de modificare a Ordonanței de urgență nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
15:16 12852 Vot final respingere 282 196 81 4 1
  PL 521/2013 pentru modificarea art.24 din Legea dialogului social nr.62/2011
15:17 12853 Vot final respingere 282 276 2 3 1
  PL 295/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei, precum și a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
15:17 12854 Vot final respingere 280 277 1 1 1
  PL 252/2014 pentru modificarea art.58 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
15:18 12855 Vot final respingere 281 195 5 80 1
  PL 135/2014 privind îmbunătățirea structurii rezervelor internationale ale României
15:18 12856 Vot final respingere 284 282 1 1 -
  PL 452/2014 pentru modificarea art.260 alin. (1) lit.e) din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii
15:18 12857 Vot final respingere 286 284 1 1 -
  PL 450/2014 pentru completarea alin.(1) și (2) ale art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
15:19 12858 Vot final respingere 287 282 2 2 1
  PL 258/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
15:19 12859 Vot final respingere 286 284 0 1 1
  PL 178/2014 privind modificarea Legii nr.286/2009-Codul Penal
15:20 12860 Vot final respingere 289 287 0 2 -
  PL 545/2013 pentru modificarea Codului penal
15:20 12861 Vot final respingere 288 287 0 1 -
  PL 334/2012 pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Sișești " și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
15:20 12862 Vot final respingere 285 281 0 3 1
  PL 333/2014 pentru recunoașterea delfinilor drept persoane non-umane
15:21 12863 Vot final respingere 278 192 7 78 1
  PL 60/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii
15:22 12864 Vot final respingere 287 199 79 9 -
  PL 528/2014 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
15:22 12865 Vot final respingere 286 281 1 2 2
  PL 524/2014 pentru completarea și modificarea art.85 din Legea nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
15:23 12866 Vot final respingere 287 278 1 8 -
  PL 519/2014 pentru modificarea alin.(1) al art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
15:23 12867 Vot final respingere 284 280 1 2 1
  PL 543/2014 pentru modificarea și completarea art.8 din Legea privind venitul minim garantat nr.416/2001
15:23 12868 Vot final respingere 281 277 3 0 1
  PL 626/2013 pentru modificarea art.331 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
15:24 12869 Vot final adoptare 286 90 193 3 -
  PL 285/2013 privind pajiștile permanente și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniu
15:25 12870 Vot final adoptare 284 98 181 5 -
  PL 460/2013 pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011
15:26 12871 Vot final adoptare 286 199 82 5 -
  PL 321/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Militare
15:26 12872 Vot final adoptare 289 286 1 1 1
  PL 408/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății în vederea descentralizării
15:27 12873 Vot final adoptare 288 285 2 0 1
  PL 271/2015 pentru modificarea Legii pomiculturii nr.348/2003
15:27 12874 Vot final adoptare 285 281 1 0 3
  PL 470/2014 privind stabilirea metodologiei de aprobare, arborare și folosire a steagurilor unităților administrative-teritoriale
15:28 12875 Vot final adoptare 283 275 2 4 2
  PL 268/2014 pentru modificarea art.5 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
15:28 12876 Vot final adoptare 281 110 157 11 3
  PL 121/2015 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2014 privind finanțarea instituțiilor de învățământ superior militar, de ordine publică și securitate națională
15:29 12877 Vot final adoptare 280 277 0 3 -
  PL 186/2015 înființarea, organizarea și funcționarea Academiei de Științe Juridice din România
15:29 12878 Vot final adoptare 274 273 1 0 -
  PL 128/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
15:30 12879 Vot final adoptare 282 282 0 0 -
  PL 125/2015 privind completarea Legii poliției locale nr.155/2010
15:30 12880 Vot final adoptare 283 281 1 0 1
  PL 619/2013 privind modificarea Legii nr.13/2007
15:31 12881 Vot final respingere 274 271 2 0 1
  PL 385/2014 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.82/2006 privind recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
15:31 12882 Vot final respingere 281 269 6 5 1
  PL 215/2014 privind instituirea unor măsuri de protectie și susținere a elevilor încadrați în muncă pe perioada vacanței de vară
15:32 12883 Vot final respingere 286 262 13 9 2
  PL 259/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
15:32 12884 Vot final respingere 279 187 4 87 1
  PL 175/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei
15:33 12885 Vot final respingere 287 285 2 0 -
  PL 22/2012 privind completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
15:33 12886 Vot final respingere 286 280 0 5 1
  PL 14/2012 pentru modificarea Legii nr.75/1994 privind aprobarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
15:34 12887 Vot final respingere 286 278 2 4 2
  PL 301/2014 pentru modificarea punctului 3 litera a), de la Anexa 1*) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale
15:34 12888 Vot final respingere 290 287 1 1 1
  PL 196/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.155/2010- Legea Poliției Locale
15:34 12889 Vot final respingere 289 286 1 2 -
  PL 299/2014 privind amânarea la plată a obligațiilor fiscale datorate de operatorii economici care nu încasează creanțele la termenul de scadență de la instituțiile publice
15:35 12890 Vot final respingere 290 164 108 18 -
  PL 313/2014 pentru stimularea înființării microîntreprinderilor de către cetățenii români cu rezidență într-o țară străină, care își restabilesc rezidența pe teritoriul României
15:37 12891 Vot final respingere 290 273 8 7 2
  PL 171/2014 privind crearea Companiei Regionale a Munților Apuseni
15:37 12892 Vot final respingere 286 278 3 4 1
  PL 374/2014 pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
15:38 12893 Vot final respingere 290 179 95 12 4
  PL 298/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale
15:40 12894 Vot final respingere 284 197 79 8 -
  PL 373/2014 pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
15:40 12895 Vot final respingere 290 181 98 11 -
  PL 400/2014 privind instituirea Zilei Naționale pentru Egalitate Salarială
15:44 12896 Vot final respingere 282 268 6 5 3
  PL 152/2014 privind declararea zilei de 1 octombrie Ziua Persoanelor Vârstnice
15:44 12897 Vot final respingere 284 186 86 11 1
  PL 253/2014 pentru modficarea și completarea Legii nr.407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic
15:45 12898 Vot final respingere 286 281 0 4 1
  PL 304/2014 de modificare și completare a unor dispoziții legale în materia stării civile și a prelucrării datelor cu caracter personal
15:45 12899 Vot final respingere 284 197 78 9 -
  PL 309/2014 privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuințelor de serviciu aflate în proprietatea Statului și administrate de Societatea Națională a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea
15:46 12900 Vot final respingere 287 275 8 3 1
  PL 650/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
15:46 12902 Vot final respingere 266 259 3 2 2
  PL 317/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională decizională în administrația publică
15:47 12903 Vot final 280 277 2 0 1
  PL 316/2014 pentru modificarea și completarea Legii 241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
15:48 12904 Vot final respingere 277 185 85 6 1
  PL 268/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
15:48 12905 Vot final respingere 279 274 1 4 -
  PL 149/2012 privind unele măsuri pentru stimularea comasării terenurilor agricole
15:49 12906 Vot final respingere 281 276 1 4 -
  PL 669/2013 pentru completarea art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
15:49 12907 Vot final respingere 281 279 0 1 1
  PL 781/2010 privind organizarea și desfășurarea studiilor postuniversitare de formare profesională în specialitate, medicină și medicină dentară
15:50 12908 Vot final respingere 278 182 90 5 1
  PL 387/2014 pentru desemnarea activului functional al societății comerciale Fortus SA Iași unitate strategică de importanță națională și suplimentară bugetului Ministerului Finațelor publice din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2014
15:50 12909 Vot final respingere 278 180 86 11 1
  PL 447/2014 privind declararea zilei de 1 octombrie - Ziua Bunicilor
15:51 12910 Vot final respingere 278 175 83 20 -
  PL 490/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului
15:51 12911 Vot final respingere 276 176 93 6 1
  PL 435/2013 privind îmbunătățirea mediului prin dezvoltarea mai multor spații verzi, "Un copac pentru fiecare copil"
15:51 12912 Vot final respingere 278 167 101 9 1
  PL 432/2014 pentru completarea și modificarea Titlului VIII, Cap.6, al Legii Nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
15:52 12913 Vot final respingere 281 185 93 3 -
  PL 77/2014 privind modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008, republicată
15:52 12914 Vot final respingere 276 182 92 0 2
  PL 26/2014 privind acordarea tichetelor de rechizite școlare
15:53 12915 Vot final respingere 271 255 5 8 3
  PL 232/2014 privind instituirea asistentului responsabil de relația cu cetățenii vârstnici
15:53 12916 Vot final respingere 276 268 4 3 1
  PL 45/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
15:54 12917 Vot final respingere 279 184 90 3 2
  PL 388/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
15:54 12918 Vot final respingere 277 184 89 4 -
  PL 502/2014 pentru modificarea art.257 lit.i) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
15:55 12919 Vot final respingere 275 266 2 4 3
  PL 511/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
15:55 12920 Vot final respingere 278 275 0 2 1
  PL 133/2014 pentru completarea art.241 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
15:55 12921 Vot final respingere 279 276 1 1 1
  PL 324/2014 privind localitatea Pungesti
15:56 12922 Vot final respingere 278 266 1 10 1
  PL 564/2013 privind clarificarea Statutului Pieței RASDAQ și al Pieței Valorilor Mobiliare Necotate
15:56 12923 Vot final respingere 274 182 84 7 1
  PL 506/2014 pentru modificarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
15:57 12924 Vot final respingere 274 260 6 7 1
  PL 646/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
15:57 12925 Vot final respingere 269 178 82 8 1
  PL 402/2013 privind unele măsuri de organizare și funcționare a activității Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare I.N.C.D.I.F." ISPIF" București
15:58 12926 Vot final respingere 269 176 6 86 1
  PL 522/2014 privind modificarea Legii nr.176 din 18 octombrie 2000 privind dispozitivele medicale
15:58 12927 Vot final respingere 267 262 3 1 1
  PL 597/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
15:58 12928 Vot final respingere 264 253 3 7 1
  PL 589/2014 privind modificarea Legii 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
15:59 12929 Vot final respingere 265 252 2 11 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 18 ianuarie 2020, 13:54
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro