Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 04.11.2015 Versiunea pentru printare
Miercuri, 4 noiembrie 2015

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:09 13505 Suplimentarea ordinii de zi cu PL-x 713/2015 la nr. crt. 5 59 56 1 2 -
  PL 713/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și a art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
10:37 13506 Stabilire timpi dezbatere 84 52 31 1 -
11:18 13507 PL 713/2015 amr.1 108 16 84 5 3
  PL 463/2015 privind achizițiile publice verzi
12:05 13508 Retrimitere la comisie 98 94 2 0 2
  PL 475/2013 pentru modificarea alin.(5) al art.41 din din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată
12:43 13509 Retrimitere la comisie 84 83 0 1 -
 
12:48 13510 Suplimentarea ordinii de zi cu COM 450/2015 la nr. crt. 45 (PHCD 100/2015) 77 73 2 1 1
  PL 517/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
12:49 13511 Retrimitere la comisie 77 75 1 1 -
  PL 331/2013 pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
13:11 13512 Retrimitere la comisie 63 59 3 0 1
14:13 13515 Prezență 238 - - - -
  PHC 100/2015 privind adoptarea avizului motivat privind încălcarea principiului subsidiarității de către propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui mecanism de transfer în situații de criză și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentare într-unul din statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid - COM(2015)450
14:14 15810 Vot final adoptare 258 254 3 1 -
  PL 668/2015 privind stabilirea cerințelor de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa potabilă
14:15 15808 Vot final adoptare 259 257 0 2 -
  PL 608/2015 privind emisiunile de obligațiuni ipotecare
14:15 15809 Vot final adoptare 258 256 0 2 -
  PL 91/2014 pentru modificarea alin.(3) al art.56 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
14:16 15806 Vot final adoptare 259 256 1 2 -
  PL 683/2015 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, referitoare la continuarea unor activități realizate de Ministerul Afacerilor Interne
14:16 15807 Vot final adoptare 260 256 1 2 1
  PL 502/2015 privind declararea zilei de 19 februarie - " Ziua Brâncuși " ca sărbătoare națională
14:17 15805 Vot final adoptare 261 259 0 0 2
  PL 212/2015 pentru modificarea art.46 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
14:20 13522 Vot final adoptare 269 174 3 91 1
  PL 221/2015 pentru modificarea art.34 alin.(2) din Legea nr.82/1991 a contabilității
14:20 13523 Vot final respingere 270 161 18 89 2
  PL 372/2014 pentru completarea lit.b) a alin.(1) al art.5 din Ordonanța Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației
14:21 15804 Vot final respingere 269 260 3 5 1
  PL 203/2014 privind declararea Zilei de 9 mai Ziua Independenței Naționale a României și Ziua Parlamentului României
14:22 15802 Vot final respingere 272 260 5 5 2
  PL 207/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.42 din 30 ianuarie 2003, actualizată, privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public, prin adăugarea Art.14, alin.(4) și Art.14, alin.(4), lit.a
14:22 15803 Vot final respingere 271 267 1 2 1
  PL 139/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.230 din 6 iulie 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
14:23 13513 Vot final respingere 270 252 13 5 -
  PL 148/2015 privind înființarea Fondului Special pentru Jurnalismul de Investigații
14:23 15801 Vot final respingere 272 256 9 7 -
  PL 161/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
14:25 15799 Vot final respingere 268 264 1 2 1
  PL 166/2015 de modificare și completare a Ordonanței de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
14:25 15800 Vot final respingere 268 263 2 2 1
  PL 226/2015 privind modificarea art. 9 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil
14:26 15798 Vot final respingere 268 264 3 1 -
  PL 113/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată
14:27 15797 Vot final respingere 263 260 0 3 -
  PL 274/2015 pentru completarea Legii nr.523/2003 privind aprobarea Programului Național de Dezvoltare a Turismului "Schi în România "
14:28 15795 Vot final respingere 273 265 3 4 1
  PL 351/2015 pentru completarea art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
14:28 15796 Vot final respingere 268 260 7 1 -
  PL 592/2013 privind serviciile consulare prestate pe teritoriul României și nivelul taxelor aferente acestora
14:29 13536 Vot final respingere 269 166 93 9 1
  PL 376/2014 pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre
14:29 15794 Vot final respingere 273 272 0 1 -
  PL 326/2014 pentru modificarea și completarea art.17 și 35 din Legea nr.269/2003, privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României
14:30 13514 Vot final respingere 251 160 82 6 3
  PL 340/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările și completările ulterioare
14:30 15792 Vot final respingere 271 168 95 7 1
  PL 448/2014 pentru modificarea art.15 alin.(1) lit.b) din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
14:30 15793 Vot final respingere 266 262 0 3 1
  PL 293/2015 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
14:31 15790 Vot final respingere 268 250 5 10 3
  PL 501/2014 pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
14:31 15791 Vot final respingere 273 269 0 2 2
  PL 449/2014 pentru completarea alineatului (2) al articolului 28 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată
14:32 15789 Vot final respingere 269 267 0 2 -
  PL 713/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și a art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
14:33 15788 Vot final adoptare - lege organică 272 263 3 6 -
  PL 588/2015 pentru modificarea și completarea Legii 504/2002 a audiovizualului
14:35 15787 Vot final respingere 276 273 1 1 1
  PL 34/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii
14:36 13546 Vot final respingere 275 271 0 1 3
  PL 407/2014 pentru modificarea și completarea art.139 din Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003 (republicată) - Codul muncii
14:36 15785 Vot final respingere 273 270 1 0 2
  PL 597/2015 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului numărul 504/2002 , cu modificările și completările ulterioare
14:36 15786 Vot final respingere 273 266 5 0 2
  PL 155/2015 pentru completarea Legii nr.53 din 2003 privind Codul muncii
14:37 15777 Vot final respingere 272 269 0 1 2
  PL 84/2015 de modificare și completare a Legii nr.53/2003 - Codul Muncii
14:37 15784 Vot final respingere 274 271 0 1 2
  PL 181/2015 privind modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția drepturilor persoanelor cu handicap
14:38 13549 Vot final respingere 272 266 1 4 1
  PL 45/2015 privind modificarea și completarea articolului 58, alineatele (4) și (10) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
14:38 13550 Vot final respingere 274 177 5 91 1
  PL 174/2015 pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii
14:39 15783 Vot final respingere 273 252 4 14 3
  PL 600/2014 privind drepturile copiilor cu dizabilități
14:39 15811 Vot final respingere 274 235 18 19 2
  PL 218/2014 privind unele măsuri urgente de reducere a riscului seismic asupra populației
14:40 15779 Vot final respingere 269 159 99 11 -
  PL 165/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
14:40 15780 Vot final respingere 271 261 6 3 1
  PL 283/2014 pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
14:40 15781 Vot final respingere 271 267 0 2 2
  PL 518/2014 privind înființarea la nivelul administrației publice locale din comune și orașe a compartimentului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
14:41 15778 Vot final respingere 268 260 2 5 1

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 5 iulie 2022, 10:00
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro