Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 14.02.2017 Versiunea pentru printare
Marți, 14 februarie 2017

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PHC 7/2017 privind vacantarea locului de deputat al domnului Adrian Ionuț Gâdea
14:19 16131 Vot final - Proiectul de Hotarare privind vacantarea locului de deputat al domnului Adrian Ionut Gadea (ca urmare a demisiei) (PH CD 7/2017). 290 284 2 1 3
  PHC 8/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
14:20 16132 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 8/2017). 298 297 0 0 1
  PL 625/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare
14:21 16133 Vot final respingere 299 286 13 0 -
  PL 600/2013 de modificarea a Ordonanței de urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice
14:21 16134 Vot final respingere 295 231 2 61 1
  PL 614/2013 pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
14:22 16135 Vot final respingere 299 297 1 1 -
  PL 616/2015 pentru abrogarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
14:23 16136 Vot final respingere 295 294 0 1 -
  PL 891/2015 pentru abrogarea art.52 din Legea nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare
14:24 16137 Vot final respingere 297 292 0 3 2
  PL 51/2016 pentru modificarea și completarea art.684 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
14:24 16138 Vot final respingere 298 282 11 2 3
  PL 754/2015 pentru completarea articolelor 190 și 1901 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
14:25 16139 Vot final respingere 299 297 2 0 -
  PL 254/2014 privind medicina școlară
14:26 16140 Vot final respingere 299 278 16 4 1
  PL 561/2014 pentru completarea art.1901 al Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
14:26 16141 Vot final respingere 295 281 13 1 -
  PL 108/2011 pentru completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
14:27 16142 Vot final respingere 296 279 13 2 2
  PL 172/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
14:28 16143 Vot final respingere 297 282 10 5 -
  PL 169/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătății
14:28 16144 Vot final respingere 297 280 14 2 1
  PL 168/2016 pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 375 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
14:29 16145 Vot final respingere 288 274 14 0 -
  PL 163/2016 pentru abrogarea art.5 din Legea nr.35/2007
14:30 16146 Vot final respingere 290 288 1 0 1
  PL 148/2016 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a florei și faunei sălbatice
14:30 16147 Vot final respingere 297 295 1 1 -
  PL 326/2015 pentru completarea art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
14:31 16148 Vot final respingere 295 292 0 1 2
  PL 417/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
14:32 16149 Vot final respingere 296 199 94 3 -
  PL 115/2016 pentru modificarea și completarea art.42 din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice
14:32 16150 Vot final respingere 297 295 1 0 1
  PL 77/2016 pentru abrogarea art.42 din Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare
14:33 16151 Vot final respingere 297 278 15 2 2
  PL 167/2016 pentru completarea și modificarea Legii nr.124/2000 privind structura personalului Curții Constituționale
14:34 16152 Vot final respingere 295 294 1 0 -
  PL 126/2016 privind completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
14:34 16153 Vot final respingere 296 265 30 0 1
  PL 124/2016 pentru completarea art.140, alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
14:35 16154 Vot final respingere 300 269 30 0 1
  PL 44/2013 pentru modificarea lit.b) a art.35 din Legea nr.155/2010 -Legea poliției locale
14:36 16155 Vot final respingere 298 298 0 0 -
  PL 768/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea spațiilor verzi din intravilanul localităților
14:36 16156 Vot final respingere 295 293 0 2 -
  PL 150/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților
14:37 16157 Vot final respingere 293 289 2 2 -
  PL 173/2016 privind modificarea și completarea OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale
14:38 16158 Vot final respingere 293 278 14 0 1
  PL 234/2016 pentru completarea art.188 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
14:38 16159 Vot final respingere 295 219 73 2 1
  PL 756/2015 pentru modificarea și completarea Anexei 3b din Legea 63/2011 - privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învațământ, precum și pentru modificarea și completarea Art.4 din Anexa I din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și a Anexei II, Cap.I, pct 6 din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
14:39 16160 Vot final respingere 293 290 1 2 -
  PL 233/2015 pentru modificarea art.20 alin.(5) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
14:40 16161 Vot final respingere 294 292 0 1 1
  PL 227/2016 pentru completarea Legii societăților nr.31/1990
14:41 16162 Vot final respingere 288 287 0 0 1
  PL 165/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe ale Securității Naționale
14:42 16163 Vot final respingere 288 286 1 1 -
  PL 92/2016 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
14:42 16164 Vot final respingere 292 289 0 3 -
  PL 243/2016 de modificare și completare a Legii nr.123/2012 - Legea energiei electrice și gazelor natural, publicată în Monitorul Oficial nr.485 din 16.07/2012, cu modificările și completările ulterior
14:43 16165 Vot final respingere 285 256 28 0 1
  PL 98/2016 pentru modificarea art.188 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
14:44 16166 Vot final respingere 290 289 1 0 -
  PL 202/2016 pentru completarea Legii nr.500/2002 privind finanțele publice
14:44 16167 Vot final respingere 290 168 120 2 -
  PL 125/2016 pentru modificarea Legii nr.500 din 2002 privind finanțele publice
14:45 16168 Vot final respingere 291 215 73 3 -
  PL 202/2014 privind organizarea și exercitarea profesiei de dietetician
14:46 16169 respingere Pl-x 202/2014 - Propunerea legislativa privind organizarea si exercitarea profesiei de dietetician (Pl-x 202/2014) 293 77 213 2 1
  PL 110/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
14:48 16170 Vot final respingere 291 281 10 0 -
  PL 635/2013 pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice
14:49 16171 Vot final respingere 295 294 1 0 -
  PL 615/2013 pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice
14:49 16172 Vot final respingere 294 293 1 0 -
  PL 28/2016 pentru modificarea art.7 alin.(3) din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare
14:50 16115 Vot final respingere 293 289 3 1 -
  PL 790/2015 privind declararea Zilei de 4 Iunie Ziua Trianonului și a luptei împotriva asupririi maghiare
14:50 16173 Vot final respingere 293 281 4 6 2
  PL 753/2015 pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
14:51 16116 Vot final respingere 291 277 12 0 2
  PL 294/2014 privind exercitarea profesiei de formator auto cu drept de liberă practică, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Formatorilor Auto din România
14:52 16105 Vot final respingere 293 274 14 4 1
  PL 788/2015 pentru organizarea și funcționarea sistemului de sănătate din România
14:53 16106 Vot final respingere 291 274 16 1 -
  PL 342/2012 privind exercitarea profesiei de instructor auto cu drept de liberă practică, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Camerei Instructorilor Auto din România
14:53 16107 Vot final respingere 290 288 0 2 -
  PL 27/2016 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
14:54 16108 Vot final respingere 292 217 74 1 -
  PL 155/2016 privind completarea legii educației naționale nr.1/2011
14:55 16109 Vot final respingere 292 287 2 1 2
  PL 123/2016 pentru interzicerea organizațiilor politice cu caracter comunist
14:55 16110 Vot final respingere 284 251 27 4 2
  PL 62/2016 privind modificarea și completarea Legii poliției locale nr.155/2010
14:56 16111 Vot final respingere 289 285 0 3 1
  PL 7/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
14:57 16112 respingere Pl-x 7/2016 - Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici (Pl-x 7/2016) 284 215 67 1 1
  PL 134/2016 pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
14:57 16113 Vot final respingere 292 290 0 0 2
  PL 873/2015 pentru modificarea Legii concediului paternal nr.210/1999
14:58 16114 Vot final respingere 284 181 102 1 -
  PL 132/2016 pentru modificarea art.4 din Legea concediului paternal nr.210/1999
14:59 16117 Vot final respingere 288 185 102 1 -
  PL 738/2011 privind asigurarea ordinii și liniștii publice
14:59 16119 Vot final respingere 289 285 2 0 2
  PL 216/2016 pentru modificarea alin.(2), (3) și (5) ale art.5 din Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
15:00 16120 Vot final respingere 291 244 43 3 1
  PL 135/2016 pentru instituirea unor pachete alimentare sociale pentru elevii-cazuri sociale
15:01 16121 Vot final respingere 293 253 32 8 -
  PL 198/2016 pentru completarea articolului 2 al Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
15:01 16122 Vot final respingere 286 256 27 3 -
  PL 254/2016 pentru completarea Legii nr.10 din 1995 privind calitatea în construcții
15:02 16123 Vot final respingere 282 280 2 0 -
  PL 238/2016 privind declararea UDMR drept organizație ilegală, anti-constituțională și anti-statală
15:03 16118 Vot final respingere 282 269 4 2 7
  PL 32/2016 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
15:03 16124 Vot final respingere 289 287 0 1 1
  PL 218/2016 pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
15:04 16125 Vot final respingere 286 284 1 1 -
  PL 219/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.14/2003, a partidelor politice
15:05 16126 Vot final respingere 285 254 1 30 -
  PL 31/2016 privind modificarea art. 192 alin. (1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
15:05 16127 Vot final respingere 285 184 68 32 1

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 15 august 2020, 4:21
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro