Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 21.02.2017 Versiunea pentru printare
Marți, 21 februarie 2017

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:20 16186 Comisie de numarare si validare 110 108 0 1 1
  PL 189/2016 privind acordarea cetățeniei române membrilor comunităților românești de pretutindeni, victime ale raptului teritorial sau conjuncturii istorice
11:21 16183 Retrimitere la comisie 121 46 73 0 2
11:32 16184 Pl-x nr.189/2016 - Propunere 1 127 56 67 1 3
  PL 137/2017 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
12:13 16180 Amr2 185 39 130 9 7
12:13 16181 Forma initiala 189 164 15 7 3
12:14 16182 Amr 1 194 29 161 3 1
12:15 16187 Forma initiala 196 166 28 2 -
12:16 16188 Amr 2 195 41 152 2 -
12:17 16176 Forma initiala 205 156 42 5 2
12:18 16177 Amr 3 203 33 168 1 1
12:18 16178 Forma initiala 208 172 29 4 3
 
12:19 16179 Modificare program de lucru 193 137 52 3 1
13:09 16254 Prezență 275 - - - -
  PHC 10/2017 privind validarea unui mandat de deputat
13:11 16191 Vot final 285 282 0 0 3
  PHC 9/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
13:14 16192 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 9/2017). 287 284 0 0 3
  PHC 11/2017 privind eliberarea din funcție a secretarului general al Camerei Deputaților, la cerere, ca urmare a pensionării
13:14 16193 Vot final - Proiectul de Hotarare privind eliberarea din functie a secretarului general al Camerei Deputatilor, la cerere, ca urmare a pensionarii (PHCD 11/2017). 290 289 0 1 -
  PL 21/2017 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2016 pentru modificarea art.890 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
13:15 16194 Vot final adoptare - lege ordinară 293 260 31 1 1
  PL 152/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
13:16 16189 Vot final respingere 287 280 6 0 1
  PL 14/2016 privind adoptarea zilei de 1 septembrie ca zi a comunităților defavorizate afectate de sărăcie
13:16 16195 Vot final respingere 294 289 1 1 3
  PL 471/2013 pentru completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluție române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987
13:17 16196 Vot final respingere 295 289 0 4 2
  PL 302/2014 pentru modificarea alin.(2) al art.4 din Legea recunoștinței față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, nr.341/2004
13:18 16197 Vot final respingere 292 286 1 4 1
  PL 525/2015 privind recuperarea datoriilor istorice ale unor state față de România
13:18 16198 Vot final respingere 291 280 4 5 2
  PL 166/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.155/2010 a poliției locale, republicată
13:19 16199 Vot final respingere 294 290 1 1 2
  PL 341/2011 pentru modificarea alin.(4) al art.5 din Legea nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
13:19 16200 Vot final respingere 291 275 11 4 1
  PL 200/2016 pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
13:20 16202 Vot final respingere 292 260 30 0 2
  PL 280/2016 pentru modificarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
13:20 16203 Vot final respingere 292 290 1 0 1
  PL 63/2016 pentru proclamarea zilei de 1 septembrie ca Ziua comunităților defavorizate afectate de sărăcie
13:21 16204 Vot final respingere 291 289 0 1 1
  PL 208/2016 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
13:22 16201 Vot final respingere 293 272 17 2 2
  PL 342/2016 privind completarea art.30 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, actualizată
13:22 16205 Vot final respingere 293 292 0 0 1
  PL 352/2016 privind reglementarea numărului de ore alocate studiului disciplinei "Istorie" în învățământul preuniversitar
13:23 16206 Vot final respingere 293 204 83 4 2
  PL 335/2015 pentru completarea art.32 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
13:23 16207 Vot final respingere 289 286 1 1 1
  PL 497/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
13:24 16208 Vot final respingere 290 206 82 1 1
  PL 477/2015 privind stabilirea unor măsuri temporare pentru monitorizarea exporturilor și a livrărilor intercomunitare de materiale lemnoase
13:25 16209 Vot final respingere 291 255 29 6 1
  PL 868/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
13:26 16210 Vot final respingere 293 290 0 2 1
  PL 624/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
13:26 16211 Vot final respingere 289 287 0 0 2
  PL 758/2015 pentru completarea alin.(1) al art.370 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
13:27 16212 Vot final respingere 293 289 0 3 1
  PL 800/2015 pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
13:27 16213 Vot final respingere 289 288 0 1 -
  PL 348/2015 pentru stimularea investițiilor străine directe în România
13:28 16215 Vot final respingere 293 288 0 2 3
  PL 696/2015 pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
13:28 16216 Vot final respingere 294 262 30 2 -
  PL 337/2015 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor
13:29 16217 Vot final respingere 290 223 0 67 -
  PL 853/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 794 din 31 octombrie 2014
13:30 16214 Vot final respingere 291 288 0 3 -
  PL 515/2014 pentru înființarea Muzeului Istoriei Totalitarismului
13:30 16218 Vot final respingere 295 184 107 4 -
  PL 622/2011 privind măsuri temporare de combatere a creșterii prețurilor la combustibili
13:31 16219 Vot final respingere 291 288 1 1 1
  PL 498/2014 privind modificarea art.2 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
13:31 16220 Vot final respingere 290 288 0 1 1
  PL 331/2013 pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
13:32 16221 Vot final respingere 291 208 79 2 2
  PL 854/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
13:32 16222 Vot final respingere 294 271 18 4 1
  PL 191/2016 pentru modificarea Articolului unic al Legii nr.376 din 28 decembrie 2007 pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului
13:33 16223 Vot final respingere 294 242 41 10 1
  PL 129/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2017 privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
13:34 16224 Vot final adoptare - lege organică 296 292 0 1 3
  PL 137/2017 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
13:35 16225 Vot final adoptare - lege organică 295 291 0 3 1
  PL 190/2016 pentru completarea art.53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
13:39 16226 Vot final respingere 286 280 1 2 3
  PL 729/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
13:40 16228 Vot final respingere 281 279 0 1 1
  PL 212/2016 pentru modificarea art,15, alin.(1), lit.a din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, a art.10, alin.(3) din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor și abrogarea Legii nr.103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
13:41 16229 Vot final respingere 284 279 0 5 -
  PL 37/2016 pentru completarea art.16 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
13:41 16230 Vot final respingere 280 277 1 0 2
  PL 734/2015 pentru completarea alin.(1), art.88 din Legea nr.53/2003, Codul muncii, republicată
13:42 16227 Vot final respingere 280 280 0 0 -
  PL 735/2015 pentru adoptarea directivei UE în domeniul muncii-repausul săptămânal
13:42 16231 Vot final respingere 281 218 0 63 -
  PL 242/2016 pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
13:43 16232 Vot final respingere 283 173 109 1 -
  PL 217/2016 privind modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
13:44 16233 Vot final respingere 283 280 0 2 1
  PL 90/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii
13:45 16234 Vot final respingere 282 215 2 65 -
  PL 251/2016 pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
13:46 16235 Vot final respingere 284 274 6 3 1
  PL 240/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.53 din 2003 - Codul Muncii
13:46 16236 Vot final respingere 286 211 73 2 -
  PL 205/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii
13:47 16237 Vot final respingere 283 281 2 0 -
  PL 189/2016 privind acordarea cetățeniei române membrilor comunităților românești de pretutindeni, victime ale raptului teritorial sau conjuncturii istorice
13:47 16238 Vot final respingere 281 199 76 6 -
  PL 255/2015 de modificare și completare a Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și al altor acte normative
13:51 16239 Vot final respingere 282 282 0 0 -
  PL 152/2015 privind interzicerea autonomiei teritoriale și a oricărei forme de secesionism
13:52 16240 Vot final respingere 276 276 0 0 -
  PL 404/2014 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din rândul aparatului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, din rândul personalului diplomatic și consular, din rândul funcționarilor publici parlamentari, din rândul deputaților și senatorilor, din rândul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă și din cadrul Curții de Conturi
13:52 16242 Vot final respingere 272 272 0 0 -
  PL 16/2010 privind exercitarea profesiei de kinetoterapeut, constituirea, organizarea și funcționarea Ordinului Kinetoterapeuților din România
13:53 16241 Vot final respingere 280 271 4 4 1
  PL 175/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției civile și al situațiilor de urgență
13:53 16243 Vot final respingere 279 252 0 26 1
  PL 107/2015 pentru completarea art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică
13:54 16244 Vot final respingere 274 272 0 1 1
  PL 293/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
13:54 16245 Vot final respingere 283 282 1 0 -
  PL 602/2014 pentru modificarea și completarea dispozițiilor Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici
13:55 16246 Vot final respingere 281 280 0 0 1
  PL 893/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română
13:55 16247 Vot final respingere 282 281 1 0 -
  PL 651/2015 pentru completarea art.68 din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor și măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
13:56 16248 Vot final respingere 278 277 0 0 1
  PL 452/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
13:57 16249 Vot final respingere 278 278 0 0 -
  PL 482/2015 pentru modificarea Art.48, alin.(1) și (2) din Legea nr.67/2004 din 25 martie 2004 (Republicată) pentru alegerea autorităților administrației publice locale
13:57 16250 Vot final respingere 283 253 26 4 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 21 ianuarie 2020, 3:55
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro