Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 19.04.2017 Versiunea pentru printare
Miercuri, 19 aprilie 2017

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:06 16576 Modificare ordine de zi 67 66 0 0 1
  PL 287/2016 pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
10:17 16577 Retrimitere la comisie 104 104 0 0 -
 
10:38 16582 Modificare program de lucru 122 119 2 1 -
  PL 318/2016 pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor
10:45 16578 Retrimitere la comisie 125 124 0 1 -
  PL 294/2016 privind aprobarea Programului Național "Creșe pentru copiii României "
10:59 16579 Retrimitere la comisie 143 56 87 0 -
 
11:27 16580 Modificare ordine de zi - Punctul 31 din ordinea de zi devine punctul 29. 139 137 2 0 -
11:28 16581 Retrimitere la comisie - PL-x 338/2016 134 131 1 0 2
12:04 16583 Prezență 173 - - - -
  PHC 30/2017 privind validarea unui mandat de deputat
12:05 16584 Vot final - Raportul Comisiei de validare privind validarea unui mandat de deputat (PH CD 30/2017). adoptare 222 217 0 0 5
  PHC 29/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene și Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu - Migrația pe ruta central-mediteraneană - Gestionarea fluxurilor de migrație, salvarea de vieți omenești JOIN(2017)4
12:07 16585 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comuna a Comisiei Europene si Inaltului Reprezentant pentru afaceri externe si politica de securitate catre Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu - Migratia pe ruta central-mediteraneana - Gestionarea fluxurilor de migratie, salvarea de vieti omenesti JOIN(2017)4 (PHCD 29/2017). 236 234 1 0 1
  PL 169/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2017 pentru completarea art.2 alin.(1) din Legea nr.121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român
12:08 16586 Vot final adoptare 238 236 1 0 1
  PL 518/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
12:09 16587 Vot final adoptare 241 239 0 0 2
  PL 341/2016 pentru modificarea art.800 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
12:09 16588 Vot final adoptare 236 154 78 2 2
  PL 353/2016 pentru modificarea art.465, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal
12:10 16589 Vot final adoptare 242 242 0 0 -
  PL 166/2017 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulații a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene
12:10 16590 Vot final adoptare 240 238 1 0 1
  PL 620/2009 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2009 privind dreptul studenților înmatriculați la formele de învățământ la distanță sau cu frecvență redusă de a continua studiile la programe de studii de licență autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate
12:11 16591 Vot final adoptare 241 237 3 1 -
  PL 349/2016 pentru modificarea art.456 alin.(1) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
12:11 16592 Vot final adoptare 239 239 0 0 -
  PL 34/2017 pentru modificarea Legii 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului national și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
12:12 16593 Vot final respingere 233 148 71 13 1
  PL 312/2014 de modificare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
12:12 16594 Vot final respingere 241 231 9 1 -
  PL 259/2015 Legea traducătorilor și interpreților
12:13 16595 Vot final respingere 240 230 10 0 -
  PL 228/2015 pentru modificarea articolului 58 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
12:13 16596 Vot final respingere 237 205 32 0 -
  PL 469/2016 privind etichetarea produselor alimentare procesate pentru reducerea riscului de boală cardiovasculară
12:14 16597 Vot final respingere 238 180 55 2 1
  PL 281/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.221 din 24 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
12:15 16598 Vot final respingere 241 240 0 0 1
  PL 294/2016 privind aprobarea Programului Național "Creșe pentru copiii României "
12:15 16599 Vot final respingere 246 174 67 3 2
  PL 408/2016 pentru modificarea Legii nr.51 din 08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilități publice
12:19 16600 Vot final respingere 242 224 0 18 -
  PL 41/2017 pentru completarea art.14 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale
12:19 16601 Vot final respingere 240 239 0 1 -
  PL 125/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2016 pentru reglementarea unor beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016
12:21 16602 Vot final adoptare 240 239 0 1 -
  PL 70/2017 pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului
12:21 16603 Vot final respingere 243 241 2 0 -
  PL 219/2015 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
12:22 16604 Vot final respingere 241 210 31 0 -
  PL 514/2016 privind adopția în România
12:22 16605 Vot final respingere 241 229 10 2 -
  PL 180/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea formelor istorice asociative de proprietate
12:23 16606 Vot final respingere 240 202 37 1 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 2 decembrie 2020, 16:52
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro