Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 27.11.2019 Versiunea pentru printare
Miercuri, 27 noiembrie 2019

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
12:04 22984 Prezență 212 - - - -
  PHC 59/2019 privind vacantarea unui loc de secretar al Camerei Deputaților
12:04 22985 Vot final 227 227 0 0 -
 
12:09 22983 Comisia de numarare si validare a voturilor 253 252 0 1 -
  PHC 61/2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților
12:45 22986 Vot final - Proiectul de Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Camerei Deputatilor nr. 42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale serviciilor Camerei Deputatilor (PHCD 61/2019). 233 209 0 22 2
  PHC 56/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului și a capacității de inovare a Europei COM(2019)330
12:45 22987 Vot final 245 245 0 0 -
  PHC 57/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare) COM(2019)331
12:46 22988 Vot final 251 248 0 1 2
  PHC 58/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
12:46 22989 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 58/2019). 251 251 0 0 -
  PL 321/2019 pentru modificarea Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996
12:47 22990 Vot final adoptare - lege ordinară 254 254 0 0 -
  PL 421/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
12:49 22991 Vot final adoptare - lege ordinară 253 253 0 0 -
  PL 454/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
12:49 22992 Vot final adoptare - lege ordinară 252 251 1 0 -
  PL 546/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.64/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
12:51 22993 Vot final adoptare - lege ordinară 249 248 1 0 -
  PL 511/2017 privind câinii salvamont
12:52 22994 Vot final adoptare - lege ordinară 248 248 0 0 -
  PL 722/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.93/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
12:53 22995 Vot final adoptare - lege ordinară 249 216 22 11 -
  PL 148/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative
12:54 22996 Vot final adoptare - lege ordinară 248 246 0 2 -
  PL 299/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.34/2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar
13:01 22997 Vot final adoptare - lege ordinară 240 240 0 0 -
  PL 240/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.20/2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Administrația Națională "Apele Române"
13:02 22966 Vot final adoptare - lege ordinară 242 242 0 0 -
  PL 101/2019 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2019 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
13:02 22967 Vot final adoptare - lege ordinară 244 243 0 1 -
  PL 250/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.21/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
13:03 22968 Vot final adoptare - lege ordinară 242 239 1 2 -
  PL 113/2019 pentru instituirea zilei de 1 noiembrie ca Ziua Națională a Radioului
13:04 22969 Vot final adoptare - lege ordinară 242 238 1 2 1
  PL 53/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.105/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile
13:05 22970 Vot final adoptare - lege ordinară 239 239 0 0 -
  PL 242/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.27/2019 pentru completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
13:06 22971 Vot final adoptare - lege ordinară 240 222 1 17 -
  PL 363/2018 pentru modificarea art.320 alin. (1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
13:06 22972 Vot final adoptare - lege ordinară 238 238 0 0 -
  PL 117/2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2019 pentru modificarea și completarea art.8 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
13:07 22973 Vot final adoptare - lege ordinară 239 161 0 77 1
  PL 322/2018 pentru abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
13:08 22974 Vot final respingere - lege ordinară 243 228 10 4 1
  PL 218/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.24 /2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
13:08 22975 Vot final respingere - lege ordinară 236 236 0 0 -
  PL 228/2016 privind unele măsuri referitoare la plățile beneficiarilor Sit Natura 2000
13:09 22976 Vot final respingere - lege ordinară 242 241 0 0 1
  PL 112/2016 privind procedura interpretării actelor normative
13:10 22977 Vot final respingere - lege ordinară 242 240 0 0 2
  PL 640/2018 pentru modificarea alin.(4) al art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
13:10 22978 Vot final respingere - lege ordinară 239 239 0 0 -
  PL 357/2019 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic
13:11 22979 Vot final adoptare - lege organică 234 232 0 2 -
  PL 374/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative
13:25 22980 Vot final adoptare - lege organică 219 219 0 0 -
  PL 455/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române și a Legii nr.360 din 6 iunie 2002 privind Statutul polițistului
13:25 22981 Vot final respingere - lege organică 218 216 1 0 1

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 3 martie 2021, 11:30
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro