Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 11.12.2019 Versiunea pentru printare
Miercuri, 11 decembrie 2019

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:06 23018 PL-x 332/2017 - Retrimitere la comisie 83 75 0 8 -
10:08 23021 Modificare ordine de zi 109 109 0 0 -
10:09 23022 Modificare ordine de zi 109 39 66 3 1
10:10 23019 PL-x 384/2019 - Retrimitere la comisie 114 43 70 1 -
  PHC 50/2019 privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
11:27 23020 Retrimitere la comisie 136 136 0 0 -
12:05 23067 Prezență 239 - - - -
  PHC 63/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
12:06 23063 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 63/2019). 255 251 0 2 2
  PL 652/2019 pentru continuarea dezvoltării capabilității operaționale aeriene cuprinse în Etapa de tranziție inițială a Concepției de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului „Avion multirol al Forțelor Aeriene”
12:07 23064 Vot final adoptare - lege ordinară 260 256 2 1 1
  PL 420/2019 pentru completarea anexei din Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
12:07 23065 Vot final adoptare - lege ordinară 259 258 0 1 -
  PL 68/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
12:08 23068 Vot final adoptare - lege ordinară 260 260 0 0 -
  PL 234/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
12:10 23069 Vot final adoptare - lege ordinară 261 259 0 1 1
  PL 812/2015 pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amanințărilor la adresa securității naționale
12:11 23070 Vot final adoptare - lege ordinară 260 260 0 0 -
  PL 607/2019 pentru modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
12:12 23071 Vot final adoptare - lege ordinară 256 256 0 0 -
  PL 303/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecție și Pază să înregistreze în evidențele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfășurate pe teritoriul României
12:16 23072 Vot final adoptare - lege ordinară 255 254 1 0 -
  PL 339/2019 modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local
12:17 23073 Vot final adoptare - lege ordinară 259 258 0 0 1
  PL 524/2018 privind modificarea art.2 pct. 20) din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
12:17 23074 Vot final adoptare - lege ordinară 256 255 1 0 -
  PL 599/2019 pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
12:19 23075 Vot final adoptare - lege ordinară 258 256 0 0 2
  PL 176/2019 pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
12:20 23076 Vot final adoptare 256 160 0 96 -
  PL 447/2018 pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
12:20 23077 Vot final respingere 259 258 0 1 -
  PL 601/2019 pentru modificarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
12:21 23078 Vot final respingere - lege ordinară 260 259 0 1 -
  PL 413/2019 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
12:22 23079 Vot final adoptare 261 252 0 9 -
  PL 489/2019 privind pensiile ocupaționale
12:24 23080 Vot final adoptare 258 258 0 0 -
  PL 618/2019 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii și a art. 94 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale
12:25 23081 Vot final adoptare - lege organică 258 258 0 0 -
  PL 384/2019 pentru modificarea și completarea Legii statutului asistentului social în România nr.466/2004
12:35 23082 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 249 133 24 92 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 3 aprilie 2020, 20:33
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro