Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Gheorghe Tinel

2643 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
301. 05.06.2019 12:17 22425 Vot final
Adoptare PL 454/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.33/2018 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană
NO
302. 05.06.2019 12:16 22424 Vot final
Adoptare PL 121/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiții “Canal magistral Siret-Bărăgan” din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională “Apele Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
Abstention
303. 05.06.2019 12:15 22423 Vot final
Adoptare PL 24/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie
YES
304. 05.06.2019 12:15 22422 Vot final
Adoptare PL 95/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant
YES
305. 05.06.2019 12:13 22421 Vot final
Adoptare PL 148/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative
Abstention
306. 05.06.2019 12:12 22420 Vot final
PHCD 22/2019 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
Abstention
307. 05.06.2019 12:11 22419 Vot final
PHCD 19/2019 privind vacantarea unui loc de chestor al Camerei Deputaților
YES
308. 05.06.2019 12:09 22418 Vot final - Proiectul de Hotarare privind validarea unui loc de deputat (PHCD 21/2019).
PHCD 21/2019 privind validarea unui mandat de deputat
YES
309. 05.06.2019 12:08 22430 PL 729/2018 - retrimitere la comisie YES
310. 05.06.2019 12:06 22429 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
311. 05.06.2019 11:21 22416 PL 567/2008/2018 - retrimitere la comisie Abstention
312. 29.05.2019 14:10 22404 YES
313. 29.05.2019 14:03 22406 Amânarea cu o saptamana a alegerii presedintelui Camerei Deputatilor YES
314. 29.05.2019 10:25 22399 Sistarea dezbaterilor YES
315. 29.05.2019 10:24 22398 PL-x 103/2019 - Retrimitere la comisie YES
316. 29.05.2019 10:21 22402
PL 213/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice
YES
317. 29.05.2019 10:20 22401 Proiectul de Hotarare privind vacantarea functiei de presedinte al Camerei Deputatilor si membru al Biroului permanent al Camerei Deputatilor (PHCD 18/2019)
PHCD 18/2019 privind vacantarea funcției de președinte al Camerei Deputaților și membru al Biroului permanent al Camerei Deputaților
YES
318. 29.05.2019 10:18 22400 Proiectul de Hotarare privind vacantarea locului de deputat al domnului Nicolae - Liviu Dragnea (PH CD 17/2019).
PHCD 17/2019 privind vacantarea locului de deputat al domnului Nicolae - Liviu Dragnea
YES
319. 14.05.2019 12:28 22393 Vot final
Adoptare PL 552/2018 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
YES
320. 14.05.2019 12:28 22394 Vot final
Respingere PL 120/2019 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
YES
321. 14.05.2019 12:27 22392 Vot final
Adoptare PL 506/2018 privind unele măsuri necesare pentru realizarea lucrărilor și implementarea proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport
Abstention
322. 14.05.2019 12:23 22391 Vot final
Adoptare PL 80/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.1/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
Abstention
323. 14.05.2019 12:22 22390 Vot final
Adoptare PL 362/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară
YES
324. 07.05.2019 12:33 22384 NO
325. 07.05.2019 12:30 22382 Vot final
Adoptare PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
Abstention
326. 07.05.2019 12:30 22381 Vot final
Adoptare PL 316/2018 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
NO
327. 07.05.2019 12:29 22379 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 16 /2019).
PHCD 16/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
328. 07.05.2019 12:29 22380 Vot final
Adoptare PL 160/2019 pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
NO
329. 07.05.2019 12:28 22383 Prezență - Vot test 2 Didn't vote
330. 07.05.2019 12:27 22378 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
331. 07.05.2019 11:00 22369 Amendament admis
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
NO
332. 07.05.2019 11:00 22372 Amendament respins
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
YES
333. 07.05.2019 10:58 22368 Amendament admis
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
NO
334. 07.05.2019 10:58 22371 Amendament respins
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
YES
335. 07.05.2019 10:56 22367 Amendament admis
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
NO
336. 07.05.2019 10:56 22370 Amendament respins
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
YES
337. 24.04.2019 12:21 22365 Vot final
Adoptare PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NO
338. 24.04.2019 12:18 22364 Vot final
Adoptare PL 373/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
NO
339. 24.04.2019 12:17 22363 Vot final
Adoptare PL 483/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
NO
340. 24.04.2019 12:17 22362 Vot final
Adoptare PL 212/2019 pentru modificarea și completarea art.30 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României
NO
341. 24.04.2019 11:34 22359 PL 406/2018 - forma comisie NO
342. 24.04.2019 11:34 22358 PL 406/2018 - amr.29 YES
343. 24.04.2019 11:32 22356 PL 406/2018 - amr.23 YES
344. 24.04.2019 11:32 22357 PL 406/2018 - forma comisie NO
345. 24.04.2019 11:31 22355 Prelungire program de lucru NO
346. 24.04.2019 11:30 22353 PL 406/2018 - amr.14 YES
347. 24.04.2019 11:30 22354 PL 406/2018 - forma comisie NO
348. 24.04.2019 11:27 22351 PL 406/2018 - amr.13 YES
349. 24.04.2019 11:27 22352 PL 406/2018 - forma comisie NO
350. 24.04.2019 11:25 22350 PL 406/2018 - forma comisie NO
351. 24.04.2019 11:24 22349 PL 406/2018 - amr. 12 YES
352. 24.04.2019 11:21 22348 PL 406/2018 - forma comisie NO
353. 24.04.2019 11:21 22347 PL 406/2018 - amr.8 YES
354. 24.04.2019 11:19 22346 PL 406/2018 - timp dezbarere NO
355. 24.04.2019 10:58 22344 PL 373/2018 - de la 40 la 121 amr. YES
356. 24.04.2019 10:58 22345 PL 373/2018 - forma comisie de la 82 la 274 NO
357. 24.04.2019 10:57 22343 PL 373/2018 - forma comisie NO
358. 24.04.2019 10:57 22342 PL 373/2018 - amr.39 YES
359. 24.04.2019 10:55 22341 PL 373/2018 - forma comisie NO
360. 24.04.2019 10:55 22340 PL 373/2018 - amr.35 YES
361. 24.04.2019 10:53 22339 PL 373/2018 - forma comisie NO
362. 24.04.2019 10:52 22338 PL 373/2018 - amr.33 YES
363. 24.04.2019 10:50 22336 PL 373/2018 - amr.31 YES
364. 24.04.2019 10:50 22337 PL 373/2018 - forma comisie NO
365. 24.04.2019 10:48 22334 PL 373/2018 - amr.28 YES
366. 24.04.2019 10:48 22335 PL 373/2018 - forma comisie NO
367. 24.04.2019 10:46 22333 PL 373/2018 - - forma comisie NO
368. 24.04.2019 10:45 22332 PL 373/2018 - amr. 20 YES
369. 24.04.2019 10:43 22331 PL 373/2018 - forma comisie NO
370. 24.04.2019 10:43 22330 PL 373/2018 - amr. 11 YES
371. 17.04.2019 11:31 22328 Reluarea votului pentru Proiectul de Hotarare privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie. YES
372. 17.04.2019 11:30 22327 Proiectul de Hotarare privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie - Vot final YES
373. 17.04.2019 11:29 22326 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 7/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei - Vot final YES
374. 17.04.2019 11:28 22325 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 32/2018 privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul executiei bugetelor anuale ale Curtii de Conturi - Vot final YES
375. 17.04.2019 11:27 22324 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 13/2017 privind constituirea Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Uniunii pentru Mediterana - Vot final YES
376. 17.04.2019 11:26 22323 Modificarea articolului unic - Proiectul de Hotarare privind solicitarea Presedintelui Romaniei referitoare la organizarea unui referendum national consultativ cu privire la probleme de interes national YES
377. 17.04.2019 11:25 22322 Reluarea votului pentru articolul unic - Proiectul de Hotarare privind solicitarea Presedintelui Romaniei referitoare la organizarea unui referendum national consultativ cu privire la probleme de interes national YES
378. 17.04.2019 10:50 22321 Proiectul de Hotarare privind solicitarea Presedintelui Romaniei referitoare la organizarea unui referendum national consultativ cu privire la probleme de interes national - Vot final YES
379. 17.04.2019 10:49 22320 Proiectul de Hotarare privind solicitarea Presedintelui Romaniei referitoare la organizarea unui referendum national consultativ cu privire la probleme de interes national - Articolul unic - forma comisiei. YES
380. 17.04.2019 10:49 22319 Proiectul de Hotarare privind solicitarea Presedintelui Romaniei referitoare la organizarea unui referendum national consultativ cu privire la probleme de interes national - Articolul unic, cu eliminarea partii finale propuse de opozitie YES
381. 17.04.2019 10:21 22318 Programul de lucru YES
382. 17.04.2019 10:21 22317 Ordinea de zi YES
383. 16.04.2019 14:03 22311 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 67 deputati (MS 4/2019). YES
384. 16.04.2019 14:02 22310 Vot final
Adoptare PL 182/2019 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
YES
385. 16.04.2019 14:01 22309 Vot final
Adoptare PL 61/2019 pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
YES
386. 16.04.2019 14:00 22307 Vot final
Adoptare PL 340/2018 pentru modificarea art. 12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NO
387. 16.04.2019 14:00 22308 Vot final
Adoptare PL 512/2018 pentru modificarea alin. (1) al art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Abstention
388. 16.04.2019 13:59 22306 Vot final
Respingere PL 728/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Abstention
389. 16.04.2019 13:58 22305 Vot final
Adoptare PL 672/2018 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
YES
390. 16.04.2019 13:56 22304 Vot final
Adoptare PL 453/2017 privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate
NO
391. 16.04.2019 13:54 22303 Vot final
Adoptare PL 217/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale și supravegherii pieței echipamentelor
Abstention
392. 16.04.2019 13:52 22302 Vot final
Adoptare PL 172/2018 privind modificarea și completerea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România "
NO
393. 16.04.2019 13:44 22301 Vot final
Adoptare PL 192/2019 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Abstention
394. 16.04.2019 13:43 22315 Vot final
Adoptare PL 224/2019 pentru modificarea și completarea articolului 223 din Legea educației naționale nr.1/2011
YES
395. 16.04.2019 13:42 22314 Vot final
Adoptare PL 92/2019 pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport
Abstention
396. 16.04.2019 13:37 22313 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
397. 10.04.2019 12:43 22277 Vot final
Adoptare PL 29/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
398. 10.04.2019 12:22 22276 Vot final
Respingere PL 44/2019 pentru completarea art.7 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală
YES
399. 10.04.2019 12:19 22275 Vot final
Adoptare PL 752/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2018 pentru completarea art.159 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
400. 10.04.2019 12:18 22274 Vot final
Adoptare PL 55/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.107/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene
Abstention

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 23 février 2020, 3:31
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro