Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Liga Dănuț în legislatura 2004-2008?

1687 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1101. 12.03.2007 17:46 2486 Art.68 alin.4
PL 919/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată
DA
1102. 12.03.2007 17:43 2485 Pct.4
PL 919/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată
DA
1103. 12.03.2007 17:42 2484 Art.68 alin.3
PL 919/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată
DA
1104. 12.03.2007 17:40 2483 Pct.3
PL 919/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată
DA
1105. 06.03.2007 13:07 2473 Vot final
PL 972/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea producției de apă grea în vederea punerii în funcțiune și pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viață a Unităților 3 și 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
DA
1106. 06.03.2007 13:06 2524 Vot final
PL 39/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată
DA
1107. 06.03.2007 13:05 2472 Vot final
PL 963/2006 pentru modificarea art.281 pct.1 lit.b) din Codul de procedură penală
DA
1108. 06.03.2007 13:04 2471 Vot final
PL 20/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
DA
1109. 06.03.2007 13:03 2470 Vot final
PL 926/2006 pentru completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române
DA
1110. 06.03.2007 13:02 2468 Vot final
PL 544/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
DA
1111. 06.03.2007 13:02 2469 Vot final
PL 854/2006 pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
NU
1112. 06.03.2007 13:00 2467 Vot final
PL 542/2006 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional "Henri Coandă" - București
DA
1113. 06.03.2007 12:59 2466 Vot final
Respingere PL 961/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2006 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural
DA
1114. 06.03.2007 12:58 2465 Vot final
PL 306/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea "Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural"
DA
1115. 06.03.2007 12:57 2464 Vot final
PL 30/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
DA
1116. 06.03.2007 12:57 2463 Vot final
PL 973/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 81/2006 privind scutirea de la plata drepturilor de import și a altor impozite și taxe indirecte pentru o autospecială de intervenție pentru accidente colective, calamități și operațiuni de salvare grea
DA
1117. 06.03.2007 12:56 2462 Vot final
PL 988/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supraveghere a asigurărilor
DA
1118. 06.03.2007 12:55 2461 Vot final
PL 987/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2006 privind stabilirea modalităților de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere din păduri și din afara acestora
DA
1119. 06.03.2007 12:54 2460 Vot final
PL 992/2006 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților
NU
1120. 06.03.2007 12:53 2459 Vot final
PL 444/2002 privind stimularea industriei de tehnologia informației.
DA
1121. 06.03.2007 12:53 2458 Vot final
PL 18/2007 pentru modificarea și completarea Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole, nr.244/2002
DA
1122. 06.03.2007 12:52 2457 Vot final
PL 66/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 17 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
DA
1123. 06.03.2007 12:47 2456 Vot final
PL 859/2006 pentru modificarea lit. b) și c) ale art.10 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NU
1124. 06.03.2007 12:46 2455 Vot final
PL 63/2007 pentru abrogarea alin. (3) al art. 84 din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
DA
1125. 06.03.2007 12:46 2454 Vot final
PL 983/2006 privind înființarea comunei Lalești, județul Vaslui prin reorganizarea comunei Puiești
DA
1126. 05.03.2007 17:36 2444 Retrimitere la comisie - Reexaminarea dispozitiilor art.II alin. (1) si (3) din Legea nr. 249/2006 pt.modificarea si completarea Legii nr.393/2004. DA
1127. 27.02.2007 13:28 2442 Vot final
PL 979/2006 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM" S.A.
DA
1128. 27.02.2007 13:27 2441 Vot final
PL 990/2006 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București-Otopeni
DA
1129. 27.02.2007 13:26 2440 Vot final
PL 993/2006 pentru modificarea alin.(3) al art.29 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
DA
1130. 27.02.2007 13:26 2439 Vot final
PL 965/2006 pentru modificarea și completarea Legii pomiculturii nr.348/2003
DA
1131. 27.02.2007 13:25 2438 Vot final
Adoptare PL 447/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal și a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
DA
1132. 27.02.2007 13:24 2437 Vot final
PL 960/2006 aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2006 privind supendarea executării silite a creanțelor fiscale administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală față de Societatea Națională "Îmbunătățiri Funciare" -S.A.
DA
1133. 27.02.2007 13:23 2436 Vot final
Respingere PL 17/2007 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului, aprobată prin Legea nr.365/2005
DA
1134. 27.02.2007 13:22 2435 Vot final
PL 3/2007 pentru ratificarea Protocolului între România și Comunitățile Europene privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale, semnat la București la 27 octombrie 2006, la Acordul European instituind o Asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
DA
1135. 27.02.2007 13:21 2434 Vot final
PL 13/2007 pentru acceptarea unor amendamente la Anexa la Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965, astfel cum a fost amendată, adoptate de către Comitetul de Facilitare al Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția FAL.6(27) la Londra la 9 septembrie 1999 și Rezoluția FAL.7(29) la Londra la 10 ianuarie 2002
DA
1136. 27.02.2007 13:21 2433 Vot final
Respingere PL 957/2006 privind unele măsuri pentru accelerarea combaterii corupției
DA
1137. 27.02.2007 12:49 2432 Vot final
PL 7/2007 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
NU
1138. 27.02.2007 12:48 2431 Vot final
PL 799/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
DA
1139. 27.02.2007 12:47 2430 Vot final
PL 6/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Afaceri Europene
DA
1140. 27.02.2007 12:46 2429 Vot final
PL 5/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat
DA
1141. 27.02.2007 12:46 2428 Vot final
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1142. 27.02.2007 12:43 2427 Pct.11
PL 990/2006 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București-Otopeni
DA
1143. 27.02.2007 12:42 2426 Pct.9
PL 990/2006 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București-Otopeni
DA
1144. 27.02.2007 12:41 2425 Pct.8
PL 990/2006 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București-Otopeni
DA
1145. 27.02.2007 12:41 2424 Pct.7
PL 990/2006 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București-Otopeni
DA
1146. 27.02.2007 12:40 2423 Pct.5
PL 990/2006 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București-Otopeni
DA
1147. 27.02.2007 12:39 2421 Pct.3
PL 990/2006 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București-Otopeni
DA
1148. 27.02.2007 12:39 2422 Pct.4
PL 990/2006 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București-Otopeni
DA
1149. 27.02.2007 12:39 2420 Pct.2
PL 990/2006 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București-Otopeni
DA
1150. 27.02.2007 12:38 2419 Pct.1
PL 990/2006 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București-Otopeni
DA
1151. 27.02.2007 11:52 2415 Pct.2
PL 7/2007 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
NU
1152. 27.02.2007 11:51 2414 Pct.1
PL 7/2007 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
NU
1153. 27.02.2007 11:48 2413 Retrimitere la comisie
PL 7/2007 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
DA
1154. 26.02.2007 17:57 2404 Pct.2
PL 5/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat
DA
1155. 26.02.2007 17:51 2402 Retrimitere la comisie DA
1156. 26.02.2007 17:15 2401 Propunere tehnica legislativa
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1157. 26.02.2007 17:13 2400 Pct.36
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1158. 26.02.2007 17:12 2399 Pct.35
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1159. 26.02.2007 17:12 2398 Pct.34
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1160. 26.02.2007 17:11 2397 Pct.33
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1161. 26.02.2007 17:11 2396 Pct.32
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1162. 26.02.2007 17:10 2395 Pct.32
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1163. 26.02.2007 17:10 2394 Pct.31
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1164. 26.02.2007 17:09 2393 Pct.30
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1165. 26.02.2007 17:08 2391 Pct.28
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1166. 26.02.2007 17:08 2390 Pct.27
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1167. 26.02.2007 17:08 2392 Pct.29
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1168. 26.02.2007 17:07 2389 Pct.26
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1169. 26.02.2007 17:07 2388 Pct.25
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1170. 26.02.2007 17:06 2386 Pct.23
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1171. 26.02.2007 17:06 2387 Pct.24
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1172. 26.02.2007 17:05 2384 Pct.21
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1173. 26.02.2007 17:05 2385 Pct.22
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1174. 26.02.2007 17:04 2382 Pct.19
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1175. 26.02.2007 17:04 2383 Pct.20
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1176. 26.02.2007 17:03 2381 Pct.18
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1177. 26.02.2007 17:02 2380 Pct.17
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1178. 26.02.2007 17:02 2379 Pct.16
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1179. 26.02.2007 17:01 2378 Pct.15
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1180. 26.02.2007 17:01 2377 Pct.14
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1181. 26.02.2007 17:00 2376 Pct.13
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1182. 26.02.2007 17:00 2375 Pct.12
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1183. 26.02.2007 16:59 2373 Pct.10
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1184. 26.02.2007 16:58 2371 Pct.8
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1185. 26.02.2007 16:58 2372 Pct.9
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1186. 26.02.2007 16:57 2370 Pct.7
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1187. 26.02.2007 16:56 2369 Pct.6
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1188. 26.02.2007 16:56 2368 Pct.5
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1189. 26.02.2007 16:55 2367 Pct.5
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1190. 26.02.2007 16:54 2452 Pct.4 - alineatele (3) la (9)
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
Nu a votat
1191. 26.02.2007 16:53 2451 Pct. 4
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1192. 26.02.2007 16:53 2450 Pct. 3
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1193. 26.02.2007 16:52 2448 Pct. 2
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1194. 26.02.2007 16:51 2447 Pct. 1
PL 1/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004
DA
1195. 26.02.2007 16:40 2453 DA
1196. 20.02.2007 12:44 2365 Vot final - Cont executie 2004 - Proiectul de Hotarare privind Contul de executie a bugetului Camerei Deputatilor pe anul 2004 DA
1197. 20.02.2007 12:44 2366 Vot final - Cont executie 2005 - Proiectul de Hotarare privind Contul de executie a bugetului Camerei Deputatilor pe anul 2005 DA
1198. 20.02.2007 12:43 2363 Vot final - Proiectul de Hotarare privind aprobarea Statului de functii al Serviciilor Camerei Deputatilor pe anul 2007 DA
1199. 20.02.2007 12:43 2364 Proiectul de Hotarare privind incuviintarea pornirii unei anchete parlamentare NU
1200. 20.02.2007 11:02 2355 Retrimitere la comisie
PL 6/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Afaceri Europene
DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 6 iunie 2020, 2:42
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro