Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Liga Dănuț în legislatura 2004-2008?

1687 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
601. 13.11.2007 10:40 3598 Retrimitere la comisie
PL 588/2007 pentru modificarea și completarea Legii 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici
DA
602. 13.11.2007 10:36 3597 Titlul legii
PL 707/2007 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
Nu a votat
603. 30.10.2007 11:13 3495 Vot final
Respingere PL 446/2007 pentru modificarea art.4 din legea nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate partidelor politice
NU
604. 30.10.2007 11:12 3494 Vot final
Respingere PL 454/2007 privind constituirea Fondului special pentru locuințe sociale
NU
605. 30.10.2007 11:12 3493 Vot final
Respingere PL 438/2007 pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007
DA
606. 30.10.2007 11:11 3492 Vot final
Respingere PL 476/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și înregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea
DA
607. 30.10.2007 11:10 3491 Vot final
Respingere PL 441/2007 de modificare a Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice
DA
608. 30.10.2007 11:07 3489 Prezență Nu a votat
609. 09.10.2007 13:15 3390 Vot final
Respingere PL 512/2007 privind modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare
DA
610. 09.10.2007 13:14 3389 Vot final
Respingere PL 511/2007 privind modificarea și completarea Legii nr. 571 din 22 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare
DA
611. 09.10.2007 13:14 3388 Vot final
Respingere PL 409/2007 pentru modificarea și completarea art.258 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
DA
612. 09.10.2007 13:13 3387 Vot final
Respingere PL 393/2007 pentru modificarea art. 286¹ și 286² din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital
DA
613. 09.10.2007 13:13 3386 Vot final
Respingere PL 471/2007 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ- teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
DA
614. 09.10.2007 13:12 3383 Vot final
Respingere PL 437/2007 pentru modificarea Articolului 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.71/2004 aprobată prin Legea 565 din 2004 publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr.897 din 1/10/2004
DA
615. 09.10.2007 13:12 3384 Vot final
Respingere PL 479/2007 pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
DA
616. 09.10.2007 13:12 3385 Vot final
Respingere PL 239/2007 pentru modificarea și completarea Legii securității și sănătății în muncă nr.319 din 14 iulie 2006
DA
617. 09.10.2007 13:11 3382 Vot final
Respingere PL 450/2007 pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
DA
618. 09.10.2007 13:11 3381 Vot final
Respingere PL 439/2007 de modificare și completare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurării serviciilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
DA
619. 09.10.2007 13:09 3380 Vot final
Respingere PL 465/2007 pentru completarea articolelor 1,2,3 și 5 din Legea nr.8/2006, modificată prin Legea nr.4/2007, privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
DA
620. 09.10.2007 13:08 3379 Vot final
Respingere PL 451/2007 privind creșterea accelerată a pensiilor minime garantate
DA
621. 09.10.2007 13:08 3378 Vot final
Respingere PL 414/2007 pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
DA
622. 09.10.2007 13:07 3377 Vot final
Respingere PL 376/2007 pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
DA
623. 09.10.2007 13:06 3375 Vot final
Respingere PL 296/2007 privind vânzarea de către Societatea Feroviară de Turism "S.F.T.-C.F.R." actualilor chiriași a locuințelor de serviciu
DA
624. 09.10.2007 13:06 3376 Vot final
Respingere PL 201/2007 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății
DA
625. 09.10.2007 13:05 3373 Vot final
Respingere PL 413/2007 privind dotarea primăriilor din comune cu autoturisme
DA
626. 09.10.2007 13:05 3372 Vot final
Respingere PL 381/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali
DA
627. 09.10.2007 13:05 3374 Vot final
Respingere PL 410/2007 privind acordarea permiselor de conducere cu caracter temporar
DA
628. 09.10.2007 13:04 3371 Vot final
Respingere PL 482/2007 de modificare și completare a Legii nr.343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571 privind Codul fiscal
DA
629. 09.10.2007 13:04 3370 Vot final
Respingere PL 442/2007 de modificare și completarea Anexei 4.1 la Titlul VII " Accize și alte taxe speciale" din Ordonanța de Urgență nr. 110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
DA
630. 09.10.2007 13:03 3369 Vot final
Respingere PL 359/2007 pentru completarea art.12 din Legea nr.36/1995 a notarilor publici și a activității notariale
DA
631. 09.10.2007 13:02 3367 Vot final
Respingere PL 495/2007 privind acordarea de despăgubiri celor care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni CEC - SA în vederea achiziționării de autoturisme Dacia înainte de 1 noiembrie 1990
DA
632. 09.10.2007 13:02 3368 Vot final
Respingere PL 96/2007 pentru modificarea anexei 1 la Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
DA
633. 09.10.2007 13:01 3365 Vot final
Respingere PL 503/2006 privind reforma unor profesii juridice
DA
634. 09.10.2007 13:01 3366 Vot final
PL 149/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.4/1953 - Codul familiei
NU
635. 09.10.2007 13:01 3364 Vot final
Respingere PL 502/2006 privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
DA
636. 09.10.2007 13:00 3362 Vot final
Respingere PL 398/2007 privind regimul juridic aferent obiectivului de investiții "Palatul Parlamentului"
DA
637. 09.10.2007 13:00 3363 Vot final
Respingere PL 932/2006 pentru modificarea art.84 și 85 din Legea 59/1934 asupra cecului
DA
638. 09.10.2007 12:59 3360 Vot final
Respingere PL 328/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, cu modificările și completările ulterioare
DA
639. 09.10.2007 12:59 3361 Vot final
Respingere PL 353/2007 pentru completarea art.15 din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
DA
640. 09.10.2007 12:58 3358 Vot final
Respingere PL 335/2007 pentru completarea art.15 al Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru
DA
641. 09.10.2007 12:58 3357 Vot final
Respingere PL 342/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
DA
642. 09.10.2007 12:58 3359 Vot final
Respingere PL 334/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România
DA
643. 09.10.2007 12:57 3356 Vot final
Respingere PL 568/2006 privind abrogarea alineatului (24) al articolului nr.26 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
NU
644. 09.10.2007 12:57 3355 Vot final
Respingere PL 268/2007 privind modificarea Legii locuinței nr.114/1996
DA
645. 09.10.2007 12:56 3354 Vot final
Respingere PL 218/2007 pentru completarea art.56 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
DA
646. 09.10.2007 12:56 3353 Vot final
Respingere PL 259/2007 privind obligația statului de a asigura locuință pentru persoanele care locuiesc într-un imobil naționalizat care se retrocedează foștilor proprietari
DA
647. 09.10.2007 12:55 3352 Vot final
Respingere PL 354/2007 privind soluționarea asigurării locuinței unor categorii de chiriași evacuați din imobilele retrocedate foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora
DA
648. 09.10.2007 12:55 3351 Vot final
PL 507/2007 privind instituirea Zilei Învățătorului
DA
649. 09.10.2007 12:54 3349 Vot final
PL 463/2007 pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
NU
650. 09.10.2007 12:54 3350 Vot final
PL 487/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
DA
651. 09.10.2007 12:52 3347 Vot final
PL 453/2007 pentru modificarea art.9 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
NU
652. 09.10.2007 12:51 3346 Vot final
PL 444/2007 pentru modificarea lit.a) a art.58 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
NU
653. 09.10.2007 12:50 3344 Vot final
PL 505/2007 privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate
DA
654. 09.10.2007 12:50 3345 Vot final
PL 137/2007 privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 104/2006 pentru modificarea alin.(3) al art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
DA
655. 09.10.2007 12:49 3342 Vot final
PL 532/2007 pentru înființarea comunei Lompirt, ,județul Sălaj, prin reorganizarea comunei Șărmășag
DA
656. 09.10.2007 12:49 3343 Vot final
PL 577/2007 pentru modificarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/2005 privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative
DA
657. 09.10.2007 12:48 3341 Vot final
PL 478/2007 Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
DA
658. 09.10.2007 12:48 3340 Vot final
PL 637/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
NU
659. 09.10.2007 12:48 3339 Vot final
PL 131/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
DA
660. 09.10.2007 12:47 3338 Vot final
PL 669/2006 pentru completarea art. 5 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
NU
661. 09.10.2007 12:47 3337 Vot final
PL 960/2006 aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2006 privind supendarea executării silite a creanțelor fiscale administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală față de Societatea Națională "Îmbunătățiri Funciare" -S.A.
Abținere
662. 09.10.2007 12:46 3336 Vot final
PL 458/2007 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 și Legii gazelor nr. 351/2004
NU
663. 09.10.2007 12:45 3335 Vot final
PL 535/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2007 privind completarea art.IV din Ordonanța Guvernului nr.29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
DA
664. 09.10.2007 12:45 3334 Vot final
PL 422/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerul Economiei și Finanțelor
NU
665. 09.10.2007 12:44 3331 Vot final
PL 171/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2006 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea în Comunicații și Tehnologia Informației
DA
666. 09.10.2007 12:44 3332 Vot final
PL 284/2007 pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
DA
667. 09.10.2007 12:44 3333 Vot final
PL 460/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României
DA
668. 09.10.2007 12:43 3330 Vot final
PL 906/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
DA
669. 09.10.2007 12:43 3329 Vot final
PL 594/2007 privind modificarea și completarea Legii nr.31/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957
DA
670. 09.10.2007 12:43 3328 Vot final
PL 605/2007 pentru ratificarea Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor, adoptat la 28 martie 2006, în cadrul Conferinței diplomatice pentru adoptarea unui Tratat revizuit privind dreptul mărcilor (Singapore, 13 - 31 martie 2006)
DA
671. 09.10.2007 12:42 3327 Vot final
PL 534/2007 pentru modificarea alin. (3) al art.36 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
DA
672. 09.10.2007 12:41 3324 Vot final
PL 576/2007 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul de Miniștri din Bosnia și Herțegovina privind cooperarea în combaterea terorismului și a crimei organizate, semnat la București la 4 iunie 2007
DA
673. 09.10.2007 12:41 3325 Vot final
PL 604/2007 pentru ratificarea Acordului între România și Republica Portugheză în domeniul securității sociale, semnat la București la 1 august 2006
DA
674. 09.10.2007 12:41 3326 Vot final
PL 580/2007 pentru modificarea art. 77 din Legea nr.7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar
DA
675. 09.10.2007 12:39 3321 Vot final
PL 303/2007 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2007 privind unele măsuri pentru mai buna organizare și desfășurare a alegerilor
DA
676. 09.10.2007 12:39 3320 Vot final
PL 302/2007 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2007 pentru modificarea art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European și a art.9² alin.(1) din Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
DA
677. 09.10.2007 12:39 3322 Vot final
PL 395/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007
DA
678. 09.10.2007 12:38 3317 Prezență Nu a votat
679. 09.10.2007 12:38 3318 Vot final
PL 248/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
DA
680. 09.10.2007 12:13 3316 Retrimitere la comisie
PL 415/2007 privind înălțarea unor biserici ortodoxe și greco-catolice pentru comunitățile românești aflate în jurul granițelor României
DA
681. 08.10.2007 18:03 3309 Retrimitere la comisie
PL 532/2007 pentru înființarea comunei Lompirt, ,județul Sălaj, prin reorganizarea comunei Șărmășag
NU
682. 08.10.2007 17:43 3308 Retrimitere la comisie
PL 478/2007 Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
NU
683. 08.10.2007 17:27 3305 Retrimitere la comisie
PL 921/2006 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
DA
684. 08.10.2007 16:35 3304 Modificare termen
PL 547/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare
DA
685. 02.10.2007 18:09 3302 Retrimitere la comisie
PL 669/2006 pentru completarea art. 5 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
Nu a votat
686. 02.10.2007 17:46 3301 Prezență Nu a votat
687. 02.10.2007 17:43 3300 Amd. respins 3
PL 906/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
NU
688. 02.10.2007 17:40 3299 Amd. respins 1
PL 906/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
NU
689. 02.10.2007 17:24 3298 Pct.3
PL 534/2007 pentru modificarea alin. (3) al art.36 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
DA
690. 02.10.2007 17:23 3296 Pct.1
PL 534/2007 pentru modificarea alin. (3) al art.36 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
DA
691. 25.09.2007 13:28 3292 Vot final
PL 477/2007 pentru completarea art.1 din Ordonanța Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
DA
692. 25.09.2007 13:27 3291 Vot final
PL 431/2007 privind cerințele minime de siguranță pentru tunelurile situate pe secțiunile naționale ale Rețelei rutiere transeuropene
DA
693. 25.09.2007 13:26 3289 Vot final
PL 500/2007 pentru modificarea art. 174 din Legea învățământului nr.84/1995
DA
694. 25.09.2007 13:26 3290 Vot final
PL 434/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale
DA
695. 25.09.2007 13:24 3288 Vot final
PL 457/2007 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
DA
696. 25.09.2007 13:20 3285 Vot final
PL 527/2007 pentru aderarea Guvernului României la Acordul Internațional al Cafelei 2001, adoptat la 27 septembrie 2000, la Londra, prin Rezoluția nr.393 a Consiliului Internațional al Cafelei
DA
697. 25.09.2007 13:20 3286 Vot final
PL 501/2007 pentru înființarea comunei Racșa, județul Satu Mare, prin reorganizarea comunei Orașu Nou
DA
698. 25.09.2007 13:19 3284 Vot final
PL 524/2007 privind aderarea României la Protocolul din 1978 privind Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS), adoptat la Londra, la 17 februarie 1978, astfel cum acesta a fost modificat prin amendamentele din 1981, respectiv, 1988
DA
699. 25.09.2007 13:18 3283 Vot final
PL 523/2007 pentru ratificarea Acordului Multilateral între Comunitatea Europeană și Statele Sale Membre, Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Bulgaria, Republica Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia și Misiunea Administrației Interimare a Organizației Națiunilor Unite în Kosovo privind înființarea unei Zone Europene Comune de Aviație, adoptat la Luxemburg la 9 iunie 2006
DA
700. 25.09.2007 13:17 3282 Vot final
PL 499/2007 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 6 martie 2007
DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 6 iunie 2020, 2:31
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro