Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Lungu Tudorița

4566 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 20.05.2020 16:34 24285 Solicitarea prim-ministrului Guvernului României, domnul Ludovic Orban, adresată Parlamentului, cu privire la încuviințarea stării de alertă pe teritoriul României, instituite prin Hotărârea Guvernului României nr.394/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.410/18.05.2020 YES
2. 16.04.2020 13:24 23327 YES
3. 16.04.2020 13:14 23326 YES
4. 19.03.2020 12:58 23325 YES
5. 12.03.2020 15:12 23317 Vot final
Adoptare PL 337/2019 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ
YES
6. 12.03.2020 15:12 23318 Vot final
Adoptare PL 43/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă
YES
7. 12.03.2020 15:11 23319 Vot final
Adoptare PL 84/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei
YES
8. 12.03.2020 15:10 23315 Stabilire timpi dezbatere
PL 43/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă
YES
9. 12.03.2020 15:06 23320 Amendament respins
Adoptare PL 337/2019 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ
YES
10. 12.03.2020 14:55 23314 Stabilire timpi dezbatere
PL 337/2019 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ
YES
11. 12.03.2020 14:15 23316 Stabilire timpi dezbatere
PL 84/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei
YES
12. 12.03.2020 14:12 23313 YES
13. 10.03.2020 12:35 23309 Vot final
Adoptare PL 618/2019 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii și a art. 94 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale
YES
14. 10.03.2020 12:32 23308 Vot final
Adoptare PL 119/2019 pentru modificarea și completarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
YES
15. 10.03.2020 12:31 23307 Vot final
Adoptare PL 68/2020 privind instituirea Zilei Satului Românesc
YES
16. 10.03.2020 12:30 23306 Vot final
Adoptare PL 52/2020 pentru modificarea și completarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
YES
17. 10.03.2020 12:29 23305 Vot final
Adoptare PL 553/2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
YES
18. 10.03.2020 12:27 23303 Vot final
Adoptare PL 355/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
19. 10.03.2020 12:25 23301 Vot final
Adoptare PL 395/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului Prima casă, precum și pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia
YES
20. 10.03.2020 12:21 23300 Vot final
Adoptare PL 490/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de ExportImport a României EXIMBANK-S.A., a Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Abstention
21. 10.03.2020 12:21 23299 Vot final
Adoptare PL 537/2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
22. 10.03.2020 12:19 23298 Vot final
Adoptare PL 523/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
YES
23. 10.03.2020 12:14 23297 Vot final
Adoptare PL 493/2019 pentru modificarea Legii nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc „Prodromu”, de la Muntele Athos, Grecia
NO
24. 10.03.2020 12:12 23296 Vot final
Adoptare PL 341/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
YES
25. 10.03.2020 12:11 23295 Vot final
PHCD 65/2019 privind înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind situația cazurilor copiilor dispăruți
YES
26. 10.03.2020 12:11 23294 Vot final
PHCD 6/2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - comunicarea din 2019 privind politica de extindere a UE COM(2019)260
YES
27. 10.03.2020 10:48 23282 PL-x 97/2019 - Amendament respins 3
PL 97/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
YES
28. 10.03.2020 10:48 23283 PL-x 97/2019 - Anexele 1, 2 si 3
PL 97/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
YES
29. 10.03.2020 10:47 23281 PL-x 97/2019 - Amendament respins 2
PL 97/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
YES
30. 10.03.2020 10:46 23290 PL-x 97/2019 - Amendament respins 1
PL 97/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
YES
31. 10.03.2020 10:22 23280 PL-x 337/2019 - Retrimitere la comisie YES
32. 10.03.2020 10:21 23289 Modificare ordine de zi YES
33. 10.03.2020 10:20 23279 Introducerea pe ordinea de zi Pl-x 52/2020 YES
34. 10.03.2020 10:19 23288 Modificare ordine de zi YES
35. 10.03.2020 10:18 23287 Modificare ordine de zi YES
36. 10.03.2020 10:17 23291 Retrimitere la comisie
PL 244/2019 pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
YES
37. 09.03.2020 17:00 23275 Retrimitere la comisie
PL 659/2019 pentru modificarea Ordonanței de Urgență 93/2012, privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară
YES
38. 09.03.2020 16:55 23274 Prelungirea programului de lucru YES
39. 09.03.2020 16:17 23276 Retrimitere la comisie
PL 638/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
YES
40. 09.03.2020 16:16 23273 PL-x 457/2019 - Retrimitere la comisie YES
41. 09.03.2020 16:15 23272 Modificare ordine de zi YES
42. 09.03.2020 16:12 23270 Modificare ordine de zi YES
43. 09.03.2020 16:11 23269 Pl-x 64/2018 - Retrimitere la comisie NO
44. 09.03.2020 16:10 23267 Modificare ordine de zi YES
45. 09.03.2020 16:09 23277 Retrimitere la comisie
PL 244/2019 pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
YES
46. 25.02.2020 12:09 23252 Vot final
Adoptare PL 514/2019 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca
YES
47. 25.02.2020 12:07 23251 Vot final
Adoptare PL 411/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
NO
48. 25.02.2020 12:07 23250 Vot final
Adoptare PL 401/2018 pentru abrogarea alin.(1) al art.3 din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare
YES
49. 25.02.2020 12:06 23249 Vot final
Adoptare PL 473/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului
YES
50. 25.02.2020 12:05 23248 Vot final
Adoptare PL 573/2019 privind statutul Limbii Semnelor Române
YES
51. 25.02.2020 12:04 23247 Vot final
PHCD 4/2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Către o mai bună punere în aplicare a cadrului UE privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului COM(2019)360
YES
52. 25.02.2020 12:04 23246 Vot final
PHCD 3/2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Uniți în realizarea uniunii energetice și a acțiunilor climatice – Stabilirea bazelor pentru o tranziție de succes către o energie curată COM(2019)285
YES
53. 25.02.2020 12:03 23245 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
54. 25.02.2020 10:50 23243 PL 573/2019 - amr.1 NO
55. 25.02.2020 10:31 23242 Prelungirea termenului constituțional de dezbatere și vot final de la 45 la 60 de zile a Pl 660/2019 YES
56. 25.02.2020 10:29 23241 Modificare ordine de zi YES
57. 25.02.2020 10:28 23240 Retrimitere la comisie PL 545/2019 YES
58. 25.02.2020 10:27 23239 Modificare ordine de zi YES
59. 25.02.2020 10:27 23238 Modificare ordine de zi YES
60. 25.02.2020 10:25 23237 Retrimitere la comisie PHCD 5/2020 NO
61. 25.02.2020 10:24 23236 Retrimitere la comisie PL 244/2019 NO
62. 25.02.2020 10:19 23232 Modificare ordine de zi YES
63. 25.02.2020 10:18 23231 Retrimitere la comisie PL 547/2019 YES
64. 25.02.2020 10:18 23230 Retrimitere la comisie PL 435/2018 YES
65. 11.02.2020 13:37 23228 Vot final
Respingere PL 1/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului,
YES
66. 11.02.2020 13:36 23227 Vot final
Adoptare PL 486/2019 privind regimul juridic al Cetăților dacice din Munții Orăștiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO și unele măsuri privind protejarea acestora
YES
67. 11.02.2020 13:33 23226 Vot final
Adoptare PL 94/2019 privind Codul aerian
YES
68. 11.02.2020 13:32 23225 Vot final
Adoptare PL 270/2019 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
Abstention
69. 11.02.2020 13:31 23224 Vot final
Adoptare PL 598/2019 pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și pentru completarea articolului 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
YES
70. 11.02.2020 13:31 23223 Vot final
Adoptare PL 417/2019 pentru modificarea art. 14 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
YES
71. 11.02.2020 13:30 23222 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 2/2020).
PHCD 2/2020 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
72. 11.02.2020 13:30 23229 Prezență - Vot test 2 Didn't vote
73. 11.02.2020 13:29 23221 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
74. 11.02.2020 13:15 23219 Retrimitere la comisie
PL 573/2019 privind statutul Limbii Semnelor Române
NO
75. 11.02.2020 12:56 23217 Prelungirea programului de lucru NO
76. 11.02.2020 12:20 23216 Modificare ordine de zi NO
77. 11.02.2020 12:20 23215 Modificare ordine de zi NO
78. 11.02.2020 12:19 23214 Introducerea pe ordinea de zi a PL-x 1/2018 la nr. crt. 11 YES
79. 11.02.2020 12:18 23213 Modificare ordine de zi YES
80. 11.02.2020 12:18 23212 Modificare ordine de zi si retrimitere la comisie PL-x 567/2008/2018 YES
81. 11.02.2020 12:17 23211 Modificare ordine de zi si retrimitere la comisie PL-x 429/2019 YES
82. 11.02.2020 12:16 23210 Convocarea Comisiei juridice in sedinta, in acelasi timp cu plenul, pentru PL-x 598/2019 YES
83. 05.02.2020 12:20 23141 Timp dezbatere YES
84. 05.02.2020 12:17 23140 Adoptare program de lucru YES
85. 05.02.2020 12:17 23139 Adoptare ordine de zi YES
86. 03.02.2020 16:33 23137 Comisia de numarare si validare a voturilor YES
87. 03.02.2020 16:18 23136 Aprobarea repartizarii locurilor pentru functiile din Biroul permanent NO
88. 03.02.2020 14:09 23134 Aprobare ordine de zi YES
89. 03.02.2020 14:09 23135 Aprobare program de lucru YES
90. 29.01.2020 14:13 23132 YES
91. 29.01.2020 14:12 23131 YES
92. 28.01.2020 15:35 23126 Vot final
Respingere PL 166/2018 pentru abrogarea pensiilor speciale
YES
93. 28.01.2020 15:34 23125 Vot final
Adoptare PL 292/2019 privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu și indemnizațiile pentru limită de vârstă, precum și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor ocupaționale
YES
94. 28.01.2020 15:33 23124 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
95. 28.01.2020 15:24 23122 Pl-x 292/2019, Pl-x 166/2018 - Amendament admis 19 NO
96. 28.01.2020 15:23 23121 Pl-x 292/2019, Pl-x 166/2018 - Amendament admis 18 NO
97. 28.01.2020 15:22 23120 Pl-x 292/2019, Pl-x 166/2018 - Amendament admis 17 NO
98. 28.01.2020 14:45 23123 Retrimitere la comisie
PL 292/2019 privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu și indemnizațiile pentru limită de vârstă, precum și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor ocupaționale
NO
99. 20.01.2020 16:03 23116 Programul de lucru YES
100. 20.01.2020 16:02 23115 Ordinea de zi YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 1 june 2020, 12:59
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro