Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Iacoban Sorin-Avram

2531 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
401. 09.09.2015 11:27 13226 Retrimitere la comisie
PL 250/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.186/2013 privind constiuirea și funcționarea parcurilor industriale
YES
402. 09.09.2015 10:37 13225 Dezbaterea PL-x 518/2013 de la nr. crt. 31 la nr. crt. 6 din ordinea de zi YES
403. 03.09.2015 12:07 13215 Vot final
Adoptare PL 371/2015 privind Codul fiscal
YES
404. 03.09.2015 12:07 13214 Vot final
Adoptare PHCD 75/2015 privind vacantarea unui loc de deputat
YES
405. 03.09.2015 12:06 13211 Vot final
Adoptare PHCD 72/2015 privind vacantarea unui loc de deputat
YES
406. 03.09.2015 12:06 13212 Vot final
Adoptare PHCD 73/2015 privind vacantarea unui loc de deputat
YES
407. 03.09.2015 12:06 13213 Vot final
Adoptare PHCD 74/2015 privind vacantarea unui loc de deputat
YES
408. 03.09.2015 12:05 13210 Prezență YES
409. 03.09.2015 10:14 13209 Suplimentarea ordinii de zi cu PHCD 72/2015, PHCD 73/2015, PHCD 74/2015, PHCD 75/2015 YES
410. 01.09.2015 17:10 13208 YES
411. 01.09.2015 17:09 13207 YES
412. 30.06.2015 15:21 13206 Vot final
Adoptare PL 59/2014 privind protejarea și sprijinirea familiilor afectate de emisiile de substanțe nocive provenite din extracțiile de țiței din zona Suplacu de Barcău
YES
413. 30.06.2015 15:20 13205 Vot final
Adoptare PL 354/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
YES
414. 30.06.2015 15:19 13204 Vot final
Adoptare PL 529/2015 privind pensiile militare de stat
YES
415. 30.06.2015 15:19 13203 Vot final
Adoptare PL 528/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României
YES
416. 30.06.2015 15:18 13202 Vot final
Adoptare PL 527/2015 privind modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
YES
417. 30.06.2015 15:18 13201 Vot final
Adoptare PL 286/2015 privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice
YES
418. 30.06.2015 15:17 13200 Vot final
Adoptare PL 335/2014 privind economia socială
YES
419. 30.06.2015 15:17 13199 Vot final
Adoptare PL 28/2015 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
YES
420. 30.06.2015 15:16 13197 Vot final
Adoptare PL 479/2015 pentru modificarea și completarea art.36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
YES
421. 30.06.2015 15:16 13198 Vot final
Adoptare PL 471/2015 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Cipru privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Nicosia, la 31 octombrie 2014
YES
422. 30.06.2015 15:15 13196 Vot final
Adoptare PL 134/2015 pentru modificarea și completarea art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006
YES
423. 30.06.2015 15:14 13195 Vot final
Adoptare PL 551/2014 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
YES
424. 30.06.2015 15:14 13194 Vot final
Adoptare PL 478/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz
YES
425. 30.06.2015 15:13 13192 Vot final
Adoptare PL 494/2015 privind fondul de garantare a asiguraților
YES
426. 30.06.2015 15:13 13193 Vot final
Adoptare PL 512/2015 pentru completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
YES
427. 30.06.2015 15:12 13190 Vot final
Respingere PL 172/2015 pentru modificarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
YES
428. 30.06.2015 15:12 13189 Vot final
Respingere PL 32/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
YES
429. 30.06.2015 15:12 13191 Vot final
Respingere PL 196/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
YES
430. 30.06.2015 15:11 13188 Vot final
Adoptare PHCD 70/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - agendă europeană privind migrația COM(2015) 240
YES
431. 30.06.2015 15:11 13187 Vot final
Adoptare PHCD 69/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Agenda europeană privind securitatea COM(2015) 185
YES
432. 30.06.2015 15:10 13186 Raportul privind activitatea Grupului pentru combaterea traficului de persoane pe anul 2014 A YES
433. 30.06.2015 15:09 13185 Prezență YES
434. 30.06.2015 14:33 13184 Dezbaterea punctelor 30 și 31 din ordinea de zi după punctul 4 din ordinea de zi YES
435. 30.06.2015 13:03 13181 Modificare program de lucru - votul final la ora 15.00 YES
436. 30.06.2015 12:34 13180
PL 529/2015 privind pensiile militare de stat
YES
437. 30.06.2015 12:34 13179
PL 529/2015 privind pensiile militare de stat
NO
438. 30.06.2015 11:36 13178 Retrimitere la comisie
PL 134/2015 pentru modificarea și completarea art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006
YES
439. 30.06.2015 11:31 13177 YES
440. 30.06.2015 11:30 13176 Didn't vote
441. 24.06.2015 15:35 13171 Vot final
Adoptare PL 445/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
YES
442. 24.06.2015 15:32 13170 Vot final
Adoptare PL 371/2015 privind Codul fiscal
YES
443. 24.06.2015 15:31 13169 Vot final
Adoptare PL 193/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii
YES
444. 24.06.2015 15:30 13168 Vot final
Adoptare PL 476/2015 privind anularea unor obligații fiscale
YES
445. 24.06.2015 15:29 13167 Vot final
Adoptare PL 491/2015 pentru ratificarea Convenției privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva la cea de-a 94-a sesiune a Organizației Internaționale a Muncii precum și a Amendamentelor din 2014 la Convenția privind munca în domeniul maritime (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizației Internaționale a Muncii la Geneva, la 11 iunie 2014
YES
446. 24.06.2015 15:29 13166 Vot final
Adoptare PL 697/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr.178/2010
YES
447. 24.06.2015 15:28 13165 Vot final
Adoptare PL 376/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr.178/2010
YES
448. 24.06.2015 15:25 13164 Vot final
Adoptare PL 385/2015 privind Codul de procedură fiscală
YES
449. 24.06.2015 15:11 13163 Prezență YES
450. 24.06.2015 14:54 13162 ama. 6
PL 476/2015 privind anularea unor obligații fiscale
NO
451. 24.06.2015 14:52 13161 Sistarea dezbaterilor
PL 476/2015 privind anularea unor obligații fiscale
YES
452. 24.06.2015 14:51 13160 art. 2 în forma Comisiei
PL 476/2015 privind anularea unor obligații fiscale
YES
453. 24.06.2015 14:51 13159 amr. 3
PL 476/2015 privind anularea unor obligații fiscale
NO
454. 24.06.2015 14:49 13158 Dezbaterea cu prioritate a PLx 491/2015 și PLx 193/2014 YES
455. 24.06.2015 14:46 13157 ama. 4
PL 476/2015 privind anularea unor obligații fiscale
YES
456. 24.06.2015 14:46 13156 amr. 2
PL 476/2015 privind anularea unor obligații fiscale
NO
457. 24.06.2015 14:44 13155 ama. 3
PL 476/2015 privind anularea unor obligații fiscale
YES
458. 24.06.2015 13:19 13151 amr. 14 - vot 2
PL 445/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
NO
459. 24.06.2015 13:11 13150 amr. 14 - vot 1
PL 445/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
NO
460. 24.06.2015 13:10 13149 amr. 13
PL 445/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
NO
461. 24.06.2015 13:08 13148
PL 445/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
NO
462. 24.06.2015 13:04 13147 art. 6 alin (3)
PL 445/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
YES
463. 24.06.2015 13:03 13146
PL 445/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
YES
464. 24.06.2015 12:59 13145
PL 445/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
NO
465. 24.06.2015 12:52 13144 Stabilire timpi dezbatere
PL 445/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
YES
466. 24.06.2015 12:47 13143 Modificarea programului de lucru YES
467. 24.06.2015 12:28 13142 Modificare de tehnică legislativă
PL 445/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
YES
468. 24.06.2015 12:24 13141 amendament respins art. 223 alin (1)
PL 385/2015 privind Codul de procedură fiscală
NO
469. 24.06.2015 12:22 13140 amendament respins art. 182
PL 385/2015 privind Codul de procedură fiscală
NO
470. 24.06.2015 12:19 13139 amendament respins art. 77
PL 385/2015 privind Codul de procedură fiscală
NO
471. 24.06.2015 12:17 13138 amendament respins art. 52 alin (12)
PL 385/2015 privind Codul de procedură fiscală
NO
472. 24.06.2015 12:15 13137 amendament respins art. 51 pct. 34
PL 385/2015 privind Codul de procedură fiscală
NO
473. 24.06.2015 11:56 13136 Stabilire timpi dezbatere
PL 385/2015 privind Codul de procedură fiscală
YES
474. 24.06.2015 11:47 13132 amendament respins art. 456 alin (1)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NO
475. 24.06.2015 11:45 13131 amendament respins art. 458 alin (1)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NO
476. 24.06.2015 11:44 13130 amendament respins art. 457 alin (1)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NO
477. 24.06.2015 11:39 13128 amendament respins art. 292 alin (1)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NO
478. 24.06.2015 11:38 13127 amendament respins art. 291
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NO
479. 24.06.2015 11:37 13126 amendament respins art. 291 alin (3)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NO
480. 24.06.2015 11:34 13124 amendament respins art. 138 alin (1) și (2)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NO
481. 24.06.2015 11:31 13123 art. 111 alin (4) - eliminare amendament admis
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NO
482. 24.06.2015 11:30 13122 amendament respins art. 100 alin (1)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NO
483. 24.06.2015 11:29 13121 amendament respins art. 77
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NO
484. 24.06.2015 11:29 13120 Testare cartele vot YES
485. 24.06.2015 11:27 13118 Testare cartele vot YES
486. 24.06.2015 11:27 13119 Testare cartele vot Abstention
487. 24.06.2015 11:18 13116 amendament respins art. 77
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NO
488. 24.06.2015 11:17 13115 amendament respins art. 76 alin (6)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NO
489. 24.06.2015 11:15 13114 amendament respins art. 51 alin (3)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NO
490. 24.06.2015 11:13 13113 amendament respins art. 51 alin (1)
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NO
491. 24.06.2015 11:12 13112 amendament respins art. 48
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NO
492. 24.06.2015 11:11 13111 amendament respins art. 48
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NO
493. 24.06.2015 11:09 13110 amendament respins art. 22
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NO
494. 24.06.2015 11:07 13109 amr 7
PL 371/2015 privind Codul fiscal
NO
495. 24.06.2015 10:27 13108 Stabilire timpi dezbatere
PL 371/2015 privind Codul fiscal
YES
496. 24.06.2015 10:16 13107 Introducerea pe ordinea de zi la poziția 16 a Proiectului de Hotărâre privind comisia de anchetă - examene școlare NO
497. 24.06.2015 10:15 13106 Introducerea pe ordinea de zi la poziția 15 a PLx 479/2015 YES
498. 24.06.2015 10:13 13105 Introducerea pe ordinea de zi a: PLx 551/2014 la poziția 12, PLx 134/2012 la poziția 13, PLx 193/2014 la poziția 14 YES
499. 17.06.2015 14:56 13104 Vot final
Respingere PL 405/2014 privind statutul artistului
YES
500. 17.06.2015 14:52 13103 Vot final
Respingere PL 402/2015 pentru modificarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
YES

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 21 janvier 2020, 8:39
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro