Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic >
Cum a votat Mareș Mara în legislatura 2016-prezent?

3156 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1001. 03.10.2018 12:52 20502 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 65 de deputati (MS 10/2018). DA
1002. 03.10.2018 12:51 20499 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu si politici climatice (LIFE) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1293 COM (2018) 385 (PH CD 66/2018).
PHCD 66/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1293 COM (2018) 385
DA
1003. 03.10.2018 12:51 20500 Vot final
Adoptare PL 32/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2017 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
Abținere
1004. 03.10.2018 12:50 20498 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 64/2018).
PHCD 64/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
1005. 03.10.2018 12:29 20497 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
1006. 03.10.2018 12:15 20504 Retrimitere la comisie
PL 33/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
DA
1007. 03.10.2018 10:26 20506 MS 10/2018 -Timp dezbatere DA
1008. 03.10.2018 10:25 20507 Retrimitere la comisie PLx 33/2018 DA
1009. 03.10.2018 10:24 20505 Modificare ordine de zi si program de lucru NU
1010. 02.10.2018 16:38 20483 Modificare ordine de zi NU
1011. 02.10.2018 16:26 20482 NU
1012. 26.09.2018 12:22 20478 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 63 de deputati (MS 9/2018). DA
1013. 26.09.2018 12:21 20477 Vot final
Respingere PL 484/2016 pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
1014. 26.09.2018 12:21 20476 Vot final
Respingere PL 91/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
1015. 26.09.2018 12:20 20475 Vot final
Respingere PL 89/2016 pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
NU
1016. 26.09.2018 12:20 20474 Vot final
Respingere PL 63/2017 pentru modificarea art.2 din Legea nr.209/2015 privind anularea unor obligații fiscale
DA
1017. 26.09.2018 12:19 20473 Vot final
Respingere PL 523/2016 pentru modificarea art.5 din Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
DA
1018. 26.09.2018 12:19 20472 Vot final
Respingere PL 830/2007 privind reorganizarea și funcționarea industriei de apărare
DA
1019. 26.09.2018 12:18 20471 Vot final
Respingere PL 699/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.139/1995 Legea Societății Naționale de Cruce Roșie din România
DA
1020. 26.09.2018 12:18 20470 Vot final
Respingere PL 378/2016 privind modificarea și completarea Legii nr.256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Dieteticienilor din România
NU
1021. 26.09.2018 12:17 20469 Vot final
Respingere PL 347/2015 privind medicina școlară
Abținere
1022. 26.09.2018 12:17 20468 Vot final
Respingere PL 74/2017 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
DA
1023. 26.09.2018 12:16 20467 Vot final
Respingere PL 522/2016 privind activitatea de recuperare debite
DA
1024. 26.09.2018 12:16 20466 Vot final
Respingere PL 325/2018 privind modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995
DA
1025. 26.09.2018 12:15 20465 Vot final
Respingere PL 698/2015 pentru modificarea art.1 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
DA
1026. 26.09.2018 12:15 20464 Vot final
Respingere PL 313/2016 pentru modificarea alin.(1) al art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
DA
1027. 26.09.2018 12:14 20463 Vot final
Adoptare PL 839/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
Abținere
1028. 26.09.2018 12:12 20462 Vot final
Adoptare PL 403/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
DA
1029. 26.09.2018 12:11 20461 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a "Erasmus", programul Uniunii pentru educatie, formare, tineret si sport, si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 COM (2018) 367 (PHCD 63/2018)
PHCD 63/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a „Erasmus”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport, și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 COM(2018) 367
DA
1030. 26.09.2018 12:11 20460 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind educatia in situatii de urgenta si de criza prelungita COM (2018) 304 (PHCD 62/2018)
PHCD 62/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind educația în situații de urgență și de criză prelungită COM(2018) 304
DA
1031. 26.09.2018 12:10 20459 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor O noua agenda europeana pentru cultura COM (2018) 267 (PHCD 61/2018)
PHCD 61/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor O nouă agendă europeană pentru culturăCOM(2018) 267
DA
1032. 26.09.2018 12:06 20479 Prezență - Vot test 2 Nu a votat
1033. 26.09.2018 12:05 20458 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
1034. 24.09.2018 16:34 20447 Retrimitere la comisie Pl 480/2017 DA
1035. 17.09.2018 17:04 20427 Prelungirea programului de lucru DA
1036. 17.09.2018 16:34 20428 Retrimitere la comisie - PL-x 266/2018
PL 266/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
1037. 17.09.2018 16:28 20426 Modificarea ordinii de zi DA
1038. 17.09.2018 16:27 20425 Modificarea ordinii de zi DA
1039. 17.09.2018 16:26 20424 PL-x 403/2016 - Retrimitere la comisie DA
1040. 17.09.2018 16:25 20423 Modificarea ordinii de zi DA
1041. 12.09.2018 12:15 20419 Vot asupra unei moțiuni DA
1042. 12.09.2018 12:14 20418 Vot final
Adoptare PL 394/2018 privind distribuția de asigurări
DA
1043. 12.09.2018 12:13 20421 Prezență - Vot test 3 DA
1044. 12.09.2018 12:08 20417 Vot final
PHCD 55/2018 pentru înființarea unei Comisii de anchetă ֦ PSDragnea face poliție politică prin interceptări ilegale֞
DA
1045. 12.09.2018 12:07 20415 Vot final - Proiectul de Hotarare privind validarea unui mandat de deputat (PHCD 56/2018).
PHCD 56/2018 privind validarea unui mandat de deputat
DA
1046. 12.09.2018 12:07 20416 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 54/2018).
PHCD 54/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
1047. 12.09.2018 12:05 20420 Prezență - Vot test 2 Nu a votat
1048. 12.09.2018 12:04 20414 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
1049. 11.09.2018 16:16 20406 Propunere timpi dezbatere moțiune DA
1050. 03.09.2018 16:26 20348 DA
1051. 03.09.2018 16:13 20347 DA
1052. 10.07.2018 12:24 20344 Vot final
Adoptare PL 337/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
NU
1053. 10.07.2018 12:23 20343 Vot final
Adoptare PL 567/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
DA
1054. 10.07.2018 12:19 20342 Vot final
Adoptare PL 55/2018 pentru modificarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
NU
1055. 10.07.2018 12:18 20341 Vot final
Adoptare PL 258/2018 pentru modificarea și completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
DA
1056. 10.07.2018 12:17 20340 Vot final
Adoptare PL 287/2018 privind emiterea cărților de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România
DA
1057. 10.07.2018 12:17 20339 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
1058. 10.07.2018 11:43 20326 PLx 55/2018 - art.59/1 NU
1059. 10.07.2018 11:30 20330 Retrimitere la comisie PLx 55/2018 NU
1060. 10.07.2018 11:26 20329 Prelungire program de lucru NU
1061. 09.07.2018 21:38 20322 Vot final
Adoptare PL 33/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
Abținere
1062. 09.07.2018 21:37 20321 Vot final
Adoptare PL 418/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
NU
1063. 09.07.2018 21:37 20320 Vot final
Adoptare PL 12/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
Abținere
1064. 09.07.2018 21:36 20319 Vot final
Adoptare PL 317/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
NU
1065. 09.07.2018 21:35 20318 Vot final
Adoptare PL 407/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului, precum și pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului „Palatul Parlamentului"
Abținere
1066. 09.07.2018 21:34 20317 Vot final
Adoptare PL 390/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice
DA
1067. 09.07.2018 21:33 20316 Vot final - Proiectul de Hotarare privind validarea unui mandat de deputat (PH CD 49/2018).
PHCD 49/2018 privind validarea unui mandat de deputat
DA
1068. 09.07.2018 21:31 20324 Prezență - Vot test 2 Nu a votat
1069. 09.07.2018 21:29 20315 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
1070. 09.07.2018 21:21 20313 elimnarea art.23 DA
1071. 09.07.2018 21:20 20312 PLx 33/2018 - amr.9- eliminarea art.23 DA
1072. 09.07.2018 21:18 20311 PLx 33/2018 - amr.9 DA
1073. 09.07.2018 21:16 20310 PLx 33/2018 - art.22 - forma comisie Abținere
1074. 09.07.2018 21:15 20309 PLx 33/2018 - amr.8 DA
1075. 09.07.2018 21:15 20308 PLx 33/2018 - art.21- forma comisiei NU
1076. 09.07.2018 21:14 20305 PLx 33/2018 - elimnarea art.19 -propunere USR DA
1077. 09.07.2018 21:14 20306 PLx 33/2018 - art.19 NU
1078. 09.07.2018 21:14 20307 PLx 33/2018 - amr.7 Abținere
1079. 09.07.2018 21:12 20304 PLx 33/2018 - elimnarea art.19 -propunere PNL DA
1080. 09.07.2018 21:10 20303 PLx 33/2018 - retrimitere la comisie DA
1081. 09.07.2018 21:08 20301 PLx 33/2018 - amr.6 DA
1082. 09.07.2018 21:08 20302 PLx 33/2018 - art.18 NU
1083. 09.07.2018 21:06 20300 PLx 33/2018 - amr.6- eliminarea intregului art.18 NU
1084. 09.07.2018 21:05 20299 PLx 33/2018 - art.15 NU
1085. 09.07.2018 21:04 20298 PLx 33/2018 - amr.5 DA
1086. 09.07.2018 21:03 20297 PLx 33/2018 - art.13 Abținere
1087. 09.07.2018 21:03 20296 PLx 33/2018 - amr.3 Abținere
1088. 09.07.2018 21:01 20295 PLx 33/2018 - art.2-lit.k NU
1089. 09.07.2018 21:00 20293 PLx 33/2018 - art.2 lit.j NU
1090. 09.07.2018 21:00 20294 PLx 33/2018 - amr.1 DA
1091. 09.07.2018 20:59 20292 PLx 33/2018 - amr.1 DA
1092. 09.07.2018 20:58 20291 PLx 33/2018 - art.2-lit.g NU
1093. 05.07.2018 13:34 20260 Vot final
Adoptare PL 350/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
DA
1094. 05.07.2018 13:29 20259 Vot final
Adoptare PL 376/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor
DA
1095. 05.07.2018 13:23 20257 Vot final
Adoptare PL 509/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
NU
1096. 05.07.2018 13:22 20256 Vot final
Adoptare PL 377/2011 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
DA
1097. 05.07.2018 13:21 20255 Vot final
Adoptare PL 839/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
DA
1098. 05.07.2018 13:12 20254 Vot final
Adoptare PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
1099. 05.07.2018 13:11 20253 Vot final - Proiectul de Hotarare privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Petru - Gabriel Vlase) (PHCD 48/2018).
PHCD 48/2018 privind vacantarea unui loc de deputat
DA
1100. 05.07.2018 13:11 20252 Prezență - Vot test 1 Nu a votat