Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Mareș Mara

3137 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
701. 14.02.2019 17:04 21662 Anexa 3/22 - amendament admis 29 NO
702. 14.02.2019 17:04 21661 Anexa 3/22 - amendament respins 6 YES
703. 14.02.2019 17:02 21660 Anexa 3/22 - amendament respins 5 YES
704. 14.02.2019 17:01 21659 Anexa 3/22 - amendament respins 1 YES
705. 14.02.2019 16:42 21658 Anexa 3/21 - integral NO
706. 14.02.2019 16:42 21657 Anexa 3/21 - amendament admis 28 NO
707. 14.02.2019 16:41 21656 Anexa 3/21 - amendament respins 17 YES
708. 14.02.2019 16:36 21646 Anexa 3/20 - integral YES
709. 14.02.2019 16:35 21645 Anexa 3/20 - amendament respins 1 YES
710. 14.02.2019 16:31 21644 Anexa 3/20 - amendament respins 2 YES
711. 14.02.2019 16:28 21643 Anexa 3/19 - integral NO
712. 14.02.2019 16:27 21642 Anexa 3/19 - amendament respins 5 YES
713. 14.02.2019 16:24 21641 Anexa 3/19 - amendament respins 1 YES
714. 14.02.2019 16:20 21908 Anexa 3/18 - integral NO
715. 14.02.2019 16:19 21906 Anexa 3/17 - integral NO
716. 14.02.2019 16:18 21905 Anexa 3/17 - amendamente respinse 11 - 26 YES
717. 14.02.2019 16:12 21904 Suplimentare timp dezbatere anexă 3/17 YES
718. 14.02.2019 16:10 21902 Anexa 3/17 - amendament respins 9 YES
719. 14.02.2019 16:09 21885 Anexa 3/17 - amendament respins 4 YES
720. 14.02.2019 16:08 21884 Anexa 3/17 - amendament respins 7 YES
721. 14.02.2019 16:07 21883 Anexa 3/17 - amendament respins 5 YES
722. 14.02.2019 16:01 21880 Anexa 3/17 - amendament respins 1 YES
723. 14.02.2019 15:59 21879 Anexa 3/16 - amendament admis 27 YES
724. 14.02.2019 15:58 21866 Anexa 3/16 - amendament respins 3 YES
725. 14.02.2019 15:57 21865 Anexa 3/16 - amendament respins 2 YES
726. 14.02.2019 15:54 21863 Anexa 3/16 - amendament respins 4 YES
727. 14.02.2019 15:51 21861 Anexa 3/15 - integral NO
728. 14.02.2019 15:49 21851 Anexa 3/15 - amendament admis 6 YES
729. 14.02.2019 15:49 21850 Anexa 3/15 - amendamente respinse 1358 - 1444 YES
730. 14.02.2019 15:48 21849 Anexa 3/15 - amendament respins 1357 YES
731. 14.02.2019 14:56 21690 Anexa 3/15 - amendament respins 1140 YES
732. 14.02.2019 14:55 21689 Anexa 3/15 - amendament respins 1138 YES
733. 14.02.2019 14:54 21688 Anexa 3/15 - amendament respins 1136 YES
734. 14.02.2019 14:54 21687 Anexa 3/15 - amendament respins 1134 YES
735. 14.02.2019 14:53 21686 Anexa 3/15 - amendament respins 1063 YES
736. 14.02.2019 14:52 21685 Anexa 3/15 - amendament respins 1062 YES
737. 14.02.2019 14:49 21672 Anexa 3/15 - amendament respins 1057 YES
738. 14.02.2019 14:48 21671 Anexa 3/15 - amendament respins 1081 YES
739. 14.02.2019 14:45 21669 Anexa 3/15 - amendament respins 1079 YES
740. 14.02.2019 14:45 21668 Anexa 3/15 - amendament respins 1078 YES
741. 14.02.2019 14:44 21667 Anexa 3/15 - amendament respins 1077 YES
742. 14.02.2019 14:41 21655 Anexa 3/15 - amendament respins 1074 YES
743. 14.02.2019 14:37 21651 Anexa 3/15 - amendament respins 1086 YES
744. 14.02.2019 14:37 21650 Anexa 3/15 - amendament respins 1085 YES
745. 14.02.2019 14:36 21648 Anexa 3/15 - amendament respins 1083 YES
746. 14.02.2019 14:35 21647 Anexa 3/15 - amendament respins 1071 YES
747. 14.02.2019 14:34 21640 Anexa 3/15 - amendament respins 1070 YES
748. 14.02.2019 14:33 21638 Anexa 3/15 - amendament respins 1068 YES
749. 14.02.2019 14:32 21636 Anexa 3/15 - amendament respins 1066 YES
750. 14.02.2019 14:31 21635 Anexa 3/15 - amendament respins 1022 YES
751. 14.02.2019 14:29 21634 Anexa 3/15 - amendament respins 1012 YES
752. 14.02.2019 14:26 21926 Anexa 3/15 - amendament respins 1008 YES
753. 14.02.2019 14:26 21925 Anexa 3/15 - amendament respins 1007 YES
754. 14.02.2019 14:25 21924 Anexa 3/15 - amendament respins 1020 YES
755. 14.02.2019 14:24 21923 Anexa 3/15 - amendament respins 1019 YES
756. 14.02.2019 14:22 21921 Anexa 3/15 - amendament respins 1006 YES
757. 14.02.2019 14:21 21920 Anexa 3/15 - amendament respins 1023 YES
758. 14.02.2019 14:20 21919 Anexa 3/15 - amendament respins 1018 YES
759. 14.02.2019 14:20 21894 Anexa 3/15 - amendament respins 1017 YES
760. 14.02.2019 14:19 21901 Anexa 3/15 - amendament respins 1005 YES
761. 14.02.2019 14:18 21900 Anexa 3/15 - amendament respins 1044 YES
762. 14.02.2019 14:17 21899 Anexa 3/15 - amendament respins 1032 YES
763. 14.02.2019 14:16 21897 Anexa 3/15 - amendament respins 1024 YES
764. 14.02.2019 14:13 21896 Anexa 3/15 - amendament respins 706 YES
765. 14.02.2019 14:11 21895 Anexa 3/15 - amendament respins 672 YES
766. 14.02.2019 12:14 21464 Anexa 3/15 - amendament respins 145 YES
767. 14.02.2019 12:12 21462 Anexa 3/15 - amendament respins 139 YES
768. 14.02.2019 12:09 21539 Anexa 3/15 - amendament respins 123 Abstention
769. 14.02.2019 12:06 21538 Anexa 3/14 - integral NO
770. 13.02.2019 16:38 21348 Timp dezbatere NO
771. 13.02.2019 16:37 21347 Modificare timpi dezbatere YES
772. 13.02.2019 16:36 21346 Solicitare dezbatere în procedură de urgență a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 NO
773. 13.02.2019 16:35 21345 Solicitare dezbatere în procedură de urgență a Legii bugetului de stat pe anul 2019 NO
774. 13.02.2019 16:33 21344 Proiect de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.17/2017 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și senatorilor, orqanizarea și funcționarea YES
775. 13.02.2019 16:32 21342 Modificare timpi dezbatere YES
776. 13.02.2019 16:32 21343 Adoptare program de lucru NO
777. 13.02.2019 16:30 21341 Adoptare ordine de zi YES
778. 13.02.2019 12:11 21339 Vot final
Adoptare PL 45/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019
NO
779. 13.02.2019 12:10 21338 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 2/2019).
PHCD 2/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
780. 20.12.2018 11:39 21305 Timp dezbatere moțiune de cenzură YES
781. 20.12.2018 11:37 21304 Aprobare ordine de zi YES
782. 19.12.2018 13:12 21288 Vot final
Adoptare PL 427/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală
YES
783. 17.12.2018 16:22 21129 Aprobare program de lucru YES
784. 03.12.2018 16:11 21061 Retrimitere la comisie PL 589/2018
PL 589/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2018 pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
YES
785. 03.12.2018 16:10 21060 Modificare ordine de zi YES
786. 28.11.2018 12:45 21053 Vot final
Adoptare PL 540/2018 pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
NO
787. 28.11.2018 12:44 21052 Vot final
Adoptare PL 416/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.42/2018 privind eficientizarea activității Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
788. 28.11.2018 12:43 21051 Vot final
Adoptare PL 557/2018 privind trecera orașului Băneasa, județul Constanța, la rangul de comună
YES
789. 28.11.2018 12:43 21050 Vot final
Adoptare PL 617/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, Județul Olt, în domeniul public al județului Olt și pentru declararea unui bun de interes național și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, Județul Olt
YES
790. 28.11.2018 12:42 21048 Vot final
Adoptare PL 357/2016 pentru completarea art.11 din Ordonața Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil
YES
791. 28.11.2018 12:42 21049 Vot final
Adoptare PL 346/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
YES
792. 28.11.2018 12:41 21046 Vot final
Adoptare PL 432/2018 privind unele măsuri sancționatorii în domeniul radiocomunicațiilor
YES
793. 28.11.2018 12:41 21047 Vot final
Adoptare PL 523/2018 pentru instituirea anului 2019 ca Anul Cărții în România
YES
794. 28.11.2018 12:39 21045 Vot final
Adoptare PL 477/2018 privind instituirea Zilei dăruirii
NO
795. 28.11.2018 12:33 21044 Vot final
Adoptare PL 348/2017 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
NO
796. 28.11.2018 12:32 21043 Vot final
Adoptare PL 429/2018 pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
797. 28.11.2018 12:31 21042 Vot final
Adoptare PL 213/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora
YES
798. 28.11.2018 12:30 21040 Vot final
Adoptare PL 293/2018 privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate
YES
799. 28.11.2018 12:25 21039 Vot final
Adoptare PL 571/2018 pentru declararea municipiului Iași „Capitală istorică” a României și a municipiului Alba Iulia „Capitală a Marii Uniri” a României
YES
800. 28.11.2018 12:24 21038 Vot final
Adoptare PL 555/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 16 december 2019, 13:17
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro