Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Nosa Iuliu

4292 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 25.02.2020 12:09 23252 Vot final
Adoptare PL 514/2019 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca
YES
2. 25.02.2020 12:07 23251 Vot final
Adoptare PL 411/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
YES
3. 25.02.2020 12:07 23250 Vot final
Adoptare PL 401/2018 pentru abrogarea alin.(1) al art.3 din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare
YES
4. 25.02.2020 12:06 23249 Vot final
Adoptare PL 473/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului
YES
5. 25.02.2020 12:05 23248 Vot final
Adoptare PL 573/2019 privind statutul Limbii Semnelor Române
YES
6. 25.02.2020 12:04 23247 Vot final
PHCD 4/2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Către o mai bună punere în aplicare a cadrului UE privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului COM(2019)360
YES
7. 25.02.2020 12:04 23246 Vot final
PHCD 3/2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Uniți în realizarea uniunii energetice și a acțiunilor climatice – Stabilirea bazelor pentru o tranziție de succes către o energie curată COM(2019)285
YES
8. 25.02.2020 12:03 23245 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
9. 25.02.2020 10:31 23242 Prelungirea termenului constituțional de dezbatere și vot final de la 45 la 60 de zile a Pl 660/2019 YES
10. 25.02.2020 10:29 23241 Modificare ordine de zi YES
11. 25.02.2020 10:28 23240 Retrimitere la comisie PL 545/2019 YES
12. 25.02.2020 10:27 23239 Modificare ordine de zi YES
13. 25.02.2020 10:27 23238 Modificare ordine de zi YES
14. 25.02.2020 10:25 23237 Retrimitere la comisie PHCD 5/2020 YES
15. 25.02.2020 10:24 23236 Retrimitere la comisie PL 244/2019 NO
16. 25.02.2020 10:21 23234 Retrimitere la comisie PL 584/2017 YES
17. 25.02.2020 10:21 23235 Retrimitere la comisie PL 490/2019 YES
18. 25.02.2020 10:20 23233 Retrimitere la comisie PL 474/2019 YES
19. 25.02.2020 10:19 23232 Modificare ordine de zi YES
20. 25.02.2020 10:18 23231 Retrimitere la comisie PL 547/2019 YES
21. 25.02.2020 10:18 23230 Retrimitere la comisie PL 435/2018 YES
22. 11.02.2020 13:37 23228 Vot final
Respingere PL 1/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului,
YES
23. 11.02.2020 13:36 23227 Vot final
Adoptare PL 486/2019 privind regimul juridic al Cetăților dacice din Munții Orăștiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO și unele măsuri privind protejarea acestora
YES
24. 11.02.2020 13:33 23226 Vot final
Adoptare PL 94/2019 privind Codul aerian
YES
25. 11.02.2020 13:32 23225 Vot final
Adoptare PL 270/2019 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
26. 11.02.2020 13:31 23223 Vot final
Adoptare PL 417/2019 pentru modificarea art. 14 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
YES
27. 11.02.2020 13:31 23224 Vot final
Adoptare PL 598/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
YES
28. 11.02.2020 13:30 23229 Prezență - Vot test 2 Didn't vote
29. 11.02.2020 13:30 23222 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 2/2020).
PHCD 2/2020 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
30. 11.02.2020 13:29 23221 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
31. 11.02.2020 13:15 23219 Retrimitere la comisie
PL 573/2019 privind statutul Limbii Semnelor Române
YES
32. 11.02.2020 12:22 23218
PL 658/2019 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind Modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la București la 13 august 2019 și la Paris la 2 septembrie 2019
YES
33. 11.02.2020 12:20 23216 Modificare ordine de zi YES
34. 11.02.2020 12:20 23215 Modificare ordine de zi YES
35. 11.02.2020 12:19 23214 Introducerea pe ordinea de zi a PL-x 1/2018 la nr. crt. 11 YES
36. 11.02.2020 12:18 23212 Modificare ordine de zi si retrimitere la comisie PL-x 567/2008/2018 YES
37. 11.02.2020 12:18 23213 Modificare ordine de zi YES
38. 11.02.2020 12:17 23211 Modificare ordine de zi si retrimitere la comisie PL-x 429/2019 YES
39. 11.02.2020 12:16 23210 Convocarea Comisiei juridice in sedinta, in acelasi timp cu plenul, pentru PL-x 598/2019 YES
40. 05.02.2020 12:20 23141 Timp dezbatere YES
41. 05.02.2020 12:17 23139 Adoptare ordine de zi YES
42. 05.02.2020 12:17 23140 Adoptare program de lucru YES
43. 03.02.2020 16:33 23137 Comisia de numarare si validare a voturilor YES
44. 03.02.2020 16:18 23136 Aprobarea repartizarii locurilor pentru functiile din Biroul permanent YES
45. 03.02.2020 14:09 23135 Aprobare program de lucru YES
46. 03.02.2020 14:09 23134 Aprobare ordine de zi YES
47. 28.01.2020 15:35 23126 Vot final
Respingere PL 166/2018 pentru abrogarea pensiilor speciale
YES
48. 28.01.2020 15:34 23125 Vot final
Adoptare PL 292/2019 privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu și indemnizațiile pentru limită de vârstă, precum și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor ocupaționale
YES
49. 28.01.2020 15:33 23124 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
50. 28.01.2020 15:24 23122 Pl-x 292/2019, Pl-x 166/2018 - Amendament admis 19 NO
51. 28.01.2020 15:23 23121 Pl-x 292/2019, Pl-x 166/2018 - Amendament admis 18 NO
52. 28.01.2020 15:22 23120 Pl-x 292/2019, Pl-x 166/2018 - Amendament admis 17 NO
53. 28.01.2020 14:45 23123 Retrimitere la comisie
PL 292/2019 privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu și indemnizațiile pentru limită de vârstă, precum și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor ocupaționale
NO
54. 18.12.2019 13:32 23113 Vot final
Adoptare PL 549/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a Legii nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
YES
55. 18.12.2019 13:31 23112 Vot final
Adoptare PL 15/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
YES
56. 18.12.2019 13:25 23111 Vot final
Adoptare PL 124/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
YES
57. 18.12.2019 13:23 23110 Vot final
Adoptare PL 584/2019 pentru înființarea Muzeului Național "Brătianu "
YES
58. 18.12.2019 13:21 23109 Vot final
Adoptare PL 440/2017 pentru modificarea Legii societăților 31/1990
YES
59. 18.12.2019 13:21 23108 Vot final
Adoptare PL 654/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
YES
60. 18.12.2019 13:20 23107 Vot final
Adoptare PL 585/2019 pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții și pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
YES
61. 18.12.2019 13:18 23106 Vot final
PHCD 64/2019 privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2020
YES
62. 18.12.2019 13:17 23105 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
63. 18.12.2019 12:38 23103 PL 654/2019 Timp dezbatere
PL 654/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
YES
64. 18.12.2019 12:33 23102 PL 585/2019 - ama. 10
PL 585/2019 pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții și pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
YES
65. 18.12.2019 12:03 23101 Prelungire program de lucru YES
66. 18.12.2019 11:39 23099 Comisiile sa lucreze in paralel cu plenul YES
67. 18.12.2019 11:38 23098 Retrimitere la comisie - Retrimitere la comisie PL 654/2019
PL 654/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
YES
68. 18.12.2019 11:32 23097 Modificare ordine de zi si sistarea dezbaterilor YES
69. 18.12.2019 11:31 23096 Prelungire program de lucru pana la ora 12.00 YES
70. 18.12.2019 11:26 23095 Prelungirea programului de lucru pana la finalizarea pct.10/1 NO
71. 18.12.2019 10:49 23093 Retrimitere la comisie - Retrimitere la comisie PL 597/2019
PL 597/2019 pentru modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
NO
72. 18.12.2019 10:31 23092 Modificare ordine de zi NO
73. 18.12.2019 10:27 23091 Retrimitere la comisie - Retrimitere la comisie PL 124/2019
PL 124/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
NO
74. 18.12.2019 10:17 23090 Modificare ordine de zi YES
75. 04.12.2019 12:26 23013 Vot final
Adoptare PL 281/2019 de abrogare a Legii nr.169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, de modificare și de completare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, de modificare a Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
YES
76. 04.12.2019 12:22 23012 Vot final
Adoptare PL 717/2018 pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
YES
77. 04.12.2019 12:13 23010 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 62/2019).
PHCD 62/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
78. 04.12.2019 12:13 23011 Vot final
Adoptare PL 572/2019 pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
79. 04.12.2019 12:12 23009 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
80. 04.12.2019 11:26 23006 Prelungire program de lucru YES
81. 04.12.2019 11:25 23005 Modificare ordine de zi YES
82. 04.12.2019 11:14 23004 Pl 281/2019 - pct.3 - test initial YES
83. 04.12.2019 11:13 23003 Pl 281/2019 - ama .3 NO
84. 04.12.2019 10:36 23001 Retrimitere la comisie PL 145/2019 YES
85. 04.12.2019 10:25 23000 Retrimitere la comisie PL 348/2017/2019 YES
86. 04.12.2019 10:24 23002 Retrimitere la comisie PL 349/2019 YES
87. 04.12.2019 10:24 22998 Modificare ordine de zi YES
88. 04.12.2019 10:24 22999 Retrimitere la comisie PL 144/2019 YES
89. 27.11.2019 13:25 22981 Vot final
Respingere PL 455/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române și a Legii nr.360 din 6 iunie 2002 privind Statutul polițistului
YES
90. 27.11.2019 13:25 22980 Vot final
Adoptare PL 374/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
91. 27.11.2019 13:11 22979 Vot final
Adoptare PL 357/2019 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic
YES
92. 27.11.2019 13:10 22978 Vot final
Respingere PL 640/2018 pentru modificarea alin.(4) al art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
93. 27.11.2019 13:10 22977 Vot final
Respingere PL 112/2016 privind procedura interpretării actelor normative
YES
94. 27.11.2019 13:09 22976 Vot final
Respingere PL 228/2016 privind unele măsuri referitoare la plățile beneficiarilor Sit Natura 2000
YES
95. 27.11.2019 13:08 22975 Vot final
Respingere PL 218/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.24 /2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
YES
96. 27.11.2019 13:08 22974 Vot final
Respingere PL 322/2018 pentru abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
YES
97. 27.11.2019 13:07 22973 Vot final
Adoptare PL 117/2019 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2019 pentru modificarea și completarea art.8 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
YES
98. 27.11.2019 13:06 22971 Vot final
Adoptare PL 242/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.27/2019 pentru completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
99. 27.11.2019 13:06 22972 Vot final
Adoptare PL 363/2018 pentru modificarea art.320 alin. (1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
100. 27.11.2019 13:05 22970 Vot final
Adoptare PL 53/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.105/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile
YES

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 29 février 2020, 6:34
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro