Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Pop Tudor Rareș în legislatura 2016-prezent?

2738 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 numai voturile finale
inclusiv cele la care nu a participat
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1. 18.06.2019 14:23 22480 Timp dezbatere Moțiune de cenzură DA
2. 18.06.2019 14:21 22479 Adoptarea Proiectului de Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea, modificarea și completarea propunereilor legislative în materie electorală DA
3. 18.06.2019 14:14 22478 Aprobare ordine de zi DA
4. 18.06.2019 14:14 22477 Aprobare program de lucru DA
5. 18.06.2019 14:13 22476 Prezență - Prezență Nu a votat
6. 12.06.2019 12:40 22472 Vot final
Respingere PL 232/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a Educației Naționale
DA
7. 12.06.2019 12:39 22471 Vot final
Respingere PL 231/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ
Abținere
8. 12.06.2019 12:35 22470 Vot final
Adoptare PL 98/2019 pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
9. 12.06.2019 12:34 22469 Vot final
Adoptare PL 157/2019 modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991
NU
10. 12.06.2019 12:30 22468 Vot final
Adoptare PL 233/2019 pentru modificarea art.207 și 213 din Legea educației naționale nr.1/2011
DA
11. 12.06.2019 12:26 22467 Vot final
Adoptare PL 225/2019 pentru modificarea art.4 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
DA
12. 12.06.2019 12:25 22466 Vot final
Adoptare PL 734/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
DA
13. 12.06.2019 12:24 22465 Vot final
Adoptare PL 744/2018 pentru abrogarea alin.(1), (2) și (4) ale art.40 din Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
DA
14. 12.06.2019 12:23 22464 Vot final
Adoptare PL 103/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și modificarea unor acte normative
DA
15. 12.06.2019 12:23 22463 Vot final
Adoptare PL 34/2019 pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare
NU
16. 12.06.2019 12:22 22462 Vot final
Adoptare PL 243/2018 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
DA
17. 12.06.2019 12:22 22461 Vot final
Adoptare PL 487/2018 pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Abținere
18. 12.06.2019 12:21 22459 Vot final
Adoptare PL 729/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
NU
19. 12.06.2019 12:21 22460 Vot final
Adoptare PL 263/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
NU
20. 12.06.2019 12:20 22458 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 24/2019).
PHCD 24/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
21. 12.06.2019 12:19 22457 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
22. 12.06.2019 11:34 22455 PL-x 734/2018 - Anexa 1
PL 734/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
DA
23. 12.06.2019 11:33 22454 Stabilire timpi dezbatere
PL 734/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
DA
24. 12.06.2019 11:26 22448 Prelungirea programului de lucru DA
25. 12.06.2019 11:04 22453 Amendament admis
PL 487/2018 pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
DA
26. 12.06.2019 11:03 22452 Amendament admis
PL 487/2018 pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
DA
27. 05.06.2019 12:19 22428 Vot final
Adoptare PL 143/2019 privind cerințele de creștere a mobilității salariaților între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și păstrării drepturilor la pensie suplimentară
DA
28. 05.06.2019 12:18 22427 Vot final
Adoptare PL 126/2019 pentru modificarea lit.k) a art. 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Abținere
29. 05.06.2019 12:18 22426 Vot final
Respingere PL 438/2018 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004
DA
30. 05.06.2019 12:17 22425 Vot final
Adoptare PL 454/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.33/2018 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană
NU
31. 05.06.2019 12:16 22424 Vot final
Adoptare PL 121/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiții “Canal magistral Siret-Bărăgan” din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională “Apele Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
Abținere
32. 05.06.2019 12:15 22422 Vot final
Adoptare PL 95/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant
DA
33. 05.06.2019 12:15 22423 Vot final
Adoptare PL 24/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie
DA
34. 05.06.2019 12:13 22421 Vot final
Adoptare PL 148/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative
Abținere
35. 05.06.2019 12:12 22420 Vot final
PHCD 22/2019 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
DA
36. 05.06.2019 12:11 22419 Vot final
PHCD 19/2019 privind vacantarea unui loc de chestor al Camerei Deputaților
DA
37. 05.06.2019 12:09 22418 Vot final - Proiectul de Hotarare privind validarea unui loc de deputat (PHCD 21/2019).
PHCD 21/2019 privind validarea unui mandat de deputat
DA
38. 05.06.2019 12:08 22430 PL 729/2018 - retrimitere la comisie DA
39. 05.06.2019 12:06 22429 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
40. 05.06.2019 10:27 22415 Modificare ordine de zi Abținere
41. 05.06.2019 10:21 22414 Modificare ordine de zi DA
42. 05.06.2019 10:20 22413 PHCD 20/2019 - amânată dezbaterea DA
43. 03.06.2019 16:27 22410 Modificare ordine de zi DA
44. 03.06.2019 16:26 22409 Retrimitere la comiei Pl 601/2014 DA
45. 03.06.2019 16:25 22408 PHCD 22/2019 - se dezbate miercuri 05.03.2019 DA
46. 29.05.2019 14:10 22404 DA
47. 29.05.2019 14:04 22407 Reluarea votului DA
48. 29.05.2019 14:03 22406 Amânarea cu o saptamana a alegerii presedintelui Camerei Deputatilor DA
49. 07.05.2019 12:33 22384 DA
50. 07.05.2019 12:30 22381 Vot final
Adoptare PL 316/2018 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
Abținere
51. 07.05.2019 12:30 22382 Vot final
Adoptare PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
Abținere
52. 07.05.2019 12:29 22379 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 16 /2019).
PHCD 16/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
53. 07.05.2019 12:29 22380 Vot final
Adoptare PL 160/2019 pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Abținere
54. 07.05.2019 12:00 22375 Prelungirea programului de lucru NU
55. 07.05.2019 11:00 22369 Amendament admis
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
NU
56. 07.05.2019 11:00 22372 Amendament respins
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
DA
57. 07.05.2019 10:58 22371 Amendament respins
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
DA
58. 07.05.2019 10:58 22368 Amendament admis
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
NU
59. 07.05.2019 10:56 22370 Amendament respins
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
DA
60. 07.05.2019 10:56 22367 Amendament admis
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
NU
61. 07.05.2019 10:18 22374 Pl-x 209/2019 - Retrimitere la comisie DA
62. 07.05.2019 10:17 22376 NU
63. 24.04.2019 12:21 22365 Vot final
Adoptare PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NU
64. 24.04.2019 12:18 22364 Vot final
Adoptare PL 373/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
NU
65. 24.04.2019 12:17 22363 Vot final
Adoptare PL 483/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
NU
66. 24.04.2019 12:17 22362 Vot final
Adoptare PL 212/2019 pentru modificarea și completarea art.30 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României
NU
67. 24.04.2019 11:34 22359 PL 406/2018 - forma comisie NU
68. 24.04.2019 11:34 22358 PL 406/2018 - amr.29 DA
69. 24.04.2019 11:32 22356 PL 406/2018 - amr.23 DA
70. 24.04.2019 11:32 22357 PL 406/2018 - forma comisie DA
71. 24.04.2019 11:31 22355 Prelungire program de lucru NU
72. 24.04.2019 11:30 22353 PL 406/2018 - amr.14 DA
73. 24.04.2019 11:30 22354 PL 406/2018 - forma comisie NU
74. 24.04.2019 11:27 22351 PL 406/2018 - amr.13 DA
75. 24.04.2019 11:27 22352 PL 406/2018 - forma comisie NU
76. 24.04.2019 11:25 22350 PL 406/2018 - forma comisie DA
77. 24.04.2019 11:24 22349 PL 406/2018 - amr. 12 DA
78. 24.04.2019 11:21 22348 PL 406/2018 - forma comisie NU
79. 24.04.2019 11:21 22347 PL 406/2018 - amr.8 DA
80. 24.04.2019 11:19 22346 PL 406/2018 - timp dezbarere NU
81. 24.04.2019 10:58 22344 PL 373/2018 - de la 40 la 121 amr. DA
82. 24.04.2019 10:58 22345 PL 373/2018 - forma comisie de la 82 la 274 NU
83. 24.04.2019 10:57 22343 PL 373/2018 - forma comisie NU
84. 24.04.2019 10:57 22342 PL 373/2018 - amr.39 DA
85. 24.04.2019 10:55 22341 PL 373/2018 - forma comisie NU
86. 24.04.2019 10:55 22340 PL 373/2018 - amr.35 DA
87. 24.04.2019 10:53 22339 PL 373/2018 - forma comisie NU
88. 24.04.2019 10:52 22338 PL 373/2018 - amr.33 DA
89. 24.04.2019 10:50 22336 PL 373/2018 - amr.31 DA
90. 24.04.2019 10:48 22334 PL 373/2018 - amr.28 DA
91. 24.04.2019 10:48 22335 PL 373/2018 - forma comisie NU
92. 24.04.2019 10:46 22333 PL 373/2018 - - forma comisie NU
93. 24.04.2019 10:45 22332 PL 373/2018 - amr. 20 DA
94. 24.04.2019 10:43 22331 PL 373/2018 - forma comisie NU
95. 24.04.2019 10:43 22330 PL 373/2018 - amr. 11 DA
96. 24.04.2019 10:38 22329 PL 373/2018 - Timp dezbatere NU
97. 17.04.2019 10:49 22320 Proiectul de Hotarare privind solicitarea Presedintelui Romaniei referitoare la organizarea unui referendum national consultativ cu privire la probleme de interes national - Articolul unic - forma comisiei. DA
98. 17.04.2019 10:49 22319 Proiectul de Hotarare privind solicitarea Presedintelui Romaniei referitoare la organizarea unui referendum national consultativ cu privire la probleme de interes national - Articolul unic, cu eliminarea partii finale propuse de opozitie DA
99. 16.04.2019 14:03 22311 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 67 deputati (MS 4/2019). DA
100. 16.04.2019 14:02 22310 Vot final
Adoptare PL 182/2019 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 25 iunie 2019, 9:02
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro