Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Rădulescu Alexandru în legislatura 2016-prezent?

3711 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 numai voturile finale
inclusiv cele la care nu a participat
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1. 24.06.2019 16:58 22485 Prelungirea programului de lucru DA
2. 24.06.2019 16:41 22487
PL 225/2019 pentru modificarea art.4 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
DA
3. 24.06.2019 16:32 22484 PL-x 97/2019 - Retrimitere la comisie DA
4. 24.06.2019 16:31 22486 Modificare ordine de zi DA
5. 24.06.2019 16:30 22483 PL-x 221/2017 - Retrimitere la comisie DA
6. 12.06.2019 12:40 22472 Vot final
Respingere PL 232/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a Educației Naționale
DA
7. 12.06.2019 12:39 22471 Vot final
Respingere PL 231/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ
DA
8. 12.06.2019 12:35 22470 Vot final
Adoptare PL 98/2019 pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
9. 12.06.2019 12:34 22469 Vot final
Adoptare PL 157/2019 modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991
DA
10. 12.06.2019 12:30 22468 Vot final
Adoptare PL 233/2019 pentru modificarea art.207 și 213 din Legea educației naționale nr.1/2011
Abținere
11. 12.06.2019 12:26 22467 Vot final
Adoptare PL 225/2019 pentru modificarea art.4 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
DA
12. 12.06.2019 12:25 22466 Vot final
Adoptare PL 734/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
DA
13. 12.06.2019 12:24 22465 Vot final
Adoptare PL 744/2018 pentru abrogarea alin.(1), (2) și (4) ale art.40 din Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
DA
14. 12.06.2019 12:23 22464 Vot final
Adoptare PL 103/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și modificarea unor acte normative
DA
15. 12.06.2019 12:23 22463 Vot final
Adoptare PL 34/2019 pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare
DA
16. 12.06.2019 12:22 22462 Vot final
Adoptare PL 243/2018 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
DA
17. 12.06.2019 12:22 22461 Vot final
Adoptare PL 487/2018 pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
DA
18. 12.06.2019 12:21 22459 Vot final
Adoptare PL 729/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
19. 12.06.2019 12:21 22460 Vot final
Adoptare PL 263/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
DA
20. 12.06.2019 12:20 22458 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 24/2019).
PHCD 24/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
21. 12.06.2019 12:19 22457 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
22. 12.06.2019 11:49 22449 Prelungirea programului de lucru DA
23. 12.06.2019 11:34 22455 PL-x 734/2018 - Anexa 1
PL 734/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
DA
24. 12.06.2019 11:33 22454 Stabilire timpi dezbatere
PL 734/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
DA
25. 12.06.2019 11:04 22453 Amendament admis
PL 487/2018 pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
NU
26. 05.06.2019 12:19 22428 Vot final
Adoptare PL 143/2019 privind cerințele de creștere a mobilității salariaților între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și păstrării drepturilor la pensie suplimentară
DA
27. 05.06.2019 12:18 22426 Vot final
Respingere PL 438/2018 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004
DA
28. 05.06.2019 12:18 22427 Vot final
Adoptare PL 126/2019 pentru modificarea lit.k) a art. 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
DA
29. 05.06.2019 12:17 22425 Vot final
Adoptare PL 454/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.33/2018 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană
DA
30. 05.06.2019 12:16 22424 Vot final
Adoptare PL 121/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiții “Canal magistral Siret-Bărăgan” din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională “Apele Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
DA
31. 05.06.2019 12:15 22422 Vot final
Adoptare PL 95/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant
DA
32. 05.06.2019 12:15 22423 Vot final
Adoptare PL 24/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie
DA
33. 05.06.2019 12:13 22421 Vot final
Adoptare PL 148/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative
DA
34. 05.06.2019 12:12 22420 Vot final
PHCD 22/2019 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
DA
35. 05.06.2019 12:11 22419 Vot final
PHCD 19/2019 privind vacantarea unui loc de chestor al Camerei Deputaților
DA
36. 05.06.2019 12:09 22418 Vot final - Proiectul de Hotarare privind validarea unui loc de deputat (PHCD 21/2019).
PHCD 21/2019 privind validarea unui mandat de deputat
DA
37. 05.06.2019 12:08 22430 PL 729/2018 - retrimitere la comisie DA
38. 05.06.2019 12:06 22429 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
39. 05.06.2019 11:21 22416 PL 567/2008/2018 - retrimitere la comisie DA
40. 05.06.2019 10:27 22415 Modificare ordine de zi DA
41. 05.06.2019 10:21 22414 Modificare ordine de zi DA
42. 05.06.2019 10:20 22413 PHCD 20/2019 - amânată dezbaterea DA
43. 05.06.2019 10:18 22412 PHCD 15/2019 - retrimitere la comisie DA
44. 03.06.2019 16:27 22410 Modificare ordine de zi DA
45. 03.06.2019 16:26 22409 Retrimitere la comiei Pl 601/2014 DA
46. 03.06.2019 16:25 22408 PHCD 22/2019 - se dezbate miercuri 05.03.2019 DA
47. 29.05.2019 14:10 22404 DA
48. 29.05.2019 14:04 22407 Reluarea votului NU
49. 29.05.2019 14:03 22406 Amânarea cu o saptamana a alegerii presedintelui Camerei Deputatilor NU
50. 29.05.2019 14:02 22405 Vot de control Nu a votat
51. 29.05.2019 10:25 22399 Sistarea dezbaterilor DA
52. 29.05.2019 10:24 22398 PL-x 103/2019 - Retrimitere la comisie DA
53. 29.05.2019 10:21 22402
PL 213/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice
DA
54. 29.05.2019 10:20 22401 Proiectul de Hotarare privind vacantarea functiei de presedinte al Camerei Deputatilor si membru al Biroului permanent al Camerei Deputatilor (PHCD 18/2019)
PHCD 18/2019 privind vacantarea funcției de președinte al Camerei Deputaților și membru al Biroului permanent al Camerei Deputaților
DA
55. 29.05.2019 10:18 22400 Proiectul de Hotarare privind vacantarea locului de deputat al domnului Nicolae - Liviu Dragnea (PH CD 17/2019).
PHCD 17/2019 privind vacantarea locului de deputat al domnului Nicolae - Liviu Dragnea
DA
56. 14.05.2019 12:28 22394 Vot final
Respingere PL 120/2019 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
DA
57. 14.05.2019 12:28 22393 Vot final
Adoptare PL 552/2018 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
DA
58. 14.05.2019 12:27 22392 Vot final
Adoptare PL 506/2018 privind unele măsuri necesare pentru realizarea lucrărilor și implementarea proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport
DA
59. 14.05.2019 12:23 22391 Vot final
Adoptare PL 80/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.1/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
DA
60. 14.05.2019 12:22 22390 Vot final
Adoptare PL 362/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară
DA
61. 14.05.2019 12:10 22389 Vot final
Adoptare PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
62. 14.05.2019 12:09 22388 Vot final
Adoptare PL 209/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
DA
63. 14.05.2019 12:07 22395 Prezență - Vot test 2 Nu a votat
64. 14.05.2019 12:06 22387 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
65. 14.05.2019 11:06 22385 program de lucru DA
66. 07.05.2019 12:33 22384 DA
67. 07.05.2019 12:30 22382 Vot final
Adoptare PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
DA
68. 07.05.2019 12:30 22381 Vot final
Adoptare PL 316/2018 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
DA
69. 07.05.2019 12:29 22380 Vot final
Adoptare PL 160/2019 pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
DA
70. 07.05.2019 12:29 22379 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 16 /2019).
PHCD 16/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
71. 07.05.2019 12:28 22383 Prezență - Vot test 2 Nu a votat
72. 07.05.2019 12:27 22378 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
73. 07.05.2019 12:00 22375 Prelungirea programului de lucru DA
74. 07.05.2019 11:00 22372 Amendament respins
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
NU
75. 07.05.2019 11:00 22369 Amendament admis
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
DA
76. 07.05.2019 10:58 22371 Amendament respins
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
NU
77. 07.05.2019 10:58 22368 Amendament admis
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
DA
78. 07.05.2019 10:56 22370 Amendament respins
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
NU
79. 07.05.2019 10:56 22367 Amendament admis
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
DA
80. 07.05.2019 10:18 22374 Pl-x 209/2019 - Retrimitere la comisie DA
81. 07.05.2019 10:17 22376 DA
82. 24.04.2019 12:21 22365 Vot final
Adoptare PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
DA
83. 24.04.2019 12:18 22364 Vot final
Adoptare PL 373/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
DA
84. 24.04.2019 12:17 22363 Vot final
Adoptare PL 483/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
DA
85. 24.04.2019 12:17 22362 Vot final
Adoptare PL 212/2019 pentru modificarea și completarea art.30 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României
DA
86. 24.04.2019 12:13 22361 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
87. 24.04.2019 11:34 22358 PL 406/2018 - amr.29 NU
88. 24.04.2019 11:34 22359 PL 406/2018 - forma comisie DA
89. 24.04.2019 11:32 22356 PL 406/2018 - amr.23 DA
90. 24.04.2019 11:32 22357 PL 406/2018 - forma comisie DA
91. 24.04.2019 11:31 22355 Prelungire program de lucru DA
92. 24.04.2019 11:30 22353 PL 406/2018 - amr.14 NU
93. 24.04.2019 11:30 22354 PL 406/2018 - forma comisie DA
94. 24.04.2019 11:27 22352 PL 406/2018 - forma comisie DA
95. 24.04.2019 11:27 22351 PL 406/2018 - amr.13 NU
96. 24.04.2019 11:25 22350 PL 406/2018 - forma comisie DA
97. 24.04.2019 11:24 22349 PL 406/2018 - amr. 12 NU
98. 24.04.2019 11:21 22348 PL 406/2018 - forma comisie DA
99. 24.04.2019 11:21 22347 PL 406/2018 - amr.8 DA
100. 24.04.2019 11:19 22346 PL 406/2018 - timp dezbarere DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 25 iunie 2019, 6:59
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro