Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Suciu Vasile-Daniel în legislatura 2016-prezent?

4024 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
2501. 20.06.2018 12:34 19980 Vot final
Adoptare PL 284/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2018 pentru completarea art.II din Legea nr.70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
DA
2502. 20.06.2018 12:39 19981 Vot final
Adoptare PL 318/2018 pentru asigurarea strategiei naționale a României privind menținerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcționării unităților de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă
DA
2503. 20.06.2018 12:47 19982 Vot final
Adoptare PL 169/2018 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
DA
2504. 20.06.2018 12:48 19984 Vot final
Adoptare PL 76/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
DA
2505. 20.06.2018 12:48 19983 Vot final
Adoptare PL 46/2018 Lege pentru completarea unor acte normative
DA
2506. 20.06.2018 12:49 19985 Vot final
Adoptare PL 192/2018 pentru modficarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
DA
2507. 20.06.2018 12:56 19986 Vot final
Adoptare PL 384/2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului
DA
2508. 20.06.2018 13:00 19987 Vot final
Adoptare PL 159/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
DA
2509. 20.06.2018 13:01 19989 Vot final
Respingere PL 165/2018 pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
DA
2510. 20.06.2018 13:01 19988 Vot final
Adoptare PL 6/2018 privind internshipul
DA
2511. 20.06.2018 13:02 19991 Vot final
Respingere PL 532/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
DA
2512. 20.06.2018 13:02 19990 Vot final
Respingere PL 521/2017 pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat
DA
2513. 20.06.2018 13:03 19992 Vot final
Respingere PL 114/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
DA
2514. 20.06.2018 13:33 20016 DA
2515. 20.06.2018 13:33 20015 DA
2516. 25.06.2018 16:18 20018 Aprobare ordine de zi DA
2517. 25.06.2018 16:21 20019 Aprobare program de lucru DA
2518. 26.06.2018 10:11 20026 Retrimitere la comisie PLx 244/2018 DA
2519. 26.06.2018 10:11 20025 Modificare ordine de zi DA
2520. 26.06.2018 10:12 20027 Modificare ordine de zi DA
2521. 26.06.2018 10:12 20028 Modificare ordine de zi DA
2522. 26.06.2018 10:13 20029 Retrimitere la comisie PLx 574/2018 DA
2523. 26.06.2018 10:14 20031 Retrimitere la comisie Plx 115/2018 DA
2524. 26.06.2018 10:14 20030 Modificare ordine de zi DA
2525. 26.06.2018 10:15 20032 Amanare cu 1 saptamana PHCD 47/2018 NU
2526. 26.06.2018 10:56 20033 Modificare ordine de zi DA
2527. 26.06.2018 10:57 20034 Modificare ordine de zi DA
2528. 26.06.2018 10:58 20035 Modificare ordine de zi DA
2529. 26.06.2018 11:31 20036 Modificare ordine de zi DA
2530. 26.06.2018 11:31 20037 Modificare ordine de zi DA
2531. 26.06.2018 11:32 20038 Modificare ordine de zi DA
2532. 26.06.2018 11:45 20039 Retrimitere la comisie PLx 483/2016 NU
2533. 26.06.2018 11:55 20040 PLx 483/2016 amr.1 NU
2534. 26.06.2018 11:56 20041 PLx 483/2016 ama.10 DA
2535. 26.06.2018 11:57 20042 PLx 483/2016 amr.2 NU
2536. 26.06.2018 11:57 20043 PLx 483/2016 ama.24 DA
2537. 26.06.2018 11:58 20044 PLx 483/2016 amr.3 NU
2538. 26.06.2018 11:59 20045 PLx 483/2016 ama.30 DA
2539. 26.06.2018 12:00 20047 PLx 483/2016 ama.32 DA
2540. 26.06.2018 12:00 20046 PLx 483/2016 amr.4 NU
2541. 26.06.2018 12:01 20048 PLx 483/2016 amr.5 NU
2542. 26.06.2018 12:01 20049 PLx 483/2016 ama.32 DA
2543. 26.06.2018 12:03 20051 PLx 483/2016 ama.36 DA
2544. 26.06.2018 12:03 20050 PLx 483/2016 amr.6 NU
2545. 26.06.2018 12:37 20064 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
2546. 26.06.2018 12:37 20065 Vot final - Proiectul de Hotarare privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale serviciilor Camerei Deputatilor (PH CD 47/2018).
PHCD 47/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților
DA
2547. 26.06.2018 12:38 20066 Vot final
Adoptare PL 361/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
DA
2548. 26.06.2018 12:40 20068 Vot final
Adoptare PL 80/2018 privind Legea muntelui
DA
2549. 26.06.2018 12:40 20067 Vot final
Adoptare PL 472/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
DA
2550. 26.06.2018 12:44 20070 Vot final
Adoptare PL 198/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative
DA
2551. 26.06.2018 12:44 20069 Vot final
Adoptare PL 341/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
DA
2552. 26.06.2018 12:52 20071 Vot final
Adoptare PL 483/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
DA
2553. 26.06.2018 12:55 20072 Vot final
Adoptare PL 419/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
DA
2554. 26.06.2018 13:04 20073 Vot final
Adoptare PL 375/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
DA
2555. 26.06.2018 13:08 20074 Vot final
Adoptare PL 189/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
DA
2556. 27.06.2018 10:13 20083 Modificare ordine de zi DA
2557. 27.06.2018 11:28 20088 Prelungire program de lucru DA
2558. 27.06.2018 12:06 20091 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
2559. 27.06.2018 12:07 20089 Vot final
Adoptare PL 94/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
DA
2560. 27.06.2018 12:08 20092 Vot final
Adoptare PL 214/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
DA
2561. 27.06.2018 12:09 20093 Vot final
Adoptare PL 334/2018 privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere
DA
2562. 27.06.2018 12:10 20094 Vot final
Adoptare PL 554/2015 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
DA
2563. 27.06.2018 12:11 20095 Vot final
Adoptare PL 355/2018 privind instituirea Zilei Limbii Elene
DA
2564. 27.06.2018 12:14 20096 Vot final
Adoptare PL 391/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
DA
2565. 27.06.2018 12:20 20097 Vot final
Adoptare PL 573/2017 pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
DA
2566. 27.06.2018 12:26 20098 Vot final
Adoptare PL 229/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București, la 27 noiembrie 2017
DA
2567. 27.06.2018 12:27 20099 Vot final
Adoptare PL 251/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad, la 4 decembrie 2017
DA
2568. 27.06.2018 12:27 20100 Vot final
Adoptare PL 102/2018 privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați
DA
2569. 27.06.2018 12:28 20101 Vot final
Adoptare PL 365/2018 privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
DA
2570. 27.06.2018 12:32 20102 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 50 deputati (MS 7/2018). NU
2571. 27.06.2018 14:10 20104 Aprobare ordine de zi DA
2572. 27.06.2018 14:11 20105 Aprobare program de lucru DA
2573. 27.06.2018 14:14 20106 Timp dezbatere 10 secunde DA
2574. 27.06.2018 14:14 20107 Timp dezbatere 20 secunde NU
2575. 02.07.2018 14:15 20119 Modificare ordine de zi DA
2576. 02.07.2018 14:18 20109 Suplimentarea ordinii de zi cu Pl-x 245/2017, PL-x 509/2017, PL-x 340/2018 DA
2577. 02.07.2018 14:21 20110 Ordinea de zi DA
2578. 02.07.2018 14:21 20111 Programul de lucru DA
2579. 02.07.2018 15:07 20112 Retrimitere la comisie - PL-x 112/2018
PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
NU
2580. 02.07.2018 15:21 20113 PL-x 112/2018 - amendament admis 3 - art.109 alin.(4)
PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
2581. 02.07.2018 15:25 20114 PL-x 112/2018 - amendament admis 3 - art.109 alin.(6)
PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
2582. 02.07.2018 15:26 20115 PL-x 112/2018 - amendament admis 3 - art.109 alin.(8)
PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
2583. 02.07.2018 15:33 20116 PL-x 128/2018 - Timp dezbatere
PL 128/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
DA
2584. 02.07.2018 16:40 20118 Sistarea lucrarilor in plen DA
2585. 02.07.2018 16:40 20117 PL-x 340/2018 - amendament admis 3 - art. 12 alin. (1)
PL 340/2018 pentru modificarea art. 12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
DA
2586. 04.07.2018 10:13 20203 Modificarea programului de lucru - Vot final la ora 13,00 DA
2587. 04.07.2018 10:18 20202 Eliminarea de pe ordinea de zi a PL-x 406/2018 NU
2588. 04.07.2018 10:21 20204 PL-x 406/2018 - Retrimitere la comisie NU
2589. 04.07.2018 10:23 20205 Modificarea ordinii de zi NU
2590. 04.07.2018 10:46 20196 Amendament respins
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NU
2591. 04.07.2018 10:46 20197 Amendament admis
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
DA
2592. 04.07.2018 10:47 20198 Amendament respins
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NU
2593. 04.07.2018 10:48 20199 Amendament admis
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
DA
2594. 04.07.2018 10:49 20206 PL-x 406/2018 - Amendament respins 3 NU
2595. 04.07.2018 10:49 20207 Text initial DA
2596. 04.07.2018 10:51 20208 PL-x 406/2018 - Amendament respins 5 NU
2597. 04.07.2018 10:51 20209 Text initial DA
2598. 04.07.2018 11:09 20221 PL-x 406/2018 - Amendament respins 19 NU
2599. 04.07.2018 11:10 20222 Art. 100 - text initial DA
2600. 04.07.2018 11:16 20223 PL-x 406/2018 - Amendament respins 21 NU

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 14 decembrie 2019, 14:04
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro