Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Suciu Vasile-Daniel în legislatura 2016-prezent?

4000 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
2601. 04.07.2018 11:16 20224 PL-x 406/2018 - Amendament respins 22 NU
2602. 04.07.2018 11:32 20143 PL-x 406/2018 - Amendament respins 52 NU
2603. 04.07.2018 11:32 20144 PL-x 406/2018 - Amendament respins 53 NU
2604. 04.07.2018 11:32 20145 Art. 269 integral DA
2605. 04.07.2018 11:33 20146 PL-x 406/2018 - Amendament respins 47 NU
2606. 04.07.2018 11:33 20147 PL-x 406/2018 - Amendament respins 48 NU
2607. 04.07.2018 11:34 20148 PL-x 406/2018 - Amendament respins 49 NU
2608. 04.07.2018 11:34 20149 Art. 257 integral DA
2609. 04.07.2018 11:41 20150 PL-x 406/2018 - Amendament respins 63 NU
2610. 04.07.2018 11:42 20151 PL-x 406/2018 - Amendament respins 64 NU
2611. 04.07.2018 11:42 20152 PL-x 406/2018 - Amendament respins 65 NU
2612. 04.07.2018 11:42 20153 Art. 297 integral DA
2613. 04.07.2018 11:43 20154 Art. 5 DA
2614. 04.07.2018 11:44 20156 Art. 35 DA
2615. 04.07.2018 11:44 20155 Art. 16 DA
2616. 04.07.2018 11:44 20157 Art. 64 DA
2617. 04.07.2018 11:45 20158 Art. 65 DA
2618. 04.07.2018 11:50 20159 Art. 83 DA
2619. 04.07.2018 11:50 20160 Art. 91 DA
2620. 04.07.2018 11:51 20161 Art. 93 DA
2621. 04.07.2018 11:51 20162 Art. 96 DA
2622. 04.07.2018 11:51 20163 Art. 155 DA
2623. 04.07.2018 11:52 20164 Art. 159 indice 1 DA
2624. 04.07.2018 11:52 20165 Art. 175 DA
2625. 04.07.2018 11:53 20166 Art. 177 DA
2626. 04.07.2018 11:53 20167 Art. 187 indice 1 DA
2627. 04.07.2018 11:54 20169 Art. 214 DA
2628. 04.07.2018 11:54 20170 Art. 215 DA
2629. 04.07.2018 11:54 20171 Art. 216 DA
2630. 04.07.2018 11:55 20172 Art. 216 indice 1 DA
2631. 04.07.2018 11:55 20173 Art. 273 DA
2632. 04.07.2018 11:56 20174 Art. 277 DA
2633. 04.07.2018 11:56 20176 Art. 287 DA
2634. 04.07.2018 11:56 20175 Art. 279 DA
2635. 04.07.2018 11:57 20177 Art. 290 DA
2636. 04.07.2018 11:57 20178 Art. 291 DA
2637. 04.07.2018 11:57 20179 Art. 292 DA
2638. 04.07.2018 11:58 20180 Art. 295 DA
2639. 04.07.2018 11:58 20181 Art. 298 DA
2640. 04.07.2018 11:58 20182 Art. 308 DA
2641. 04.07.2018 11:59 20183 Art. 309 DA
2642. 04.07.2018 11:59 20186 Art. 336 DA
2643. 04.07.2018 11:59 20185 Art. 335 DA
2644. 04.07.2018 11:59 20184 Art. 334 DA
2645. 04.07.2018 12:00 20188 Art. 338 DA
2646. 04.07.2018 12:00 20187 Art. 337 DA
2647. 04.07.2018 12:00 20189 Art. 342 DA
2648. 04.07.2018 12:01 20192 Art. II DA
2649. 04.07.2018 12:01 20190 Art. 367 DA
2650. 04.07.2018 12:01 20191 Art. 384 DA
2651. 04.07.2018 12:02 20193 Art. III DA
2652. 04.07.2018 12:02 20194 Art. IV DA
2653. 04.07.2018 12:02 20195 Tehnica legislativa- Consiliul Legislativ DA
2654. 04.07.2018 13:14 20122 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
2655. 04.07.2018 13:21 20120 Suplimentarea listei de vot final cu 4 proiecte. NU
2656. 04.07.2018 13:22 20123 Vot final
Adoptare PL 274/2018 pentru instituirea zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainiene
DA
2657. 04.07.2018 13:26 20124 Vot final
Adoptare PL 308/2018 Lege pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene
DA
2658. 04.07.2018 13:29 20125 Vot final
Adoptare PL 244/2018 Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 și abrogarea alin.(2) al art.III din Legea nr.224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
DA
2659. 04.07.2018 13:31 20126 Vot final
Adoptare PL 128/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
DA
2660. 04.07.2018 13:33 20127 Vot final
Adoptare PL 342/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Național Filatelic
DA
2661. 04.07.2018 13:34 20128 Vot final
Adoptare PL 136/2018 Lege privind modificarea alin.(2) al art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
DA
2662. 04.07.2018 13:38 20130 Vot final
Adoptare PL 494/2017 pentru modificarea Legii nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național
DA
2663. 04.07.2018 13:38 20129 Vot final
Adoptare PL 188/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
DA
2664. 04.07.2018 13:39 20131 Vot final
Adoptare PL 396/2018 privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgență
DA
2665. 04.07.2018 13:40 20132 Vot final
Adoptare PL 335/2018 pentru detașarea personalului prevăzut la art.241 alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor
DA
2666. 04.07.2018 13:41 20133 Vot final
Adoptare PL 125/2018 Lege privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
DA
2667. 04.07.2018 13:42 20134 Vot final
Adoptare PL 245/2017 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
2668. 04.07.2018 13:47 20135 Vot final
Adoptare PL 340/2018 pentru modificarea art. 12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
DA
2669. 04.07.2018 13:48 20136 Vot final
Adoptare PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
DA
2670. 04.07.2018 14:30 20236 DA
2671. 04.07.2018 14:39 20235 DA
2672. 04.07.2018 14:52 20237 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr.30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie. DA
2673. 04.07.2018 14:53 20238 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 11/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa. DA
2674. 04.07.2018 14:54 20226 Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr.20/2017 pentru modificarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr.1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO si aprobarea componentei nominale a acesteia. DA
2675. 04.07.2018 14:56 20228 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 14/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Mediteranei. DA
2676. 04.07.2018 15:03 20229 Reluarea votului asupra Proiectului de Hotarare privind raportul final al Comisiei parlamentare de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru a clarifica aspectele ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie. DA
2677. 04.07.2018 15:09 20230
PL 388/2017 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
DA
2678. 04.07.2018 15:17 20231 Proiectul de Hotarare privind intocmirea unui raport comun de catre Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala a Camerei Deputatilor impreuna cu Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala a Senatului. DA
2679. 04.07.2018 15:23 20232 Proiectul de Hotarare privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru verificarea posibilei implicari a Serviciului de Protectie si Paza in activitatea unor partide politice si in activitatea unor lideri ai acestor partide. DA
2680. 04.07.2018 15:25 20233 Proiectul de Hotarare privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul executiei bugetelor anuale ale Curtii de Conturi. DA
2681. 05.07.2018 10:11 20240 Modificare ordine de zi DA
2682. 05.07.2018 11:01 20241 PL-x 350/2017 - Amendament respins 26 NU
2683. 05.07.2018 11:03 20242 PL-x 350/2017 - Amendament respins 27 - Art. 5 indice 1 NU
2684. 05.07.2018 11:03 20243 PL-x 350/2017 - Amendament respins 27 - Art. 5 indice 1 alin. (2) NU
2685. 05.07.2018 11:04 20244 PL-x 350/2017 - Amendament respins 7 - Art. 5 indice 1 alin. (8) NU
2686. 05.07.2018 11:05 20245 PL-x 350/2017 - Amendament respins 10 NU
2687. 05.07.2018 11:05 20246 PL-x 350/2017 - Amendament respins NU
2688. 05.07.2018 11:06 20247 PL-x 350/2017 - Amendament respins 17 NU
2689. 05.07.2018 11:07 20248 PL-x 350/2017 - Amendament respins 23 NU
2690. 05.07.2018 11:10 20249 PL-x 350/2017 - Amendament respins 4 NU
2691. 05.07.2018 12:21 20250 DA
2692. 05.07.2018 13:11 20252 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
2693. 05.07.2018 13:11 20253 Vot final - Proiectul de Hotarare privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Petru - Gabriel Vlase) (PHCD 48/2018).
PHCD 48/2018 privind vacantarea unui loc de deputat
DA
2694. 05.07.2018 13:12 20254 Vot final
Adoptare PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
2695. 05.07.2018 13:21 20255 Vot final
Adoptare PL 839/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
DA
2696. 05.07.2018 13:22 20256 Vot final
Adoptare PL 377/2011 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
DA
2697. 05.07.2018 13:23 20257 Vot final
Adoptare PL 509/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
DA
2698. 05.07.2018 13:29 20258 Vot final
Adoptare PL 600/2017 Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică” prin transformare
DA
2699. 05.07.2018 13:29 20259 Vot final
Adoptare PL 376/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor
DA
2700. 05.07.2018 13:34 20260 Vot final
Adoptare PL 350/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 9 decembrie 2019, 11:46
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro