Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Velcea Nicolae

4788 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1301. 06.02.2019 12:21 21331 Vot final
Adoptare PL 694/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2018 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
YES
1302. 06.02.2019 12:20 21330 Vot final
Adoptare PL 517/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.58/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
YES
1303. 06.02.2019 12:19 21329 Vot final
Adoptare PL 545/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.63/2018 privind compensarea unor creanțe reciproce între statul român și persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietății, precum și pentru prorogarea unui termen
YES
1304. 06.02.2019 12:19 21328 Vot final
Adoptare PL 266/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
1305. 06.02.2019 12:18 21327 Vot final
Adoptare PL 688/2018 privind modificarea art.61 alin.(1) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
YES
1306. 06.02.2019 12:17 21326 Vot final
Adoptare PL 593/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
1307. 06.02.2019 12:16 21325 Vot final
Adoptare PL 561/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor
YES
1308. 06.02.2019 12:16 21324 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Principiile subsidiaritatii si proportionalitatii: consolidarea rolului lor in elaborarea politicilor UE COM(2018) 703 (PHCD 90/2018).
PHCD 90/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Principiile subsidiarității și proporționalității: consolidarea rolului lor în elaborarea politicilor UE COM(2018) 703
YES
1309. 06.02.2019 12:15 21323 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 1/2019).
PHCD 1/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
1310. 06.02.2019 12:14 21322 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
1311. 06.02.2019 10:23 21317 Retrimitere la comisie
PL 592/2018 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-financiare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice și pentru completarea unor acte normative
YES
1312. 06.02.2019 10:22 21320 Modificare ordine de zi YES
1313. 06.02.2019 10:21 21319 Retrimitere la comisie
PL 691/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile
YES
1314. 06.02.2019 10:21 21318 Retrimitere la comisie
PL 208/2017 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
YES
1315. 06.02.2019 10:20 21315 Retrimitere la comisie
PL 421/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
1316. 06.02.2019 10:20 21316 Retrimitere la comisie
PL 741/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
1317. 06.02.2019 10:19 21314 Retrimitere la comisie
PL 505/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.55/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității
YES
1318. 06.02.2019 10:18 21313 Modificare ordine de zi YES
1319. 04.02.2019 16:48 21310 YES
1320. 04.02.2019 16:33 21311 YES
1321. 20.12.2018 11:39 21305 Timp dezbatere moțiune de cenzură YES
1322. 20.12.2018 11:37 21304 Aprobare ordine de zi YES
1323. 19.12.2018 13:26 21292 Vot final
Adoptare PL 693/2018 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, cu modificările și completările ulterioare
YES
1324. 19.12.2018 13:25 21290 Vot final
Adoptare PL 695/2018 pentru modificarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apusen
YES
1325. 19.12.2018 13:25 21289 Vot final
Adoptare PL 597/2017 pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
YES
1326. 19.12.2018 13:13 21291 Vot final
Adoptare PL 521/2018 pentru abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
YES
1327. 19.12.2018 13:12 21288 Vot final
Adoptare PL 427/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală
YES
1328. 19.12.2018 13:09 21287 Vot final
Adoptare PL 581/2014 LEGEA ZOOTEHNIEI
YES
1329. 19.12.2018 12:59 21286 Vot final
Adoptare PL 354/2018 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
YES
1330. 19.12.2018 12:44 21285 Vot final
Adoptare PL 725/2018 privind sistemul public de pensii
YES
1331. 19.12.2018 12:44 21284 Vot final
Respingere PL 649/2018 privind urgentarea realizării lucrărilor necesare înscrierii terenurilor agricole și silvice în sistemul de cadastru și carte funciară precum și pentru modificarea și completarea Legii cadstrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
YES
1332. 19.12.2018 12:43 21282 Vot final
Adoptare PL 285/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
YES
1333. 19.12.2018 12:43 21283 Vot final
Respingere PL 127/2014 privind înființarea Regiei Autonome "Administrația Canalului Siret-Bărăgan "
YES
1334. 19.12.2018 12:42 21302 Vot final
Adoptare PL 587/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2018 pentru completarea din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
YES
1335. 19.12.2018 12:42 21301 Vot final
Adoptare PL 164/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
YES
1336. 19.12.2018 12:41 21299 Vot final
Adoptare PL 84/2018 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
YES
1337. 19.12.2018 12:41 21300 Vot final
Adoptare PL 85/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
YES
1338. 19.12.2018 12:40 21297 Vot final
Adoptare PL 249/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
1339. 19.12.2018 12:40 21298 Vot final
Adoptare PL 560/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
YES
1340. 19.12.2018 12:39 21296 Vot final
Adoptare PL 644/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoțirea cu autovehicule ale poliției rutiere din cadrul Poliției Române a șefilor de delegații străine în perioada de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene 2019
YES
1341. 19.12.2018 12:39 21295 Vot final
Adoptare PL 748/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
YES
1342. 19.12.2018 12:38 21294 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
1343. 19.12.2018 11:04 21279 PL 85/2018 - amr.7 NO
1344. 19.12.2018 11:04 21278 PL 85/2018 - amr.6 - USR NO
1345. 19.12.2018 11:04 21277 PL 85/2018 - amr.6 Sitterli Ovidiu Ioan NO
1346. 19.12.2018 11:02 21276 PL 85/2018 - amr.5 NO
1347. 19.12.2018 11:01 21275 PL 85/2018 - amr.5 NO
1348. 19.12.2018 10:58 21274 PL 85/2018 - amr.2 eliminare NO
1349. 19.12.2018 10:57 21273 PL 85/2018 -amr.2 alin1 NO
1350. 19.12.2018 10:55 21272 PL 85/2018 - amr.1 NO
1351. 19.12.2018 10:49 21271 PL 84/2018-amr.2 alin (2) lit.b NO
1352. 19.12.2018 10:47 21270 PL 84/2018 - amr.4 - Bălănescu Alexandru YES
1353. 19.12.2018 10:47 21269 PL 84/2018 - amr.3 NO
1354. 19.12.2018 10:45 21268 PL 84/2018 - amr.2 alin.2 lit.b NO
1355. 19.12.2018 10:44 21267 PL 84/2018 - amr.2 lit. b YES
1356. 19.12.2018 10:43 21266 PL 84/2018 - amr.2 lit.a YES
1357. 19.12.2018 10:43 21265 PL 84/2018 - amnedament Sitterli Ovidiu Ioan NO
1358. 19.12.2018 10:37 21264 PL 84/2018 - amr.1 NO
1359. 19.12.2018 10:36 21263 Retrimitere la comisie - PL 84/2018 NO
1360. 19.12.2018 10:29 21262 PL 84/2018 - amr.2 lit a NO
1361. 18.12.2018 18:21 21260 PL 427/2018 - ama 458 YES
1362. 18.12.2018 18:01 21259 PL 581/2014 - amr.1 NO
1363. 18.12.2018 17:58 21258 Retrimitere la comisie - PL 285/2018 YES
1364. 18.12.2018 17:57 21257 Prelungire program de lucru YES
1365. 18.12.2018 17:40 21256 PL 748/2018 - ama 10 NO
1366. 18.12.2018 17:38 21255 PL 748/2018 - eliminare capitolul 7 YES
1367. 18.12.2018 17:29 21254 Retrimitere la comisie -PL 319/2018 NO
1368. 18.12.2018 17:26 21253 PL 725/2018 - anexe YES
1369. 18.12.2018 17:25 21252 PL 725/2018 - art.158-182 YES
1370. 18.12.2018 17:25 21251 PL 725/2018 - art.125-257 YES
1371. 18.12.2018 17:24 21248 PL 725/2018 - art.57-70 YES
1372. 18.12.2018 17:24 21249 PL 725/2018 - art.71-90 YES
1373. 18.12.2018 17:24 21250 PL 725/2018 - art.91 - 124 YES
1374. 18.12.2018 17:23 21247 PL 725/2018 - art.56 YES
1375. 18.12.2018 17:22 21246 PL 725/2018 - forma comisie YES
1376. 18.12.2018 17:22 21245 PL 725/2018 - amr 75 NO
1377. 18.12.2018 17:20 21244 PL 725/2018 - forma comisie YES
1378. 18.12.2018 17:19 21243 PL 725/2018 - amr 56 NO
1379. 18.12.2018 17:17 21242 PL 725/2018 - amr 68 YES
1380. 18.12.2018 17:17 21241 PL 725/2018 - forma comisiei YES
1381. 18.12.2018 17:16 21240 PL 725/2018 - amr 117 NO
1382. 18.12.2018 17:15 21239 PL 725/2018 - forma comisie YES
1383. 18.12.2018 17:14 21238 PL 725/2018 - amr 91 NO
1384. 18.12.2018 17:12 21237 PL 725/2018 - amr 68 YES
1385. 18.12.2018 17:10 21236 PL 725/2018 - forma comisie YES
1386. 18.12.2018 17:10 21235 PL 725/2018 - amr 24 NO
1387. 18.12.2018 17:08 21234 PL 725/2018 - forma comisie YES
1388. 18.12.2018 17:07 21233 PL 725/2018 - amr 2 NO
1389. 18.12.2018 17:05 21232 PL 725/2018 - amr 12 YES
1390. 18.12.2018 16:30 21231 PL 725/2018 - Timp dezbatere - 60 minute NO
1391. 18.12.2018 16:26 21230 PL 725/2018 - Timp dezbatere - 20 minute YES
1392. 18.12.2018 16:19 21228 Retrimitere la comisie - PL 285/2018 NO
1393. 18.12.2018 16:19 21227 Retrimitere la comisie - PL 725/2018 NO
1394. 18.12.2018 16:13 21226 Retrimitere la comisie - PL 454/2018 YES
1395. 18.12.2018 16:11 21225 Modificare ordine de zi YES
1396. 18.12.2018 16:10 21224 Retrimitere la comisie - PL 521/2018 YES
1397. 18.12.2018 16:10 21223 Retrimitere la comisie PL 560/2018 - 30 minute YES
1398. 18.12.2018 16:08 21222 Modificare ordine de zi YES
1399. 18.12.2018 16:07 21221 Retrimitere la comisie Pl 590/2018 YES
1400. 18.12.2018 16:07 21220 Modificare ordine de zi YES

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 6 juin 2020, 2:41
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro