Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Velcea Nicolae

4788 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1901. 10.07.2018 12:17 20339 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
1902. 10.07.2018 12:17 20340 Vot final
Adoptare PL 287/2018 privind emiterea cărților de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România
YES
1903. 09.07.2018 21:51 20323 Vot final
Adoptare PL 369/2018 privind Codul administrativ al României
YES
1904. 09.07.2018 21:38 20322 Vot final
Adoptare PL 33/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
YES
1905. 09.07.2018 21:37 20321 Vot final
Adoptare PL 418/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
YES
1906. 09.07.2018 21:37 20320 Vot final
Adoptare PL 12/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
YES
1907. 09.07.2018 21:36 20319 Vot final
Adoptare PL 317/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
YES
1908. 09.07.2018 21:35 20318 Vot final
Adoptare PL 407/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului, precum și pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului „Palatul Parlamentului"
YES
1909. 09.07.2018 21:34 20317 Vot final
Adoptare PL 390/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice
YES
1910. 09.07.2018 21:33 20316 Vot final - Proiectul de Hotarare privind validarea unui mandat de deputat (PH CD 49/2018).
PHCD 49/2018 privind validarea unui mandat de deputat
YES
1911. 09.07.2018 21:31 20324 Prezență - Vot test 2 Didn't vote
1912. 09.07.2018 21:29 20315 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
1913. 09.07.2018 21:21 20313 elimnarea art.23 NO
1914. 09.07.2018 21:20 20312 PLx 33/2018 - amr.9- eliminarea art.23 NO
1915. 09.07.2018 21:18 20311 PLx 33/2018 - amr.9 NO
1916. 09.07.2018 21:16 20310 PLx 33/2018 - art.22 - forma comisie YES
1917. 09.07.2018 21:15 20308 PLx 33/2018 - art.21- forma comisiei YES
1918. 09.07.2018 21:14 20307 PLx 33/2018 - amr.7 NO
1919. 09.07.2018 21:14 20306 PLx 33/2018 - art.19 YES
1920. 09.07.2018 21:14 20305 PLx 33/2018 - elimnarea art.19 -propunere USR NO
1921. 09.07.2018 21:12 20304 PLx 33/2018 - elimnarea art.19 -propunere PNL NO
1922. 09.07.2018 21:10 20303 PLx 33/2018 - retrimitere la comisie NO
1923. 09.07.2018 21:08 20302 PLx 33/2018 - art.18 YES
1924. 09.07.2018 21:08 20301 PLx 33/2018 - amr.6 NO
1925. 09.07.2018 21:06 20300 PLx 33/2018 - amr.6- eliminarea intregului art.18 NO
1926. 09.07.2018 21:05 20299 PLx 33/2018 - art.15 YES
1927. 09.07.2018 21:04 20298 PLx 33/2018 - amr.5 NO
1928. 09.07.2018 20:58 20291 PLx 33/2018 - art.2-lit.g YES
1929. 09.07.2018 20:57 20290 PLx 33/2018 - amr.1 NO
1930. 05.07.2018 13:34 20260 Vot final
Adoptare PL 350/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
YES
1931. 05.07.2018 13:29 20259 Vot final
Adoptare PL 376/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor
YES
1932. 05.07.2018 13:29 20258 Vot final
Adoptare PL 600/2017 Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică” prin transformare
YES
1933. 05.07.2018 13:23 20257 Vot final
Adoptare PL 509/2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
YES
1934. 05.07.2018 13:22 20256 Vot final
Adoptare PL 377/2011 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
YES
1935. 05.07.2018 13:21 20255 Vot final
Adoptare PL 839/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
YES
1936. 05.07.2018 13:12 20254 Vot final
Adoptare PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
1937. 05.07.2018 13:11 20252 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
1938. 05.07.2018 13:11 20253 Vot final - Proiectul de Hotarare privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Petru - Gabriel Vlase) (PHCD 48/2018).
PHCD 48/2018 privind vacantarea unui loc de deputat
YES
1939. 05.07.2018 12:21 20250 YES
1940. 05.07.2018 11:10 20249 PL-x 350/2017 - Amendament respins 4 NO
1941. 05.07.2018 11:07 20248 PL-x 350/2017 - Amendament respins 23 NO
1942. 04.07.2018 15:25 20233 Proiectul de Hotarare privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul executiei bugetelor anuale ale Curtii de Conturi. YES
1943. 04.07.2018 15:23 20232 Proiectul de Hotarare privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru verificarea posibilei implicari a Serviciului de Protectie si Paza in activitatea unor partide politice si in activitatea unor lideri ai acestor partide. YES
1944. 04.07.2018 15:17 20231 Proiectul de Hotarare privind intocmirea unui raport comun de catre Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala a Camerei Deputatilor impreuna cu Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala a Senatului. YES
1945. 04.07.2018 15:09 20230
PL 388/2017 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
YES
1946. 04.07.2018 15:03 20229 Reluarea votului asupra Proiectului de Hotarare privind raportul final al Comisiei parlamentare de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru a clarifica aspectele ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie. YES
1947. 04.07.2018 14:56 20228 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 14/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Mediteranei. YES
1948. 04.07.2018 14:55 20227 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 9/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Francofoniei. YES
1949. 04.07.2018 14:54 20226 Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr.20/2017 pentru modificarea Hotararii Parlamentului Romaniei nr.1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO si aprobarea componentei nominale a acesteia. YES
1950. 04.07.2018 14:53 20238 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 11/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa. YES
1951. 04.07.2018 14:52 20237 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr.30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie. YES
1952. 04.07.2018 14:39 20235 YES
1953. 04.07.2018 13:48 20136 Vot final
Adoptare PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
YES
1954. 04.07.2018 13:47 20135 Vot final
Adoptare PL 340/2018 pentru modificarea art. 12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
YES
1955. 04.07.2018 13:42 20134 Vot final
Adoptare PL 245/2017 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
YES
1956. 04.07.2018 13:41 20133 Vot final
Adoptare PL 125/2018 Lege privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
YES
1957. 04.07.2018 13:40 20132 Vot final
Adoptare PL 335/2018 pentru detașarea personalului prevăzut la art.241 alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor
YES
1958. 04.07.2018 13:39 20131 Vot final
Adoptare PL 396/2018 privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgență
YES
1959. 04.07.2018 13:38 20130 Vot final
Adoptare PL 494/2017 pentru modificarea Legii nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național
YES
1960. 04.07.2018 13:38 20129 Vot final
Adoptare PL 188/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
YES
1961. 04.07.2018 13:34 20128 Vot final
Adoptare PL 136/2018 Lege privind modificarea alin.(2) al art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
YES
1962. 04.07.2018 13:33 20127 Vot final
Adoptare PL 342/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Național Filatelic
YES
1963. 04.07.2018 13:31 20126 Vot final
Adoptare PL 128/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
YES
1964. 04.07.2018 13:29 20125 Vot final
Adoptare PL 244/2018 Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 și abrogarea alin.(2) al art.III din Legea nr.224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
YES
1965. 04.07.2018 13:26 20124 Vot final
Adoptare PL 308/2018 Lege pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene
YES
1966. 04.07.2018 13:22 20123 Vot final
Adoptare PL 274/2018 pentru instituirea zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainiene
YES
1967. 04.07.2018 13:21 20120 Suplimentarea listei de vot final cu 4 proiecte. NO
1968. 04.07.2018 13:14 20122 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
1969. 04.07.2018 12:02 20195 Tehnica legislativa- Consiliul Legislativ YES
1970. 04.07.2018 12:02 20193 Art. III YES
1971. 04.07.2018 12:02 20194 Art. IV YES
1972. 04.07.2018 12:01 20191 Art. 384 YES
1973. 04.07.2018 12:01 20190 Art. 367 YES
1974. 04.07.2018 12:01 20192 Art. II YES
1975. 04.07.2018 12:00 20188 Art. 338 YES
1976. 04.07.2018 12:00 20187 Art. 337 YES
1977. 04.07.2018 12:00 20189 Art. 342 YES
1978. 04.07.2018 11:59 20184 Art. 334 YES
1979. 04.07.2018 11:59 20185 Art. 335 YES
1980. 04.07.2018 11:59 20183 Art. 309 YES
1981. 04.07.2018 11:59 20186 Art. 336 YES
1982. 04.07.2018 11:58 20182 Art. 308 YES
1983. 04.07.2018 11:58 20181 Art. 298 YES
1984. 04.07.2018 11:58 20180 Art. 295 YES
1985. 04.07.2018 11:57 20177 Art. 290 YES
1986. 04.07.2018 11:57 20179 Art. 292 YES
1987. 04.07.2018 11:57 20178 Art. 291 YES
1988. 04.07.2018 11:56 20175 Art. 279 YES
1989. 04.07.2018 11:56 20174 Art. 277 YES
1990. 04.07.2018 11:56 20176 Art. 287 YES
1991. 04.07.2018 11:55 20173 Art. 273 YES
1992. 04.07.2018 11:55 20172 Art. 216 indice 1 YES
1993. 04.07.2018 11:54 20169 Art. 214 YES
1994. 04.07.2018 11:54 20170 Art. 215 YES
1995. 04.07.2018 11:54 20171 Art. 216 YES
1996. 04.07.2018 11:53 20166 Art. 177 YES
1997. 04.07.2018 11:53 20168 Art. 189 YES
1998. 04.07.2018 11:53 20167 Art. 187 indice 1 YES
1999. 04.07.2018 11:52 20165 Art. 175 YES
2000. 04.07.2018 11:52 20164 Art. 159 indice 1 YES

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 6 juin 2020, 2:44
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro