Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Velcea Nicolae

4788 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
2001. 04.07.2018 11:51 20161 Art. 93 YES
2002. 04.07.2018 11:51 20163 Art. 155 YES
2003. 04.07.2018 11:51 20162 Art. 96 YES
2004. 04.07.2018 11:50 20159 Art. 83 YES
2005. 04.07.2018 11:50 20160 Art. 91 YES
2006. 04.07.2018 11:45 20158 Art. 65 YES
2007. 04.07.2018 11:44 20157 Art. 64 YES
2008. 04.07.2018 11:44 20155 Art. 16 YES
2009. 04.07.2018 11:44 20156 Art. 35 YES
2010. 04.07.2018 11:43 20154 Art. 5 YES
2011. 04.07.2018 11:42 20152 PL-x 406/2018 - Amendament respins 65 NO
2012. 04.07.2018 11:42 20151 PL-x 406/2018 - Amendament respins 64 NO
2013. 04.07.2018 11:42 20153 Art. 297 integral YES
2014. 04.07.2018 11:41 20150 PL-x 406/2018 - Amendament respins 63 NO
2015. 04.07.2018 11:34 20149 Art. 257 integral YES
2016. 04.07.2018 11:34 20148 PL-x 406/2018 - Amendament respins 49 NO
2017. 04.07.2018 11:33 20146 PL-x 406/2018 - Amendament respins 47 NO
2018. 04.07.2018 11:33 20147 PL-x 406/2018 - Amendament respins 48 NO
2019. 04.07.2018 11:32 20144 PL-x 406/2018 - Amendament respins 53 NO
2020. 04.07.2018 11:32 20143 PL-x 406/2018 - Amendament respins 52 NO
2021. 04.07.2018 11:32 20145 Art. 269 integral YES
2022. 04.07.2018 11:19 20138 PL-x 406/2018 - Art. 112 indice 1 - integral YES
2023. 04.07.2018 11:18 20137 Text initial YES
2024. 04.07.2018 11:18 20225 PL-x 406/2018 - Amendament respins 24 NO
2025. 04.07.2018 11:16 20223 PL-x 406/2018 - Amendament respins 21 NO
2026. 04.07.2018 11:16 20224 PL-x 406/2018 - Amendament respins 22 NO
2027. 04.07.2018 11:10 20222 Art. 100 - text initial YES
2028. 04.07.2018 11:09 20221 PL-x 406/2018 - Amendament respins 19 NO
2029. 04.07.2018 11:08 20220 Text initial - art. 75 integral YES
2030. 04.07.2018 11:08 20219 PL-x 406/2018 - Amendament respins 18 NO
2031. 04.07.2018 11:07 20218 Text initial YES
2032. 04.07.2018 11:06 20217 PL-x 406/2018 - Amendament respins 15 NO
2033. 04.07.2018 11:04 20215 PL-x 406/2018 - Amendament respins 13 NO
2034. 04.07.2018 11:04 20216 Text initial YES
2035. 04.07.2018 11:02 20214 PL-x 406/2018 - Amendament respins 10 NO
2036. 04.07.2018 11:01 20213 Text initial YES
2037. 04.07.2018 11:00 20212 PL-x 406/2018 - Amendament respins 9 NO
2038. 04.07.2018 10:54 20211 Text initial YES
2039. 04.07.2018 10:54 20210 PL-x 406/2018 - Amendament respins 7 NO
2040. 04.07.2018 10:51 20208 PL-x 406/2018 - Amendament respins 5 NO
2041. 04.07.2018 10:51 20209 Text initial YES
2042. 04.07.2018 10:49 20207 Text initial YES
2043. 04.07.2018 10:49 20206 PL-x 406/2018 - Amendament respins 3 NO
2044. 04.07.2018 10:48 20199 Amendament admis
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
YES
2045. 04.07.2018 10:47 20198 Amendament respins
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NO
2046. 04.07.2018 10:46 20196 Amendament respins
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
NO
2047. 04.07.2018 10:46 20197 Amendament admis
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
YES
2048. 04.07.2018 10:25 20201 Stabilire timpi dezbatere
PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
YES
2049. 04.07.2018 10:23 20205 Modificarea ordinii de zi NO
2050. 04.07.2018 10:21 20204 PL-x 406/2018 - Retrimitere la comisie NO
2051. 02.07.2018 16:40 20118 Sistarea lucrarilor in plen YES
2052. 02.07.2018 16:40 20117 PL-x 340/2018 - amendament admis 3 - art. 12 alin. (1)
PL 340/2018 pentru modificarea art. 12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
YES
2053. 02.07.2018 15:21 20113 PL-x 112/2018 - amendament admis 3 - art.109 alin.(4)
PL 112/2018 pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
2054. 02.07.2018 14:21 20110 Ordinea de zi YES
2055. 02.07.2018 14:21 20111 Programul de lucru YES
2056. 02.07.2018 14:18 20109 Suplimentarea ordinii de zi cu Pl-x 245/2017, PL-x 509/2017, PL-x 340/2018 YES
2057. 02.07.2018 14:15 20119 Modificare ordine de zi YES
2058. 27.06.2018 14:14 20107 Timp dezbatere 20 secunde NO
2059. 27.06.2018 14:14 20106 Timp dezbatere 10 secunde YES
2060. 27.06.2018 14:11 20105 Aprobare program de lucru YES
2061. 27.06.2018 12:32 20102 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 50 deputati (MS 7/2018). NO
2062. 27.06.2018 12:28 20101 Vot final
Adoptare PL 365/2018 privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
YES
2063. 27.06.2018 12:27 20100 Vot final
Adoptare PL 102/2018 privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați
YES
2064. 27.06.2018 12:27 20099 Vot final
Adoptare PL 251/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad, la 4 decembrie 2017
YES
2065. 27.06.2018 12:26 20098 Vot final
Adoptare PL 229/2018 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București, la 27 noiembrie 2017
YES
2066. 27.06.2018 12:20 20097 Vot final
Adoptare PL 573/2017 pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
YES
2067. 27.06.2018 12:14 20096 Vot final
Adoptare PL 391/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
YES
2068. 27.06.2018 12:11 20095 Vot final
Adoptare PL 355/2018 privind instituirea Zilei Limbii Elene
YES
2069. 27.06.2018 12:10 20094 Vot final
Adoptare PL 554/2015 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
YES
2070. 27.06.2018 12:09 20093 Vot final
Adoptare PL 334/2018 privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere
YES
2071. 27.06.2018 12:08 20092 Vot final
Adoptare PL 214/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
YES
2072. 27.06.2018 12:07 20089 Vot final
Adoptare PL 94/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
YES
2073. 27.06.2018 12:07 20090 Vot final
Adoptare PL 331/2018 pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017
YES
2074. 27.06.2018 12:06 20091 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
2075. 27.06.2018 11:07 20087 PLx 554/2015 - Ama.25 YES
2076. 27.06.2018 11:06 20086 PLx 554/2015 - Amr.3 NO
2077. 27.06.2018 10:51 20085 Modificare ordine de zi YES
2078. 27.06.2018 10:21 20084 Retrimitere la comisie PLx 369/2018 YES
2079. 27.06.2018 10:13 20083 Modificare ordine de zi YES
2080. 27.06.2018 10:12 20082 Retrimitere la comisie PLx 310/2017 YES
2081. 27.06.2018 10:12 20081 Modificare ordine de zi YES
2082. 27.06.2018 10:11 20080 Modificare ordine de zi YES
2083. 27.06.2018 10:10 20079 Modificare ordine de zi YES
2084. 27.06.2018 10:10 20078 Modificare ordine de zi YES
2085. 27.06.2018 10:09 20077 Modificare ordine de zi YES
2086. 27.06.2018 10:09 20076 Modificare ordine de zi YES
2087. 27.06.2018 10:08 20075 Modificare ordine de zi YES
2088. 26.06.2018 13:08 20074 Vot final
Adoptare PL 189/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
YES
2089. 26.06.2018 13:04 20073 Vot final
Adoptare PL 375/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
YES
2090. 26.06.2018 12:55 20072 Vot final
Adoptare PL 419/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii
YES
2091. 26.06.2018 12:52 20071 Vot final
Adoptare PL 483/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
YES
2092. 26.06.2018 12:44 20070 Vot final
Adoptare PL 198/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative
YES
2093. 26.06.2018 12:44 20069 Vot final
Adoptare PL 341/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
YES
2094. 26.06.2018 12:40 20067 Vot final
Adoptare PL 472/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
YES
2095. 26.06.2018 12:40 20068 Vot final
Adoptare PL 80/2018 privind Legea muntelui
YES
2096. 26.06.2018 12:38 20066 Vot final
Adoptare PL 361/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
YES
2097. 26.06.2018 12:37 20065 Vot final - Proiectul de Hotarare privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale serviciilor Camerei Deputatilor (PH CD 47/2018).
PHCD 47/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților
YES
2098. 26.06.2018 12:37 20064 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
2099. 26.06.2018 12:03 20051 PLx 483/2016 ama.36 YES
2100. 26.06.2018 10:15 20032 Amanare cu 1 saptamana PHCD 47/2018 NO

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 6 juin 2020, 2:23
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro