Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Bumb Sorin-Ioan

3708 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 25.02.2020 12:09 23252 Vot final
Adoptare PL 514/2019 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca
YES
2. 25.02.2020 12:07 23251 Vot final
Adoptare PL 411/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
NO
3. 25.02.2020 12:07 23250 Vot final
Adoptare PL 401/2018 pentru abrogarea alin.(1) al art.3 din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare
YES
4. 25.02.2020 12:06 23249 Vot final
Adoptare PL 473/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului
YES
5. 25.02.2020 12:05 23248 Vot final
Adoptare PL 573/2019 privind statutul Limbii Semnelor Române
YES
6. 25.02.2020 12:04 23247 Vot final
PHCD 4/2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Către o mai bună punere în aplicare a cadrului UE privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului COM(2019)360
YES
7. 25.02.2020 12:04 23246 Vot final
PHCD 3/2020 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Uniți în realizarea uniunii energetice și a acțiunilor climatice – Stabilirea bazelor pentru o tranziție de succes către o energie curată COM(2019)285
YES
8. 25.02.2020 12:03 23245 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
9. 25.02.2020 10:50 23243 PL 573/2019 - amr.1 NO
10. 25.02.2020 10:31 23242 Prelungirea termenului constituțional de dezbatere și vot final de la 45 la 60 de zile a Pl 660/2019 YES
11. 25.02.2020 10:29 23241 Modificare ordine de zi YES
12. 25.02.2020 10:28 23240 Retrimitere la comisie PL 545/2019 YES
13. 25.02.2020 10:27 23239 Modificare ordine de zi YES
14. 25.02.2020 10:27 23238 Modificare ordine de zi YES
15. 25.02.2020 10:25 23237 Retrimitere la comisie PHCD 5/2020 NO
16. 25.02.2020 10:24 23236 Retrimitere la comisie PL 244/2019 NO
17. 25.02.2020 10:21 23234 Retrimitere la comisie PL 584/2017 YES
18. 25.02.2020 10:21 23235 Retrimitere la comisie PL 490/2019 YES
19. 25.02.2020 10:20 23233 Retrimitere la comisie PL 474/2019 YES
20. 25.02.2020 10:19 23232 Modificare ordine de zi YES
21. 25.02.2020 10:18 23231 Retrimitere la comisie PL 547/2019 YES
22. 25.02.2020 10:18 23230 Retrimitere la comisie PL 435/2018 YES
23. 11.02.2020 13:37 23228 Vot final
Respingere PL 1/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului,
YES
24. 11.02.2020 13:36 23227 Vot final
Adoptare PL 486/2019 privind regimul juridic al Cetăților dacice din Munții Orăștiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO și unele măsuri privind protejarea acestora
YES
25. 11.02.2020 13:33 23226 Vot final
Adoptare PL 94/2019 privind Codul aerian
YES
26. 11.02.2020 13:32 23225 Vot final
Adoptare PL 270/2019 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
Abstention
27. 11.02.2020 13:31 23224 Vot final
Adoptare PL 598/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
YES
28. 11.02.2020 13:31 23223 Vot final
Adoptare PL 417/2019 pentru modificarea art. 14 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
YES
29. 11.02.2020 13:30 23222 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 2/2020).
PHCD 2/2020 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
30. 11.02.2020 13:30 23229 Prezență - Vot test 2 Didn't vote
31. 11.02.2020 13:29 23221 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
32. 11.02.2020 13:15 23219 Retrimitere la comisie
PL 573/2019 privind statutul Limbii Semnelor Române
NO
33. 11.02.2020 12:56 23217 Prelungirea programului de lucru NO
34. 11.02.2020 12:22 23218
PL 658/2019 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind Modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la București la 13 august 2019 și la Paris la 2 septembrie 2019
YES
35. 11.02.2020 12:20 23216 Modificare ordine de zi NO
36. 11.02.2020 12:20 23215 Modificare ordine de zi NO
37. 11.02.2020 12:19 23214 Introducerea pe ordinea de zi a PL-x 1/2018 la nr. crt. 11 YES
38. 11.02.2020 12:18 23213 Modificare ordine de zi YES
39. 11.02.2020 12:18 23212 Modificare ordine de zi si retrimitere la comisie PL-x 567/2008/2018 YES
40. 11.02.2020 12:17 23211 Modificare ordine de zi si retrimitere la comisie PL-x 429/2019 YES
41. 11.02.2020 12:16 23210 Convocarea Comisiei juridice in sedinta, in acelasi timp cu plenul, pentru PL-x 598/2019 YES
42. 05.02.2020 12:20 23141 Timp dezbatere YES
43. 05.02.2020 12:17 23140 Adoptare program de lucru YES
44. 05.02.2020 12:17 23139 Adoptare ordine de zi YES
45. 03.02.2020 16:33 23137 Comisia de numarare si validare a voturilor YES
46. 03.02.2020 16:18 23136 Aprobarea repartizarii locurilor pentru functiile din Biroul permanent NO
47. 03.02.2020 14:09 23134 Aprobare ordine de zi YES
48. 03.02.2020 14:09 23135 Aprobare program de lucru YES
49. 29.01.2020 14:13 23132 YES
50. 29.01.2020 14:12 23131 YES
51. 28.01.2020 15:35 23126 Vot final
Respingere PL 166/2018 pentru abrogarea pensiilor speciale
YES
52. 28.01.2020 15:34 23125 Vot final
Adoptare PL 292/2019 privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu și indemnizațiile pentru limită de vârstă, precum și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor ocupaționale
YES
53. 28.01.2020 15:33 23124 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
54. 28.01.2020 15:24 23122 Pl-x 292/2019, Pl-x 166/2018 - Amendament admis 19 NO
55. 28.01.2020 15:23 23121 Pl-x 292/2019, Pl-x 166/2018 - Amendament admis 18 NO
56. 28.01.2020 15:22 23120 Pl-x 292/2019, Pl-x 166/2018 - Amendament admis 17 NO
57. 28.01.2020 14:45 23123 Retrimitere la comisie
PL 292/2019 privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu și indemnizațiile pentru limită de vârstă, precum și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor ocupaționale
NO
58. 20.01.2020 16:03 23116 Programul de lucru YES
59. 20.01.2020 16:02 23115 Ordinea de zi YES
60. 20.01.2020 16:02 23117 Aprobarea proiectului ordinii de zi pentru perioada 20-31 ianuarie 2020 (sesiune extraordinara) YES
61. 18.12.2019 13:32 23113 Vot final
Adoptare PL 549/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a Legii nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
YES
62. 18.12.2019 13:31 23112 Vot final
Adoptare PL 15/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
YES
63. 18.12.2019 13:23 23110 Vot final
Adoptare PL 584/2019 pentru înființarea Muzeului Național "Brătianu "
YES
64. 18.12.2019 13:21 23109 Vot final
Adoptare PL 440/2017 pentru modificarea Legii societăților 31/1990
Abstention
65. 18.12.2019 13:21 23108 Vot final
Adoptare PL 654/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
YES
66. 18.12.2019 13:20 23107 Vot final
Adoptare PL 585/2019 pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții și pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
YES
67. 18.12.2019 13:18 23106 Vot final
PHCD 64/2019 privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2020
YES
68. 18.12.2019 13:17 23105 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
69. 18.12.2019 12:38 23103 PL 654/2019 Timp dezbatere
PL 654/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
YES
70. 18.12.2019 12:33 23102 PL 585/2019 - ama. 10
PL 585/2019 pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții și pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
YES
71. 18.12.2019 12:03 23101 Prelungire program de lucru YES
72. 18.12.2019 11:48 23100 Stabilire timpi dezbatere - PL 124/2019 - Timp dezbatere
PL 124/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
NO
73. 18.12.2019 11:39 23099 Comisiile sa lucreze in paralel cu plenul NO
74. 18.12.2019 11:38 23098 Retrimitere la comisie - Retrimitere la comisie PL 654/2019
PL 654/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
YES
75. 18.12.2019 11:32 23097 Modificare ordine de zi si sistarea dezbaterilor Abstention
76. 18.12.2019 11:31 23096 Prelungire program de lucru pana la ora 12.00 YES
77. 18.12.2019 11:26 23095 Prelungirea programului de lucru pana la finalizarea pct.10/1 Abstention
78. 18.12.2019 10:49 23093 Retrimitere la comisie - Retrimitere la comisie PL 597/2019
PL 597/2019 pentru modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
79. 18.12.2019 10:31 23092 Modificare ordine de zi YES
80. 18.12.2019 10:27 23091 Retrimitere la comisie - Retrimitere la comisie PL 124/2019
PL 124/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
YES
81. 18.12.2019 10:17 23090 Modificare ordine de zi YES
82. 12.12.2019 12:35 23089 YES
83. 12.12.2019 12:35 23088 YES
84. 12.12.2019 12:27 23087 YES
85. 12.12.2019 12:27 23086 YES
86. 12.12.2019 12:18 23084 YES
87. 12.12.2019 12:17 23085 YES
88. 11.12.2019 12:35 23082 Vot final
Respingere PL 384/2019 pentru modificarea și completarea Legii statutului asistentului social în România nr.466/2004
Abstention
89. 11.12.2019 12:25 23081 Vot final
Adoptare PL 618/2019 pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii și a art.361 din Legea nr.1/2011 a educației naționale
YES
90. 11.12.2019 12:24 23080 Vot final
Adoptare PL 489/2019 privind pensiile ocupaționale
YES
91. 11.12.2019 12:22 23079 Vot final
Adoptare PL 413/2019 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
YES
92. 11.12.2019 12:21 23078 Vot final
Respingere PL 601/2019 pentru modificarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
YES
93. 11.12.2019 12:20 23077 Vot final
Respingere PL 447/2018 pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
YES
94. 11.12.2019 12:20 23076 Vot final
Adoptare PL 176/2019 pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Abstention
95. 11.12.2019 12:19 23075 Vot final
Adoptare PL 599/2019 pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
YES
96. 11.12.2019 12:17 23073 Vot final
Adoptare PL 339/2019 modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local
YES
97. 11.12.2019 12:17 23074 Vot final
Adoptare PL 524/2018 privind modificarea art.2 pct. 20) din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
YES
98. 11.12.2019 12:12 23071 Vot final
Adoptare PL 607/2019 pentru modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
YES
99. 11.12.2019 12:11 23070 Vot final
Adoptare PL 812/2015 pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amanințărilor la adresa securității naționale
YES
100. 11.12.2019 12:10 23069 Vot final
Adoptare PL 234/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 29 february 2020, 6:10
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro