Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Cobuz Maricela

4101 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
301. 12.06.2019 12:22 22462 Vot final
Adoptare PL 243/2018 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
YES
302. 12.06.2019 12:21 22459 Vot final
Adoptare PL 729/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
303. 12.06.2019 12:21 22460 Vot final
Adoptare PL 263/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
YES
304. 12.06.2019 12:20 22458 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 24/2019).
PHCD 24/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
305. 12.06.2019 12:19 22457 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
306. 12.06.2019 11:49 22449 Prelungirea programului de lucru YES
307. 12.06.2019 11:33 22454 Stabilire timpi dezbatere
PL 734/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
YES
308. 12.06.2019 11:26 22448 Prelungirea programului de lucru YES
309. 12.06.2019 11:04 22453 Amendament admis
PL 487/2018 pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
NO
310. 12.06.2019 11:03 22452 Amendament admis
PL 487/2018 pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
NO
311. 12.06.2019 10:37 22447 PL-x 263/2019 - amendament respins 14 NO
312. 12.06.2019 10:36 22446 PL-x 263/2019 - amendament respins 10 NO
313. 12.06.2019 10:35 22444 PL-x 263/2019 - amendament respins 8 NO
314. 12.06.2019 10:35 22445 PL-x 263/2019 - amendament respins 9 NO
315. 12.06.2019 10:33 22443 PL-x 263/2019 - amendament respins 6 NO
316. 12.06.2019 10:32 22442 PL-x 263/2019 - amendament respins 5 NO
317. 12.06.2019 10:18 22450
PL 230/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
YES
318. 12.06.2019 10:17 22438 Modificare ordine de zi NO
319. 12.06.2019 10:14 22437 PL-x 729/2018 să se regăsească pe lista de vot final YES
320. 12.06.2019 10:13 22436 PL-x 98/2019 - Retrimitere la comisie YES
321. 05.06.2019 12:19 22428 Vot final
Adoptare PL 143/2019 privind cerințele de creștere a mobilității salariaților între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și păstrării drepturilor la pensie suplimentară
YES
322. 05.06.2019 12:18 22427 Vot final
Adoptare PL 126/2019 pentru modificarea lit.k) a art. 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
YES
323. 05.06.2019 12:18 22426 Vot final
Respingere PL 438/2018 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004
YES
324. 05.06.2019 12:17 22425 Vot final
Adoptare PL 454/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.33/2018 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană
YES
325. 05.06.2019 12:16 22424 Vot final
Adoptare PL 121/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiții “Canal magistral Siret-Bărăgan” din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională “Apele Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
YES
326. 05.06.2019 12:15 22423 Vot final
Adoptare PL 24/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie
YES
327. 05.06.2019 12:15 22422 Vot final
Adoptare PL 95/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant
YES
328. 05.06.2019 12:13 22421 Vot final
Adoptare PL 148/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative
YES
329. 05.06.2019 12:12 22420 Vot final
PHCD 22/2019 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
YES
330. 05.06.2019 12:11 22419 Vot final
PHCD 19/2019 privind vacantarea unui loc de chestor al Camerei Deputaților
YES
331. 05.06.2019 12:09 22418 Vot final - Proiectul de Hotarare privind validarea unui loc de deputat (PHCD 21/2019).
PHCD 21/2019 privind validarea unui mandat de deputat
YES
332. 05.06.2019 12:08 22430 PL 729/2018 - retrimitere la comisie YES
333. 05.06.2019 12:06 22429 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
334. 05.06.2019 11:21 22416 PL 567/2008/2018 - retrimitere la comisie YES
335. 05.06.2019 10:27 22415 Modificare ordine de zi YES
336. 03.06.2019 16:27 22410 Modificare ordine de zi YES
337. 03.06.2019 16:26 22409 Retrimitere la comiei Pl 601/2014 YES
338. 03.06.2019 16:25 22408 PHCD 22/2019 - se dezbate miercuri 05.03.2019 YES
339. 29.05.2019 14:10 22404 YES
340. 29.05.2019 14:04 22407 Reluarea votului NO
341. 29.05.2019 14:03 22406 Amânarea cu o saptamana a alegerii presedintelui Camerei Deputatilor NO
342. 29.05.2019 14:02 22405 Vot de control Didn't vote
343. 29.05.2019 10:25 22399 Sistarea dezbaterilor YES
344. 29.05.2019 10:24 22398 PL-x 103/2019 - Retrimitere la comisie YES
345. 29.05.2019 10:21 22402
PL 213/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice
YES
346. 29.05.2019 10:20 22401 Proiectul de Hotarare privind vacantarea functiei de presedinte al Camerei Deputatilor si membru al Biroului permanent al Camerei Deputatilor (PHCD 18/2019)
PHCD 18/2019 privind vacantarea funcției de președinte al Camerei Deputaților și membru al Biroului permanent al Camerei Deputaților
YES
347. 29.05.2019 10:18 22400 Proiectul de Hotarare privind vacantarea locului de deputat al domnului Nicolae - Liviu Dragnea (PH CD 17/2019).
PHCD 17/2019 privind vacantarea locului de deputat al domnului Nicolae - Liviu Dragnea
YES
348. 07.05.2019 12:30 22381 Vot final
Adoptare PL 316/2018 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
YES
349. 07.05.2019 12:30 22382 Vot final
Adoptare PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
YES
350. 07.05.2019 12:29 22379 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 16 /2019).
PHCD 16/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
351. 07.05.2019 12:29 22380 Vot final
Adoptare PL 160/2019 pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
YES
352. 07.05.2019 12:28 22383 Prezență - Vot test 2 Didn't vote
353. 07.05.2019 12:27 22378 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
354. 07.05.2019 12:00 22375 Prelungirea programului de lucru YES
355. 07.05.2019 11:00 22369 Amendament admis
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
YES
356. 07.05.2019 11:00 22372 Amendament respins
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
NO
357. 07.05.2019 10:58 22371 Amendament respins
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
NO
358. 07.05.2019 10:58 22368 Amendament admis
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
YES
359. 07.05.2019 10:56 22367 Amendament admis
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
YES
360. 07.05.2019 10:56 22370 Amendament respins
PL 37/2017 privind statutul personalului feroviar
NO
361. 07.05.2019 10:18 22374 Pl-x 209/2019 - Retrimitere la comisie YES
362. 07.05.2019 10:17 22376 YES
363. 24.04.2019 12:21 22365 Vot final
Adoptare PL 406/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
YES
364. 24.04.2019 12:18 22364 Vot final
Adoptare PL 373/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
YES
365. 24.04.2019 12:17 22362 Vot final
Adoptare PL 212/2019 pentru modificarea și completarea art.30 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României
YES
366. 24.04.2019 12:17 22363 Vot final
Adoptare PL 483/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
YES
367. 24.04.2019 12:13 22361 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
368. 24.04.2019 11:34 22358 PL 406/2018 - amr.29 NO
369. 24.04.2019 11:34 22359 PL 406/2018 - forma comisie YES
370. 24.04.2019 11:32 22357 PL 406/2018 - forma comisie YES
371. 24.04.2019 11:32 22356 PL 406/2018 - amr.23 NO
372. 24.04.2019 11:31 22355 Prelungire program de lucru YES
373. 24.04.2019 11:30 22354 PL 406/2018 - forma comisie YES
374. 24.04.2019 11:30 22353 PL 406/2018 - amr.14 NO
375. 24.04.2019 11:27 22352 PL 406/2018 - forma comisie YES
376. 24.04.2019 11:27 22351 PL 406/2018 - amr.13 NO
377. 24.04.2019 11:25 22350 PL 406/2018 - forma comisie YES
378. 24.04.2019 11:24 22349 PL 406/2018 - amr. 12 NO
379. 24.04.2019 11:21 22348 PL 406/2018 - forma comisie YES
380. 24.04.2019 11:21 22347 PL 406/2018 - amr.8 NO
381. 24.04.2019 11:19 22346 PL 406/2018 - timp dezbarere YES
382. 24.04.2019 10:58 22345 PL 373/2018 - forma comisie de la 82 la 274 YES
383. 24.04.2019 10:58 22344 PL 373/2018 - de la 40 la 121 amr. NO
384. 24.04.2019 10:57 22342 PL 373/2018 - amr.39 NO
385. 24.04.2019 10:57 22343 PL 373/2018 - forma comisie YES
386. 24.04.2019 10:55 22341 PL 373/2018 - forma comisie YES
387. 24.04.2019 10:55 22340 PL 373/2018 - amr.35 NO
388. 24.04.2019 10:53 22339 PL 373/2018 - forma comisie YES
389. 24.04.2019 10:52 22338 PL 373/2018 - amr.33 NO
390. 24.04.2019 10:50 22337 PL 373/2018 - forma comisie YES
391. 24.04.2019 10:50 22336 PL 373/2018 - amr.31 NO
392. 24.04.2019 10:48 22334 PL 373/2018 - amr.28 NO
393. 24.04.2019 10:48 22335 PL 373/2018 - forma comisie YES
394. 24.04.2019 10:43 22331 PL 373/2018 - forma comisie YES
395. 24.04.2019 10:43 22330 PL 373/2018 - amr. 11 NO
396. 24.04.2019 10:38 22329 PL 373/2018 - Timp dezbatere YES
397. 16.04.2019 14:03 22311 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 67 deputati (MS 4/2019). NO
398. 16.04.2019 14:02 22310 Vot final
Adoptare PL 182/2019 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
YES
399. 16.04.2019 14:01 22309 Vot final
Adoptare PL 61/2019 pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
YES
400. 16.04.2019 14:00 22308 Vot final
Adoptare PL 512/2018 pentru modificarea alin. (1) al art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 22 january 2020, 16:25
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro