You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 24-03-1997

Sittings of the Chamber of Deputies of March 24, 1997

  1   Adoptarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 24-28 martie 1997.
  2   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la următoarele proiecte de lege:
  proiectul de Lege privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, post-liceal și superior de a susține examenul de finalizare a studiilor la unitățile și instituțiile din învățământul de stat;
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut (proiectul privind restructurarea Administrației Naționale a Drumurilor și reabilitarea drumurilor din România) dintre România și Banca Europeană pentru Reconsturcție și Dezvoltare, semnat la București la 20 noiembrie 1995 și a Acordului de împrumut (proiect de reabilitare a drumurilor II) dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor semnat la Luxemburg la 23 octombrie 1996.
  3   Modificarea componenței unor comisii
  4   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 1/1997 pentru ratificarea Protocolului pentru definirea noțiunii de produse originre și metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și comunitățile europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/1997 privind stabilirea plafonului de îndatorare externă a României pe anul 1997;
  Lege pentru completarea Legii nr.35/1991 privind regimul investițiilor străine;
  Lege pentru modificarea art. 126 din Legea administrației publice locale nr. 69/1991;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea proiectului de reformă a învățământului superior și cercetării științifice universitare, în valoare de 50 de milioane dolari S.U.A., semnat Washington la 2 noiembrie 1996;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/1997 privind majorarea de către România a capitalului său autorizat la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, conform Rezoluției nr.59 din 15 aprilie 1996 a Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind majorarea capitalului autorizat și a subscripției la capitalul autorizat;
  Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Cuba privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 26 ianuarie 1996;
  Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare economică și tehnică între Guvernul României și Guvernul Republicii Tunisiene, semnat la Tunis la 16 octombrie 1995;
  Lege pentru ratificarea Acordului comercial între Guvernul României și Guvernul Republicii Orientale a Uruguay-ului, semnat la București la 31 mai 1996;
  Lege pentru ratificarea Acordului realizat prin schimb de scrisori între Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea, efectuat la București la 22 mai 1996, pentru amendarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 7 august 1990;
  Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Uzbekistan privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 6 iunie 1996.
  5   Informarea cu privire la inițiativele legislative întregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, inițiată de 4 deputați PUNR;
  Propunerea legislativă privind acordarea de burse pentru elevi și studenți, precum și a sistemului de premii pentru elevii și studenții ce obțin rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale, inițiată de 4 deputați PUNR;
  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, inițiată de 7 deputați PUNR;
  Proiect de Lege privind acceptarea de către România a Acordului internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței, numit Codul ISM) adoptat de către Organizația Maritimă Internațională prin rezoluția A 741 (18) din 4 noiembrie 1993;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernulului nr. 6/1997 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea lucrărilor agricole;
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii salarizării nr. 14/1991 inițiată de un grup de 3 deputați PNTCD;
  Propunerea legislativă pentru modificarea art. 23 din Legea nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, inițiată de domnul deputat Márton Árpád;
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat copii, inițiată de doamna deputat Paula Ivănescu;
  Propunerea legislativă privitoare la impunerea veniturilor realizate din închirierea de bunuri mobile, inițiată de domnul deputat Andrei Ioan Chiliman.
  6   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1995 privind producerea, controlul, calitatea, comercializarea și folosirea semințelor și materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante agricole.
  7   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora.
  8   Respingerea, prin vot, a propunerii legislative privind unele măsuri necesare pentru desfășurarea campaniei agricole din primăvara anului 1997.
  9   Răspunsuri ale membrilor Executivului la întrebări adresate de către deputați.
  10   Interpelări adresate Guvernului.