Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 1, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 01-04-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 1, 1997

  1   Adoptarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 1-4 aprilie1997.
  2   Modificarea componenței unei comisii
  3   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de către comisiile permanente:
  Propune legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1991 (republicată) privind impozitul pe salarii, inițiată de domnul deputat Tudor Moroianu Geamăn.
  Propunere legislativă de modificare a Legii nr.134/1994 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39 din 5 august 1994 privind îmbunătățirea coeficienților de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar, inițiată de domnul deputat Valeriu Tabără.
  Propunerea legislativă pentru declararea satului Valea Mare comună, inițiată de domnul deputat Petre Țurlea.
  Propunerea legislativă privind reînființarea Școlii române din Franța, inițiată de domnul deputat Petre Țurlea.
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.118 din 25 octombrie 1996 privind constituirea și utilizarea fondului special al drumurilor publice, inițiată de domnii deputați Alexandru Sassu și Radu Alexandru Dumitru.
  Propunerea legislativă pentru declararea Comunei Filipeștii de Pădure, oraș, inițiată de domnul deputat Petre Țurlea.
  Propunerea legislativă privind declararea municipiu a orașului Oltenița, inițiată de domnul deputat Dumitru Bălăeț.
  Propunerea legislativă privind organizarea Secretariatului de Stat pentru Culte ca Minister al Cultelor, inițiată de domnul deputat Petre Țurlea.
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, inițiată de domnul deputat Tudor Moroianu Geamăn.
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale, inițiată de domnul deputat Tudor Moroianu Geamăn.
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/1995 privind îmbunătățirea impunerii activităților producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere și din lucrări literare, de artă, științifice, aprobată și modificată prin Legea nr.125/1995, inițiată de domnul deputat Tudor Moroianu Geamăn.
  Propunerea legislativă privind Legea Casei Autonome a Pensiilor, inițiată de domnul deputat Pambuccian Varujan.
  Propunerea legislativă privind exercitarea profesiunii de ziarist, inițiată de domnul deputat Petre Țurlea.
  Propunerea legislativă referitoare la modificarea și completarea Legii nr.133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietății Private în societăți de investiții inițiată de următorii deputați și senatori:
  Mircea Ionescu Quintus, senator PNL;
  Viorel Cataramă, senator PNL;
  Andrei Chiliman, deputat PNL;
  Ion Corniță, deputat PNȚCD;
  Valeriu Gheorghe, deputat PNL;
  Adrian Mogoș, deputat PNL;
  Vasile Nistor, deputat PD;
  Tiberiu Vladislav, senator PNLCD;
  Dinu Secrieru, senator PNL.
  4   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constitutională, a urmatoarelor legi:
  Lege pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora;
  Lege pentru completarea și modificarea Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul calității, comercializarea și folosirea semințelor și materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante agricole.
  5   Adoptarea proiectului de Hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Camerei Deputaților pe anul 1997.
  6   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 6/1997 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea lucrărilor agricole.
  7   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională.
  8   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege cu privire la salarizarea membrilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, a personalului acestora, precum și a personalului burselor de valori.
  9   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării retribuțiilor de asigurări sociale ale refugiaților politici greci repatriați din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996.
  10   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilității persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localității din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării".
  11   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarera Ordonanței Guvernului nr. 6/1997 pentru aprobarea menținerii cotei de participare a României la capitalul BIRD vărsată în monedă națională și existență în contul BIRD la Banca Națională a României, la data de 30 iunie a fiecărui an precedent.
  12   Adoptarea peoiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/1996 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării și lichidării judiciare.
  13   Adptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/1996 privind reglementarea participanților statului la Fondul Monetar Internațional și modul de regularizare a influențelor financiare rezultate din tranzacțiile cu FMI.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 7 july 2022, 1:10
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro