Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 7, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
21-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 07-04-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 7, 1997

  1   Adoptarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 7-11 aprilie 1997.
  2   Modificarea componenței unei comisii permanente
  3   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională;
  Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contribuțiilor de asigurări sociale ale refugiaților politici greci repatriați din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/1997 privind constituirea, la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației, a fondului pentru finanțarea lucrărilor agricole;
  Lege cu privire la salarizarea membrilor și personalului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, precum și a personalului burselor de valori.
  4   Informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Mozambic, semnat la București la data de 18 septembrie 1996;
  Proiectul de Lege pentru adoptarea Codului vamal al României
  5   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, postliceal și superior de a susține examenul de finalizare a studiilor, la unitățile din învățământul de stat.
  6   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.5/1997 privind unele măsuri pentru evidența acționarilor, organizarea și desfășurarea primei adunări generale a acționarilor la societățile comerciale care au făcut obiectul procedurilor de privatizare instituite prin Legea nr.55/1995.
  7   Respingerea, prin vot, a dezbaterilor asupra următoarelor propuneri și inițiative legiaslative:
  propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistență socială;
  propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului nr.389/1972 cu privire la contribuția pentru asigurările sociale de stat;
  propunere legislativă privind completarea Legii nr.92/1992;
  propunere legislativă privind reînființarea judecătoriei, a procuraturii și notariatului de stat în orașul Salonta;
  proiectul de Lege privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la reglementările financiar-gestionare și fiscale;
  propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.124/6 aprilie 1990 privind instituirea Fundației "Fondul Libertatea";
  proiectul de Lege privind completarea și modificarea prevederilor art.34 pct.2 și art. 65 din Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale;
  proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale.
  8   Răspunsuri ale membrilor Executivului la interpelări adresate de către deputați.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 4 july 2022, 9:30
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro