Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 7, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 07-04-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 7, 1997

  1   Adoptarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 7-11 aprilie 1997.
  2   Modificarea componenței unei comisii permanente
  3   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională;
  Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contribuțiilor de asigurări sociale ale refugiaților politici greci repatriați din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/1997 privind constituirea, la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației, a fondului pentru finanțarea lucrărilor agricole;
  Lege cu privire la salarizarea membrilor și personalului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, precum și a personalului burselor de valori.
  4   Informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Mozambic, semnat la București la data de 18 septembrie 1996;
  Proiectul de Lege pentru adoptarea Codului vamal al României
  5   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, postliceal și superior de a susține examenul de finalizare a studiilor, la unitățile din învățământul de stat.
  6   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.5/1997 privind unele măsuri pentru evidența acționarilor, organizarea și desfășurarea primei adunări generale a acționarilor la societățile comerciale care au făcut obiectul procedurilor de privatizare instituite prin Legea nr.55/1995.
  7   Respingerea, prin vot, a dezbaterilor asupra următoarelor propuneri și inițiative legiaslative:
  propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistență socială;
  propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului nr.389/1972 cu privire la contribuția pentru asigurările sociale de stat;
  propunere legislativă privind completarea Legii nr.92/1992;
  propunere legislativă privind reînființarea judecătoriei, a procuraturii și notariatului de stat în orașul Salonta;
  proiectul de Lege privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la reglementările financiar-gestionare și fiscale;
  propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.124/6 aprilie 1990 privind instituirea Fundației "Fondul Libertatea";
  proiectul de Lege privind completarea și modificarea prevederilor art.34 pct.2 și art. 65 din Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale;
  proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale.
  8   Răspunsuri ale membrilor Executivului la interpelări adresate de către deputați.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 5 décembre 2021, 7:57
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro