Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 19, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 19-05-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 19, 1997

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 19-23 mai 1997.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/1996 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării și lichidării judiciare.
  3   Informarea cu privire la inițiativele legislative intrate în Camera Deputaților, și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiect de Lege privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani;
  Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 26/1990, privind Registrul comerțului;
  Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Germania privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor de capital și a Protocolului anexă, semnate la Bonn la 25 iunie l996;
  Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernului României și Guvernul Turkmenistanului, în domeniul transporturilor internaționale rutiere, de persoane și mărfuri, semnat la București la 16 noiembrie 1994;
  Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și guvernul Republicii Coreea privind transportul aerian civil, între și dincolo de teritoriile lor, semnat la Seul, la 10 martie l994;
  Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Ucrainei, în domeniul transporturilor rutiere, și Acordul între Guvernul României și Guvernul Ucrainei pentru serviciile aeriene, semnate la Ismail la 20 martie 1996;
  Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungaria privind serviciile aeriene, semnat la București la 12 septembrie l995;
  Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli, precum și pentru abrogarea unor hotărâri de Guvern, date în aplicarea acestei legi;
  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1997 privind prelungirea termenului de depunere a bilanțurilor contabile ale agenților economici pe anul l996;
  Proiectul de Lege privind alocația suplimentară pentru familiile cu copii.
  4   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind transporturile rutiere internaționale de persoane și mărfuri, semnat la Bonn, la 25 iunie 1996.
  5   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.7/1997 privind aprobarea Protocolului încheiat între Ministerul Finanțelor din România și Ministerul Finanțelor din Republica Polonă în problema lichidării datoriei în valută convertibilă a României față de Republica Polonă, semnat la București la 25 februarie 1997.
  6   Adoptarea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1994 privind stabilirea unor coeficienți de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar, aprobată și modificată prin Legea nr.134/1994, modificată prin Legea nr.85/1996 republicată.
  7   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind Ordonanța Guvernului nr.6/1997 pentru aprobarea menținerii valorii cotei de participare a României la capitalul BIRD vărsată în monedă națională și existentă în contul BIRD la Banca Națională a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent.
  8   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege cu privire la declararea ca "Erou - martir" cel ce a fost Liviu Cornel Babeș, decedat la 2 martie 1989, prin propria jertfă, simbol al împotrivirii față de regimul totalitar.
  9   Respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea.
  10   Dezbateri asupra propunerii legislative vizând modificarea și completarea Legii nr.73/1996 pentru aprobarea Ordonanței guvernamentale nr.70/1994 privind impozitul pe profit (amânarea votului final).
  11   Dezvoltarea interpelărilor adresate Guvernului. Răspunsuri ale membrilor Guvernului la interpelările adresate de către deputați.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 29 novembre 2021, 5:29
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro