Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 27, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
21-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 27-05-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 27, 1997

  1   Intervenții ale domnilor deputați:
   1.1  Vasile Vetișanu - marcarea zilei de 17 mai 1936 - ziua întemeierii Muzeului Satului;
   1.2  Marian Sârbu - afirmarea "eșecului politicii CDR prin neîndeplinirea obligațiilor asumate prin Programul celor 200 de zile";
   1.3  Paula Maria Ivănescu - referire la imunitatea parlamanetară și la speculațiile din mass-media în legătură cu suma forfetară;
   1.4  Sever Meșca - semnalarea "imensei erori care se comite prin semnarea Tratatului cu Ucraina";
   1.5  Romulus Raicu - analiză a efectelor ce le pot produce modificările propuse la Legea fondului funciar, Legea învățământului și Legea caselor naționalizate;
   1.6  Becsek Garda Dezideriu Coloman - denunțarea "tendinței de a se monopoliza situația proprietății în domeniul forestier";
   1.7  Victor Neagu - despre nerespectarea angajamentelor făcute în campania electorală privind agricultura;
   1.8  Dumitru Bălăeț - atenționare în privința unor "situații din ce în ce mai grave, mai paradoxale și anticonstituționale dintre Guvern și Parlament";
   1.9  Ioan Sonea - evidențierea lacunelor din programul de guvernare în domeniul ocrotirii sănătății;
   1.10  Daniela Popa - lupta anticorupție, analizată sub spectrul intereselor politice și de partid;
   1.11  Nicolae Ionescu - evocarea personalității lui Tudor Vladimirescu, la 176 de ani de la moartea acestuia.
  2   Aprobarea modificării ordinii de zi.
  3   Dezbateri asupra Moțiunii semnate de 75 de deputați aparținând grupurilor parlamentare ale PUNR, PDSR și PRM (Cu privire la disponibilizarea persoanelor din sectoarele învățământ, sănătate, justiție și agricultură.) Supunerea la vot. Respingerea moțiunii.
  4   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind circulația juridică a terenurilor.
  5   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților:
  Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției europene cu privire la controlul achiziționării și deținerii armelor de foc de către particulari, adoptată la Strasbourg la 28 iunie 1978;
  Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției europene cu privire la efectele internaționale ale interzicerii dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles, la 3 iunie 1976;
  Proiectul de Lege pentru modificara art. 6, lit. a-i, pct. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 3/1991, privind taxa pe valoarea adăugată;
  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind protecția reciprocă a schimbului de informații militare și secrete de stat, semnat la Debrecin, 17 februarie 1997;
  Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază, inițiată de un număr de 2 parlamentari.
  6   Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social.
  7   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului prin care s-a convenit aderarea României la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la București la 12 aprilie 1997 (Procedură de urgență)
  8   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1997 privind prelungirea termenului de depunere a bilanțurilor contabile ale agenților economici, pe anul 1996 (Procedură de urgență)
  9   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.17/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.23/1995, privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice (Procedură de urgență)
  10   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/1996 privind reglementarea participațiilor statului la Fondul Monetar Internațional și modul de regularizare a influențelor financiare rezultate din tranzacțiile cu Fondul Monetar Internațional;
  Lege pentru modificarea art.23 din Legea nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului;
  Lege pentru ratificarea Acordului prin care s-a convenit aderarea României la "Acordul Central European de Comerț Liber", CEFTA, Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la București la 12 aprilie 1997, adoptată în procedură de urgență;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1997 privind prelungirea termenului de depunere a bilanțurilor contabile ale agenților economici pe anul 1996, adoptată în procedură de urgență.
  11   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării".

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 4 july 2022, 10:01
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro