You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 05-06-1997

Sittings of the Chamber of Deputies of June 5, 1997

  1   Alocuțiunea domnului Lazăr Lădariu cu prilejul Zilei Eroilor și a Zilei Înălțării Domnului.
  2   Informare cu privire la înregistrarea la Biroul permanent al Camerei Deputaților a:proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.23/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană în timp de pace ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională (procedură de urgență).
  3   Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/1994, Legea arendării. (amânarea votului final).
  4   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind prelevarea și transplantarea de țesuturi și organe umane. (amânarea votului final).
  5   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Lege privind contul anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1993;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/1997 privind reglementarea modului de plată a personalului angajat prin convenții civile pentru încasarea creanțelor bugetare;
  Lege pentru ratificarea Acordului comercial între Guvernul României și Guvernul Republicii Mozambic, semnat la București la 18 septembrie 1996;
  Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare economică, comercială și tehnică între Guvernul României și Guvernul statului Quatar, semnat la București la 6 iunie 1996;
  Lege pentru ratificarea Acordului comercial între Guvernul României și Guvernul Republicii Zimbabwe, semnat la București la 11 iunie 1996;
  Lege privind contul general anual de execuție a bugetului de stat pe anul 1993.
  6   Aprobarea modificării orodinii de zi și a programului de lucru .
  7   Dezbateri asupra raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/1997 cu privire la unele măsuri de protecție pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare și lichidare. (Amânare vot final.)
  8   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind alocația suplimentară pentru familiile cu copii. (amânarea votului final).
  9   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind rechizițiile.
  10   Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate ori constituite ca prizonieri. (amânarea votului final).