Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 10, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 10-06-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 10, 1997

  1   Intervenții ale domnilor deputați:
   1.1  Petru Bejinariu - exprimarea "nemulțumirii populației Bucovinei" în urma ratificării Tratatului cu Ucraina;
   1.2  Emanoil Dan Barbaresso - in memoriam: fenomenul "Piața Universității";
   1.3  Valeriu Tabără - intervenție referitoare la situația întreprinderilor mici și mijlocii private;
   1.4  Oana Manolescu - trecerea în revistă a câtorva "fericite evenimente" din istoria județului Gorj;
   1.5  Neculai Popa - invocarea unor motive pentru care cere demiterea actualei conduceri a Televiziunii Române;
   1.6  Ilie Neacșu - despre situația dramatică cu care se confruntă medicii și întreg sistemul de sănătate din țara noastră;
   1.7  Petre Țurlea - răspuns la o intervenție anterioară a domnului deputat Asztalosz Ferenc;
   1.8  Ioan Sonea - prezentarea unor cazuri de destituire pe criterii politice în județul Bistrița-Năsăud;
   1.9  Vasile Vetișanu - marcarea a 7 ani de la "tragicele evenimente petrecute în 13-15 iunie 1990";
   1.10  Raduly Robert Kalman - apel la colegii parlamentari pentru a schimba în bine imaginea parlamentarului;
   1.11  Romulus Raicu - comentariu pe marginea conceptului de "restitutio in integrum", adus în prim plan de Putere;
   1.12  Sever Meșca - apel la "o atitudine fermă pentru schimbarea imaginii Parlamentului și a rezultatelor activității sale".
  2   Aprobarea modificării ordinii de zi și a programului de lucru.
  3   Dezbaterea raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități asupra cererii ministrului justiției privind declanșarea procedurii de ridicare a imunității parlamentare și încuviințarea posibilității trimiterii în judecată a domnului deputat Gabriel Bivolaru. (Respingerea cererii ministrului justiției.)
  4   Supunerea la votul final și adoptarea următoarelor proiecte de lege:
   4.1  proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.16/1994, Legea arendării;
   4.2  proiectul de Lege pentru prelevarea și transplantarea de țesuturi și organe umane;
   4.3  proiectul de Lege privind rechizițiile;
   4.4  proiectul de Lege privind alocația suplimentară pentru familiile cu copii;
   4.5  proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Decretului - Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum celor deportate ori constituite în prizonieri;
   4.6  raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.9/1997 cu privire la unele măsuri de protecție pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare și lichidare.
  5   Aprobarea validării mandatului de deputat al domnului Dan Coriolan Simedru, Circumscripția electorală nr.1 Alba.
  6   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul federal al Republicii Federale Jugoslavia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și capital, semnată la Belgrad, la 16 mai l996;
  Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și capital și a Protocolului anexat, semnate la Erevan, la 25 martie l996;
  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord referitor la reținerea și confiscarea bunurilor provenite și a instrumentelor folosite la comiterea infracțiunilor, semnat la București la 14 noiembrie;
  Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord cu privire la colaborarea în lupta împotriva crimei organizate și traficului ilicit de droguri și substanțe psihotrope, semnat la București la 14 noiebrie l995;
  Proiectul de Lege privind cooperarea autorităților române cu Tribunalul internațional pentru urmărirea persoanelor presupuse a fi responsabile de grave violări ale dreptului internațional umanitar comise pe teritoriul fostei Jugoslavii începând cu l991;
  Proiectul de Lege pentru denunțarea Convenției privind soluționarea pe cale arbitrară a litigiilor de drept civil decurgând din raporturile de colaborare economică și tehnico-științifică, adoptată la Moscova la 26 mai l972;
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/l991, privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 14/l997 pentru modificarea și completarea art. 17 din Legea nr. 129/l996 privind transportul pe căile ferate, adoptată de Senat în ședința din 5 iunie l997
  Propunerea legislativă privind organizarea unor comune, inițiată de Grupul parlamentar al P.U.N.R.
  7   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la măsurile de întărire a încrederii și securității suplimentare față de Documentul OSCE de la Viena 1994 și la dezvoltarea relațiilor militare între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare, semnat la Arad la 6 septembrie 1996.
  8   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul afacerilor interne, semnat la București la 21 februarie 1997.
  9   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru modificarea unor prevederi din Decretul nr.214/1977 privind pensiile militare de stat.
  10   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru soluționarea obiecțiunilor, contestațiilor și a plângerilor asupra sumelor constatate și aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanțelor.
  11   Adoptarea proiectului de Lege privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani.
  12   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.19/1997 privind aprobarea Anexei A-Document convenit între Statele Părți la Tratatul cu privire la forțele armate convenționale din Europa din 19 noiembrie 1990 - din Documentul Final adoptat cu ocazia primei Conferințe de evaluare a aplicării "Tratatului privind forțele armate convenționale în Europa", Viena 15-31 mai 1996. (procedură de urgență)

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 7 july 2022, 2:29
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro