You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 18-09-1997

Sittings of the Chamber of Deputies of September 18, 1997

  1   Aprobarea programului de activitate, cu modificări, pentru ziua de 18 septembrie 1997.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.29/1997 privind autorizarea Băncii Naționale a României pentru efectuarea unor operațiuni pe piața monetară;
  Lege privind acoperirea financiară a datoriilor față de stat și față de alte persoane juridice, rămase în urma desființării fostelor cooperative agricole de producție;
  Lege privind ratificarea Convenției pentru protecția patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 3 octombrie 1985.
  3   Informare cu privire la înregistrarea la Biroul permanent al Camerei Deputaților a propunerii legislative privind modificarea și completarea Ordonanței nr. 32/1995 privind încadrearea în muncă a absolvenților instituțiilor de învățământ, inițiată de Grupul parlamentar al PUNR.
  4   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea fondului special al drumurilor;
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 24/1997 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4 din 1996 privind acordarea licențelor de instalare și operare a rețelelor G.S.M. și stabilirea taxei de licență.
  5   Aprobarea unor modificări în componența unor comisii permanente ale Camerei Deputaților.
  6   Declarație politică a Grupului parlamentar al PDSR.
  7   Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.41 din 1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și a Societății Române de Televiziune.
  8   Dezbaterea proiectului ordinii de zi și a proiectului programului de activitate pentru perioada 22-26 septembrie 1997.