Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 30, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
21-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 30-09-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 30, 1997

  1   Intervenții ale domnilor deputați:
   1.1  Petre Naidin - câteva remarci pe marginea "relansării campaniei anticorupție";
   1.2  Ioan Bivolaru - comentariu cu referire la ordonanța de urgență "ce vizează schimbarea destinației sumelor obținute de către F.P.S.";
   1.3  Mihai Baciu - reflecții pe marginea unui eveniment politic nu prea îndepărtat - răsturnarea Guvernului Roman în ziua de 29 septembrie 1991;
   1.4  Leonida Lari Iorga - relevarea unor afirmații "edificatoare pentru politica națională defensivă" a P.N.Ț.C.D.;
   1.5  Petre Țurlea - prezentarea unei declarații oficiale a P.U. N.R.;
   1.6  Kovacs Carol Emil - despre necesitatea continuă a dialogului cu sindicatele;
   1.7  Petru Bejinariu - critici la adresa "modelului românesc de guvernare", promovat de Guvernul Ciorbea;
   1.8  Nicolae Leonăchescu - evocarea figurii "luminoase și nobile" a Maicii Tereza;
   1.9  Mihai Dorin Drecin - intervenție cu titlul "Trădători sau patrioți !?";
   1.10  Carola Hildegard Puwak - referire la ordonanța care "schimbă destinațiile fondurilor încasate din privatizare";
   1.11  Ioan Gavra - prezentarea de scuze pentru un caz de "bârfă publică"; declarație, în numele Grupului parlamentar al P.U.N.R., în privința ordonanțelor de urgență;
   1.12  Liviu Radu Bara - exprimarea dezamăgirii electoratului din județul Sălaj față de politica dusă de actuala coaliție guvernamentală;
   1.13  Romulus Raicu - avertizarea "Puterii asupra adevăratelor țeluri pe care le urmărește U.D.M.R.";
   1.14  Dumitru Bălăeț - referire la "măsurile haotice" luate de Guvern în domeniul mineritului;
   1.15  Barbu Pițigoi - pledoarie pentru revenirea la vechile noastre simboluri naționale, care au fost eliminate în perioada sovietizării țării.
  2   Aprobarea unei modificări în componența Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea fondului special al drumurilor.
  3   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea ordonanței Guvernului nr.23/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reabilitarea drumurilor - etapa a II-a) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washigton D.C. la 1 iulie 1997.
  4   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/1997 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.35 din 5 august 1994 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., destinat finanțării proiectului "Piața de Gros" București, semnat la București la 9 iunie 1994.
  5   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/1997 privind completarea și modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoare adăugată.
  6   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut - Programul de dezvoltare a utilităților municipale, etapa a II-a dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 august 1997.
  7   Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/1997 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice și juridice nerezidente.
  8   Votul final privind:
   8.1  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/1997 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/1997 privind constituirea, la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației, a fondului pentru finanțarea lucrărilor agricole (aprobată prin Legea nr.62/1997).(Respins.)
   8.2  proiectul de Lege pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală la instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici și de Ministerul Justiției.(Adoptat.)
   8.3  proiectul de Lege privind cooperarea autorităților române cu Tribunalul Internațional pentru urmărirea persoanelor presupuse a fi responsabile de grave violări ale dreptului internațional umanitar, comise pe teritoriul fostei Iugoslavii începând cu 1991.(Adoptat.)
   8.4  proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.26/1990 privind Registrul Comerțului.(Adoptat)
   8.5  proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.26/1994 privind organizarea și funcționarea Poliției Române. (Adoptat)
   8.6  proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.140/1996 pentru modificarea și completarea Codului Penal. (Adoptat.)
   8.7  propunerea legislativă de modificare a Legii partidelor politice.(Respins.)
   8.8  proiectul de Lege privind declararea ca municipiu a orașului Calafat (Adoptat.)
   8.9  proiectul de Lege privind declararea comunei Baia de Arieș, oraș.(Adoptat.)
  9   Reluarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/1997 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice și juridice nerezidente.(Adoptarea proiectului de lege.)
  10   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/1997 pentru modificarea și completarea reglementărilor privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului.
  11   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale, cu modificările ulterioare.
  12   Adoptarea proiectului de Lege pentu aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/1997 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre Romănia și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru reabilitarea Spitalului comunal Băltești județul Prahova, în valoare de 219.765 USD, semnat la Paris la data de 27 iunie 1997.
  13   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe.
  14   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind unele măsuri pentru valorificarea producției agricole de grâu și orz din anul 1997.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 2 july 2022, 14:37
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro