Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 6, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 06-10-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 6, 1997

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 6-8 octombrie 1997.
  2   Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/1997 pentru modificarea și completarea O.G.nr.15/1996 privind întărirea disciplinei valutare, aprobată și modificată prin Legea nr.131 din 28.oct.1996;
  Proiectul de Lege privind aprobarea O.G.nr.35/1997 pentru ratificarea Acordului suplimentar de împrumut dintre România, Banca Națională a României și Comunitatea Europeană, precum și Memorandumul de înțelegere suplimentar dintre România și Comunitatea Europeană, semnate la 10 iulie 1997 la București și la 24 iulie 1997 la Bruxelles;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea O.G.nr.38/1997 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea proiectului privind conservarea energiei termice, semnat la Londra la 13 aprilie 1997;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.50/1997 privind aprobarea scutirii la plata TVA pentru produsele de tehnică militară, materiale, piese de schimb, componentele, echipamentele și aparatura importată pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale;
  Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției Consulare dintre România și Republica Croația, semnată la Zagreb la 19 mai 1997;
  Proiectul de Lege privind acordarea unui sprijin material pentru soțul supraviețuitor și pentru urmașii membrilor Academiei Române;
  Proiectul de Lege privind reorganizarea comunei Barcani și înființarea comunei Valea Mare.
  3   Informare cu privire la dreptul de sesizare al Curții Constituționale asupra următoarelor legi:
  Lege pentru reorganizarea comunelor Băița de Sus, Codru și Băsești - județul Maramureș;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/1997 privind competența stabilirii de către autoritățile administrației publice locale a normativelor proprii pentru dotarea cu autoturisme și a consumului lunar de carburanți, adoptat în procedură de urgență;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice și juridice pentru încadrarea în muncă a absolvenților instituțiilor de învățământ, adoptat în procedură de urgență;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol, adoptat în procedură de urgență;
  Legea pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene, privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Atena la 23 mai 1997;
  Legea privind declararea orașului Oltenița - municipiu.
  4   Aprobarea modificării componenței Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 26/1994 privind organizarea și funcționarea Poliției Române.
  5   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/1997 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/1996 privind acordarea licențelor de instalare și operare a rețelelor G.S.M. și stabilirea taxei de licență.
  6   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice.
  7   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a II-a Apa .
  8   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Moldova privind asistența juridică în materie civilă și penală, semnat la Chișinău la 6 iulie 1996.
  9   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției privind securitatea personalului Națiunilor Unite și a celui asociat, adoptată la New York la 9 decembrie 1994.
  10   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene privind cooperarea în domeniile armamentelor și tehnologiei destinante apărării, semnat la București la 27 martie 1997.
  11   Adoptarea proiectului de Lege pentru denunțarea Convenției privind soluționarea pe cale arbitrară a litigiilor de drept civil decurgând din raporturile de colaborare economică și tehnico-științifică, adoptată la Moscova la 26 mai 1972.
  12   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind mormintele române de război din Republica Federală Germania și mormintele germane de război din România, semnat la Bonn la 25 iunie 1996.
  13   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind pregătirea forțelor armate britanice în România, semnat la București la 29 iulie 1996.
  14   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Italiană privind readmisia persoanelor aflate în situație ilegală, semnat la București la 4 martie 1997.
  15   Adoptarea proiectului de Lege pentru aderarea României la Statutul Conferinței Miniștrilor Educației din statele care au în comun folosirea limbii franceze-CONFEMEN, adoptat prin Rezoluția 94- 46-01, Yaounde, iulie 1994.
  16   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea Regiilor Autonome (Retrimis comisiei).
  17   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 25/1997 cu privire la adopție.
  18   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere, la următoarele proiecte de lege:
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 34/1997 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli, pentru diminuarea pagubelor produse la culturile agricole calamitate ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile din luna iunie 1997;
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 45/1997 privind asigurarea de la bugetul de stat a cheltuielilor pentru depozitarea grâului din recolta 1997, proprietatea producătorilor și arendașilor;
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 46/1997 privind constituirea, la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației, a fondului pentru preluarea grâului pentru panificație din recolta anului 1997.
  19   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate.
  20   Supunerea la votul final și adoptarea următoarelor proiecte de lege:
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/1997 cu privire la unele măsuri de protecție pentru unele persoane ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare;
  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/1997 privind stabilirea cuantumurilor plăților compensatorii pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective.
  21   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele materiale naționale.
  22   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 51/1997 privind unele măsuri de conservare și închidere a minelor.
  23   Răspunsuri ale membrilor Executivului la interpelări adresate de către deputați.
  24   Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 29 novembre 2021, 4:26
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro